Karta Všeobecné
1

Prihláste sa do Používateľské centruma potom vyberte nastavenie.

2

Vyberte Stretnutia > generála v Poloha sekciu, nastavte si časové pásmo.

3

Vyberte si svoj uprednostňovaný jazyk.


 

Predvolený jazyk je jazyk nastavený správcom lokality. Ak sa prihlásite na svoj web, môžete nastaviť iný jazyk. Vybratý jazyk sa nastaví v súbore cookie prehliadača a funguje vždy, keď sa prihlásite.

Predvolený jazyk pre hostí je nastavený administrátorom stránky.

4

Vyberte svoj región.

5

Pre Prihlasovacie účty, vyberte Pripojte sa prepojte svoj účet Webex s účtom Google, Microsoft Office 365, Facebook alebo Apple a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vyberte Odpojiť na odstránenie prepojeného účtu.

6

Pre integrácia tretej strany, vyberte Zrušte autorizačný prístup na odstránenie všetkých integrácií tretích strán.

7

Pre Integrácia kalendára, vyberte Povoliť integrovať Microsoft Office 365 s vašou webovou stránkou Cisco Meetings. K stretnutiam naplánovaným v Microsoft Office 365 máte prístup z Stretnutia.

Ak sa rozhodnete, že nechcete vidieť schôdze naplánované v Microsoft Office 365 z Stretnutia, vyberte Odstrániť.

8

Vyberte Uložiť.