1

Välj Inställningar till vänster navigeringsrad.

Fliken Allmänt
2

Välj tidszon i tidszonen som listruta.

3

Välj det språk du föredrar i språk listruta.


 

Språket är standardspråket som din webbplatsadministratör har angett. Om du är inloggad på din -webbplats kan du ange ett annat språk. Ditt val lagras i en cookie i webbläsaren och kommer att fungera när du inte är inloggad.

Gästanvändares språk är standardinställningen som din webbplatsadministratör har angett.

4

Välj din region från region listruta.

5

För inloggningskonton väljer du Anslut för att ansluta ditt Webex-konto till ditt Google-, Microsoft Office 365-, Facebook- eller Apple-konto och följer sedan anvisningarna på skärmen. Välj Koppla från för att ta bort ett länkat konto.

6

För integrering från tredje part väljer du Återkalla behörighetsåtkomst för att ta bort alla tredjepartsintegreringar.

7

För Kalenderintegrering väljer du Tillåt att integrera Microsoft Office 365 med din Cisco Webex-webbplats Meetings. Du kan få åtkomst till alla möten som har schemalagts i Microsoft Office 365 från Meetings .

Om du bestämmer dig för att du inte vill se mötena som schemalagts i Microsoft Office 365 från Meetings väljer du Ta bort .

8

Välj Spara .