Karta Obecné
1

Přihlaste se do uživatelského centra a vyberte možnost Nastavení.

2

Vybrat Schůzky > Obecné a v části Umístění nastavte časové pásmo.

3

Vyberte svou upřednostňovaný jazyk .


 

Jako výchozí jazyk je nastaven jazyk, který nastavil správce pracoviště. Pokud se přihlásit se na svůj web, můžete nastavit jiný jazyk. Vybraný jazyk se nastaví v souboru cookie prohlížeče a funguje, když se přihlásit se.

Jako výchozí jazyk pro hosty je nastaven jazyk, který nastavil správce pracoviště.

4

Vyberte svou oblast.

5

Pro Účty pro přihlášení , vyberte možnost Připojit propojte účet Webex s účtem Google, Microsoft Office 365, Facebook nebo Apple a postupujte podle pokynů na obrazovce. Vyberte možnost Odpojit odebrání propojeného účtu.

6

Pro Integrace třetí strany , vyberte možnost Zrušit přístup s autorizací odeberete všechny integrace třetích stran.

7

Pro Integrace kalendáře , vyberte možnost Autorizovat integraci Microsoft Office 365 s webem Cisco Webex Meetings. Ke schůzkám naplánovaným v rámci Microsoft Office 365 máte přístup: Schůzky .

Pokud se rozhodnete, že nechcete vidět schůzky naplánované v Microsoft Office 365 , z Schůzky , vyberte možnost Odebrat .

8

Vyberte možnost Uložit .