1

Gå til Brukere i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg deretter brukeren duvil endre.

2

Velg Anrop , gå til Avansertesamtaleinnstillinger , og velg deretterLekter inn.

3

Aktiver Barge In, velg om du vil at telefonen skal spille av en lyd når noen lekter inn i en samtale, og klikk deretter Lagre.