1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer vervolgens de gebruiker die u wilt wijzigen.

2

Selecteer Bellen, ga naar Geavanceerde gespreksinstellingen en selecteer vervolgens Inbreken.

3

Schakel Inbreken in, kies of u wilt dat de telefoon een geluid afspeelt wanneer iemand inbreekt in een gesprek en klik vervolgens op Opslaan.