Zavihek Splošno
1

Prijavite se v Uporabniško središče, nato izberite nastavitve.

2

Izberite Srečanja > Splošno, in v Lokacija nastavite svoj časovni pas.

3

Izberite svojo Želeni jezik.


 

Privzeti jezik je tisti, ki ga je nastavil skrbnik spletnega mesta. Če se prijavite na svoje spletno mesto, lahko nastavite drug jezik. Izbrani jezik se nastavi v piškotku brskalnika in deluje vsakič, ko se prijavite.

Jezik za goste je privzeto tisti, ki ga nastavi skrbnik mesta.

4

Izberite svojo regijo.

5

Za Računi za prijavo, izberite Povežite se da povežete svoj račun Webex z računom Google, Microsoft Office 365, Facebook ali Apple in nato sledite navodilom na zaslonu. Izberite Prekini povezavo za odstranitev povezanega računa.

6

Za Integracija tretjih oseb, izberite Prekliči avtorizacijski dostop da odstranite vse integracije tretjih oseb.

7

Za Integracija koledarja, izberite Pooblasti za integracijo Microsoft Office 365 z vašimi sestanki na mestu Cisco Webex. Do sestankov, načrtovanih v Microsoft Office 365, lahko dostopate iz Srečanja.

Če se odločite, da ne želite videti sestankov, načrtovanih v Microsoft Office 365 od Srečanja, izberite Odstrani.

8

Izberite Shrani.