1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill ändra.

2

Välj Samtal, gå till Avancerade samtalsinställningar och välj Bryta in.

3

Aktivera Bryta in, välj om telefonen ska spela upp ett ljud när någon bryter in i ett samtal och klicka sedan på Spara.