1

Velg Innstillinger fra det venstre navigasjonsfeltet.

Kategorien Generelt
2

Velg tidssonen fra rullegardinlisten Tidssone.

3

Velg foretrukket språk fra rullegardinlisten Språk.


 

Språket settes som standard til språket som er angitt av områdeadministratoren. Hvis du er logget på nettstedet ditt, kan du angi et annet språk. Valget ditt lagres i en informasjonskapsel i nettleseren og fungerer når du ikke er logget inn.

Gjestebrukeres språk vil som standard være det som er angitt av områdeadministratoren.

4

Velg område fra rullegardinlisten Region.

5

For påloggingskontoervelger du Koble til for å koble Webex-kontoen til Google-, Microsoft Office 365-, Facebook- eller Apple-kontoen, og deretter følger du instruksjonene på skjermen. Velg Koble fra for å fjerne en koblet konto.

6

For tredjepartsintegrasjonvelger du Tilbakekall autorisasjonstilgang for å fjerne alle tredjepartsintegrasjoner.

7

For Kalenderintegreringvelger du Godkjenn for å integrere Microsoft Office 365 med Cisco Webex-området. Du får tilgang til alle Webex-møtene som ble planlagt i Microsoft Office 365 fra Møter.

Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil se Webex-møtene som ble planlagt i Microsoft Office 365 fra Møter , velger du Fjern.

8

Velg Lagre.