Fliken Allmänt
1

Logga in på User Hub och välj sedan Inställningar.

2

Välj Möten > Allmänt och i avsnittet Plats anger du din tidszon.

3

Välj din önskat språk .


 

Standardspråket är det som har ställts in av webbbplatsadministratör. Om du loggar in på din webbplats kan du ställa in ett annat språk. Ditt valda språk anges i webbläsarcookien och fungerar när du loggar in.

Språket för gäster är som standard det som har ställts in av webbbplatsadministratör.

4

Välj din region.

5

För Inloggningskonton , välj Anslut för att ansluta ditt Webex-konto till ditt Google-, Microsoft Office 365, Facebook- eller Apple-konto och följ sedan instruktionerna på skärmen. Välj Koppla från för att ta bort ett länkat konto.

6

För Tredjepartsintegrering , välj Återkalla behörighetsåtkomst för att ta bort alla tredjepartsintegreringar.

7

För Kalenderintegrering , välj Auktorisera för att integrera Microsoft Office 365 med din Cisco Webex webbplats Meetings. Du kommer åt de möten som schemalagts i Microsoft Office 365 från Möten .

Om du bestämmer dig för att du inte vill se möten som är schemalagda i Microsoft Office 365 från Möten , välj Ta bort .

8

Välj Spara.