1

בחר העדפות מפס הניווט הימני.

בלשונית הכללית
2

בחר את אזור הזמן מהרשימה הנפתחת אזור זמן.

3

בחר את השפה המועדפת עליך מהרשימה הנפתחת שפה .


 

כברירת מחדל, השפה המוגדרת היא זו שהוגדרה על-ידי מנהל האתר שלך. אם אתה מחובר לאתר שלך, תוכל להגדיר שפה אחרת. הבחירה שלך מאוחסנת בקובץ Cookie של דפדפן ותפעל כאשר אינך מחובר.

שפות של משתמשים אורחים יוגדרו כברירת מחדל לשפה שהוגדרה על-ידי מנהל האתר שלך.

4

בחר את האזור שלך מהרשימה הנפתחת אזור .

5

עבור חשבונות כניסה, בחר התחבר כדי לחבר את חשבון Webex שלך לחשבון Google‏, Microsoft Office 365‏, Facebook או Apple שלך ולאחר מכן בצע את ההוראות המופיעות על המסך. בחר התנתק כדי להסיר חשבון מקושר.

6

עבור שילוב של צד שלישי, בחר שלול גישת הרשאה כדי להסיר את כל השילובים של צד שלישי.

7

עבור שילוב לוח שנה, בחר הרשאה כדי לשלב את Microsoft Office 365 עם פגישות של אתר Cisco Webex שלך. תוכל לגשת לכל הפגישות שתוזמנו ב-Microsoft Office 365 מתוך Meetings.

אם תחליט שאינך מעוניין לראות את הפגישות שתוזמנו ב-Microsoft Office 365 מתוך Meetings, בחר הסר.

8

בחר שמור.