Karta Ogólne
1

Zaloguj się do Centrum użytkownika, a następnie wybierz Ustawienia.

2

Wybierz Spotkania > Informacje ogólne i w sekcji Lokalizacja ustaw strefę czasową.

3

Wybierz swój preferowany język .


 

Językiem domyślnym jest język ustawiony przez administratora witryny. Po zalogowaniu się w witrynie możesz ustawić inny język. Wybrany język jest ustawiany w pliku cookie przeglądarki i działa po każdym zalogowaniu.

Domyślnym językiem dla gości jest język ustawiony przez administratora witryny.

4

Wybierz swój region.

5

Dla Konta logowania , wybierz Połącz aby połączyć konto Webex z kontem Google, Microsoft Office 365, Facebook lub Apple, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wybierz Rozłącz aby usunąć połączone konto.

6

Dla Integracja z innymi firmami , wybierz Odwołaj dostęp autoryzacyjny aby usunąć wszystkie integracje innych firm.

7

Dla Integracja z kalendarzem , wybierz Autoryzuj w celu zintegrowania Microsoft Office 365 ze spotkaniami w witrynie Cisco Webex . Dostęp do spotkań zaplanowanych w Microsoft Office 365 można uzyskać od Spotkania .

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz widzieć spotkań zaplanowanych w Microsoft Office 365 od Spotkania , wybierz Usuń .

8

Wybierz Zapisz .