"Opšte"
1

Prijavite se u Čvorište korisnika, a zatim izaberite Podešavanja.

2

Izaberite opciju "> sastanke" i u odeljku "Lokacija" podesite svoje vremenska zona.

3

Izaberite željeni jezik.


 

Jezik se podrazumevano koristi na onom koji vam je administrator lokacije. Ako se prijavite na svoju lokaciju, možete da podesite drugi jezik. Vaš izabrani jezik se postavlja u kolačiće pregledača i funkcioniše svaki put kada se prijavite.

Jezik za goste se podrazumevano koristi na onom koji je podešen administrator lokacije.

4

Izaberite svoj region.

5

Za naloge za prijavljivanje izaberite "Poveži se" da biste povezali svoj Webex nalog sa uslugom Google, Microsoft Office 365 Facebook ili Apple nalog, a zatim pratite uputstva na ekranu. Izaberite opciju "Prekini vezu" da biste uklonili povezani nalog.

6

Za integraciju treće strane izaberite "Opozovi pristup ovlašćenja" da biste uklonili sve integracije nezavisnih proizvođača.

7

Za integraciju kalendara izaberite Ovlasti da Microsoft Office 365 se integrišite sa sastankom Cisco Webex lokacije Meetings. Sastancima zakazanim na Microsoft Office 365 sastancima možete da pristupite.

Ako odlučite da ne želite da vidite sastanke zakazane u Microsoft Office 365 sastanka, izaberite Ukloni.

8

Izaberite Sačuvaj.