• Bez skupin prostředků jsou uživatelé automaticky přiřazeni k nejlepšímu dostupnému clusteru. U skupin prostředků jsou uživatelé přiřazeni ke konkrétnímu clusteru a zůstanou tak, pokud je ručně nepřiřadíte.

  • Pochopte riziko přiřazení uživatele ke skupině prostředků. Pokud cluster v rámci skupiny prostředků selže, uživatelé jsou mapovány na jiný cluster v rámci této skupiny prostředků. Pokud však žádný jiný cluster neexistuje, uživatelé jsou mimo službu, dokud se cluster znovu nevyvolá.

Třída služeb

Můžete mít výběr serverů, které mají vyšší odolnost než ostatní v nasazení. V takovém případě můžete pomocí skupin prostředků přiřadit uživatele k serverům v těchto clusterech. Skupiny prostředků můžete pojmenovat na základě oddělení, umístění nebo jiného relevantního identifikátoru. Skupiny prostředků zajišťují, že přiřazení uživatelé jsou hostováni pouze v těchto určených clusterech.

Regulace nebo suverenita údajů

Pokud jste distribuovali rychlostní silnice, můžete přiřadit uživatele ke konkrétním, pokud by se na nich v určitých umístěních nemělo dotazovat. Například uživatel v Německu může být přiřazen ke clusteru skupiny prostředků v Německu, což zajišťuje, že uživatel nikdy nepřistane na clusteru v jiném umístění.

Pokud neexistují žádné specifické požadavky na přiřazení uživatele, nechte automatické přiřazení uživatele a nepoužívejte skupiny prostředků. Při automatickém přiřazení mohou být uživatelé automaticky odesláni do clusterů, které mají kapacitu, pokud dojde k selhání konkrétního clusteru.

Skupiny prostředků organizují hybridní clustery Expressway kolem určitého účelu a izolují clustery od ostatních, které hostují hybridní služby. Chcete-li vytvořit skupinu prostředků, přiřaďte prostředky (clustery rychlostních družin) skupině prostředků a dejte jí název, který identifikuje její účel (třídu služeb, zeměpisnou polohu nebo suverenitu dat).

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte do službya na kartě seznamu clusteru zvolte Místní prostředky.

2

Kliknutím na Expressway můžete filtrovat prostředky pro hybridní služby založené na dálnicích.

3

Klikněte na a pak zvolte Vytvořit novou skupinu prostředků.

4

Podle pokynů na obrazovce zadejte název (účel skupiny prostředků) a klikněte na Hotovo.

5

Klikněte na odkaz a přiřaďte clustery ke skupině prostředků. Přečtěte si všechny upozornění, abyste pochopili potenciální dopady služby, a klikněte na Hotovo.

Uživatele můžete aktualizovat jednotlivě nebo hromadně, aby byli přiřazeni ke skupině prostředků.

Než začnete

Ve výchozím nastavení jsou uživatelé automaticky přiřazeni k nejlepšímu dostupnému clusteru. Není nutné vytvářet skupiny prostředků, aby odpovídaly uživatelům s příslušným clusterem.

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživateléa vyberte jednu:

  • Pro jednotlivé uživatele kliknutím na jednotlivá uživatelská jména otevřete stránku s přehledem, zvolte službu Volání nebo Kalendář a potom v rozevíracím výběru Skupina prostředků vyberte skupinu prostředků, ke které se má uživatel přidružit ke konkrétní hybridní službě.
  • Pro více uživatelů postupujte podle pokynů v tématu Upravit uživatele v Cisco Webex Control Hub se šablonou CSV a přiřaďte více uživatelů skupinám prostředků. Skupiny prostředků jsou uvedeny v souboru CSV. Ve sloupci Skupina prostředků Volání nebo Kalendář zadejte hodnotu PRAVDA a přiřaďte uživatele ke skupině prostředků.

Můžete zvolit výchozí kanál vydání, který chcete použít pro clustery expressway hybrid service.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Službya potom klikněte na Zobrazit z karty Místní zdroje.

2

Kliknutím na Expressway můžete filtrovat prostředky pro hybridní služby založené na dálnicích.

3

Napravo od dálnice klikněte na Nastavení .

4

Přejděte na Kanál vydání , vyberte kanál vydání zrozevíracího seznamu a klikněte na Uložit.

Kanál vydání se změní pro clustery Expressway, které nejsou součástí skupiny prostředků.

Pro vaši informaci možná budete potřebovat filtrovaný seznam uživatelů, které jste přiřadili uživatelům skupiny prostředků. Tento seznam můžete získat jako soubor .csv z cisco Webex Control Hub.

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte do službya vyberte kartu hybridní služby.

2

Klikněte na Sestava stavu uživatele a zaškrtněte políčko aktivované uživatele.

3

Klikněte na Exportovat do CSV.

4

Otevřete soubor csv.

Sloupec skupiny prostředků ukazuje, ke kterým clusterům jsou uživatelé přiřazeni.

Z jednoho místa můžete po jejich vytvoření provést změny ve skupinách prostředků.

Než začnete

Některé provedené změny mohou mít vliv na spouštění služeb.

1

Přejděte https://admin.webex.comna Službya klikněte na Všechny prostředky z karty Místní zdroje.

2

Kliknutím na Expressway můžete filtrovat prostředky pro hybridní služby založené na dálnicích.

3

Přejděte na kartu skupiny prostředků a klikněte na Nastavení .

4

Na stránce nastavení postupujte podle potřeby takto:

  • Přidejte do skupiny prostředků další clustery.
  • Povolte uživatelům skupinu prostředků, jednotlivě nebo hromadně.
  • Přejmenujte skupinu prostředků.
  • Odeberte skupinu prostředků, pokud neobsahuje žádné clustery.