1

Izaberite željene postavke sa leve trake za navigaciju.

Kartica "Opšte postavke"
2

Izaberite svoju vremensku zonu sa padajuće liste vremenske zone.

3

Izaberite željeni jezik sa padajuće liste jezika.


 

Jezik će biti podrazumevan za onaj koji je postavio administrator lokacije. Ako ste prijavljeni na svoju lokaciju, možete da postavite drugi jezik. Vaš izbor je uskladišten u kolačiću pregledača i radiće kada niste prijavljeni.

Jezici gostujućih korisnika će biti podrazumevani za onaj koji je postavio administrator vaše lokacije.

4

Izaberite region sa padajuće liste regiona.

5

Za naloge za prijavljivanje izaberite stavku Poveži se da biste povezali Webex nalog sa Google, Microsoft Office 365, Facebook ili Apple nalogom, a zatim pratite uputstva na ekranu. Kliknite na dugme "Prekini vezu" da biste uklonili povezani nalog.

6

Za integraciju treće strane izaberite opciju Opozove pristup autorizaciji da biste uklonili sve integracije nezavisnih proizvođača.

7

Za integraciju kalendara izaberite opciju Autorizuj da integrišeš Microsoft Office 365 sa sastancima Cisco Webex lokacije. Moći ćete da pristupite svim sastancima koji su bili zakazani u sistemu Microsoft Office 365 sa sastanaka .

Ako odlučite da ne želite da vidite sastanke koji su bili zakazani u sistemu Microsoft Office 365 sa sastanaka , kliknite na dugme Ukloni .

8

Izaberite sačuvaj .