1

Velg Innstillinger fra det venstre navigasjonsfeltet.

Generelt-fane
2

Velg tidssonen fra rullegardinlisten Tidssone.

3

Velg foretrukket språk fra rullegardinlisten Språk.


 

Språket settes som standard til språket som er angitt av områdeadministratoren. Hvis du er logget på nettstedet ditt, kan du angi et annet språk. Valget ditt lagres i en informasjonskapsel i nettleseren og fungerer når du ikke er logget inn.

Gjestebrukeres språk vil som standard være det som er angitt av områdeadministratoren.

4

Velg område fra rullegardinlisten Region.

5

For påloggingskontoer velger du Koble til for å koble Webex-kontoen til Google-, Microsoft Office 365-, Facebook- eller Apple-kontoen, og deretter følger du instruksjonene på skjermen. Velg Koble fra for å fjerne en koblet konto.

6

For tredjepartsintegrasjon velger du Tilbakekall autorisasjonstilgang for å fjerne alle tredjepartsintegrasjoner.

7

For Kalenderintegrering velger du Godkjenn for å integrere Microsoft Office 365 med Cisco Webex-området Møter. Du får tilgang til alle møtene som ble planlagt i Microsoft Office 365 fra Møter .

Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil se møtene som var planlagt i Microsoft Office 365 fra møter , velger du Fjern .

8

Velg Lagre .