1

Selecteer Voorkeuren in de linkerbovenboven navigatiebalk.

Tabblad Algemeen
2

Selecteer uw tijdzone in de tijdzone vervolgkeuzelijst.

3

Selecteer uw voorkeurstaal in de vervolgkeuzelijst.


 

De taal wordt standaard ingesteld op de taal die uw sitebeheerder heeft ingesteld. Als u bent aangemeld bij uw -site, kunt u een andere taal instellen. Uw selectie is opgeslagen in een browsercookie en werkt wanneer u niet bent aangemeld.

Talen voor gastgebruikers worden standaard ingesteld op de talen die zijn ingesteld door uw sitebeheerder.

4

Selecteer uw regio in de regio vervolgkeuzelijst.

5

Selecteer Voor accounts met aanmelden , selecteert u Verbinden om uw Webex-account te verbinden met uw Google-, Microsoft Office 365-, Facebook- of Apple-account en volgt u de instructies op het scherm. Selecteer Verbinding verbreken om een gekoppeld account te verwijderen.

6

Selecteer voor integratie van derden Autorisatietoegang intrekken om alle integraties van derden te verwijderen.

7

Voor Agenda-integratie selecteert u Machtigen om Microsoft Office 365 te integreren met uw Cisco Webex -sitevergaderingen . U hebt toegang tot alle vergaderingen die zijn gepland in Microsoft Office 365 vanuit Meetings .

Als u besluit dat u de vergaderingen die in Microsoft Office 365 zijn gepland, niet wilt zien vanuit Vergaderingen, selecteert u Verwijderen .

8

Selecteer Opslaan .