Podporujeme pouze nejnovější verzi webexua pokud máte nějaké problémy, ujistěte se, že jste před kontaktováním podpory upgradovali na nejnovější verzi.

Nejnovější informace o nových funkcích najdete v části Webex | What's New.

Vzhledem k povinné aktualizaci našich služeb se nebudete moci přihlásit pomocí následujících verzí Webexu pro Windows od následujícího data:

 • 31. července 2021 pro všechny verze do (ale bez) 41.1.0.17740

Aplikaci je nutné odinstalovat ručně v ovládacích panelech systému Windows a volitelně můžete vymazat mezipaměť pro Webex. Stáhněte si nejnovější aplikaci Webex a spusťte MSI. Další pomoc vám poskytne správce IT.

22. září 2021

Verze: 41.9.0.20091

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • U některých lidí jste neviděli stav.

 • Když jste ve Windows 7 používali náhlavní soupravu Poly DA80, aplikace se neočekávaně ukončila.

7. září 2021

Verze: 41.9.0.19961

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Kontextovou nabídku nelze otevřít pomocí klávesových zkratek na některých místech v aplikaci.

 • Na kartě Kalendář nemělo písmo ikony informací o schůzce správnou velikost.

 • Některé popisky nebyly lokalizovány.

 • Některé zaostřovací oblasti v okně nastavení byly nekonzistentní.

 • Nemohli jste vložit nějaký formátovaný text, který obsahoval odkazy.

 • Když jste k navigaci v aplikaci použili klávesnici, neměli jste přístup k některým kontextovým nabídkám.

 • Když jste webex používali pro státní správu, schůzky aplikace Microsoft Outlook se v aplikaci nezobjevily.

 • Při používání schůzek ve Webexu jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste se ke schůzce připojili kliknutím na odkaz mimo Webex, vaše zvukové, video, možnosti připojení a nastavení virtuálního pozadí v aplikaci Webex nezachytávaly.

  • Pokud jste byli přihlášeni k Webexu a připojili jste se ke schůzce z Outlooku, byli jste požádáni o přihlášení.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste volali na schůzku pomocí spárovaného multiplatformního telefonu, během schůzky jste se odpojili.

  • Když jste někomu zavolali pomocí telefonního čísla a pak jste tento hovor přenesli na jinou osobu, název okna hovoru byl nesprávný.

  • Doba trvání hovoru nesprávně zahrnovala čas vyzvánění.

  • Nemohli jste sloučit hovor, aby to byl konferenční hovor.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • UcLogin havárie registrovala poskytovatele protokolů.

  • Vyloučení odpovědnosti záchranné služby bylo nesprávně formátováno ve francouzštině.

26. srpna 2021

Verze: 41.8.0.19868

Provedli jsme následující vylepšení a začneme je zavádět zákazníkům v příštím týdnu:

 • Možnosti připojení ke schůzce aplikace Webex budou používány konzistentně, ať už se připojíte z aplikace Webex nebo z odkazu na schůzku, a to i v případě, že během schůzky změníte možnosti zvuku, videa nebo virtuálního pozadí.

 • Když jste přihlášeni k aplikaci Webex, nebudete se muset znovu přihlašovat při připojení z Microsoft Outlooku.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy se aplikace neočekávaně ukončí, když jste odpověděli na vlákno.

 • Když vám vaše organizace zabránila změnit profilový obrázek nebo zobrazovaný název, při pokusech o změnu profilového obrázku nebo zobrazovaného jména se vám nezobrazí chybová zpráva.

 • Pokaždé, když jste se přihlásili k aplikaci, viděli jste vyskakovací okno Co je nového.

9. srpna 2021

Verze: 41.8.0.19732

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Vylepšili jsme, jak jsme se zaměřili na obsah pro každou kartu v aplikaci.

 • Velikost písma na volajících obrazovkách byla malá.

 • Některé německé překlady byly zkráceny.

 • Klávesnici nelze použít k navigaci ve všech prvcích v okně nastavení zvuku.

 • V okně nastavení zvuku bylo písmo ikony i příliš malé.

 • Na schůzce jste nemohli přejít na ikonu informací o schůzce.

 • K zavření okna Informace o prostoru nelze použít navigaci pomocí klávesnice.

 • Některé polské překlady byly zkráceny.

 • Někdy se při otevření kontroly stavu došlo k problému s připojením.

 • Pokud jste měli seznam proxy obejít, někdy jste se nemohli připojit ke službám Webex mimo síť.

 • Když jste formátovali text pro odeslání zprávy, nemohli jste přidat odkaz.

 • Když jste otevřeli mezeru v novém okně, zobrazí se nesprávná ikona aplikace.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste volali v mobilní aplikaci nebo připojeném stolním telefonu, oznámení o zeleném hovoru se v aplikaci pro stolní počítače nezobrazí.

  • Nebyli jste schopni přijmout druhý hovor do fronty hovorů.

  • Nesprávné číslo se zobrazí v ID volajícího, když jste obdrželi hovor.

  • Německý překlad byl oříznut, když jste klikli na svůj profilový obrázek a přešli do Nastavení > Hovory > Fronty hovorů.

  • Barva textu pro fronty hovorů a nastavení volání ztěžovalo čtení ve webové aplikaci.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Po obdržení aktualizace se stavem vyzvánění webex nepřehrál vyzváněcí tón.

  • Telefonní služba se nepřipojí po přepnutí sítí nebo po přepnutí počítače z režimu spánku.

7. července 2021

Verze: 41.7.0.19440

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste byli na kartě Profil v prostoru přímých zpráv a vytvořili jste nový prostor z výsledků vyhledávání, nesprávně jste viděli informace o profilu z prvního místa.

 • Některé německé překlady byly zkráceny.

 • Když jste vlepili odkaz, který měl pomlčku, zobrazila se chybová zpráva, protože detekce odkazu Clickbait aplikace nepovolila pomlčku ve formátu Unicode.

 • Zdálo se, že aplikace má v horní části aplikace prázdný řádek.

 • Když jste zakázali nastavení Připojit Webex k aplikaci Microsoft Outlook a poté aplikaci restartovali, bylo nastavení povoleno.

 • Když jste použili připojení VPN, připojení aplikace trvalo několik minut.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Pokud nejste aktivní ve Webexu po určitou dobu, možná budete muset restartovat aplikaci, abyste obnovili připojení.

  • Když obdržíte příchozí hovor, oznámení o hovoru nezobrazují ID volajícího správně.

  • Když je stolní telefon připojen k webexu a vy používáte stolní telefon k odložení hovoru, nemůžete pokračovat v hovoru z aplikace pro stolní počítače.

8. června 2021

Verze: 41.6.1.19162

Automatickou aktualizaci plochy jsme pozastavili do 15. června, ale aktualizace plochy si můžete stáhnout na adrese https://www.webex.com/downloads.html

2. června 2021

Verze: 41.6.0.19119

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Aktualizovali jsme velikosti písem v nastavení mezer, seznamu míst, oblasti zpráv, filtrech a na kartách Zasílání zpráv a Teams.

 • Pokud jste aplikaci používali v němčině:

  • Některé překlady byly zkráceny.

  • Některé kontextové nabídky byly zobrazeny nesprávně v angličtině.

  • Označení zprávy příznakem bylo nesprávné.

 • Když jste používali Webex pro státní správu a měli jste jednotku HDD, někdy aplikace používala 100% disku počítače.

 • V okně O tom byl problém se kobrandingem.

 • Vyřešili jsme následující problém, který se projevoval, když jste se připojili ke správě podnikového obsahu:

  • Nepodařilo se propojit kořenovou složku Microsoft OneDrive a SharePoint.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Pokud jste aplikaci používali v němčině a pokusili jste se přidat nový kontakt, dialogové okno bylo přerušeno.

  • Pokud jste aplikaci používali v polštině během hovoru nebo schůzky, byla nesprávně přeložena možnost Zrcadlit moje video.

  • Když jste přešli na svůj profilový obrázek, vybrali Nastavení a klikli na Telefonní služba, došlo k problémům s usnadněním s písmem.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste byli v aktivním hovoru, byli jste po 15 minutách odpojeni.

  • Když jste zahájili konferenční hovor a byla přidána čtvrtá osoba, všichni vás slyšeli, ale nemohli jste sem ostatní.

  • Video by zmizelo, když jste přidrželi hovor, když někdo sdílel svou obrazovku.

  • Při volání jste nemohli použít funkci pozastavení DTMF (",") vytáčecího panelu.

  • Po přenesení hovoru jste nemohli sdílet obrazovku.

  • Sdílení obrazovky jste nemohli přestat sdílet, když osoba na druhém konci hovoru používala zařízení, které nepodporuje sdílení obrazovky (například stolní telefon).

24. května 2021

Verze: 41.5.0.18911

Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

 • Někdy jste nemohli přijmout příchozí hovor.

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Někdy jste nemohli volat.

21. května 2021

Aktualizovali jsme březnovou verzi aplikace, která je dostupná pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v Cisco Webex Control Hub. Verze aplikace za březen je 41.3.0.18986.

18. května 2021

Aktualizovali jsme dubnovou verzi aplikace, která je dostupná pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v Cisco Webex Control Hub. Verze aplikace za duben je 41.4.0.18737.

11. května 2021

Verze: 41.5.0.18815

Aktualizovali jsme verzi aplikace na květen, tato verze aplikace se dnes začne zavádět pro stávající zákazníky.

4. května 2021

Verze: 41.5.0.18787

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Některé německé překlady se nezdály správně.

 • Když byly zásady uchovávání informací vaší společnosti nastaveny na 24 hodin, někdy došlo k chybám při načítání zpráv v prostorech.

 • Když jste zkopírovali zprávu, která obsahovala odkaz, nesprávně jste obdrželi chybu, když jste se pokusili vložit zkopírovaný text do mezery.

 • Někdy jste v aplikaci neměli kartu Zasílání zpráv pro odesílání zpráv.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste zahájili konferenční hovor, zobrazí se zpráva o zastavení nahrávání. Nahrávání hovoru nebylo ovlivněno.

  • Když byste načetli hovor, který byl zaparkovaný na multiplatformním telefonu Cisco IP Phone řady 8800, existovalo by pouze jednosměrné video.

  • Když jste zaparkovali hovor a vedle tlačítka Načíst klikněte na Další, zobrazí se vám prázdný seznam.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Klávesová zkratka Ctrl+Alt+D zobrazuje diagnostiku Webexu i v případě, že aplikace Webex není v popředí.

  • Screenreaders nemohli přečíst všechna nastavení dostupná z vašeho profilového obrázku > Nastavení > Volání.

  • Časovač hovoru byl nesprávný, pokud čas zobrazený v počítači nebyl správně nastaven.

  • Když jste se pokusili zaškrtnout nebo zaškrtnout pouze oznámení o ztlumení, když jsem na schůzce nebo na zaškrtávacím políčku (profilový obrázek > Nastavení > Oznámení > přímá volání), přepínač změnu neodrážel.

  • Číslo, které jste nastavili pro rozšíření a připojení, si nebylo zapamatováno, pokud jste pro dosah jednoho čísla použili stejné číslo.

  • Vaše telefonní služba se nepřipojí, když se odpojíte od SÍTĚ VPN.

22. dubna 2021

Verze: 41.4.0.18629

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Když jste hovor odložili a pak hovor obnovili, druhá strana vás neslyšela.

16. dubna 2021

Verze: 41.4.0.18595

Aktualizovali jsme podpisový certifikát kódu pro aplikaci pro Windows.

 • Kryptografický otisk nového certifikátu je: 5e9e644114bf795b27e67b57909062eb102ff641

 • Emitentem je: DigiCert SHA2 Zajištěný identifikační kód certifikační autority

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Když jste se pokusili přijmout hovor ze skrytého ID volajícího (anonymní), který se zobrazil jako volání vewebexu , nesprávně jste obdrželi chybu, že hovor již není k dispozici.

7. dubna 2021

Verze: 41.4.0.18516

Když jste se připojili ke správě podnikového obsahu, provedli jsme následující vylepšení:

 • Když zobrazíte náhled souboru v aplikaci Box, můžete nyní kliknutím tento soubor upravit.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy jste na kontaktních kartách neviděli odkaz na osobní místnost.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když vám někdo zavolal a zavěsil, než jste odpověděli, pořád jste slyšeli zvonit.

  • Po zaparkování hovoru se nepodařilo zavřít okno Načtení.

  • Když jste pomocí číselníku zavolali na číslo s více než 20 číslicemi, zobrazí se chybová zpráva "Omlouváme se, volání na telefonní čísla není možné."

  • Časovač během hovoru se resetoval, když jste začali sdílet obrazovku.

  • Hovor by upastil, kdybyste vy a osoba, se kterou jste volali, hovor odložili.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Migrace kontaktů z Jabberu do Webexu se nezdařila z důvodu rozlišování velkých a malých písmen v e-mailových adresách.

  • Když jste před zahájením schůzky klikli na odložit schůzku, při zahájení schůzky jste připomenutí neobdrželi.

  • V záhlaví aplikace se zobrazí chybná síťová zpráva, i když během hovoru nemáte žádné znatelné problémy se zvukem nebo videem.

  • Stolní telefon v záhlaví aplikace neuvidíte v seznamu Připojit k zařízení.

  • Během hovoru jste nemohli sdílet obrazovku nebo aplikaci.

11. března 2021

Verze: 41.3.0.18191

Vyřešili jsme tento problém:

 • I když jste byli stávajícím uživatelem, Webex s vámi zacházel jako s novým uživatelem a ukázal vám onboardingové obrazovky.

Co je součástí této aktualizace, si můžete prohlédnout stažením zde: https://www.webex.com/downloads.html.

2. března 2021

Verze: 41.3.0.18143

Provedli jsme několik vylepšení vyhledávání zpráv, nyní se výsledky zobrazí téměř okamžitě.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy jste lidem neviděli stav, dokud jste jim neposlali zprávu.

 • Aktualizovali jsme odkaz na smluvní podmínky v aplikaci.

 • Někdy, když jste aplikaci spustili, vytvořila zástupce na ploše.

 • Na jednotné přihlašovací obrazovce nelze posunout dolů.

 • Některé německé překlady se nezdály správně.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste hovor pozastavili a pokusili se o volání webexu, váš hovor byl odpojen.

  • Když jste volali s někým, kdo sdílel obrazovku, někdy jste dostali další oznámení o příchozím hovoru od stejné osoby.

  • Když jste se pokusili přenést aktivní hovor, nebyli jste schopni dokončit přenos, když hovor zvoní.

  • Poté, co jste k aktivnímu hovoru přidali někoho jiného a pak oba hovory sloučili, zvuk již nebyl slyšet.

  • Pokud jste nedávno zaparkovali hovor a zkusili jste zaparkovat jiný hovor, zobrazila se následující chyba: "Není k dispozici žádné číslo parku".

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Nemohli jste se připojit k plnohodnotné schůzce Webex pomocí funkce Zavolejte mi.

 • Vyřešili jsme následující problém, který se projevoval, když jste se připojili ke správě podnikového obsahu:

  • Když jste box používali jako správu obsahu, někdy jste nemohli nahrávat ani stahovat soubory.

11. února 2021

Verze: 41.2.0.17979

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste aktualizovali profil a poté znovu otevřeli nastavení profilu, stránka byla prázdná.

 • Někdy, když jste se připojili ke schůzce jako host, vaše video se nezobrazilo.

 • Vyřešili jsme některé problémy s tabbingem v aplikaci.

 • Někdy jste obdrželi více oznámení pro stejnou schůzku, včetně uzamčení počítače

3. února 2021

Verze: 41.2.0.17887

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy, když jste použili integraci aplikace Outlook, aplikace se neočekávaně ukončí.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste se pokusili natáhnout hovor při připojení k zařízení Webex, tah se nezdaří.

  • Při pokusu o konferenční hovor došlo k problémům se zvukem a připojením.

27. ledna 2021

Verze: 41.1.0.17740

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste klikli pravým tlačítkem myši na něčí zprávu, zobrazí se nesprávná nabídka.

 • Když jste odeslali zprávu v prostoru, prostor se nepřesul na začátek seznamu mezer.

13. ledna 2021

Aktualizovali jsme verze aplikací z října a listopadu, tyto aktualizace zahrnují opravy údržby. Tyto aplikace jsou k dispozici pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v centru Cisco Webex Control Hub.

 • Říjen: 40.10.1.17576

 • Listopad: 40.11.0.17575

12. ledna 2021

Verze: 41.1.0.17621

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když správce vypnul nastavení utajovaných prostorů a byli jste přihlášeni, můžete prostory stále klasifikovat.

 • Když jste zprávu upravovali, někdy se v prostoru nezobrazovaly starší zprávy.

 • Někdy se zprávy nezobrazily správně.

 • Když vaše společnost používá branding, pokud aplikace nestáhla logo při přihlášení, viděli jste pouze prázdné logo.

 • Některé francouzské překlady se nezjevily správně

 • Když přidáte poznámku na tabuli, text v poznámce bude při pokusech o její úpravu ztracen.

 • Číselník se zobrazí, když se budete snažit ovládat plochu někoho v prostoru.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste ke kontaktu přidali telefonní číslo a zavolali jste tento kontakt, hovor by prošel jako volání na Webex, nikoli jako volání Webex.

  • Nebyli jste schopni ukončit hovor.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Během hovoru jste nemohli používat klávesové zkratky.

  • Když přišel druhý hovor, nedostali byste oznámení o příchozím hovoru.

6. ledna 2021

Verze: 40.12.0.17554

Aktualizovali jsme verzi aplikace na prosinec, tato verze aplikace se začne zavádět stávajícím zákazníkům ještě dnes.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Webex nepodporoval chybu syntaxe v souboru PAC (Proxy auto-configuration).

 • Aplikace se neočekávaně ukončila, když jste použili integraci Outlooku a pak jste se z aplikace odhlásili.

10. prosince 2020

Verze: 40.12.0.17322

Aktualizovali jsme verzi aplikace na prosinec, tato verze aplikace se začne zavádět stávajícím zákazníkům ještě dnes.

Při použití unifikovaného CM jsme vyřešili následující problém:

 • Když jste volali, nemohli jste používat klávesové zkratky.

8. prosince 2020

Verze: 40.12.0.17293

Aplikace Webex Teams je nyní Webex

Tato aktualizace bude zavedena stávajícím zákazníkům od 10. prosince 2020. Pokud chcete před automatickou aktualizací vaší organizace zkontrolovat, co je součástí této aktualizace, můžete si tuto aktualizaci stáhnout z https://www.webex.com/downloads.htmlaplikace .

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste webex přetáhli na druhý monitor a pokusili se někoho vyhledat, seznam výsledků se nezobrazoval v použitelném formátu.

 • Webex by zamrzl, když kliknete na svůj profilový obrázek.

 • Webex by se zhroutil po restartování počítače z režimu spánku.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste během připojení k zařízení obdrželi příchozí hovor, ale rozhodli jste se hovor přijmout v desktopové aplikaci, museli jste se k zařízení po ukončení hovoru znovu připojit.

  • Když někdo během hovoru sdílel obrazovku, možnost zvětšení se vám nezobrazí.

  • Když obdržíte příchozí hovor od někoho ve vaší organizaci, jeho e-mailová adresa se místo jeho jména zobrazí jako ID volajícího.

 • Při použití unifikovaného CM jsme vyřešili následující problém:

  • Když jste během připojení k zařízení obdrželi příchozí hovor, ale rozhodli jste se hovor přijmout v desktopové aplikaci, museli jste se k zařízení po ukončení hovoru znovu připojit.

  • Když jste své přihlašovací údaje zadali na kartě Telefonní služby v Nastavení a potom klikli na Uložit, okno Nastavení zmizelo, takže bylo obtížné zjistit, zda se změny uložily.

  • Když někdo během hovoru sdílel obrazovku, možnost zvětšení se vám nezobrazí.

  • Když obdržíte příchozí hovor od někoho ve vaší organizaci, jeho e-mailová adresa se místo jeho jména zobrazí jako ID volajícího.

25. listopadu 2020

Verze: 40.11.0.17133

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy nemůžete někoho přidat do prostoru.

 • Vyřešili jsme následující problém, který se projevoval, když jste se připojili ke správě podnikového obsahu:

  • Když se správce rozhodl povolit propojené složky a učinit z nich výchozí umístění úložiště v Ovládacím centru, propojené složky nebyly automaticky nastaveny jako výchozí úložiště. Místo toho jste byli vyzváni k ručnímu nastavení propojené složky jako výchozí.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Při volání z aplikace pro stolní počítače do polycomu byste měli problémy s videem.

  • Volání na dálku z počítače nebo mobilní aplikace se nezdařilo.

  • Někdy dochází k malému zpoždění registrace telefonních služeb.

  • Když jste se pokusili přenést hovor a nikdo to nezvedá, neslyšeli jste volajícího, ale slyšeli vás.

  • Neslyšeli byste vyzvánět příchozí hovory na stolním reproduktoru.

  • Fronty hovorů by se otevřely v externím prohlížeči s chybovou zprávou, pokud by bylo nakonfigurováno webové zobrazení Nastavení volání.

 • Při použití unifikovaného CM jsme vyřešili následující problém:

  • Když by telefonní služba měla fungovat, zobrazí se chybová zpráva Odpojená telefonní služba.

9. listopadu 2020

Verze: 40.10.1.16961

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy se vám nepodařilo přihlásit.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Když jste použili náhlavní soupravu Jabra 40 a rozhodli se hovor ztlumit, hovor se odpojil.

29. října 2020

Verze: 40.10.1.16875

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • V nabídce mezery nelze ponechat místo pomocí funkce Leave

 • Někdy jste byli z aplikace odhlásěni a nemohli jste se znovu přihlásit.

 • Došlo k problému s ukládáním konverzací místně.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Slyšeli jste pouze vyzvánění příchozího hovoru po dobu 30 sekund a pak by se zvonění zastavilo.

  • Když jste se pokusili poslouchat hlasové zprávy, Webex Teams by se zhroutil.

  • Když jste z aplikace telefonoval, Webex Teams by zamrzly.

  • Webex Teams ukázal váš stav jako při hovoru, když jste nevolali.

  • Když jste stáhli hovor z aplikace pro stolní počítače, hovor byl automaticky pozastaven.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Když jste během hovoru nebo schůzky ve Webex Teams sdíleli Microsoft PowerPoint, sdílená aplikace by se zavěsila.

  • Nebyli jste schopni přenést hovor nebo přidat do hovoru jinou osobu.

  • Po přihlášení k Webex Teams a připojení k VPN, pokud potřebujete restartovat počítač a znovu se připojit k VPN, vaše telefonní služba v Teams Webex by uvízla na Obnovení.

30. září 2020

Verze: 3.0.16605.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Vyřešili jsme následující problém, který se projevoval, když jste se připojili ke správě podnikového obsahu:

  • Když byly soubory sdíleny ze SharePointu, některé soubory měly popisek SharePointu, zatímco jiné soubory zobrazovaly popisek OneDrivu.

  • Když jste se rozhodli sdílet soubor Box, seznam zobrazoval pouze 3 soubory najednou a zbytek obrazovky byl prázdný.

 • Vyřešili jsme následující problém při použití funkce volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Váš stav se neukázal správně.

  • Když vám někdo zavolal, slyšeli jste vyzváněcí tón jen 30 sekund.

 • Vyřešili jsme následující problém funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Když jste se pokusili přenést hovor nebo někoho přidat k hovoru, tlačítko Volat zmizí po zadání čísla osoby do klávesnice. Pokud jste pomocí myši vybrali čísla na klávesnici, tlačítko Volat zůstalo podle očekávání.

  • Když se pokusíte zavolat pomocí klávesnice a vyhledejte číslo nebo něčí jméno, výsledky skryly klávesnici.

  • Při volání někomu, kdo používá klávesnici ve vaší aplikaci, nemůžete zahrnout mezery.

  • Došlo k problémům se zvukem s kodekem G.729.

31. srpna 2020

Aktualizovali jsme červencovou verzi aplikace, která je dostupná pro organizace, které povolily nastavení plánu vlastní aktualizace v Cisco Webex Control Hub. Verze aplikace pro červenec je nyní 3.0.16273.0 a obsahuje následující opravy:

 • Aplikace se neočekávaně ukončila, když jste během schůzky změnili virtuální pozadí.

 • Prodloužili jsme délku e-mailu pro vlastní kontakt.

27. srpna 2020

Verze: 3.0.16285.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy se aplikace pomalu rozjíždí, když váš notebook používal pevný disk (HDD.)

 • Při používání schůzek ve Webex Teams jsme vyřešili následující problémy:

  • Když bylo vaše místní zařízení připojeno ke schůzce a vy jste se k zařízení připojili pomocí Webex Teams, nemohli jste se ke schůzce připojit z Webex Teams. Bez odhlášení z aplikace však nemůžete volat ani sdílet obrazovku.

  • Když správce zapnul interní nastavení telekonferencí zpětného volání, nemohli jste vybrat možnost Volat mi pro zvuk na schůzce.

  • Když jste se pokusili připojit ke schůzce, která byla plná, nezobrazovala se vám správná zpráva.

 • Vyřešili jsme následující problém při použití funkce volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Když jste zadali PIN kód hlasové schránky pro načtení hlasových zpráv, slyšeli jste dva tóny pro každou zadanou číslici.

  • Ikony hlasové schránky, například Přehrát a Odstranit, se nezobrazovaly, takže jste museli volat do systému hlasové schránky, abyste mohli poslouchat a spravovat hlasové zprávy.

  • Váš stav nadále ukazoval, že jste byli v hovoru i po ukončení hovoru.

  • Nastavení přesměrování hovorů se mezi desktopovými a mobilními aplikacemi neudržovalo.

  • Příchozí hovory byly duplikovány v historii hovorů na kartách Vše i Zmeškané, ať už jste hovor zvedli nebo ne.

 • Vyřešili jsme následující problém funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Webex Teams by vyzval k vypršení platnosti tokenu, i když platnost obnovovacího tokenu ve skutečnosti nevypršela.

  • Po zadání jména osoby, na kterou jste chtěli hovor převést, jste nemohli dokončit převod.

  • Po pokusu o aktualizaci aplikace se vám nepodařilo otevřít Webex Teams.

  • Na kartě Schůzky jste nemohli někomu zavolat z karty kontaktu.

  • Když jste hledali někoho, komu byste mohli zavolat, nemohli jste volat z výsledků vyhledávání, pokud položky začaly číslem.

26. srpna 2020

Aktualizovali jsme červnovou verzi aplikace, která je k dispozici pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v Cisco Webex Control Hub. Verze aplikace za červen je nyní 3.0.16269.0

30. července 2020

Verze: 3.0.16040.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy se stav neaktualizoval pro lidi, dokud jste nepřesunuli myší nad jejich obrázkem.

 • Vyřešili jsme následující problém, který se projevoval, když jste se připojili ke správě podnikového obsahu:

  • Když jste propojovali složku, soubory sdílené ze SharePointu nesprávně zobrazily popisek OneDrivu.

 • Při používání schůzek ve Webex Teams jsme vyřešili následující problémy:

  • Při naplánování schůzky v aplikaci Outlook se pozvánka aplikace Outlook v ruštině nezobrazuje správně.

 • Vyřešili jsme následující problém při použití funkce volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Na levé straně okna aplikace se zobrazí žlutá ikona telefonu, která vás informuje, že vaše telefonní služby nejsou připojené, ale když kliknete na ikonu a otevřete předvolby volání a kliknete na tlačítko Znovu připojit, nic se nestane.

  • Když se vám zobrazí hlasová zpráva, budete muset dvakrát kliknout na kartu Hlasová schránka, abyste viděli zprávu v seznamu.

 • Vyřešili jsme následující problém funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Někdy aplikace automaticky nezachytila změny serveru v prostředí Unified CM.

  • Je možné, že jste při volání na adresu videa uživatele Webex Teams nemohli sdílet obrazovku.

25. června 2020

Verze: 3.0.15711.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Při používání schůzek ve Webexu jsme vyřešili následující problémy :

  • Když jste se připojili k týmové schůzce Webexu, když jste používali stolní telefon, okno řízení hovorů během schůzky zmizelo.

  • Pokud jste se pokusili připojit ke schůzce, ke které došlo po dlouhou dobu v budoucnosti nebo v minulosti, zobrazila se nepřesná chybová zpráva.

 • Při volání ve Webexu (Volání Webexu) jsme vyřešili následující problémy:

  • Nebyli jste schopni přeposlat hovory.

  • Nedostali jste možnost někomu zavolat, když jste ho chtěli přidat k hovoru.

  • Nemohli jste zavolat Webexu.

  • Váš stav se bude i nadále zobrazovat v hovoru po ukončení hovoru.

  • Pokud vám bylo volání předáno z fronty volání, místo jména volajícího by se zobrazovalo jméno fronty jako ID volajícího.

  • Nebyli jste schopni zahrnout čtvrtou osobu do konferenčního hovoru.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Když jste šli použít číselník v aplikaci, možná jste si všimli, že chybí znak +.

  • Problém nastal, když jste se během hovoru rozhodli používat reproduktor a mikrofon operačního systému, ale také jste měli náhlavní soupravu připojenou k počítači, ale nebyla vybrána ve Webex Teams. Když stisknete tlačítko ztlumit na náhlavní soupravě, zobrazí se zvuková výzva, která vám dá vědět, že jste ztlumení, když jste ve skutečnosti nebyli. Zvuk byl nadále odesílán prostřednictvím mikrofonu operačního systému.

  • Váš stav neprokázal, že jste telefonoval, když jste používali stolní telefon.

  • Když zavoláte jiné osobě ve vaší organizaci, když jste připojeni k stolnímu telefonu, a necháte této osobě hlasovou zprávu, budete odstraněni z místa, který máte s ní.

  • Zmeškané hovory nezobrazují telefonní číslo v historii hovorů.

17. června 2020

Verze: 3.0.15645.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste s někým sdíleli obrazovku, viděli vaši obrazovku obráceně.

 • Při použití volání ve Webexu (Volání Webexu) jsme vyřešili následující problém:

  • Když jste zavolali na telefonní číslo, nemohli jste tento hovor sloučit s jiným telefonním hovorem.

28. května 2020

Verze: 3.0.15485.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste byl jediným moderátorem v týmu, mohl jste se nesprávně odebrat jako týmový moderátor.

 • Webex nepoužil váš záložní proxy server.

 • Když vaše společnost použila jednotné přihlašování (jednotné přihlašování) a zadali jste nesprávnou e-mailovou adresu, nemohli jste se přihlásit pomocí správné e-mailové adresy.

 • Někdy, když jste změnili obrázek mezery, okamžitě se neaktualizoval.

 • Při používání schůzek ve Webexu jsme vyřešili následující problém :

  • Vyřešili jsme problémy spojené s připojením ke schůzkám, kde je vyžadováno heslo nebo PIN kód.

 • Při volání ve Webexu (Volání Webexu) jsme vyřešili následující problémy:

  • Když sloučíte dvě aktivní volání a vytvoříte konferenční hovor za chodu, seznam účastníků zobrazí duplicitní položky.

  • Neviděl jsi něčí video, když ti volali.

  • Když jste z aplikace volali na telefonní číslo, telefonní číslo se v okně Volání nezobrazovalo.

  • Váš stav se neaktualizoval, když jste byli na hovoru.

  • Když jste přenesli hovor, nemohli jste se odpojit od hovoru.

  • Když jste k hovoru přidali více než 2 osoby, byl váš zvuk nekonzistentní.

  • Odkaz na portál péče o sebe by neotevřel portál webex volání uživatelů.

  • Tlačítko Dokončit přenos by zmizelo při přenosu hovoru.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Při nahrávání příchozího hovoru byl vytvořen nový bezejmenný prostor.

  • Když jste omylem zavolali na neregistrované číslo nebo adresu videa, obdržíte oznámení, že číslo je neplatné, ale když zavřete volací okno, tón vytáčení pokračoval.

  • Pokaždé, když jste hovor pozastavili a poté tento hovor obnovili, uvidíte v historii hovorů novou položku hovoru.

  • Když jste přenesli hovor, osoba na druhém konci neměla žádný zvuk.

13. května 2020

Verze: 3.0.15410.0

Provedli jsme toto vylepšení:

 • Roboty jsou nyní na seznamu výsledků hledání lidí.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Některé německé překlady se nezdály správně.

 • Když správce přidal vlastní odkaz nápovědy, kliknutím na ikonu nápovědy se odkaz dvakrát otevřel.

 • Když jste se připojili k velkým mezerům a klikli na profilové obrázky na kartě Lidé, aplikace se někdy neočekávaně ukončila.

 • Vyřešili jsme následující problém, který se projevoval, když jste se připojili ke správě podnikového obsahu:

  • Když propojíte složku s mezerou, aplikace se neočekávaně ukončí, když se pokusili zobrazit soubory v propojené složce.

 • Vyřešili jsme následující problém při použití funkce volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Když jste telefonovali, vaše dostupnost se nezměnila na Při volání.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Když jste zavolali, někdy se aplikace neočekávaně ukončí.

  • Někdy, když jste nahráli schůzku místně, byl zaznamenán ztlumené zvuky.

  • Když jste vytočili neplatné číslo, slyšeli jste zaneprázdněný tón.

30. dubna 2020

Verze: 3.0.15333.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Moderátor týmu nemohl přesunovat prostory z týmu.

 • Před připojením ke schůzce se někdy v okně náhledu zobrazilo zvukové zařízení, které se lišilo od vámi vybraného zařízení.

 • Když jste se připojili ke schůzce pomocí odkazu z externí aplikace, někdy se nenačetly podrobnosti schůzky.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Nebylo možné sloučit dva aktivní hovory a zahájit konferenční hovor.

  • Když jste podrželi nějaký hovor, hovor se odpojil.

  • Když jste měli videohovor za použití místního zařízení, po 15 minutách došlo k odpojení videa.

  • Při přidávání čísla pro přesměrování hovoru se neustále otáčel ukazatel průběhu.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • V očekávaných situacích nezazněl obsazovací tón.

  • Na kartě Hlasová pošta se zobrazila indikace odpojení.

  • Neustále se zobrazovala výzva k upgradování náhlavní soupravy.

9. dubna 2020

Verze: 3.0.15221.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Nemohli jste se připojit ke schůzce v prostoru, když vám někdo přeposlal pozvánku.

 • Když jste byli připojení k místnímu zařízení, nemohli jste sdílet svoji obrazovku.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Občas došlo k odpojení zvuku, když jste sloučili dva hovory.

  • Když jste někoho přidali pomocí příkazu Přidat osobu, nezobrazila se možnost pro sloučení hovorů.

  • Když jste měli aktivní hovor a pokusili jste se jej přepojit, neměli jste k dispozici možnost k dokončení přepojení.

1. dubna 2020

Verze: 3.0.15164.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste se pokusili někomu zavolat z karty Lidé v prostoru, aplikace se neočekávaně ukončila a znovu spustila.

 • Aplikace se někdy neočekávaně ukončila, když jste používali funkci volání aplikace Webex Teams (Unified CM).

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Přesměrování hovorů nebylo v aplikaci povoleno, když jste vybrali přesměrování hovorů a odesílali všechny hovory do hlasové schránky na webu settings.webex.com.

  • Změny provedené v přesměrování hovorů na stránce settings.webex.com se nezobrazily v aplikaci správně.

 • Když se připojujete ke schůzce v prostoru nebo uskutečňujete přímé volání pomocí svého telefonu, je nutno zadat poskytnuté ID účastníka.

20. března 2020

Verze: 3.0.15131.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Když správce aplikaci nainstaloval pomocí souboru MSI, integrace pro aplikaci Outlook nefungovala.

 • Když jste opustili prostor pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+E, aplikace se neočekávaně ukončila.

 • Když byla aplikace nainstalována pomocí MSI s accept_EULA=TRUE , byla vám stále vyzvána k přijetí licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Někdy se zobrazilo nesprávné ID volajícího.

  • Telefonní služby se občas neočekávaně ukončily a při pokusu o restart a opětovné připojení došlo k selhání.

  • Při použití přístupových kódů pro funkce se projevoval problém s čísly obsahujícími mezery.

 • Vyřešili jsme následující problém funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Nemohli jste použít svoji klávesnici k zadání čísla během hovoru.

 • Vyřešili jsme následující problémy, které se projevovaly při použití tlačítek a karet s aplikacemi ve službě Webex Teams.

  • Pokud jste měli na kartách více obrázků, byla k nim nesprávně přidána další mezera.

  • Při rozšíření velikosti karty došlo k nesprávnému rozbalení oblasti zpráv.

  • Když jste zvolili příkaz pro umístění tlačítek na kartě na střed, byla zarovnána vlevo.

  • Když jste měli více tlačítek, obsah prvního tlačítka, na které jste klikli, se zobrazil přes obsah jiného tlačítka.

12. března 2020

Verze: 3.0.15092.0

Provedli jsme některé aktualizace s ohledem na spolehlivost škálování.

2. března 2020

Verze: 3.0.15036.0

Vyřešili jsme následující problém, který se projevoval, když jste se připojili ke správě podnikového obsahu:

 • Když správce zakázal místní úložiště a v prostoru nebyla žádná propojená složka, nemohli jste v tomto prostoru vytvořit snímek obrazovky.

28. února 2020

Verze: 3.0.15015.0

Poskytujeme správcům možnost požádat o přístup k ovládacím prvkům aktualizace produktu, abychom jim umožnili zvolit, jak často se Webex aktualizuje pro uživatele; měsíčně nebo čtvrtletně. Viz část Ovládací prvky pro aktualizaci aplikace Webex Teams

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Japonský překlad pro bezplatná čísla byl nesprávný.

 • Webex spolehlivě nepodporoval dva proxy servery v souboru pac (proxy auto-configuration).

 • Když správce povolil branding, zobrazené logo společnosti bylo malé.

 • Když jste se připojili ke schůzce a spárovali konferenční zařízení Webex, ostatní účastníci vás slyšeli, i když jste svůj zvuk ztlumili.

 • Když jste se připojili ke schůzce z odkazu v pozvánce aplikace Microsoft Outlook, okno schůzky se otevřelo za aplikací Webex a bylo skryto před zobrazením.

 • Když jste se připojili ke schůzce spárované s nějakým zařízením, seznam účastníků byl prázdný.

 • Když jste chtěli někomu povolit přístup ke schůzce z předsálí kliknutím na tlačítko Povolit vstup, nezobrazil se seznam lidí, ale hlavní okno schůzky.

 • Vyřešili jsme následující problém při použití funkce volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Během hovoru občas došlo k odpojení.

  • Nebylo možné pokračovat v podrženém hovoru, když jste sdíleli obrazovku.

  • Po přijetí hovoru někdy nefungovalo sdílení obrazovky.

  • Webex se občas restartoval bez zjevného důvodu.

  • Když jste telefonoval z aplikace Webex, osoba na druhém konci by slyšela šum na pozadí.

  • Při přepojování hovoru na někoho jiného se vám zobrazila možnost pro dokončení přepojení ještě předtím, než druhá strana hovor přijala.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Když jste webex spárovali se zařízením Cisco Webex Room Kit, nemohli jste volat zadáním něčí e-mailové adresy na číselníku.

  • Když jste se pokusili někomu zavolat pomocí číselníku, hovor byl automaticky zřízen jako videohovor.

 • Když jste ve Webexu používali tlačítka a karty s aplikacemi , vyřešili jsme následující problém:

  • Výchozí hodnota pole input.number nebyla v rámci aplikací stejná.

12. února 2020

Verze: 3.0.14866.0

Vyřešili jsme tento problém:

 • Když jste před připojením ke schůzce zvolili nastavení Nepřipojit zvuk, schůzka měla připojený zvuk.

30. ledna 2020

Verze: 3.0.14741.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Tlačítko Snímek obrazovky nebylo někdy povolené.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Video s vámi zamrzlo, když jste měli hovor.

 • Když jste byli na schůzce a někdo sdílel obrazovku, sdílenou obrazovku překrýval obrázek profilu.

 • Když jste naplánovali schůzku v nějakém prostoru a pozvali osobu, která v tomto prostoru nebyla, tato osoba se nemohla připojit, když byla připojená ke svému stolnímu telefonu pro hovory.

 • Když jste naplánovali schůzku na webu Webex a přidali odkaz do pozvánky aplikace Microsoft Outlook, nikdo, kdo se připojil a schůzku opustil, se nemohl ke schůzce připojit znovu.

 • Při použití volání ve Webexu (Volání Webexu) jsme vyřešili následující problém:

  • Nebylo možné uskutečnit hovor za použití číselné adresy SIP.

 • Některé francouzské překlady nebyly zobrazeny správně.

 • Časový limit serveru proxy HTTPS někdy nesprávně zobrazil okno pro ověření serveru proxy.

17. prosince 2019

Verze: 3.0.14375.0

Pro tuto verzi aplikace Webex neexistuje žádná automatická aktualizace . Tuto verzi aplikace pro Windows si však můžete stáhnout na adrese https://www.webex.com/downloads.html

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Když používáte volání ve Webexu (Unified CM) a připojujete se k telefonu u stolu pro hovory, v seznamu míst se tlačítko připojit ke schůzkám.

 • Nabídka vyvolaná pravým tlačítkem zobrazovala u německých uživatelů nesprávné hláskování pro Volat.

5. prosince 2019

Verze: 3.0.14234.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Někdy se stalo, že jste se někomu pokusili zavolat, ale hovor se nespojil.

 • Někdy se stalo, že jste se rozhodli sdílet obrazovku nebo aplikaci s někým mimo hovor, ale ke sdílení obrazovky nebo aplikace nedošlo.

 • Když jste vybrali týmový prostor pomocí karty týmu a začali jste následně psát zprávu, aplikace se po návratu do seznamu týmů neočekávaně ukončila.

27. listopadu 2019

Verze: 3.0.14154.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Když jste nainstalovali aplikaci pomocí parametru příkazového řádku EULA nebo EMAIL, aplikace tyto parametry ignorovala.

 • Když nastavíte hlavní panel tak, aby automaticky skrýval a pak maximalizoval aplikaci Webex, nemohli jste panel úloh znovu zviditelnit.

 • V roli moderátora prostoru jste nemohli někoho přidat do prostoru, když daný uživatel nebyl členem vaší organizace.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Někdy se vaše telefonní služby nespojily.

  • Když použijete rozšíření mobility a odhlásíte se z rozšíření z telefonu, telefon se stále zobrazuje v seznamu zařízení ve Webexu .

  • Když jste s někým uskutečnili několik hovorů, stalo se někdy, že se u dané osoby v seznamu prostorů zobrazily duplicitní prostory.

  • Někdy se stalo, že jste se snažili někomu dovolat, ale dostali jste chybovou zprávu, že zrovna probíhá jiný hovor.

  • Když jste byli připojeni ke stolnímu telefonu a vybrali jste možnost Použít telefon pro audiohovor, nebylo možné se připojit ke schůzce.

  • V prostoru nešlo zahájit hovor z nabídky vyvolané pravým tlačítkem.

7. listopadu 2019

Verze: 3.0.13934

Provedli jsme toto vylepšení:

 • Nikdy nebylo jednodušší upravovat tabuli, kterou si vytvoříte na zařízení Webex Board. Chcete-li začít s úpravami, stačí kliknout na obrázek v seznamu tabulí.

Vyřešili jsme tento problém:

 • Pokud jste na svém počítači měli povolený Federální standard pro zpracování informací (FIPS), nemohli jste načíst žádné prostory ani žádný obsah.

31. října 2019

Verze: 3.0.13861

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Koncepty zpráv se uchovávají i po restartu.

 • Když upravujete zprávy se značkovacím jazykem markdown, formátování zůstává neměnné.

 • Svou obrazovku můžete nyní sdílet ve 4K.

 • Můžete s někým sdílet obrazovku, když oba používáte stolní telefon. Přečtěte si článek Sdílení obrazovky při hovoru na stolním telefonu

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Když jste zrušili svůj stav, stále se zobrazoval, když jste klikli na profilový obrázek.

 • Když jste z aplikace Microsoft Outlook spustili chat, došlo k selhání akce.

 • Nešla otevřít vyskakovací oznámení.

 • Když jste ve Webexu používali tlačítka a karty s aplikacemi , vyřešili jsme následující problémy:

  • Barva fontu karty vypadala velmi vybledle.

  • Pokud jste v Textovém bloku použili kód PHP, způsobilo to neočekávané ukončení webexu.

  • Některý text nebyl v tmavém režimu čitelný.

  • Při použití vnořených karet se všechny karty zavřely kliknutím na karty showcards.

  • Různé světlé a tmavé barvy v adaptivních kartách se zobrazovaly ve stejné barvě.

  • Některé fonty možností v rozevírací nabídce nebyly v tmavém motivu viditelné, dokud jste daný text nezvýraznili.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Během hovoru jste nemohli připnout okno náhledu do hlavního okna videa.

  • Když jste vypnuli tlačítko fotoaparátu, zůstal někdy označený se zobrazeným oknem náhledu.

  • Tip s rychlou nápovědou ohledně tlačítka fotoaparátu nebyl v souladu se stavem tlačítka, který jste vybrali.

  • Váš stolní telefon se po upgradu aplikace Webex na nejnovější verzi nezaregistroval.

10. října 2019

Verze: 3.0.13588.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Vyřešili jsme následující problémy, které se objevily zvolením možnosti Použít telefon pro audiohovor, když jste se připojili ke schůzce v prostoru:

  • Nešlo zavřít okno zvukového připojení.

  • Všechny následné schůzky používaly toto nastavení, i když jste u zvuku zvolili jinou možnost.

  • Když jste opustili schůzku, již jste se k ní nemohli znovu připojit.

 • Při volání ve Webexu (Volání Webexu) jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste se přesunuli z kabelové sítě do bezdrátové, aplikace se náhle ukončila.

  • Když jste vybrali možnost Zavolat mi, abych se připojil ke schůzce Webexu, a přijmuli jste hovor pomocí aplikace, nemohli jste se ke schůzce připojit pomocí číselníku ve Webexu .

3. října 2019

Verze: 3.0.13538.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Když jste se připojili ke schůzce, byl váš zvuk automaticky ztlumen.

 • Některé problémy jsme vyřešili při vyhledávání ve webexu .

 • Když jste se připojili ke schůzce, když jste připojeni k osobnímu zařízení, po úspěšném připojení ke schůzce někdy schůzka ve Webexu zapadla, ale pokračovala na osobním zařízení.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Poté, co jste zadali informace o svých telefonních službách, nedostali jste pokyn, abyste zadali své uživatelské jméno nebo heslo.

  • Když vám správce nastavil hovory pouze pomocí konkrétních domén pro použití Unified CM, všechny hovory se nesprávně směrovaly přes Unified CM.

26. září 2019

Verze: 3.0.13464.0

Provedli jsme toto vylepšení:

 • Nyní se můžete pohybovat po nekonečné tabuli pomocí trackpadu.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • V případech, kdy správce zakázal nahrávání souborů pomocí deaktivace místního úložiště pro správu obsahu, mohli jste i tak přetahovat soubor do prostoru v seznamu prostorů.

 • Když jste se připojili ke schůzce, byl váš zvuk ztlumen.

 • Když jste zahájili schůzku v prostoru a následně jste ji opustili, nemohli jste schůzku z daného prostoru opětovně zahájit.

 • Když vaše společnost používala cobranding, nebylo logo vaší společnosti umístěno do středu navigační nabídky.

 • V případech, kdy správce zakázal nahrávání souborů pomocí deaktivace místního úložiště pro správu obsahu, mohli jste i tak vybrat soubor v aplikaci pomocí možnosti Nahrát z počítače.

 • V případech, kdy správce zakázal nahrávání souborů pomocí deaktivace místního úložiště pro správu obsahu, mohli jste i tak kopírovat a vkládat soubory do prostoru.

 • U položek nabídky aktivit jste neviděli tipy s nápovědou.

 • Karta Účty se německým uživatelům zobrazovala anglicky.

 • Vyřešili jsme následující problém funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Po ukončení hovoru se váš stav zobrazoval jako Telefonuje.

  • Každý den jste dostávali výzvu, abyste se přihlásili ke svým telefonním službám.

  • Objevovala se vám možnost Nastavení telefonu a přesměrování, když tato funkce nebyla k dispozici.

  • Neměli jste možnost uskutečňovat hovory na telefonní čísla.

  • Měli jste k dispozici možnost Hlasová schránka, i když jste tuto funkci neměli povolenou.

  • Někdy jste se nemohli přihlásit ke svým telefonním službám.

18. září 2019

Verze: 3.0.13354.0

Vyřešili jsme občasné problémy se síťovými zdroji, které se objevovaly při sdílení obrazovky.

9. září 2019

Verze: 3.0.13246.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Když jste v místnosti pro osobní schůzky měli více schůzek po sobě, nebylo někdy možné se ke schůzce připojit.

 • U některého prostoru jste neměli možnost jej moderovat.

 • U některého prostoru jste neměli možnost jej přidat do týmu.

 • Při používání interaktivních karet s aplikacemi v aplikaci Webex Teams jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste na kartu přidali seznam možností, byla výsledkem vždy poslední hodnota v seznamu.

  • Pokud karta měla textové pole pro několik řádků, dané řádky se nezobrazovaly správně.

29. srpna 2019

Verze: 3.0.13131.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Zlepšili jsme způsob, jak se připojit k různým zařízením pomocí bezdrátového připojení v otevřených pracovních prostorech.

 • Zvýšili jsme stabilitu bezdrátového připojení k místním zařízením.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Text při ponechání ukazatele zobrazoval nesprávný lokalizovaný řetězec.

 • Nikomu jste nemohli zavolat, když jste vytvořili prostor s danou osobou a neposlali jste žádnou zprávu.

 • Váš stav v aplikaci Outlook neodpovídal stavu v aplikaci Webex Teams.

 • Když jste sdíleli obrazovku během hovoru a vypnuli jste video, zobrazovalo se vaše jméno uprostřed sdílené obrazovky.

 • Když jste sdíleli obrazovku a rozhodli jste se, že obrazovku budete sdílet znovu, možná jste si všimli možností, které nebyly k dispozici.

 • Při používání interaktivních karet s aplikacemi v aplikaci Webex Teams jsme vyřešili následující problémy:

  • Místo na kartě pro psaní nemělo správnou barvu.

  • Karty s více kartami showcards nesprávně zobrazovaly všechny karty showcards namísto pouze jedné, a to jakmile se aktivovaly.

  • Když měla karta přepínač, hodnoty se nezměnily.

 • Vyřešili jsme následující problém funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Když jste použili náhlavní soupravu třetí strany, občas se hovor neočekávaně ztlumil a nebylo možné ztlumení zrušit.

15. srpna 2019

Verze: 3.0.12984.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Text filtrů hledání, položky nabídky aktivit a okno nastavení se místo německy zobrazovaly anglicky.

 • Nebylo možné sdílení pomocí místního zařízení, když byla na zařízení zakázána funkce Ovládání hovoru.

 • Když jste odeslali zprávu se čtyřmi čísly následovanými apostrofem, nezobrazoval se text v oblasti zpráv správně.

 • Když jste sdíleli obrazovku, aniž byste telefonovali, objevovalo se vaše jméno uprostřed sdílené obrazovky.

31. července 2019

Verze: 3.0.12808.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Ikona obnovení filtru Nepřečtené se nezobrazovala správně.

 • U některých japonských znaků, které poslali uživatelé, se zobrazoval nesprávný font.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Když jste právě telefonovali, nezobrazoval se vám status na profilovém obrázku.

  • Když jste si otevřeli seznam nedávných hovorů, neviděli jste žádná čísla.

  • Pokud jste se nacházeli mimo firemní síť, nemohli jste se registrovat, když se vaše uživatelská doména lišila od externí adresy serveru společnosti.

25. července 2019

Verze: 3.0.12725.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Když budete procházet oblastí zpráv, text se bude zobrazovat plynule a font bude jasnější.

 • Můžete se spolehlivě připojit k místnímu zařízení.

 • U stávajících podporovaných jazyků jsme aktualizovali některé překlady.

 • Nyní je proces registrace telefonní služby pro funkci Volání v aplikaci Webex Teams spolehlivější (Unified CM).

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Pokud jste sdíleli obrazovku a zvolili jste prohlížeč Microsoft Edge, zobrazilo se sdílení v aplikaci Webex Teams někdy jako prázdné.

 • Poté, co jste se rozhodli k hovoru připojit pomocí telefonu pro zvukový přenos, zůstalo někdy světlo fotoaparátu rozsvícené i po ukončení hovoru.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Pokud jste se vzdálili z dosahu firemní sítě, ne vždy se vaše telefonní služby připojily.

  • V případě, že vaše společnost používala soukromou certifikační autoritu (CA) pro svůj Unified CM certifikát, telefonní služby se nepřipojily.

  • Když jste se připojili ke stolnímu telefonu, došlo někdy k jeho odpojení. V aplikaci Webex Teams se ale zdálo, že je stolní telefon připojen.

  • Při používání VPN někdy nedošlo k propojení telefonních služeb.

  • Někdy telefonní služby nezůstaly připojené ani poté, co jste se k nim připojili.

8. července 2019

Verze: 3.0.12538

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Když jste svůj stav propojili s aplikací Microsoft Outlook, aplikace neočekávaně přestala fungovat.

 • Nemohli jste uživatele pozvat do aplikace Webex Teams tak, že byste jej přidali do existujícího prostoru.

 • Mohli jste kliknout na něčí službu People Insights, když ji váš správce nepovolil.

 • U stávajících podporovaných jazyků jsme aktualizovali některé překlady.

27. června 2019

Verze: 3.0.12427.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Když jste přestali se sdílením hovoru, aplikace neočekávaně přestala fungovat.

 • Poté, co jste si zobrazili emoji a symboly, aplikace neočekávaně přestala fungovat.

 • U stávajících podporovaných jazyků jsme aktualizovali některé překlady.

 • Opravili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Pokud se změnila síťová připojení, aplikace se ne vždy opětovně připojila k telefonním službám.

  • Pokud vaše společnost používá soukromou certifikační autoritu nebo certifikáty podepsané sám sebou, nebylo možné se připojit k telefonním službám.

  • Opravili jsme některé problémy týkající se odchozích hovorů, které se propojily, ale následně se přerušily.

  • Když jste změnili heslo svého Active Directory, aplikace se nespojila s vašimi telefonními službami.

  • V případě, že u vás neprobíhal aktivní hovor, byli jste požádáni, abyste hovor přerušili.

  • Stávalo se, že jste byli na aktivním hovoru a zároveň se Jabber klient připojoval k Unified CM, načež se aktivní hovor přerušil.

  • Když jste upgradovali aplikaci nebo jste zrušili probíhající druhý hovor, aplikace neočekávaně přestala fungovat.

  • Během aktivního hovoru jste někdy viděli nesprávné ovládací prvky přesměrování hovorů nebo sdílení obrazovky.

30. května 2019

Verze: 3.0.12103.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Opravili jsme některé problémy klávesových zkratek, které se vyskytovaly při nastavení jazyka na polštinu a němčinu.

 • V prostoru nebylo možné otevřít nebo zobrazit sdílené přílohy pomocí odečítače obrazovky.

 • Poté, co jste přesunul hovor ze zařízení Webex Board do aplikace Webex Teams, nebylo možno zapnout nebo vypnout video.

 • Poté, co jste změnili obrázek prostoru, nezobrazoval se v nastavení prostoru správně.

 • Pokud jste v kalendáři schůzek umístili kurzor nad některou z nich, nešlo vidět všechny informace o schůzce.

 • Starší zprávy zveřejněné v prostoru nešlo vidět.

 • Opravili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Někdy se aplikace opakovaně nepřipojila k telefonním službám, pokud se síť, ke které jste byli připojeni, změnila.

  • Pokud jste se na telefonu přihlásili ke své příponě, ne vždy se tento telefon zobrazoval v seznamu zařízení.

  • Pokud jste zvedli stolní telefon, abyste někomu zavolali, někdy se místo toho hovor uskutečnil pomocí aplikace Webex Teams.

14. května 2019

Verze: 3.0.11921.0

Vyřešili jsme občasné problémy týkající se sdílení při schůzkách.

25. dubna 2019

Verze: 3.0.11733.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Nešly zobrazit zprávy od uživatelů, kteří byli odebráni z vaší organizace.

 • Pokud jste umístili kurzor nad profilový obrázek některého uživatele, zobrazil se vám v kartě kontaktu rozmazaný.

 • V seznamu prostorů zobrazovaly prostory informaci, že obsahují nepřečtené zprávy. Následně se ale informace změnila s tím, že neobsahují žádné nepřečtené zprávy.

 • Opravili jsme některé problémy s německými zkratkami.

 • V případě, že jste během schůzky sdíleli obrazovku nebo aplikaci, neviděli všichni sdílený obsah.

28. března 2019

Verze: 3.0.11421.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Připravili jsme změnu instalačního programu MSI. Když použijete počínaje tímto vydáním instalační program MSI pro Windows, místní uživatelská databáze a protokoly nebudou smazány. Pokud chcete odstranit uživatelskou databázi a protokoly, musíte nyní zadat parametr příkazového řádku DELETEUSERDATA=1.

 • Podporujeme ultrazvuková připojení k zařízením Webex pomocí laptopů se čtyřkanálovými mikrofony. Například na modelech Dell XPS 13 9370 nebo HP Elitebook.

 • Při vytváření schůzky jsme připravili několik vylepšení odečítače obrazovky.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • U prostoru bez tabulí jste neviděli Tabule(0)

 • Když jste optimalizovali video během hovoru nebo schůzky, obsah nebyl zaznamenán, pokud jste nahrávali místně.

 • Byli jste požádáni, abyste zadali heslo schůzky, i když zadání hesla nebylo nutné.

 • Možnost Nahrávání byla k dispozici, když jste svůj telefon použili pro audiohovor nebo schůzku, ale funkce nahrávání byla zakázána.

 • Připojení se ztratilo, pokud jste se připojil k zařízení za pomoci ultrazvuku.

 • Po přidání emoji se díky funkci kontroly pravopisu přidávaly červené čáry.

1. března 2019

Verze: 3.0.11143.0

Vyřešili jsme tento problém:

 • Nemohli jste vytočit telefonní číslo, když jste byli připojeni ke stolnímu nebo konferenčnímu zařízení Cisco Webex.

28. února 2019

Verze: 3.0.11110.0

Provedli jsme toto vylepšení:

 • Aplikace Webex Teams nyní upřednostňuje soubor automatické konfigurace proxy před nastavením registrů.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Pokud jste do aplikace Outlook registrovali více než jednu aplikaci pro integraci stavu, aplikace Skype for Business se neočekávaně ukončila.

 • Pokud jste použili výchozí profilový obrázek, nezobrazoval se váš status v seznamu prostorů.

 • Pokud jste se k hovorům nebo schůzkám připojili pomocí určitých modelů počítačů značky Dell, měl zvuk ozvěnu.

 • Pokud jste změnili své síťové připojení, stalo se někdy, že jste nemohli uskutečnit hovor.

 • U některých vyhledávání pomocí S: filtru hledání se ve výsledcích hledání objevily duplicitní prostory.

19. února 2019

Verze: 3.0.10975.0

Připravili jsme vylepšení spolehlivosti pro zasílání zpráv.

8. února 2019

Verze: 3.0.10887.0

Provedli jsme toto vylepšení:

 • Aktualizovali jsme text v zásadách prostoru, ve kterých stojí: „Obsah je uložen po dobu až <duration>.“

6. února 2019

Verze: 3.0.10848.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Po restartování počítače se někdy stalo, že jste obdrželi chybovou zprávu, že jsou zvuk a video nedostupné.

 • Počet osob zobrazených v seznamu lidí nebyl správný.

31. ledna 2019

Verze: 3.0.10802.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Opravili jsme některé problémy, které se objevovaly, když jste pro sdílení souborů používali aplikace Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online.

 • V případě, že se ke schůzce z aplikace Webex Teams připojil hostitel, nebyly pro všechny účastníky možnosti zvuku.

 • Některé pomocné popisky nebyly zcela lokalizovány.

 • U externích kontaktů v seznamu lidí nebylo možné vidět název domény.

 • V případě, že jste sdíleli obrazovku a poté jste změnili nastavení na „Sdílet zvuk počítače“, nepamatovala si aplikace toto nastavení.

 • Pro dokončení zmínky @mentions nešlo použít klávesu Tab.

 • Pokud jste použili tmavý motiv, objevil se někdy kolem okna aplikace tmavý motiv.

 • Aktualizovali jsme několik překladů.

Provedli jsme tato vylepšení:

 • V případě, že jste se připojili ke schůzce nebo jste uskutečnili hovor, nahradili jsme text „Více možností“ vámi zvoleným zařízením.

 • V případě, že sdílíte obrazovku během místní schůzky, je nastavení „Sdílet zvuk počítače“ nyní automaticky vypnuto.

11. ledna 2019

Verze: 3.0.10626.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Pokud jste sdíleli obrazovku pomocí místního zařízení, aplikace se neočekávaně ukončila.

 • Někdy se aplikace neočekávaně ukončila, když jste se pokusili použít správu firemního obsahu (ECM).

 • Když jste prostřednictvím klávesy Tab přejeli do oblasti zpráv pomocí odečítače obrazovky JAWS, aplikace se neočekávaně ukončila.

3. ledna 2019

Verze: 3.0.10565.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Pokud jste se připojili ke schůzce pomocí funkce Zavolejte mi, byli jste odpojeni, ale stále jste figurovali v seznamu účastníků.

 • Pokud hostitel schůzky zahájil schůzku pomocí funkce Zavolejte mi, byl odpojen, ale ostatní osoby zůstaly na schůzce.

 • V rámci tmavého a světlého motivu jsme opravili některé problémy s textem a pozadím.

 • Okno informace o schůzce v prostoru blokovalo jiné aplikace Windows.

 • V případě, že jste telefon během hovoru nebo schůzky použili pro zvukový přenos, nešlo z aplikace ztlumit zvuk.

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Odstranili jsme formátování z textu zkopírovaného z režimu zprávy.

21. listopadu 2018

Verze: 3.0.10260.0

Známé problémy:

 • Pokud se připojíte ke schůzce pomocí telefonu prostřednictvím funkce Zavolejte mi pro zvuk a jste odpojeni, i nadále budete figurovat v seznamu účastníků.

 • Pokud jste hostitel schůzky a zahájíte schůzku pomocí funkce Zavolejte mi pro zvuk a jste odpojeni, další uživatelé zůstanou na schůzce.

Tyto problémy vyřešíme během následujících dnů. Nemusíte si aplikaci aktualizovat.

Provedli jsme toto vylepšení:

 • Názvy zařízení se uprostřed zkracují, aby se jednodušeji identifikovaly.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Někdy nešlo zkopírovat odkazy schůzky.

 • Někdy se jako hostitel schůzky nezobrazovala správná osoba.

 • Označené zprávy, které byly odstraněny, zůstaly ve filtru Označení.

 • Po zobrazení se v některých prostorech zobrazovala nová oznámení zpráv v části Týmy.

 • Oznámení zpráv se zobrazovala náhodně v seznamu Prostorů.

 • Jméno účastníka schůzky se zobrazovalo jako název schůzky.

 • Aktualizovali jsme několik překladů.

9. listopadu 2018

Verze: 3.0.10112.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Někdy nebylo možné uskutečnit hovory.

 • Někdy jste dostali oznámení o hovoru, když se žádný hovor nekonal.

25. října 2018

Verze: 3.0.9908.0

Provedli jsme toto vylepšení:

 • Zvětšili jsme okno náhledu souboru a změnili jsme polohu navigačních šipek.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Opravili jsme problémy, kdy se aplikace některým uživatelům neočekávaně ukončila.

 • Pokud jste se rychle přesouvali směrem dolů, nezobrazovaly se dokumenty v náhledu správně.

 • Možnosti formátování zpráv se nezobrazovaly správně.

 • Mohli jste si zvolit možnost Připojit se automaticky k nejbližšímu zařízení bez možnosti Použít ultrazvuk.

 • Nemohli jste uskutečňovat hovory, pokud vaše organizace používala HTTP proxy server, který po vás vyžadoval přihlašovací údaje.

 • Prostory s osobou, která již opustila vaši organizaci, se nezobrazovaly ve výsledcích hledání.

 • Při sdílení obsahu v režimu celé obrazovky jsme snížili využití procesoru.

 • Ikony značkovacího jazyka markdown a formátu RTF se nezobrazovaly správně.

5. října 2018

Verze: 3.0.9693.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Někdy měly prostory stále šifrované zprávy.

1. října 2018

Verze: 3.0.9615.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Kvůli přepínání mezi prostory se aplikace neočekávaně ukončovala.

 • Ukazatel načítání historie konverzací v některých prostorech.

 • Inicializace hovoru z některých prostorů selhala.

20. září 2018

Verze: 3.0.9599.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Tlačítko Zastavit se nezobrazovalo při sdílení obsahu během hovoru nebo schůzky na operačním systému Windows 7.

 • Webové odkazy zakončené uzavřenou závorkou se nezobrazovaly správně.

 • Když jste klikli na e-mailovou adresu z karty kontaktu některého uživatele, přidala se ve vaší e-mailové aplikaci čárka do e-mailové adresy.

 • Možnost Ukončit se v oznamovací oblasti systému Windows nezobrazovala správně.

 • Apostrofy ve webových odkazech byly kódované nesprávně.

 • Aktualizovali jsme ikonu Týmů, která se zobrazuje výběrem možnosti Zrušit z instalačního programu.

6. září 2018

Verze: 3.0.9465.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Zasílání zpráv nyní podporuje animace gif, které vám přináší databáze GIPHY. Váš správce je může u vaší organizace pomocí prostředí Webex Control Hub zakázat.

 • Nastavení „Zahájit aplikaci Webex Teams při spuštění počítače“ je při instalaci aplikace automaticky spuštěno.

 • Ovládací prvky hovoru se vždy zobrazují, když jste během hovoru nebo schůzky připojení ke stolnímu nebo konferenčnímu zařízení.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Poslední znak webového odkazu byl odstraněn v případě, že končil uzavřenou závorkou.

 • Pokud jste sdíleli obrazovku během hovoru nebo schůzky, váš mikrofon se ztlumil.

 • Označení ve švédštině a němčině se nezobrazovalo správně.

 • Nemohli jste přesunout hovor nebo schůzku ze stolního nebo konferenčního zařízení na svůj počítač.

 • Obsah smazaný z vašeho účtu aplikace Webex Teams se znovu objevil, pokud jste účet znovu přidali.

 • Jméno účastníka schůzky se zobrazovalo jako název schůzky.

 • V seznamu přidat nebo odebrat program obsahovalo číslo verze aplikace Webex Teams na konci dodatečný znak „1“.

 • Seznam osob v prostoru zmizel, když jste pohybovali myší.

 • Chybová zpráva párovací diagnostiky nebyla lokalizována.

 • Během schůzky Webex Teams nešlo vypnout video.

 • Poté, co jste přesunuli schůzku na svůj počítač, zůstalo tlačítko Připojit se na stolním nebo konferenčním zařízení.

 • Německý text na tlačítku Má soukromá místnost se nezobrazoval správně.

 • Pokud jste klikli pravým tlačítkem na možnost Ztlumit a tuto možnost vybrali, nebylo možné vybranou osobu na schůzce ztlumit nebo ztlumení zase zrušit.

 • Když jste otevřeli informace o schůzce v zobrazení kalendáře, byl seznam lidí prázdný.

23. srpna 2018

Verze: 3.0.9257.0

Vyřešili jsme tento problém:

 • Nešlo povolit kontrolu pravopisu.

17. srpna 2018

Verze: 3.0.9230.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Tlačítko Má soukromá místnost se nyní objevuje ve Schůzkách, i když nepoužíváte Službu hybridního kalendáře a Microsoft Exchange, Microsoft Office 365, nebo službu Kalendář Google v rámci sady G Suite.

15. srpna 2018

Verze: 3.0.9168.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Snadno uvidíte, když se v prostoru objeví lidé mimo vaši organizaci. Místo ve zprávě pro psaní textu má žlutý odstín a je ohraničené.

 • Když se ručně připojíte k zařízení Webex, zobrazí se vám na zařízení kód PIN, který zadáte v aplikaci Webex Teams. Tím se zajistí, že se připojujete ke správnému zařízení.

 • Vedle ultrazvuku můžete použít síť Wi-Fi ke zjišťování zařízení Webex a k připojení k nim. Tuto možnost získáte, když vám ji správce pro vaši organizaci povolí pomocí Webex Control Hub.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Změnili jsme způsob, jakým správci zavádějí aplikaci Webex Teams, aby vyřešili problém s načítáním nesprávných knihoven. Pokud jste nainstalovali verzi aplikace Webex Teams 3.0.8780.0 nebo novější, budete muset přesunout nejnovější verzi a nahradit tím předchozí instalaci.

  Více informací najdete v článku Instalace a automatický upgrade aplikace Cisco Webex Teams.

 • Když jste zadali tónovou volbu (DTMF), docházelo ke zpoždění akustické zpětné vazby.

26. července 2018

Verze: 3.0.9081.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Nyní můžete vypnout zvuk vyzvánění a upozornění, které se objeví, když vám někdo volá. Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte nabídku Nastavení, zvolte možnost Oznámení a zvolte možnost Ztlumit oznámení.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Neanglické znaky (Unicode), jako jsou například emoji, zobrazovaly chybovou zprávu, pokud se u někoho použily v zobrazovaném jméně.

12. července 2018

Verze: 3.0.8951.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Pokud jste něco vyhledávali a měli zároveň nastaven jako jazyk čínštinu, japonštinu nebo korejštinu, aplikace se neočekávaně ukončila.

 • Nespustila se automatická aktualizace z 32bitové verze na 64bitovou u správcovského instalačního programu.

 • Nemohli jste upřesnit hledání více než jedním vyhledávacím modifikátorem.

 • Nebylo možné se připojit k naplánované schůzce z oznámení o schůzce.

6. července 2018

Verze: 3.0.8916.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Nyní podporujeme webové odkazy z různých domén, jako například .corp a .info, pokud adresa URL začíná https:///

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Změnili jsme minimální možnost délky trvání funkce Nerušit z 30 na 20 minut v aplikaci Webex Teams pro použití v operačním systému Windows, aby se shodovala s verzí pro Mac, iPhone a iPad a Android.

 • Hovory nemusí správně fungovat, pokud jste často měnili sítě Wi-Fi.

 • Tlačítko Připojit se ukazovalo nesprávný uplynulý čas schůzky, pokud jste na některých zařízeních volali nebo přijímali hovory.

 • Aplikace Cisco Spark je v nabídce Start Webex Teams, ale pokud nemáte oprávnění správce, možná stále uvidíte název Cisco Spark.

 • Prostory týmu se nezobrazovaly v seznamu Prostorů.

 • Když jste hledali některé osoby, nezobrazovaly se ve výsledcích hledání.

 • Po vyjmutí počítače z doku nešlo sdílet obrazovku.

22. června 2018

Verze: 3.0.8780.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Změnili jsme způsob, jakým používáte filtry a funkci Hledat. Funkce Hledat se teď nachází nad seznamem prostorů. Po kliknutí na panel hledání uvidíte svoje filtry. Můžete seřazovat výsledky hledání pomocí nových tlačítek karet Prostory, ZprávySoubory. Vyhledávací modifikátory V:Z: Jsou k dispozici v sekci Upřesněte nabídku hledání ve spodní části seznamu prostorů.

 • Aktualizovali jsme formát a barevné schéma seznamu prostorů. Nový formát klade důraz na názvy prostoru a týmu. Neumožňuje náhled zpráv.

 • Nyní nastavení stavu Nerušit najdete, když kliknete na profilový obrázek. Rovněž jsme změnili ikonu stavu Nerušit, která má nyní formu měsíce.

 • Nyní můžete provádět hovor na telefonní čísla a SIP adresy z funkce Hledání (kde je podporováno volání). Stejně tak můžete volat prostory přímo z výsledků hledání.

 • Aktualizovali jsme barvy, které představují jednotlivé týmy.

 • Bude jednodušší označit zprávy a mít přehled o tom, které zprávy jsou označeny.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Aplikace se na počítačích Lenovo X270 (Windows 7 64-bit) s ovladači adaptéru DisplayLink nespouštěla.

 • Viděli jste pouze ty tabule vyrobené na zařízení, které jste používali.

 • Aplikace se nahodile neočekávaně ukončila.

 • Minimalizované okno videa se během hovoru nezobrazovalo a minimalizovalo aplikaci.

7. června 2018

Verze: 3.0.8621.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Nově navržená nabídka připojení a sdílení poskytuje optickou zpětnou vazbu, když dojde k automatickému připojení k zařízení Webex. Bude možné si vybrat ze seznamu nedávno připojených zařízení nebo hledat zařízení v rámci své organizace.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Nebylo možné někomu zavolat, pokud jste dané osobě dříve neposlali zprávu.

5. června 2018

Verze: 3.0.8546.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Přidali jsme vyskakovací okna s oznámením pro naše nové funkce Oznámení a Formátování textu.

21. května 2018

Verze: 3.0.8483.0

Cisco Spark je nyní Webex. Vítáme vás!

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Modré tečky se zobrazují pouze u nepřečtených prostorů, které odpovídají vašemu nastavení oznámení. Díky novému filtru Oznámení budou vaše volby ještě přesnější. Počet nepřečtených prostorů, které se objevují na ikoně aplikace, bude odpovídat filtru Oznámení. Více informací najdete v článku Tipy pro správu oznámení v aplikaci Cisco Webex Teams.

 • Nyní můžete pomocí formátování RTF formátovat zprávy ještě jednodušeji. Tyto nové, snadno použitelné možnosti prozkoumejte přímo z panelu nástrojů. Před odesláním zprávy se podívejte na náhled formátování. Více informací najdete v článku Formátování zpráv v aplikaci Cisco Webex Teams.

18. května 2018

Verze: 2.0.8427.0

 • Vyřešili jsme problém, kdy se německé překlady neobjevovaly všude.


Cisco Spark se stává Webexem . Podívejte se na novou verzi, která bude mít nové jméno a ikonu aplikace.

3. května 2018

Verze: 2.0.8333.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Aplikace se neočekávaně ukončila v těchto případech:

  • Klikli jste na tlačítko Sdílet obrazovku.

  • Umístili jste kurzor nad tlačítko nabídky aktivit.

  • Nahráli jste multimediální protokoly.

  • Ověřili jste spárované stolní nebo konferenční zařízení.

16. dubna 2018

Verze: 2.0.8206.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Když nyní právě telefonujete a pokusíte se zahájit druhý hovor, zobrazí se vám zpráva upozorňující na přerušení aktivního hovoru před tím, než provedete další hovor.

 • Zlepšili jsme proces instalace a automatické aktualizace, abychom opravili několik problémů aktualizace aplikace.Více informací najdete v článku Instalace aplikace Cisco Spark a její automatický upgrade.

 • Odebrali jsme rozdělení mezi položkou LidéProstory jako část širší práce s designem. Zde se jedná o první krok. U několika dalších verzí aplikace představíme aktualizace týkající se nastavení oznámení a filtrů hledání. Tyto aktualizace zlepší způsob, jakým můžete zobrazovat a spravovat své prostory. Budete mít lepší kontrolu svých oznámení. Aplikace Cisco Spark pro systémy Windows a Mac bude nyní fungovat jako většina mobilních aplikací, aniž by se rozdělovali lidé a prostory. Pokud chcete vidět své přímé zprávy, i nadále můžete použít filtr Lidé.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Ne vždy se váš stav zobrazoval správně. Stávalo se tedy, že jste pro ostatní vypadali jako neaktivní, i když jste byli v aplikaci aktivní.

 • Když jste z aplikace sdíleli obrazovku na zařízení Cisco Spark Board, aplikace Cisco Spark se neočekávaně ukončila.

 • Pokud se v prostoru vyskytovalo několik moderátorů, jejich seznam se přeléval do dalších částí okna aplikace.

 • Počet dní před začátkem schůzky se nezobrazoval správně.

 • Tlačítka přiblížení se neobjevila, když jste si zobrazili obsah, který byl sdílený z obrazovky jiného uživatele.

 • Prostory s obsahem, jehož platnost vypršela, zobrazovaly v seznamu prostorů nesprávné datum.

22. března 2018

Verze: 2.0.8040.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Zprávy se vám po otevření prostoru nezobrazovaly a ukazatel načítání zpráv (modré tečky v horní části prostoru) se zobrazoval neomezeně.

 • Ukazatel odesílání zprávy (modré tečky pod zprávou) se zobrazoval neomezeně, i když jste zprávu úspěšně odeslali.

 • Pokud jste se přihlásili do aplikace Cisco Spark po někom jiném nebo jste k přihlášení použili jinou e-mailovou adresu, předchozí e-mail se stále zobrazoval ve vašem profilu.

 • Při použití více monitorů během PowerPointové prezentace došlo k ukončení prezentace přijetím zprávy Spark a sdílený obsah byl zkreslený.

 • Zprávy se zalomením řádku odeslané osobami pomocí aplikace Cisco Spark pro zařízení iPhone nebo iPad se nezobrazovaly správně.

 • Obsah, který jste sdíleli na obrazovce, se zobrazoval zkresleně, když ho někdo další začal komentovat.

 • Pokud jste opustili prostor aplikace Cisco Spark pro web, mohl se prostor stále zobrazovat v aplikaci Cisco Spark pro Mac a Windows.

20. února 2018

Verze: 2.0.7753.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Aplikace Cisco Spark se v operačním systému Windows 7 nebo 8 neočekávaně ukončila, když jste otevřeli Nápovědu.

 • V prostorech bez zpráv se zobrazovala chybová zpráva.

 • Ukazatel načítání zpráv (modré tečky v horní části prostoru) se zobrazoval v prostorech, které neobsahovaly žádné zprávy.

 • V horní části okna aplikace se objevilo slovo „beta“.

 • Využití procesoru během hovorů se na operačním systému Windows 7 zvyšovalo o 40 až 60 %.

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Když vás někdo přidá k hovoru ve formě hosta, zobrazí se na pozvánce v aplikaci Cisco Spark jméno osoby, která vás přidala.

2. února 2018

Verze: 2.0.7603.0

 • Snížili jsme četnost nahrávání protokolů z aplikace Cisco Spark na naše servery. Díky tomu vše na pozadí plyne hladce a výkon aplikace Cisco Spark je lepší.

26. ledna 2018

Verze: 2.0.7534.0

 • Správci vám mohou zabránit, abyste v prostoru sdíleli soubory. Vyřešili jsme problém spojený s touto funkcí, kvůli kterému jste nemohli vkládat text do zprávy.

25. ledna 2018

Verze 2.0.7494.0

 • Opravili jsme chybu, která vám bránila opustit prostor.

 • Aktualizovali jsme několik překladů.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

13. ledna 2018

Verze: 2.0.7396.0

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

 • Vyřešili jsme problém, který způsoboval, že jste během hovoru ztratili zvuk.

12. ledna 2018

Verze: 2.0.7370.0

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

18. prosince 2017

Verze: 2.0.7251

 • Vylepšili jsme výkon aplikace Cisco Spark.

15. prosince 2017

Verze: 2.0.7202

Nová funkce:

 • Nyní můžete na probíhající hovor pozvat hosty pomocí jejich e-mailové adresy.

Vyřešené problémy:

 • Aktualizovali jsme několik překladů.

 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že aplikace Cisco Spark nesprávně zobrazovala chybovou zprávu, když jste se připojili k týmovému prostoru.

 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že zmínky @mentions zmizely z vašich konceptů zpráv.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

8. prosince 2017

Verze: 2.0.7146

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

30. listopadu 2017

Verze: 2.0.7056.0

 • Opravili jsme chybu, která vám bránila opustit prostor.

 • Opravili jsme problém, který vám duplikoval text, když jste pro vyhledávání v prostoru použili klávesy CTRL + F.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

29. listopadu 2017

Verze: 2.0.7035.0, 2.0.7051.0

 • Opravili jsme problém, kvůli kterému aplikace Cisco Spark nemohla používat automatické povinné aktualizace.

 • Vylepšili jsme výkon aplikace Cisco Spark.

23. listopadu 2017

Verze: 2.0.6993.0

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

15. listopadu 2017

Verze: 2.0.6939.0

Nová funkce:

 • Váš seznam schůzek nyní ukazuje všechny schůzky v dobře známém formátu zobrazení podle dnů. Oranžová čára značí aktuální čas. Můžete snadno přepínat do zobrazení v seznamu a zobrazit si seznam schůzek na několik dalších dní a poté se znovu vrátit do zobrazení podle dnů. Stejně tak se můžete podívat na schůzky v minulosti (až 1 týden nazpět) nebo v budoucnosti (až 4 týdny napřed). V zobrazení podle dnů nebo zobrazení v seznamu se kliknutím na schůzku zobrazí podrobnosti o schůzce. U schůzky přidružené s prostorem klikněte na aktivitu Zprávy a přejděte do konverzačního prostoru.

Vyřešené problémy:

 • Opravili jsme některé chyby přizpůsobení velikosti a zvětšování, které se objevovaly na displejích s vysokým rozlišením.

 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že se kontakty zobrazovaly jako „Neznámé“.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

1. listopadu 2017

Verze: 2.0.6752.0, 2.0.6776.0

Nová funkce:

 • Nyní si můžete naplánovat hovor s jinou osobou v aplikaci Cisco Spark pro operační systém Windows a Mac. Ze své konverzace můžete vytvořit pozvánku v kalendáři v aplikaci Microsoft Outlook nebo v jiném kalendáři, který obsahuje odkaz pro připojení k hovoru. Pokud vám správce povolil Službu hybridního kalendáře, naplánovaný hovor se zobrazí v seznamu schůzek. Stejně tak obdržíte upozornění a v seznamu schůzek se zobrazí tlačítko Připojit 5 minut před plánovaným časem zahájení.

Vyřešené problémy:

 • Opravili jsme problém, kdy se aplikace Cisco Spark neočekávaně ukončila, když jste pravým tlačítkem myši klikli na někoho v prostoru, abyste mu poslali zprávu.

 • Vyřešili jsme problém, kdy jste se spárovali se stolním nebo konferenčním zařízením, ale dané zařízení jste nenastavili jako hlavní zařízení pro uskutečnění hovoru. V takovém případě bylo zařízení a jeho nastavení odstraněno z vašich předvoleb, pokud jste se přesunuli mimo párovací dosah zařízení.

26. října 2017

Verze: 2.0.6704.0, 2.0.6738.0

 • Opravili jsme problém, kdy se zprávy zobrazovaly jako přečtené, když byla obrazovka uzamčena.

 • Zlepšili jsme výkon posílání zpráv.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

17. října 2017

Verze: 2.0.6653.0

 • Opravili jsme problém, kdy se vám v historii konverzace nemusely zobrazovat všechny zprávy.

 • Vyřešili jsme problém, kdy se někteří lidé v seznamu schůzek objevovali v seznamu pozvaných lidí dvakrát.

12. října 2017

Verze: 2.0.6595.0

Nová funkce:

 • Nyní je k dispozici seznam nadcházejících schůzek na další 4 týdny. Váš seznam schůzek vyžaduje Microsoft Exchange nebo Microsoft Outlook 365, Službu hybridního kalendáře, službu Calendar Connector verze 8.8-1.0.4429 a aplikaci Cisco Spark pro Windows verze 2.0.6595.0 nebo novější.

 • K schůzkám se můžete snadno připojit 5 minut před jejich zahájením pomocí tlačítka Připojit se v seznamu schůzek nebo připojením z oznámení na ploše.

 • Nové možnosti v nastavení aplikace Cisco Spark vám umožňují zvolit, kdy se mají před časem začátku schůzky oznámení o naplánované schůzce přijímat nebo kdy se mají vypnout.

 • Můžete se připojit ke kterékoli schůzce zadáním adresy videa z pozvánky v kalendáři do pole Připojit se ke schůzce v aplikaci Cisco Spark.

 • Se seznamem častých schůzek se můžete rychle připojit ke schůzkám z často navštěvovaných prostorů pro schůzky.

9. října 2017

Verze: 2.0.6595.0

Vyřešené problémy:

 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že aplikace odesílala na server Cisco Spark příliš mnoho požadavků.

5. října 2017

Verze 2.0.6555.0

Nová funkce:

 • Pokud máte povolenou službu Kalendář Google a Službu hybridního kalendáře, můžete si nyní plánovat schůzky z prostoru a vytvářet pozvánky na schůzky v Kalendáři Google.

 • Nyní můžete najít diagnostické informace o zařízeních, která spárujete s aplikací Cisco Spark. Okno diagnostiky otevřete, přejděte na Nastavení > Zařízeníaklikněte na .

Vyřešené problémy:

 • K aplikaci Cisco Spark se nyní můžete připojit pomocí jednoduchého autentizačního proxy serveru.

 • Aktualizovali jsme lokalizovaný text, jako například „Odeslat zpětnou vazbu“ a „Pozvat hosta“.

 • Opravili jsme problém, kvůli kterému se na hlavním panelu nezobrazovala správně oznámení, pokud jste dostali několik zpráv.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

21. září 2017

Verze: 2.0.6470.0

 • Opravili jsme problém, který vám bránil vidět hlavní video ve chvíli, kdy někdo sdílí obrazovku.

12. září 2017

Verze: 2.0.6368.0

Je k dispozici nová funkce

 • Nyní můžete pomocí zásad uchovávání dat daného prostoru zjistit, kdo je vlastníkem prostoru. Více informací najdete v článku Vlastnictví prostoru a uchovávání dat

 • Nyní můžete spolehlivě kopírovat a vkládat odkazy z webového prohlížeče do aplikace Cisco Spark.

 • Zlepšili jsme způsob, jakým renderujeme obrázky na Tabuli. Nyní si můžete konzistentně zobrazovat obrázky Tabule.

 • Nyní uvidíte, kdy jste spárováni se stolním nebo konferenčním zařízením Cisco Spark anebo se zařízením Cisco Spark Board.

 • Vyřešili jsme problém, kdy jste zahájili hovor z prostoru Lidé a k hovoru přizvali hosta, tak hovor po odchodu hosta skončil.

 • Během hovorů neuslyšíte zvuky ozvěn.

 • Nyní si můžete na všech místech spolehlivě vypnout oznámení.

 • V aplikaci Cisco Spark jsme aktualizovali lokalizovaný text, jako například „Ukončit schůzky“ a „Ukončit dne“.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

24. srpna 2017

Verze: 2.0.6199.0

 • Hovory od osob mimo Cisco Spark se po restartování aplikace Cisco Spark již v historii volání nebudou zobrazovat jako „Neznámý“.

 • Osoby mimo Cisco Spark se již nebudou v seznamu naplánovaných schůzek zobrazovat jako „Neznámý“.

11. srpna 2017

Verze: 2.0.6154.0

Je k dispozici nová funkce

Jestliže používáte aplikaci Cisco Spark na operačním sytému Windows 10, budete si nyní moci ke svým zprávám a názvům prostorů a týmů přidat možnost zapamatování.

 • V operačním systému Windows 10 můžete nyní používat barevné emoji.

 • Změnili jsme rozložení oblasti zpráv a při jejich psaní se vám zobrazí několik nových ikon.

 • Kliknete-li na možnost „Nové zprávy“, budete přesměrováni na správné místo v historii zpráv.

 • Pokud zkopírujete text z jiných aplikací, zobrazí se vám v aplikaci správně jako text, a nikoli jako obrázek.

 • Opravili jsme problém, kvůli kterému se místo ukazatele myši objevoval textový kurzor, když jste myší přejeli nad posuvník.

 • Vyřešili jsme problém, kvůli kterému jste se nemohli přihlásit pomocí jiného uživatelského jména okamžitě poté, co se někdo jiný z aplikace odhlásil.

 • Budete mít možnost vytvářet nové prostory, i když jste zahrnuli osoby, které již opustily společnost. Obdržíte zprávu, že dané osoby se nepodařilo přidat.

 • Aplikace Cisco Spark vám nyní v domovské složce na počítači zabírá menší kapacitu disku.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

26. července 2017

Verze: 2.0.6054.0

 • Vylepšili jsme výkon aplikace Cisco Spark.

20. července 2017

Verze: 2.0.6007.0

 • Opravili jsme problém zobrazení thajských znaků.

 • Opravili jsme problém, kdy se v seznamu lidí zobrazovaly osoby ve vaší společnosti jako externí uživatelé.

 • Odstranili jsme zprávu firewallu, která se objevovala, když jste po upgradování aplikace uskutečnili hovor.

 • Opravili jsme problém, který se objevoval, když jste během hovoru nebo schůzky sdíleli obrazovku. Zpráva sdílení se rovněž chybně ukazovala osobám, které si zobrazovaly obsah.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

18. července 2017

Verze: 2.0.5999.0

 • V aplikaci Cisco Spark jsme aktualizovali lokalizovaný text a vylepšili jsme proces upgradování.

7. července 2017

Verze: 2.0.5899.0

 • Opravili jsme chybu, při které by při pokusu o odeslání zpětné vazby aplikace Cisco Spark na počítači Mac spadla.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

28. června 2017

Verze: 2.0.5820.0

 • Pokud máte partnerský účet Cisco Spark, můžete nyní otevřít obsah nápovědy a odeslat zpětnou vazbu přímo z aplikace. Více informací najdete v článku Asistent podpory.

22. června 2017

Verze: 2.0.5790.0

 • Když v prostoru naplánujete schůzku aplikace Cisco Spark, informace o schůzce budou nyní zahrnovat adresu videa (URI SIP), aby se lidé mohli telefonicky připojit ke schůzce pomocí jakéhokoli videosystému nebo stolního či konferenčního zařízení založeného na standardech.

 • Pokud se po spuštění aplikace Cisco Spark připojíte k VPN, můžete nyní uskutečňovat a přijímat telefonické hovory.

 • Opravili jsme chybu, díky které se zprávy v prostoru krátce zobrazily, a poté kvůli konfiguraci úložiště nastavené správcem organizace zmizely.

 • Omezili jsme počet pokusů aplikace o připojení ke službě zasílání zpráv.

 • Pokud používáte větší počet monitorů, jeden z nich odpojíte a poté otevřete aplikaci Cisco Spark, aplikace rozpozná, že byl odpojen a zobrazí se na jednom z aktivních monitorů.

 • Vyřešili jsme problém, kvůli kterému se u některých osob vyskytly potíže s jednotným přihlašováním do aplikace Cisco Spark.

26. května 2017

Verze: 2.0.5630.0/ 2.0.5719.0

 • Opravili jsme problém, kvůli kterému aplikace Spark způsobovala zpoždění v síti.

 • Nyní se zabýváme případem, kdy uživatel zadá velmi dlouhou zprávu.

 • Opravili jsme problém s japonskou lokalizací.

 • Aktualizovali jsme některé překlady.

 • Připravili jsme některé opravy, které vylepší stabilitu.

 • Přidali jsme funkci odesílání protokolů z vašich klientů Windows, které pomohou při řešení potíží.

28. dubna 2017

Verze: 2.0.5384.0

 • Změnili jsme četnost, jak často aplikace vyžaduje informace týmu, aby se zlepšil celkový výkon.

21. dubna 2017

Verze: 2.0.5274.0

 • Opravili jsme problém fontu, který se objevoval, když jste vypnuli formát True Type.

 • Opravili jsme problém, kvůli kterému se seznamy osob nebo prostorů nesbalovaly ani nerozbalovaly, když jste je použili poprvé.

14. dubna 2017

Verze: 2.0.5175.0

 • Přidali jsme obrazovou reprezentaci vašeho stavu, která se objeví ve vašem profilovém obrázku.

 • Seznam posledních položek zobrazuje nezávislé seznamy lidí a prostorů.

 • Zlepšili jsme uživatelský scénář pro tvorbu prostoru nebo kontakt osoby.

 • Přidali jsme výukový program a pomocné popisky, aby se vám při prvním použití pohodlně pracovalo s bezdrátovým sdílením a spárovanými hovory.

 • Zlepšili jsme kvalitu párování na zařízeních s operačním systémem Windows 10.

 • Vyřešili jsme problém s kernováním, který se objevil v oblasti zpráv, když jste vypnuli formát fontu TrueType.

 • Opravili jsme problém, kvůli kterému se v některých jazycích objevoval neočekávaný znak v nabídce aktivit.

 • Připravili jsme některé opravy, které vylepší stabilitu.

4. dubna 2017

Verze: 2.0.5000.0 / 2.0.5029.0

 • Opravili jsme některé chyby vyrovnání fontu v aplikaci.

 • Ručně spárovaní uživatelé nyní mohou ztlumovat a ovládat hlasitost.

 • Blízkost a bezdrátové sdílení jsou nyní k dispozici svobodným organizacím.

 • Připravili jsme některé opravy, které vylepší stabilitu.

21. března 2017

Verze: 2.0.4851

 • Opravili jsme problém, kdy se místo jména osoby zobrazoval název konverzace.

 • Přidali jsme podporu zvýraznění syntaxe v prostředí PowerShell.

 • Zlepšili jsme rozpoznávání proxy serveru.

27. února 2017

Verze: 2.0.4515 / 2.0.4643.0

 • Opravili jsme problém s prázdnou obrazovkou, která se objevila při jednotném přihlášení.

 • Opravili jsme problém, který ukazoval nesprávný počet externích osob.

 • Připravili jsme několik vylepšení uživatelského rozhraní.

 • Odstranili jsme 30sekundové zpoždění zvuku, ke kterému docházelo na začátku některých hovorů.

 • Připravili jsme některé opravy, které vylepší stabilitu.

15. února 2017

Verze: 2.0.4447

 • Opravili jsme problém se stahováním miniatur obrázků.

10. února 2017

Verze: 2.0.4348 / 2.0.4424

 • Připravili jsme interní aktualizaci, která zlepší synchronizaci zpráv.

24. ledna 2017

Verze: 2.0.4286.0

 • Opravili jsme problém s minimální velikostí obrazovky.

 • Opravili jsme problém týkající se vysokého rozlišení DPI při odpojování monitoru, který nemá rozlišení HD. Kvůli této chybě byla aplikace příliš velká.

 • Opravili jsme problém, kvůli kterému se nově vybraný jazyk ke kontrole pravopisu nesprávně uložil.

 • Opravili jsme problém, kvůli kterému občasně selhával mediální proces.

 • Zlepšili jsme uživatelský scénář, takže si nyní v prostoru snadněji nastavíte vlastní obrázky.

 • Aktualizace Cisco Spark Activity UX:
  • Místnosti Cisco Spark se teď nazývají prostory.

  • Připravili jsme nový filtr a navigační nabídku.

  • K dispozici je nové záhlaví aplikace, do kterého je začleněn váš status a funkce hledání.

  • Pro prostory existuje Nabídka aktivit.

  • Připravili jsme nové ikony a barvy.

 • Sdílení plochy už nyní neprobíhá v samostatném okně, ale v hlavním uživatelském rozhraní aplikace Cisco Spark.

 • Názvy týmů se nyní zobrazují ve výsledcích hledání pro prostory.

 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že někteří lidé byli nesprávně označeni jako externí účastníci.

 • Dokumenty o velké velikosti stránky se nebudou zobrazovat jako miniatura.

 • Přidali jsme zvuky, aby se při oznámení o schůzkách ozval tón a při příchozím hovoru zvonil vyzváněcí tón.

 • Aktualizovali jsme některé překlady.

 • Připravili jsme některé opravy, které vylepší stabilitu.

15. prosince 2016

Verze: 2.0.3948.0 / 2.0.3970.0

 • Filtry Nedávné jsme z levé strany aplikace přesunuli do rozevírací nabídky nad nedávnými konverzacemi.

 • Přidali jsme vlastní krátké zvuky pro upozornění na zprávy.

 • Změnili jsme formulaci možnosti Kontroly pravopisu, aby bylo jasnější, že výběr jazyka se vztahuje ke slovníku, který bude použit.

 • Když přepnete mezi konverzacemi nebo minimalizujete okno, automaticky se zobrazí malé okno hovoru. Pokud ztratí aplikace Spark fokus, přesunutím k jiné aplikaci se miniaturní okno hovoru nezobrazí.

 • Vylepšili jsme chybovou zprávu, která se zobrazí na přihlašovací obrazovce, když uživatel nemá potřebná přihlašovací oprávnění.

 • Opravili jsme problém, kvůli kterému z konceptů zpráv mizely bílé znaky.

 • Vylepšili jsme podporu pro vysoké rozlišení a funkci Touch Scroll.

 • Provedli jsme některé opravy spojené se stabilitou.

1. prosince 2016

Verze: 2.0.3785.0

 • Opravili jsme problém, díky čemuž se zlepší přesnost zobrazování názvů v seznamu nedávných místností. U uživatelů, kteří předtím měli zobrazované jméno ve formátu „<LastName>, <FirstName>“, se zobrazovalo pouze jejich příjmení.

 • Klient nyní zjistí změny v nastavení proxy serveru a opětovně se ke službám připojí rychleji.

17. listopadu 2016

Verze: 2.0.3702

Opravili jsme chybu způsobující chybu přihlášení u uživatelů, kteří se přihlašovali poprvé.

14. listopadu 2016

Verze: 2.0.3651

 • Informační zpráva ohledně přidání místnosti do týmu nyní obsahuje název místnosti.

 • Přílohy a prostory zůstanou zachovány, když v editoru zpráv zanecháte místnost s konceptem obsahu.

 • Opravili jsme problém, kvůli kterému se po obnovení systému nespustil klient.

 • Byl opraven problém, kdy světlo fotoaparátu zůstalo po opuštění hovoru zapnuté.

 • Vylepšili jsme podporu funkce touch pro procházení seznamy.

 • Byly aktualizovány chybové zprávy o hovorech.

 • Provedli jsme vylepšení stability.

14. listopadu 2016

Je k dispozici nová funkce

Přidali jsme některé ovládací prvky pro účinnější správu oznámení z aplikace. Můžete provést globální nastavení pro všechna příchozí oznámení z místností a konverzací a potom doladit způsob, jakým chcete přijímat oznámení týkající se jednotlivých místností. Můžete například nastavit, aby se ze všech místností odesílala oznámení jen v případě, že vás někdo zmíní pomocí zmínek @mentions. Potom můžete nastavit, aby se z důležitých místností odesílala oznámení o všech zprávách a aby se z nedůležitých místností neodesílala žádná oznámení.

8. listopadu 2016

Verze: 2.0.3569.0

Opravili jsme problém, který mohl způsobovat špatnou kvalitu médií při použití aplikace s hybridními službami Cisco.

1. listopadu 2016

Je k dispozici nová funkce

Aplikace Cisco Spark Depot je konečně tady! Prostředí služby Spark si nyní můžete vylepšit pomocí integrací a robotů, které vám zajistí lepší obchodní výsledky. Vše jednoduše nastavíte a zabere vám to jen pár kliknutí. Přejděte na stránku Cisco Spark Depot a přesvědčte se o tom sami.

31. října 2016

Je k dispozici nová funkce

Přecházíte na nový projekt a chcete v jeho rámci používat některé staré místnosti? Pomocí informační ikony „i“ v místnosti můžete přesunout místnost ze seznamu posledních položek do týmu a také můžete z týmu přesunout místnost na seznam posledních položek.

26. října 2016

Jsou k dispozici nové funkce:

 • Dejte vyniknout textovým zprávám. Nyní můžete formátovat bloky textu a kódu pomocí značkovacího jazyka. Chcete-li vidět všechny možnosti, klikněte v editoru zpráv na ikonu „M“. Jde o předběžnou verzi, takže bychom uvítali zpětnou vazbu.

 • Zkontrolujte pomocí nástroje Kontrola stavu stav připojení služby Cisco Spark. Stačí kliknout na ikonu s ozubeným kolečkem a vybrat možnost Kontrola stavu.

25. října 2016

Verze: 2.0.3419

 • Místnosti v seznamu posledních položek, které obsahují skupiny osob, zobrazují profilové obrázky účastníků jako výchozí obrázek místnosti.

 • Zlepšili jsme vzhled fontů v aplikaci na obrazovkách s nastavením vysokého rozlišení DPI.

 • Provedli jsme vylepšení stability.

17. října 2016

Verze 2.0.3327

 • Přidali jsme podporu pro animace gif, které se přehrávají v místě pro konverzaci.

 • Nyní podporujeme autentizační protokol Keberos. Když budete chtít aplikaci používat, nebudete se muset pokaždé přihlašovat, pokud správce nastavil vaši organizaci tak, aby používala autentizační protokol Keberos.

 • Vaše integrace botů mohou nyní figurovat v roli moderátorů místnosti a týmu.

 • Pokud je síťové připojení nekvalitní, dojde k automatickému zakázání videa.

 • Opravili jsme problém rozpoznávání proxy serveru, kvůli kterému se aplikace nemusela při změně sítě připojit.

 • Byl opraven problém způsobující přidání řetězce „mailto:“ do e-mailových adres uživatelů.

 • Provedli jsme vylepšení stability.

7. října 2016

Je k dispozici nová funkce

Můžete si nyní přizpůsobit vzhled své místnosti a změnit obrázek místnosti, který se zobrazuje v seznamu posledních položek. Je podporována většina formátů obrazových souborů s výjimkou souborů TIFF. Nejvhodnější jsou obrázky 128 x 128 pixelů. Obrázek by měl být menší než 1 MB.

30. září 2016

Verze: 2.0.3165

 • Opravili jsme velikost okna, aby se optimálně vešla na obrazovku.

 • Zúžili jsme prostor mezi textovými zprávami.

 • U hovorů aplikace Cisco Spark jsme změnili zvuk obsazovacího tónu.

 • Byl opraven problém způsobující občasné neočekávané ukončení aplikace.

 • Nyní u uživatelů uvidíte celé jméno, včetně textu v závorce, například: John Smith (Manažer – IT)

 • Vylepšili jsme výkon při načítání zpráv.

19. září 2016

Verze: 2.0.3040

 • Můžete nyní přenášet jednotlivé soubory do velikosti 2 GB.

 • Provedli jsme některé opravy spojené se stabilitou.

9. září 2016

Verze: 2.0.2992

 • Zlepšili jsme výkon během procesu opětovného připojování k aplikaci Cisco Spark.

 • Byl opraven problém s nesprávnou identifikací některých lidí a integrací místnosti jako externích účastníků.

 • Nyní se správně zobrazují miniatury souborů a obrázků sdílených v zobrazení místnosti, takže se nejeví, jako kdyby se trvale načítaly.

 • Byl opraven problém způsobující neustálé vyzvánění příchozích hovorů a přetrvávání hovorů poté, co jste je již ukončili.

 • Byly aktualizovány chybové zprávy o hovorech, takže jsou nyní popisnější.

 • Zahájení konverzace 1:1 s někým za použití jejich e-mailové adresy nyní funguje správně.

 • Opravili jsme problém, kvůli kterému se při upozornění na příchozí hovor zobrazoval nesprávný obrázek.

 • Opravili jsme problémy, které se objevovaly během upgradu aplikace, když byla aplikace Cisco Spark umístěna v dokovací stanici.

23. srpna 2016

Je k dispozici nová funkce

Nyní si můžete označit důležité zprávy, abyste se k nim mohli později vrátit.

22. srpna 2016

Verze: 2.0.2822

 • Aktualizovali jsme některé ikony a barvy.

 • Kontrola pravopisu je k dispozici pro tyto jazyky: angličtina (americká a britská) dánština, němčina, francouzština, španělština, italština, holandština, polština, portugalština (portugalská a brazilská), ruština a švédština.

 • Vylepšili jsme překlady, zejména u japonštiny a polštiny.

 • Aplikace nyní kontroluje aktualizace nastavení serveru proxy v počítači při změně sítí.

 • Také jsme se postarali o některé opravy, jako například:
  • Když teď minimalizujete aplikaci Cisco Webex během hovoru, zobrazí se okno minivolání.

  • Přidali jsme podporu názvů účtů Windows, které obsahují neanglické znaky (znaky Unicode).

  • Opravili jsme problém, kdy se aplikace Cisco Webex někdy nespustí.

25. července 2016

Verze: 2.0.2572.0

 • V místnostech Spark si nyní můžete zobrazit náhledy souborů.

 • A opravili jsme některé chyby.

13. července 2016

Verze: 2.0.2466

 • Nyní se můžete posouvat seznamem Týmů.

 • Opravili jsme některé problémy s lokalizací.

 • A opravili jsme některé chyby.

 • Přidali jsme podporu pro boty.

12. července 2016

Je k dispozici nová funkce

Z aplikace Cisco Webexmůžete nyní volat z místnosti s jedním ze stolních telefonů Cisco. V místnosti klikněte na šipku nabídky vedle ikony fotoaparátu a vyberte telefon. Pokud požadovaný telefon na seznamu dostupných zařízení není, nemáte oprávnění k použití této funkce. Pokud chcete zkontrolovat svá oprávnění pro použití služeb, kontaktujte svého správce.

30. června 2016

Verze: 2.0.2351

Opravili jsme některé chyby.

24. června 2016

Verze: 2.0.2311

 • Optimalizovali jsme aktualizace pro velmi velké a rušné místnosti.

 • Opravili jsme některé problémy s lokalizací.

 • Kliknutím na název týmu v místnosti budete přesměrováni do daného týmu.

 • Ve výsledcích hledání uvidíte i místnosti, ke kterým jste se ve svých týmech dosud nepřipojili.

 • Opravili jsme některé chyby a zlepšili stabilitu.

22. června 2016

Verze: 2.0.2260

 • Nyní máte možnost opustit konverzace 1:1. Klikněte na ikonu Informace a vyberte možnost Opustit.

 • Nyní se aplikace minimalizuje, když pořizujete snímek obrazovky v nástroji pro tvorbu zpráv.

 • Místnosti, které jsou součástí týmu, můžete nyní archivovat nebo z archivů odstraňovat.

 • Názvy souborů, které sdílíte v konverzaci nebo místnosti, nyní podporují znaky jazyků z celého světa.

 • Opravili jsme některé chyby a zlepšili stabilitu.

7. června 2016

Verze: 2.0.2033

Opravili jsme některé menší chyby.

30. května 2016

Verze: 2.0.2001

 • Upravili jsme design aplikace, takže prostředí aplikace Spark je nyní ještě lepší. Například jsme odstranili posuvný panel s podrobnostmi o místnosti. Nyní můžete podrobnosti místnosti zobrazit pomocí ikon u horního okraje oblasti konverzace. Zde najdete lidi, sdílený obsah a další věci týkající se vašich aktivit.
 • Také byly změněny některé staré známé ikony, například ikona pro založení nové místnosti. Již se nejedná o velké znaménko plus – nyní vypadá takto.
 • Aplikace je nyní rychlejší a responzivnější.
 • V aplikaci můžete také pořizovat snímky obrazovky. Jednoduše klikněte na znaménko plus vedle editoru zpráv a vyberte možnost Snímek obrazovky.
 • Pokud opustíte místnost bez odeslání zprávy, kterou jste napsali v editoru zpráv, objeví se ve filtrech místností položka Koncept. Klikněte na ni a zobrazí se vám seznam rozepsaných zpráv. Chcete-li se k nějaké zprávě vrátit, klikněte na ni a dopište ji.
 • Video pro hovory a schůzky se nyní zobrazuje v oblasti konverzace. Navíc jsme pod něj přidali filmový pás, abyste mohli sledovat video s dalšími až čtyřmi osobami, které jsou na schůzce s vámi.
 • Nyní můžete nastavit zvuk, video a zdroje pro vyzvánění příchozích hovorů v aplikaci, když zvolíte Nastavení z karty Možnosti.
 • Pomocí Nastavení si navíc můžete v aplikaci nastavit oznámení pro všechny zprávy.
 • Užitečné pomocné popisky, které se zobrazovaly při prvním použití nějaké funkce, byly odebrány. Brzy je ale přidáme zpět.
 • Prozatím není možné opustit konverzaci pomocí zpráv 1:1.
 • Nadále pracujeme na podpoře dotykového ovládání. V tuto chvíli tedy používejte myš.
 • Víme, že jste měli velmi rádi naši kontrolu pravopisu. Žádné starosti. Pracujeme na vrácení této funkce zpět.

Vzhledem k povinné aktualizaci našich služeb se nebudete moci přihlásit pomocí následujících starších verzí Webexu pro Mac od následujícího data:

 • 31. července 2021 pro všechny verze do (ale bez) 41.1.0.17740

Aplikaci je nutné odinstalovat ručně, ve složce Aplikace přetáhněte aplikaci do koše a volitelně můžete vymazat mezipaměť pro Webex . Stáhněte si aplikaci Webex a spusťte DMG. Další pomoc vám poskytne správce IT.

22. září 2021

Verze: 41.9.0.20091

Vyřešili jsme tento problém:

 • U některých lidí jste neviděli stav.

7. září 2021

Verze: 41.9.0.19961

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když se připojíte ke schůzce jako host pomocí aplikace, přihlašovací obrazovka nebyla lokalizována.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste volali na schůzku pomocí spárovaného multiplatformního telefonu, během schůzky jste se odpojili.

  • Když jste někomu zavolali pomocí telefonního čísla a pak jste tento hovor přenesli na jinou osobu, název okna hovoru byl nesprávný.

  • Historie hovorů by zobrazovala všechny příchozí a odchozí hovory jako zrušené.

  • Doba trvání hovoru nesprávně zahrnovala čas vyzvánění.

  • Nemohli jste sloučit hovor, aby to byl konferenční hovor.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • UcLogin havárie registrovala poskytovatele protokolů.

  • Vyloučení odpovědnosti záchranné služby bylo nesprávně formátováno ve francouzštině.

26. srpna 2021

Verze: 41.8.0.19868

Provedli jsme následující vylepšení a začneme je zavádět zákazníkům v příštím týdnu:

 • Možnosti připojení ke schůzce aplikace Webex budou používány konzistentně, ať už se připojíte z aplikace Webex nebo z odkazu na schůzku, a to i v případě, že během schůzky změníte možnosti zvuku, videa nebo virtuálního pozadí.

 • Když jste přihlášeni k aplikaci Webex, nebudete se muset znovu přihlašovat při připojení z Microsoft Outlooku.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy se aplikace neočekávaně ukončí, když jste odpověděli na vlákno.

 • Když vám vaše organizace zabránila změnit profilový obrázek nebo zobrazovaný název, při pokusech o změnu profilového obrázku nebo zobrazovaného jména se vám nezobrazí chybová zpráva.

 • Pokaždé, když jste se přihlásili k aplikaci, viděli jste vyskakovací okno Co je nového.

9. srpna 2021

Verze: 41.8.0.19732

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Některé polské překlady byly zkráceny.

 • Někdy se při otevření kontroly stavu došlo k problému s připojením.

 • Pokud jste měli seznam proxy obejít, někdy jste se nemohli připojit ke službám Webex mimo síť.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste volali v mobilní aplikaci nebo připojeném stolním telefonu, oznámení o zeleném hovoru se v aplikaci pro stolní počítače nezobrazí.

  • Nebyli jste schopni přijmout druhý hovor do fronty hovorů.

  • Nesprávné číslo se zobrazí v ID volajícího, když jste obdrželi hovor.

  • Německý překlad byl oříznut, když jste klikli na svůj profilový obrázek a přešli do Nastavení > Hovory > Fronty hovorů.

  • Barva textu pro fronty hovorů a nastavení volání ztěžovalo čtení ve webové aplikaci.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Po obdržení aktualizace se stavem vyzvánění webex nepřehrál vyzváněcí tón.

  • Telefonní služba se nepřipojí po přepnutí sítí nebo po přepnutí počítače z režimu spánku.

7. července 2021

Verze: 41.7.0.19440

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste vlepili odkaz, který měl pomlčku, zobrazila se chybová zpráva, protože detekce odkazu Clickbait aplikace nepovolila pomlčku ve formátu Unicode.

 • Když jste použili připojení VPN, připojení aplikace trvalo několik minut.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste nebyli aktivní ve Webexu po určitou dobu, někdy jste museli restartovat aplikaci, abyste obnovili připojení.

  • Když jste obdrželi příchozí hovor, oznámení o hovoru nezobrazuje ID volajícího správně.

  • Když byl stolní telefon připojen k aplikaci Webex a vy jste pomocí stolního telefonu pozastavili hovor, nemohli jste hovor obnovit z aplikace pro stolní počítače.

8. června 2021

Verze: 41.6.1.19162

Automatickou aktualizaci plochy jsme pozastavili do 15. června, ale aktualizace plochy si můžete stáhnout na adrese https://www.webex.com/downloads.html

2. června 2020

Verze: 41.6.0.19119

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste používali Webex pro státní správu a měli jste jednotku HDD, někdy aplikace používala 100% disku počítače.

 • Vyřešili jsme následující problém, který se projevoval, když jste se připojili ke správě podnikového obsahu:

  • Nepodařilo se propojit kořenovou složku Microsoft OneDrive a SharePoint.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Pokud jste aplikaci používali v holandštině a pokusili jste se přidat vlastní kontakt, tlačítko bylo přerušeno.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste byli v aktivním hovoru, byli jste po 15 minutách odpojeni.

  • Když jste zahájili konferenční hovor a byla přidána čtvrtá osoba, všichni vás slyšeli, ale nemohli jste sem ostatní.

  • Video by zmizelo, když jste přidrželi hovor, když někdo sdílel svou obrazovku.

  • Při volání jste nemohli použít funkci pozastavení DTMF (",") vytáčecího panelu.

  • Po přenesení hovoru jste nemohli sdílet obrazovku.

  • Sdílení obrazovky jste nemohli přestat sdílet, když osoba na druhém konci hovoru používala zařízení, které nepodporuje sdílení obrazovky (například stolní telefon).

28. května 2021

Verze: 41.5.0.19072

Vyřešili jsme tento problém:

 • Když jste použili macOS Big Sur 11.4, někteří uživatelé se nemohli přihlásit.

24. května 2021

Verze: 41.5.0.18911

Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

 • Někdy jste nemohli přijmout příchozí hovor.

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Někdy jste nemohli volat.

21. května 2021

Aktualizovali jsme březnovou verzi aplikace, která je dostupná pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v Cisco Webex Control Hub. Verze aplikace za březen je 41.3.0.18986.

18. května 2021

Aktualizovali jsme dubnovou verzi aplikace, která je dostupná pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v Cisco Webex Control Hub. Verze aplikace za duben je 41.4.0.18737.

11. května 2021

Verze: 41.5.0.18815

Aktualizovali jsme verzi aplikace na květen, tato verze aplikace se dnes začne zavádět pro stávající zákazníky.

4. května 2021

Verze: 41.5.0.18787

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když byly zásady uchovávání informací vaší společnosti nastaveny na 24 hodin, někdy došlo k chybám při načítání zpráv v prostorech.

 • Když jste zkopírovali zprávu, která obsahovala odkaz, nesprávně jste obdrželi chybu, když jste se pokusili vložit zkopírovaný text do mezery.

 • Někdy jste v aplikaci neměli kartu Zasílání zpráv pro odesílání zpráv.

 • Při používání schůzek ve Webexu jsme vyřešili následující problém:

  • Ke schůzce naplánované v Kalendáři Google jste se nemohli připojit pomocí tlačítka Připojit se v desktopové aplikaci.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste zahájili konferenční hovor, zobrazí se zpráva o zastavení nahrávání. Nahrávání hovoru nebylo ovlivněno.

  • Když byste načetli hovor, který byl zaparkovaný na multiplatformním telefonu Cisco IP Phone řady 8800, existovalo by pouze jednosměrné video.

  • Když jste zaparkovali hovor a vedle tlačítka Načíst klikněte na Další, zobrazí se vám prázdný seznam.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Číslo, které jste nastavili pro rozšíření a připojení, si nebylo zapamatováno, pokud jste pro dosah jednoho čísla použili stejné číslo.

  • Vaše telefonní služba se nepřipojí, když se odpojíte od SÍTĚ VPN.

22. dubna 2021

Verze: 41.4.0.18629

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Když jste hovor odložili a pak hovor obnovili, druhá strana vás neslyšela.

16. dubna 2021

Verze: 41.4.0.18595

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Když jste se pokusili přijmout hovor ze skrytého ID volajícího (anonymní), který se zobrazil jako volání vewebexu , nesprávně jste obdrželi chybu, že hovor již není k dispozici.

7. dubna 2021

Verze: 41.4.0.18516

Když jste se připojili ke správě podnikového obsahu, provedli jsme následující vylepšení:

 • Když zobrazíte náhled souboru v aplikaci Box, můžete nyní kliknutím tento soubor upravit.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy jste na kontaktních kartách neviděli odkaz na osobní místnost.

 • Když jste četli mezeru a přepnuli na jinou kartu, nové zprávy v prostoru byly nesprávně označeny jako přečtené.

 • Když používáte macOS 11 (Big Sur), neměli jste možnost Kopírovat odkaz, když jste klikli pravým tlačítkem myši na odkaz v prostoru.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když vám někdo zavolal a zavěsil, než jste odpověděli, pořád jste slyšeli zvonit.

  • Po zaparkování hovoru se nepodařilo zavřít okno Načtení.

  • Když jste pomocí číselníku zavolali na číslo s více než 20 číslicemi, zobrazí se chybová zpráva "Omlouváme se, volání na telefonní čísla není možné."

  • Časovač během hovoru se resetoval, když jste začali sdílet obrazovku.

  • Hovor by upastil, kdybyste vy a osoba, se kterou jste volali, hovor odložili.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Migrace kontaktů z Jabberu do Webexu se nezdařila z důvodu rozlišování velkých a malých písmen v e-mailových adresách.

  • V záhlaví aplikace se zobrazí chybná síťová zpráva, i když během hovoru nemáte žádné znatelné problémy se zvukem nebo videem.

  • Stolní telefon v záhlaví aplikace neuvidíte v seznamu Připojit k zařízení.

  • Během hovoru jste nemohli sdílet obrazovku nebo aplikaci.

11. března 2021

Verze: 41.3.0.18191

Vyřešili jsme tento problém:

I když jste byli stávajícím uživatelem, Webex s vámi zacházel jako s novým uživatelem a ukázal vám onboardingové obrazovky.

Co je součástí této aktualizace, si můžete prohlédnout stažením zde: https://www.webex.com/downloads.html.

2. března 2021

Verze: 41.3.0.18143

Provedli jsme několik vylepšení vyhledávání zpráv, nyní se výsledky zobrazí téměř okamžitě.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Aktualizovali jsme odkaz na smluvní podmínky v aplikaci.

 • Na jednotné přihlašovací obrazovce nelze posunout dolů.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste hovor pozastavili a pokusili se o volání webexu, váš hovor byl odpojen.

  • Když jste volali s někým, kdo sdílel obrazovku, někdy jste dostali další oznámení o příchozím hovoru od stejné osoby.

  • Když jste se pokusili přenést aktivní hovor, nebyli jste schopni dokončit přenos, když hovor zvoní.

  • Poté, co jste k aktivnímu hovoru přidali někoho jiného a pak oba hovory sloučili, zvuk již nebyl slyšet.

  • Pokud jste nedávno zaparkovali hovor a zkusili jste zaparkovat jiný hovor, zobrazila se následující chyba: "Není k dispozici žádné číslo parku".

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Nemohli jste se připojit k plnohodnotné schůzce Webex pomocí funkce Zavolejte mi.

11. února 2021

Verze: 41.2.0.17979

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste aktualizovali profil a poté znovu otevřeli nastavení profilu, stránka byla prázdná.

 • Když jste se připojovali ke schůzce, nemohli jste mezi možnostmi tabulátorovat.

 • Někdy, když jste se připojili ke schůzce jako host, vaše video se nezobrazilo.

 • Někdy jste obdrželi více oznámení pro stejnou schůzku, včetně uzamčení počítače

3. února 2021

Verze: 41.2.0.17887

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když vaše organizace používá proxy server, někdy se k aplikaci nemůžete přihlásit.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste se pokusili natáhnout hovor při připojení k zařízení Webex, tah se nezdaří.

  • Při pokusu o konferenční hovor došlo k problémům se zvukem a připojením.

27. ledna 2021

Verze: 41.1.0.17740

Vyřešili jsme tento problém:

 • Když jste odeslali zprávu v prostoru, prostor se nepřesul na začátek seznamu mezer.

13. ledna 2021

Aktualizovali jsme verze aplikací z října a listopadu, tyto aktualizace zahrnují opravy údržby. Tyto aplikace jsou k dispozici pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v centru Cisco Webex Control Hub.

 • Říjen: 40.10.1.17576

 • Listopad: 40.11.0.17575

12. ledna 2021

Verze: 41.1.0.17621

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když správce vypnul nastavení utajovaných prostorů a byli jste přihlášeni, můžete prostory stále klasifikovat.

 • Když jste zprávu upravovali, někdy se v prostoru nezobrazovaly starší zprávy.

 • Někdy se zprávy nezobrazily správně.

 • Když vaše společnost používá branding, pokud aplikace nestáhla logo při přihlášení, viděli jste pouze prázdné logo.

 • Můžete zvolit zvuk pro oznámení zpráv, ale aplikace vždy přehrála tón pípnutí.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste ke kontaktu přidali telefonní číslo a zavolali jste tento kontakt, hovor by prošel jako volání na Webex, nikoli jako volání Webex.

  • Nebyli jste schopni ukončit hovor.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Když přišel druhý hovor, nedostali byste oznámení o příchozím hovoru.

6. ledna 2021

Verze: 40.12.0.17554

Aktualizovali jsme verzi aplikace na prosinec, tato verze aplikace se začne zavádět stávajícím zákazníkům ještě dnes.

10. prosince 2020

Verze: 40.12.0.17322

Aktualizovali jsme verzi aplikace na prosinec, pokud chcete zkontrolovat, co je součástí této aktualizace před automatickou aktualizací vaší organizace, můžete si tuto aktualizaci stáhnout z https://www.webex.com/downloads.htmlaplikace .

Při použití unifikovaného CM jsme vyřešili následující problém:

 • Když jste volali, nemohli jste používat klávesové zkratky.

8. prosince 2020

Verze: 40.12.0.17293

Aplikace Webex Teams je nyní Webex

Pokud chcete před automatickou aktualizací vaší organizace zkontrolovat, co je součástí této aktualizace, můžete si tuto aktualizaci stáhnout z https://www.webex.com/downloads.htmlaplikace .

Provedli jsme toto vylepšení:

 • Webex nyní podporuje karanténu souboru Mac OS X. Při stahování souboru může být v závislosti na obsahu označen jako soubor v karanténě. Je vám zabráněno v otevření souboru, dokud nepotvtvrazíte, že jste jej záměrně stáhli a že chcete aplikaci spustit nebo otevřít.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Webex by zamrzl, když kliknete na svůj profilový obrázek.

 • Webex by se zhroutil po restartování počítače z režimu spánku.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste během připojení k zařízení obdrželi příchozí hovor, ale rozhodli jste se hovor přijmout v desktopové aplikaci, museli jste se k zařízení po ukončení hovoru znovu připojit.

  • Když někdo během hovoru sdílel obrazovku, možnost zvětšení se vám nezobrazí.

  • Když obdržíte příchozí hovor od někoho ve vaší organizaci, jeho e-mailová adresa se místo jeho jména zobrazí jako ID volajícího.

 • Při použití unifikovaného CM jsme vyřešili následující problém:

  • Když jste během připojení k zařízení obdrželi příchozí hovor, ale rozhodli jste se hovor přijmout v desktopové aplikaci, museli jste se k zařízení po ukončení hovoru znovu připojit.

  • Když jste své přihlašovací údaje zadali na kartě Telefonní služby v Nastavení a potom klikli na Uložit, okno Nastavení zmizelo, takže bylo obtížné zjistit, zda se změny uložily.

  • Když někdo během hovoru sdílel obrazovku, možnost zvětšení se vám nezobrazí.

  • Když obdržíte příchozí hovor od někoho ve vaší organizaci, jeho e-mailová adresa se místo jeho jména zobrazí jako ID volajícího.

25. listopadu 2020

Verze: 40.11.0.17133

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy nemůžete přidat lidi do prostoru.

 • Když jste vyfiltrovali mezery a pak jste nahlédli do mezery, byl filtr odebrán ze seznamu mezer.

 • Vyřešili jsme následující problém, který se projevoval, když jste se připojili ke správě podnikového obsahu:

  • Když se správce rozhodl povolit propojené složky a učinit z nich výchozí umístění úložiště v Ovládacím centru, propojené složky nebyly automaticky nastaveny jako výchozí úložiště. Místo toho jste byli vyzváni k ručnímu nastavení propojené složky jako výchozí.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Při volání z aplikace pro stolní počítače do polycomu byste měli problémy s videem.

  • Volání na dálku z počítače nebo mobilní aplikace se nezdařilo.

  • Někdy dochází k malému zpoždění registrace telefonních služeb.

  • Když jste se pokusili přenést hovor a nikdo to nezvedá, neslyšeli jste volajícího, ale slyšeli vás.

  • Neslyšeli byste vyzvánět příchozí hovory na stolním reproduktoru.

  • Fronty hovorů by se otevřely v externím prohlížeči s chybovou zprávou, pokud by bylo nakonfigurováno webové zobrazení Nastavení volání.

 • Při použití unifikovaného CM jsme vyřešili následující problém:

  • Když by telefonní služba měla fungovat, zobrazí se chybová zpráva Odpojená telefonní služba.

4. listopadu 2020

Verze: 40.10.1.16903

Při používání schůzek ve Webex Teams jsme vyřešili následující problém:

 • Na schůzce, když jste měli aktivního řečníka, nemohli jste otevřít okna účastníka nebo chatu.

29. října 2020

Verze: 40.10.1.16875

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste pořídili snímek obrazovky, fokus se nesprávně přesunul do oblasti hledání.

 • Někdy, když jste použili integraci aplikace Outlook, stav se nezohledňuje správně a v předvolbách jste neměli možnost připojit se k aplikaci Microsoft Outlook.

 • V nabídce mezery nelze ponechat místo pomocí funkce Leave

 • Někdy jste byli z aplikace odhlásěni a nemohli jste se znovu přihlásit.

 • Došlo k problému s ukládáním konverzací místně.

 • Při používání schůzek ve Webex Teams jsme vyřešili následující problém:

  • Tlačítko ztlumení vás ukázalo jako ztlumené, ale ostatní vás slyšeli během vesmírné schůzky.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Slyšeli jste pouze vyzvánění příchozího hovoru po dobu 30 sekund a pak by se zvonění zastavilo.

  • Webex Teams ukázal váš stav jako při hovoru, když jste nevolali.

  • Když jste stáhli hovor z aplikace pro stolní počítače, hovor byl automaticky pozastaven.

 • Vyřešili jsme následující problém funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Nebyli jste schopni přenést hovor nebo přidat do hovoru jinou osobu.

7. října 2020

Verze: 3.0.16651.0

Vyřešili jsme následující problém funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

 • Vyřešili jsme problém s využitím paměti.

Tato verze aktualizuje zářijovou aplikaci, která je k dispozici pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v Cisco Webex Control Hub.

30. září 2020

Verze: 3.0.16605.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Některé francouzské překlady v aplikaci byly zkráceny.

 • Při upgradu aplikace se vám v předvolbách nezohlednila možnost" Vždy se připojovat k Microsoft Outlooku.

 • Při připojení ke správě podnikového obsahu jsme vyřešili následující problémy:

  • Když byly soubory sdíleny ze SharePointu, některé soubory měly popisek SharePointu, zatímco jiné soubory zobrazovaly popisek OneDrivu.

  • Když jste se rozhodli sdílet soubor Box, seznam zobrazoval pouze 3 soubory najednou a zbytek obrazovky byl prázdný.

 • Vyřešili jsme následující problém při použití funkce volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Váš stav se neukázal správně.

  • Když vám někdo zavolal, slyšeli jste vyzváněcí tón jen 30 sekund.

 • Vyřešili jsme následující problém funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Když jste se pokusili přenést hovor nebo někoho přidat k hovoru, tlačítko Volat zmizí po zadání čísla osoby do klávesnice. Pokud jste pomocí myši vybrali čísla na klávesnici, tlačítko Volat zůstalo podle očekávání.

  • Došlo k problémům se zvukem s kodekem G.729.

31. srpna 2020

Aktualizovali jsme červencovou verzi aplikace, která je dostupná pro organizace, které povolily nastavení plánu vlastní aktualizace v Cisco Webex Control Hub. Verze aplikace pro červenec je nyní 3.0.16273.0 a obsahuje následující opravy:

 • Aplikace se neočekávaně ukončila, když jste během schůzky změnili virtuální pozadí.

 • Když používáte volání v Teams Webex (Volání Webex) a voláte na vlastní kontakt, aplikace uskutečnila hovor Webex Teams.

27. srpna 2020

Verze: 3.0.16285.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Při používání schůzek ve Webex Teams jsme vyřešili následující problémy:

  • Když bylo vaše místní zařízení připojeno ke schůzce a vy jste se k zařízení připojili pomocí Webex Teams, nemohli jste se ke schůzce připojit z Webex Teams. Bez odhlášení z aplikace však nemůžete volat ani sdílet obrazovku.

  • Když správce zapnul interní nastavení telekonferencí zpětného volání, nemohli jste vybrat možnost Volat mi pro zvuk na schůzce.

  • Když jste se pokusili připojit ke schůzce, která byla plná, nezobrazovala se vám správná zpráva.

 • Vyřešili jsme následující problém při použití funkce volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Když jste zadali PIN kód hlasové schránky pro načtení hlasových zpráv, slyšeli jste dva tóny pro každou zadanou číslici.

  • Ikony hlasové schránky, například Přehrát a Odstranit, se nenutily volat do systému hlasové schránky, abyste poslouchali a spravili hlasové zprávy.

  • Váš stav nadále ukazoval, že jste byli v hovoru i po ukončení hovoru.

  • Nastavení přesměrování hovorů se mezi desktopovými a mobilními aplikacemi neudržovalo.

  • Příchozí hovory byly duplikovány v historii hovorů na kartách Vše i Zmeškané, ať už jste hovor zvedli nebo ne.

 • Vyřešili jsme následující problém funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Webex Teams by vyzval k vypršení platnosti tokenu, i když platnost obnovovacího tokenu ve skutečnosti nevypršela.

  • Po zadání jména osoby, na kterou jste chtěli hovor převést, jste nemohli dokončit převod.

  • Když jste hledali někoho, komu byste mohli zavolat, nemohli jste volat z výsledků vyhledávání, pokud položky začaly číslem.

26. srpna 2020

Aktualizovali jsme červnovou verzi aplikace, která je k dispozici pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v Cisco Webex Control Hub. Verze aplikace za červen je nyní 3.0.16269.0

30. července 2020

Verze: 3.0.16040.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy se stav neaktualizoval pro lidi, dokud jste nepřesunuli myší nad jejich obrázkem.

 • Když vaše společnost používala jednotné přihlašování (SSO), nemohli jste se přihlásit, pokud vaše e-mailová adresa obsahovala speciální znaky, například apostrofy.

 • Vyřešili jsme následující problém, který se projevoval, když jste se připojili ke správě podnikového obsahu:

  • Když jste propojovali složku, soubory sdílené ze SharePointu nesprávně zobrazily popisek OneDrivu.

 • Vyřešili jsme následující problém při použití funkce volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Na levé straně okna aplikace se zobrazí žlutá ikona telefonu, která vás informuje, že vaše telefonní služby nejsou připojené, ale když kliknete na ikonu a otevřete předvolby volání a kliknete na tlačítko Znovu připojit, nic se nestane.

  • Když se vám zobrazí hlasová zpráva, budete muset dvakrát kliknout na kartu Hlasová schránka, abyste viděli zprávu v seznamu.

 • Vyřešili jsme následující problém funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Někdy aplikace automaticky nezachytila změny serveru v prostředí Unified CM.

  • Je možné, že jste při volání na adresu videa uživatele Webex Teams nemohli sdílet obrazovku.

25. června 2020

Verze: 3.0.15711.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Při používání schůzek ve Webexu jsme vyřešili následující problémy :

  • Když jste se připojili k týmové schůzce Webexu, když jste používali stolní telefon, okno řízení hovorů během schůzky zmizelo.

  • Pokud jste se pokusili připojit ke schůzce, ke které došlo po dlouhou dobu v budoucnosti nebo v minulosti, zobrazila se nepřesná chybová zpráva.

 • Při volání ve Webexu (Volání Webexu) jsme vyřešili následující problémy:

  • Nebyli jste schopni přeposlat hovory.

  • Nedostali jste možnost někomu zavolat, když jste ho chtěli přidat k hovoru.

  • Nemohli jste zavolat Webexu.

  • Váš stav se bude i nadále zobrazovat v hovoru po ukončení hovoru.

  • Pokud vám bylo volání předáno z fronty volání, místo jména volajícího by se zobrazovalo jméno fronty jako ID volajícího.

  • Nebyli jste schopni zahrnout čtvrtou osobu do konferenčního hovoru.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Když jste šli použít číselník v aplikaci, možná jste si všimli, že chybí znak +.

  • Problém nastal, když jste se během hovoru rozhodli používat reproduktor a mikrofon operačního systému, ale také jste měli náhlavní soupravu připojenou k počítači, ale nebyla vybrána ve Webex Teams. Když stisknete tlačítko ztlumit na náhlavní soupravě, zobrazí se zvuková výzva, která vám dá vědět, že jste ztlumení, když jste ve skutečnosti nebyli. Zvuk byl nadále odesílán prostřednictvím mikrofonu operačního systému.

  • Váš stav neprokázal, že jste telefonoval, když jste používali stolní telefon.

  • Když zavoláte jiné osobě ve vaší organizaci, když jste připojeni k stolnímu telefonu, a necháte této osobě hlasovou zprávu, budete odstraněni z místa, který máte s ní.

  • Zmeškané hovory nezobrazují telefonní číslo v historii hovorů.

17. června 2020

Verze: 3.0.15645.0

Při použití volání ve Webexu (Volání Webexu) jsme vyřešili následující problém:

 • Někdy jste nemohli zavolat na telefonní číslo.

28. května 2020

Verze: 3.0.15485.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste byl jediným moderátorem v týmu, mohl jste se nesprávně odebrat jako týmový moderátor.

 • Webex nepoužil váš záložní proxy server.

 • Když vaše společnost použila jednotné přihlašování (jednotné přihlašování) a zadali jste nesprávnou e-mailovou adresu, nemohli jste se přihlásit pomocí správné e-mailové adresy.

 • Při používání schůzek ve Webexu jsme vyřešili následující problém :

  • Vyřešili jsme problémy spojené s připojením ke schůzkám, kde je vyžadováno heslo nebo PIN kód.

 • Při použití volání ve Webexu (Volání Webexu) jsme vyřešili následující problém:

  • Když sloučíte dvě aktivní volání a vytvoříte konferenční hovor za chodu, seznam účastníků zobrazí duplicitní položky.

  • Neviděl jsi něčí video, když ti volali.

  • Když jste z aplikace volali na telefonní číslo, telefonní číslo se v okně Volání nezobrazovalo.

  • Váš stav se neaktualizoval, když jste byli na hovoru.

  • Když jste přenesli hovor, nemohli jste se odpojit od hovoru.

  • Když jste k hovoru přidali více než 2 osoby, byl váš zvuk nekonzistentní.

  • Odkaz na portál péče o sebe by neotevřel portál webex volání uživatelů.

  • Tlačítko Dokončit přenos by zmizelo při přenosu hovoru.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Při nahrávání příchozího hovoru byl vytvořen nový bezejmenný prostor.

  • Když jste omylem zavolali na neregistrované číslo nebo adresu videa, obdržíte oznámení, že číslo je neplatné, ale když zavřete volací okno, tón vytáčení pokračoval.

  • Pokaždé, když jste hovor pozastavili a poté tento hovor obnovili, uvidíte v historii hovorů novou položku hovoru.

  • Když jste přenesli hovor, osoba na druhém konci neměla žádný zvuk.

13. května 2020

Verze: 3.0.15410.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když správce přidal vlastní odkaz nápovědy, kliknutím na ikonu nápovědy se odkaz dvakrát otevřel.

 • Schůzku nelze zahájit pomocí odkazu Osobní místnost na kartě Schůzky.

 • Vyřešili jsme následující problém při použití funkce volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Když jste telefonovali, vaše dostupnost se nezměnila na Při volání.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Někdy, když jste nahráli schůzku místně, byl zaznamenán ztlumené zvuky.

  • Když jste vytočili neplatné číslo, slyšeli jste zaneprázdněný tón.

30. dubna 2020

Verze 3.0.15333.0

Provedli jsme toto vylepšení:

 • Roboty jsou nyní na seznamu výsledků hledání lidí.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Moderátor týmu nemohl přesunovat prostory z týmu.

 • Před připojením ke schůzce se někdy v okně náhledu zobrazilo zvukové zařízení, které se lišilo od vámi vybraného zařízení.

 • Když jste se připojili ke schůzce pomocí odkazu z externí aplikace, někdy se nenačetly podrobnosti schůzky.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Nebylo možné sloučit dva aktivní hovory a zahájit konferenční hovor.

  • Když jste podrželi nějaký hovor, hovor se odpojil.

  • Když jste měli videohovor za použití místního zařízení, po 15 minutách došlo k odpojení videa.

  • Při přidávání čísla pro přesměrování hovoru se neustále otáčel ukazatel průběhu.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • V očekávaných situacích nezazněl obsazovací tón.

  • Na kartě Hlasová pošta se zobrazila indikace odpojení.

  • Neustále se zobrazovala výzva k upgradování náhlavní soupravy.

24. dubna 2020

Verze 3.0.15283.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Provedli jsme změny, které zlepšují hledání.

 • Vylepšili jsme využití paměti.

9. dubna 2020

Verze 3.0.15221.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Nemohli jste se připojit ke schůzce v prostoru, když vám někdo přeposlal pozvánku.

 • Když jste byli připojení k místnímu zařízení, nemohli jste sdílet svoji obrazovku.

 • Vyřešili jsme následující problém při použití funkce volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Občas došlo k odpojení zvuku, když jste sloučili dva hovory.

1. dubna 2020

Verze: 3.0.15164.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Aplikace se někdy neočekávaně ukončila, když jste používali funkci volání aplikace Webex Teams (Unified CM).

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Přesměrování hovorů nebylo v aplikaci povoleno, když jste vybrali přesměrování hovorů a odesílali všechny hovory do hlasové schránky na webu settings.webex.com.

  • Změny provedené v přesměrování hovorů na stránce settings.webex.com se nezobrazily v aplikaci správně.

 • Když se připojujete ke schůzce v prostoru nebo uskutečňujete přímé volání pomocí svého telefonu, je nutno zadat poskytnuté ID účastníka.

20. března 2020

Verze: 3.0.15131.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Někdy se zobrazilo nesprávné ID volajícího.

  • Telefonní služby se občas neočekávaně ukončily a při pokusu o restart a opětovné připojení došlo k selhání.

  • Při použití přístupových kódů pro funkce se projevoval problém s čísly obsahujícími mezery.

 • Vyřešili jsme následující problém funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Nemohli jste použít svoji klávesnici k zadání čísla během hovoru.

 • Vyřešili jsme následující problémy, které se projevovaly při použití tlačítek a karet s aplikacemi ve službě Webex Teams.

  • Některé obrázky se v plné velikosti zobrazovaly na kartách nesprávně.

  • Pokud jste měli na kartách více obrázků, byla k nim nesprávně přidána další mezera.

  • Při rozšíření velikosti karty došlo k nesprávnému rozbalení oblasti zpráv.

  • Když jste zvolili příkaz pro umístění tlačítek na kartě na střed, byla zarovnána vlevo.

  • Výška rozevíracích seznamů na kartách znesnadňovala čtení textu.

  • Když jste měli více tlačítek, obsah prvního tlačítka, na které jste klikli, se zobrazil přes obsah jiného tlačítka.

12. března 2020

Verze: 3.0.15092.0

Provedli jsme některé aktualizace s ohledem na spolehlivost škálování.

28. února 2020

Verze: 3.0.15015.0

Poskytujeme správcům možnost požádat o přístup k ovládacím prvkům aktualizace produktu, abychom jim umožnili zvolit, jak často se Webex aktualizuje pro uživatele; měsíčně nebo čtvrtletně. Viz část Ovládací prvky pro aktualizaci aplikace Webex Teams

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Webex spolehlivě nepodporoval dva proxy servery v souboru pac (proxy auto-configuration).

 • Když jste se připojili ke schůzce a spárovali konferenční zařízení Webex, ostatní účastníci vás slyšeli, i když jste svůj zvuk ztlumili.

 • Když jste se připojili ke schůzce z odkazu v pozvánce aplikace Microsoft Outlook, okno schůzky se otevřelo za aplikací Webex a bylo skryto před zobrazením.

 • Když jste se připojili ke schůzce spárované s nějakým zařízením, seznam účastníků byl prázdný.

 • Když jste chtěli někomu povolit přístup ke schůzce z předsálí kliknutím na tlačítko Povolit vstup, nezobrazil se seznam lidí, ale hlavní okno schůzky.

 • Vyřešili jsme následující problém při použití funkce volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Během hovoru občas došlo k odpojení.

  • Nebylo možné pokračovat v podrženém hovoru, když jste sdíleli obrazovku.

  • Po přijetí hovoru někdy nefungovalo sdílení obrazovky.

  • Webex se občas restartoval bez zjevného důvodu.

  • Když jste telefonoval z aplikace Webex, osoba na druhém konci by slyšela šum na pozadí.

  • Při přepojování hovoru na někoho jiného se vám zobrazila možnost pro dokončení přepojení ještě předtím, než druhá strana hovor přijala.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Když jste webex spárovali se zařízením Cisco Webex Room Kit, nemohli jste volat zadáním něčí e-mailové adresy na číselníku.

  • Když jste se pokusili někomu zavolat pomocí číselníku, hovor byl automaticky zřízen jako videohovor.

 • Když jste ve Webexu používali tlačítka a karty s aplikacemi , vyřešili jsme následující problém:

  • Výchozí hodnota pole input.number nebyla v rámci aplikací stejná.

12. února 2020

Verze: 3.0.14866.0

Vyřešili jsme tento problém:

 • Když jste před připojením ke schůzce zvolili nastavení Nepřipojit zvuk, schůzka měla připojený zvuk.

30. ledna 2020

Verze: 3.0.14741.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Tlačítko Snímek obrazovky nebylo někdy povolené.

 • Když jste naplánovali schůzku v nějakém prostoru a pozvali osobu, která v tomto prostoru nebyla, tato osoba se nemohla připojit, když byla připojená ke svému stolnímu telefonu pro hovory.

 • Když jste naplánovali schůzku na webu Webex a přidali odkaz do pozvánky aplikace Microsoft Outlook, nikdo, kdo se připojil a schůzku opustil, se nemohl ke schůzce připojit znovu.

 • Když jste zvolili možnost pro sdílení obrazovky, občas se pro nějakou aplikaci zobrazila nesprávná ikona.

 • Aplikace se občas neočekávaně ukončila, když jste se pokusili připojit ke schůzce.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Aplikace se neočekávaně ukončila.

  • Nebylo možné uskutečnit hovor za použití číselné adresy SIP.

 • Po změně zvuku pro oznámení zpráv aplikace i nadále používala pípnutí.

 • Časový limit serveru proxy HTTPS někdy nesprávně zobrazil okno pro ověření serveru proxy.

17. prosince 2019

Verze: 3.0.14375.0

Pro tuto verzi Webex Teams neexistuje automatická aktualizace. Tuto verzi aplikace pro Mac si však můžete stáhnout na adrese https://www.webex.com/downloads.html

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Někdy se stalo, že správce nainstaloval aplikaci, ale následné aktualizace neodstranily její záložní verzi.

 • Když používáte funkci Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM) a připojili jste se z důvodu volání ke svému stolnímu telefonu, neviděli jste v seznamu prostorů tlačítko připojení ke schůzkám.

5. prosince 2019

Verze: 3.0.14234.0

Vyřešili jsme tento problém:

 • Někdy se stalo, že jste se rozhodli sdílet obrazovku nebo aplikaci s někým mimo hovor, ale ke sdílení obrazovky nebo aplikace nedošlo.

27. listopadu 2019

Verze: 3.0.14154.0

Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

 • Někdy se vaše telefonní služby nespojily.

 • Když jste se odhlásili z rozšíření z telefonu, telefon se stále zobrazuje v seznamu zařízení ve Webexu .

 • Když jste s někým uskutečnili několik hovorů, stalo se někdy, že se u dané osoby v seznamu prostorů zobrazily duplicitní prostory.

 • Když jste byli připojeni ke stolnímu telefonu a vybrali jste možnost Použít telefon pro audiohovor, nebylo možné se připojit ke schůzce.

7. listopadu 2019

Verze: 3.0.13934

Provedli jsme toto vylepšení:

 • Nikdy nebylo jednodušší upravovat tabuli, kterou si vytvoříte na zařízení Webex Board. Chcete-li začít s úpravami, stačí kliknout na obrázek v seznamu tabulí.

31. října 2019

Verze: 3.0.13861

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Koncepty zpráv se uchovávají i po restartu.

 • Když upravujete zprávy se značkovacím jazykem markdown, formátování zůstává neměnné.

 • Svou obrazovku můžete nyní sdílet ve 4K.

 • Můžete s někým sdílet obrazovku, když oba používáte stolní telefon. Přečtěte si článek Sdílení obrazovky při hovoru na stolním telefonu

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Někdy prostory s přímými zprávami zobrazovaly názvy prostorů jako Neznámé.

 • Když jste ve Webexu používali tlačítka a karty s aplikacemi , vyřešili jsme následující problémy:

  • Barva fontu karty vypadala velmi vybledle.

  • Pokud jste v Textovém bloku použili kód PHP, způsobilo to neočekávané ukončení webexu.

  • Některý text nebyl v tmavém režimu čitelný.

  • Při použití vnořených karet se všechny karty zavřely kliknutím na karty showcards.

  • Různé světlé a tmavé barvy v adaptivních kartách se zobrazovaly ve stejné barvě.

  • Některé fonty možností v rozevírací nabídce nebyly v tmavém motivu viditelné, dokud jste daný text nezvýraznili.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Během hovoru jste nemohli připnout okno náhledu do hlavního okna videa.

  • Po opětovném přihlášení nebyla k dispozici žádná telefonní služba z důvodu časového limitu relace.

10. října 2019

Verze: 3.0.13588.0

Při volání ve Webexu (Volání Webexu) jsme vyřešili následující problémy:

 • Když jste se přesunuli z kabelové sítě do bezdrátové, aplikace se náhle ukončila.

 • Když jste vybrali možnost Zavolat mi, abych se připojil ke schůzce Webexu, a přijmuli jste hovor pomocí aplikace, nemohli jste se ke schůzce připojit pomocí číselníku ve Webexu .

3. října 2019

Verze: 3.0.13538.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Když jste se připojili ke schůzce, byl váš zvuk automaticky ztlumen.

 • Některé problémy jsme vyřešili při vyhledávání ve webexu .

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Poté, co jste zadali informace o svých telefonních službách, nedostali jste pokyn, abyste zadali své uživatelské jméno nebo heslo.

  • Když vám správce nastavil hovory pouze pomocí konkrétních domén pro použití Unified CM, všechny hovory se nesprávně směrovaly přes Unified CM.

26. září 2019

Verze: 3.0.13464.0

V dnešní zářijové verzi musí Webex aktualizovat celou aplikaci. Aby bylo možné tuto aktualizaci dokončit, musí mít každý uživatel oprávnění pro zápis do konkrétní složky, ve které je aplikace spuštěna. Pokud je například webex spuštěn ve složce Aplikace, potřebuje webex přístup k zápisu do této složky.

U uživatelů, kteří mají oprávnění pro zápis do složky, proběhne aktualizace automaticky. Uživatelé, kteří oprávnění pro zápis do složky nemají, budou vyzváni, aby zadali své přístupové údaje a mohli tak pokračovat v upgradu. Tito uživatelé si budou moci vybrat z následujících možností:

 • Zadat přihlašovací údaje a zvolit možnost Ok. Následně bude upgrade pokračovat.

 • Vyberte Zrušit , upgrade se nezdaří a uživatel bude i nadále používat starší verzi aplikaceWebex. Po restartování webexu budou znovu vyzváni k zadání přihlašovacích údajů.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • V případech, kdy správce zakázal nahrávání souborů pomocí deaktivace místního úložiště pro správu obsahu, mohli jste i tak přetahovat soubor do prostoru v seznamu prostorů v těchto případech:

 • Když jste se připojili ke schůzce, byl váš zvuk ztlumen.

 • Když jste telefonovali, neměli jste Vlákna v nabídce aktivit.

 • V případech, kdy správce zakázal nahrávání souborů pomocí deaktivace místního úložiště pro správu obsahu, mohli jste i tak vybrat soubor v aplikaci pomocí možnosti nabídkyNahrát z počítače.

 • Když jste si zvolili použít telefon pouze pro audiohovor, potom jste hovor opustili a následně se znovu připojili pomocí počítače, možnost Použít telefon pro audiohovor zůstala stále označená.

 • V případech, kdy správce zakázal nahrávání souborů pomocí deaktivace místního úložiště pro správu obsahu, mohli jste i tak snímek nebo tabuli do prostoru umístit.

 • Při použití tmavého motivu se možnost schůzek Pustit dovnitř nezobrazovala správně.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Po ukončení hovoru se váš stav zobrazoval jako Telefonuje.

  • Každý den jste dostávali výzvu, abyste se přihlásili ke svým telefonním službám.

  • Objevovala se vám možnost Nastavení telefonu a přesměrování, když tato funkce nebyla k dispozici.

  • Neměli jste možnost uskutečňovat hovory na telefonní čísla.

  • Měli jste k dispozici možnost Hlasová schránka, i když jste tuto funkci neměli povolenou.

  • Někdy jste se nemohli přihlásit ke svým telefonním službám.

23. září 2019

Verze: 3.0.13401.0

Aktualizovali jsme způsob, jak se aplikace upgraduje na novou verzi.

18. září 2019

Verze: 3.0.13354.0

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Při sdílení obrazovky se objevovaly občasné problémy se síťovými zdroji.

 • Někdy se stávalo, že se přerušil hovor, když jste v jeho průběhu začali používat kameru nebo mikrofon.

9. září 2019

Verze: 3.0.13246.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Když jste v místnosti pro osobní schůzky měli více schůzek po sobě, nebylo někdy možné se ke schůzce připojit.

 • U některého prostoru jste neměli možnost jej moderovat.

 • U některého prostoru jste neměli možnost jej přidat do týmu.

 • Když jste ve Webexu používali interaktivní karty s aplikacemi , vyřešili jsme následující problémy:

  • Když jste na kartu přidali seznam možností, byla výsledkem vždy poslední hodnota v seznamu.

  • Pokud karta měla textové pole pro několik řádků, dané řádky se nezobrazovaly správně.

29. srpna 2019

Verze: 3.0.13131.0

Vylepšili jsme způsob, jak se připojit k různým zařízením pomocí bezdrátového připojení v otevřených pracovních prostorech.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Text při ponechání ukazatele zobrazoval nesprávný lokalizovaný řetězec.

 • Nikomu jste nemohli zavolat, když jste vytvořili prostor s danou osobou a neposlali jste žádnou zprávu.

 • Když jste sdíleli obrazovku během hovoru a vypnuli jste video, zobrazovalo se vaše jméno uprostřed sdílené obrazovky.

 • Když jste sdíleli obrazovku a rozhodli jste se, že obrazovku budete sdílet znovu, možná jste si všimli možností, které nebyly k dispozici.

 • Když jste ve Webexu používali interaktivní karty s aplikacemi , vyřešili jsme následující problémy:

  • Místo na kartě pro psaní nemělo správnou barvu.

  • Karty s více kartami showcards nesprávně zobrazovaly všechny karty showcards namísto pouze jedné, a to jakmile se aktivovaly.

  • Když měla karta přepínač, hodnoty se nezměnily.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Když jste použili náhlavní soupravu třetí strany, občas se hovor neočekávaně ztlumil a nebylo možné ztlumení zrušit.

15. srpna 2019

Verze: 3.0.12984.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Nebylo možné sdílení pomocí místního zařízení, když byla na zařízení zakázána funkce Ovládání hovoru.

 • Když jste odeslali zprávu se čtyřmi čísly následovanými apostrofem, nezobrazoval se text v oblasti zpráv správně.

 • Když jste sdíleli obrazovku, aniž byste telefonovali, objevovalo se vaše jméno uprostřed sdílené obrazovky.

31. července 2019

Verze: 3.0.12804.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Aplikace se neočekávaně ukončila, když jste se připojili k nějakému zařízení.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Někdy jste viděli možnost zprávy u příchozího hovoru od neznámého volajícího.

  • Když jste si otevřeli seznam nedávných hovorů, neviděli jste žádná čísla.

  • Pokud jste se nacházeli mimo firemní síť, nemohli jste se registrovat, když se vaše uživatelská doména lišila od externí adresy serveru společnosti.

25. července 2019

Verze: 3.0.12725.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • U stávajících podporovaných jazyků jsme aktualizovali některé překlady.

 • Díky volání ve Webexu (Unified CM) jsme zúčtovali proces registrace telefonních služeb.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Poté, co jste se rozhodli k hovoru připojit pomocí telefonu pro zvukový přenos, zůstalo někdy světlo fotoaparátu rozsvícené i po ukončení hovoru.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Pokud jste se vzdálili z dosahu firemní sítě, ne vždy se vaše telefonní služby připojily.

  • V případě, že vaše společnost používala soukromou certifikační autoritu (CA) pro svůj Unified CM certifikát, telefonní služby se nepřipojily.

  • Když jste se připojili ke stolnímu telefonu, došlo někdy k jeho odpojení. V aplikaci Webex Teams se ale zdálo, že je stolní telefon připojen.

  • Při používání VPN někdy nedošlo k propojení telefonních služeb.

  • Někdy telefonní služby nezůstaly připojené ani poté, co jste se k nim připojili.

8. července 2019

Verze: 3.0.12538

Uvedli jsme aktualizaci, abychom vše sladili s verzí pro Windows a mohli podpořit funkce v článku Co je nového v aplikaci Cisco Webex Teams.

27. června 2019

Verze: 3.0.12427.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Pro dokončení zmínky @mentions nešlo použít klávesu Tab.

 • Při používání tmavého motivu se název vaší společnosti v okně O službě nezobrazoval správně.

 • U stávajících podporovaných jazyků jsme aktualizovali některé překlady.

 • Opravili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Pokud se změnila síťová připojení, aplikace se ne vždy opětovně připojila k telefonním službám.

  • Pokud vaše společnost používá soukromou certifikační autoritu nebo certifikáty podepsané sám sebou, nebylo možné se připojit k telefonním službám.

  • Opravili jsme některé problémy týkající se odchozích hovorů, které se propojily, ale následně se přerušily.

  • Když jste změnili heslo svého Active Directory, aplikace se nespojila s vašimi telefonními službami.

  • V případě, že u vás neprobíhal aktivní hovor, byli jste požádáni, abyste hovor přerušili.

  • Stávalo se, že jste byli na aktivním hovoru a zároveň se Jabber klient připojoval k Unified CM, načež se aktivní hovor přerušil.

  • Když jste upgradovali aplikaci nebo jste zrušili probíhající druhý hovor, aplikace neočekávaně přestala fungovat.

  • Během aktivního hovoru jste někdy viděli nesprávné ovládací prvky přesměrování hovorů nebo sdílení obrazovky.

30. května 2019

Verze: 3.0.12103.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Poté, co jste přesunul hovor ze zařízení Webex Board do aplikace Webex Teams, nebylo možno zapnout nebo vypnout video.

 • Starší zprávy zveřejněné v prostoru nešlo vidět.

 • Opravili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Někdy se aplikace opakovaně nepřipojila k telefonním službám, pokud se síť, ke které jste byli připojeni, změnila.

  • Pokud jste se na telefonu přihlásili ke své příponě, ne vždy se tento telefon zobrazoval v seznamu zařízení.

  • Pokud jste zvedli stolní telefon, abyste někomu zavolali, někdy se místo toho hovor uskutečnil pomocí aplikace Webex Teams.

14. května 2019

Verze: 3.0.11921.0

Vyřešili jsme občasné problémy týkající se sdílení při schůzkách.

25. dubna 2019

Verze: 3.0.11733.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Nešly zobrazit zprávy od uživatelů, kteří byli odebráni z vaší organizace.

 • V případě, že jste během schůzky sdíleli obrazovku nebo aplikaci, neviděli všichni sdílený obsah.

28. března 2019

Verze: 3.0.11421.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • U prostoru bez tabulí jste neviděli Tabule(0)

 • Když jste optimalizovali video během hovoru nebo schůzky, obsah nebyl zaznamenán, pokud jste nahrávali místně.

 • Byli jste požádáni, abyste zadali heslo schůzky, i když zadání hesla nebylo nutné.

 • Možnost Nahrávání byla k dispozici, když jste svůj telefon použili pro audiohovor nebo schůzku, ale funkce nahrávání byla zakázána.

 • Opravili jsme několik problémů barevných motivů oznámení.

 • Připojení se ztratilo, pokud jste se připojil k zařízení za pomoci ultrazvuku.

1. března 2019

Verze: 3.0.11143.0

Vyřešili jsme tento problém:

 • Nemohli jste vytočit telefonní číslo, když jste byli připojeni ke stolnímu nebo konferenčnímu zařízení Cisco Webex.

28. února 2019

Verze: 3.0.11110.0

Provedli jsme toto vylepšení:

 • Nyní můžete otevírat webové odkazy s japonskými znaky.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Někdy se zobrazovaly duplicitní prostory, když jste použili vyhledávací modifikátor S:.

19. února 2019

Verze: 3.0.10975.0

Připravili jsme vylepšení spolehlivosti pro zasílání zpráv.

8. února 2019

Verze: 3.0.10887.0

Provedli jsme toto vylepšení:

 • Aktualizovali jsme text v zásadách prostoru, ve kterých stojí: „Obsah je uložen po dobu až <duration>.“

6. února 2019

Verze: 3.0.10848.0

Vyřešili jsme tento problém:

 • Po restartování počítače se někdy stalo, že jste obdrželi chybovou zprávu, že jsou zvuk a video nedostupné.

31. ledna 2019

Verze: 3.0.10802.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Opravili jsme některé problémy, které se objevovaly, když jste pro sdílení souborů používali aplikace Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online.

 • Při použití tmavého motivu a připojení k zařízení místnosti se vám na počítači zobrazovalo okno ovládání hovorů během schůzky prázdné.

 • Aktualizovali jsme několik překladů.

11. ledna 2019

Verze: 3.0.10626.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Pokud jste sdíleli obrazovku pomocí místního zařízení, aplikace se neočekávaně ukončila.

 • Někdy se aplikace neočekávaně ukončila, když jste se pokusili použít správu firemního obsahu (ECM).

 • Když jste přidali osoby do prostoru, popisek Přidat lidi překrýval textové pole, do kterého jste zadali jména osob. Kvůli tomu byly údaje špatně čitelné.

3. ledna 2019

Verze: 3.0.10565.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Pokud jste se připojili ke schůzce pomocí funkce Zavolejte mi, byli jste odpojeni, ale stále jste figurovali v seznamu účastníků.

 • Pokud hostitel schůzky zahájil schůzku pomocí funkce Zavolejte mi, byl odpojen, ale ostatní osoby zůstaly na schůzce.

 • V rámci tmavého a světlého motivu jsme opravili některé problémy s textem a pozadím.

 • Seznam schůzek se vám zobrazil, i když jste k tomu nedostali povolení.

 • Někdy se zobrazovala prázdná pokračující schůzka.

 • V případě, že jste telefon během hovoru nebo schůzky použili pro zvukový přenos, nešlo z aplikace ztlumit zvuk.

 • Někdy byl zakázán značkovací jazyk.

 • Nešlo vytvořit nový prostor s někým mimo vaši společnost.

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Odstranili jsme formátování z textu zkopírovaného z režimu zprávy.

 • Aktualizovali jsme text pro případy, kdy jsou uživatelé spárovaní se systémem místnosti v tmavém režimu.

21. listopadu 2018

Verze: 3.0.10260.0

Známé problémy:

 • Pokud se připojíte ke schůzce pomocí telefonu prostřednictvím funkce Zavolejte mi pro zvuk a jste odpojeni, i nadále budete figurovat v seznamu účastníků.

 • Pokud jste hostitel schůzky a zahájíte schůzku pomocí funkce Zavolejte mi pro zvuk a jste odpojeni, další uživatelé zůstanou na schůzce.

Tyto problémy vyřešíme během následujících dnů. Nemusíte si aplikaci aktualizovat.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Vyhledávací pole u položky Kontaktovat osobu během hledání zbělalo, takže nebylo možné přečíst text.

 • Někdy se jako hostitel schůzky nezobrazovala správná osoba.

 • Označené zprávy, které byly odstraněny, zůstaly ve filtru Označení.

 • Po zobrazení se v některých prostorech zobrazovala nová oznámení zpráv v části Týmy.

 • Oznámení zpráv se zobrazovala náhodně v seznamu Prostorů.

 • Jméno účastníka schůzky se zobrazovalo jako název schůzky.

 • Aktualizovali jsme několik překladů.

9. listopadu 2018

Verze: 3.0.10112.0

Vyřešili jsme tento problém:

 • Někdy nebylo možné uskutečnit hovory.

25. října 2018

Verze: 3.0.9908.0

Provedli jsme toto vylepšení:

 • Zvětšili jsme okno náhledu souboru a změnili jsme polohu navigačních šipek.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Opravili jsme problémy, kdy se aplikace některým uživatelům neočekávaně ukončila.

 • Možnosti formátování zpráv se nezobrazovaly správně.

 • Z karty kontaktu nešlo kopírovat e-mailovou adresu.

 • Když jste se ke schůzce připojili ze stolního nebo konferenčního zařízení, zobrazoval se váš stav jako Pozvaný.

 • Nemohli jste uskutečňovat hovory, pokud vaše organizace používala HTTP proxy server, který po vás vyžadoval přihlašovací údaje.

 • Seznam prostorů se zúžil, když jste pomocí zmínek @mentions někoho v prostoru zmínili.

 • Obsah, který jste sdíleli na své obrazovce, na ní po konci sdílení zůstal.

 • Někdy se stalo, že aplikace Webex Teams integrovaná s aplikací Outlook nefungovala, protože nebyla spuštěná služba.

 • Karta schůzek je nyní v souladu s aplikací Windows.

5. října 2018

Verze: 3.0.9693.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Někdy měly prostory stále šifrované zprávy.

1. října 2018

Verze: 3.0.9615.0

Provedli jsme toto vylepšení:

 • Aplikace Webex Teams podporuje macOS 10.14.

Opravili jsme tyto problémy:

 • Ukazatel načítání historie konverzací v některých prostorech.

 • Inicializace hovoru z některých prostorů selhala.

20. září 2018

Verze: 3.0.9598.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Konfigurovaný branding pro podporu je nyní v souladu s aplikací systému Windows.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Na přihlašovací obrazovce na Mac OSX 10.11 se mohla aplikace neočekávaně ukončit.

 • Webové odkazy zakončené uzavřenou závorkou se nezobrazovaly správně.

 • Apostrofy v hyperlincích byly kódované nesprávně.

 • Pokud jste chtěli uskutečnit hovor do soukromé místnosti ze seznamu Časté schůzky, došlo nesprávně k zavolání první osobě v seznamu prostorů.

 • Oznámení o schůzkách se neozývala z místností, ve kterých byly dvě osoby nebo více.

6. září 2018

Verze: 3.0.9467.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Zasílání zpráv nyní podporuje animace gif, které vám přináší databáze GIPHY. Váš správce je může u vaší organizace pomocí prostředí Webex Control Hub zakázat.

 • Ovládací prvky hovoru se vždy zobrazují, když jste během hovoru nebo schůzky připojení ke stolnímu nebo konferenčnímu zařízení.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Poslední znak webového odkazu byl odstraněn v případě, že končil uzavřenou závorkou.

 • Když jste se vrátili z jiného prostoru do dalšího, zmizelo vyskakovací okno schůzky.

 • Pokud jste sdíleli obrazovku během hovoru nebo schůzky, váš mikrofon se ztlumil.

 • Nemohli jste přesunout hovor nebo schůzku ze stolního nebo konferenčního zařízení na svůj počítač.

 • Obsah smazaný z vašeho účtu aplikace Webex Teams se znovu objevil, pokud jste účet znovu přidali.

 • Externí účastníci mohli moderovat týmové prostory.

 • Jméno účastníka schůzky se zobrazovalo jako název schůzky.

 • Seznam osob v prostoru zmizel, když jste pohybovali myší.

 • Chybová zpráva párovací diagnostiky nebyla lokalizována.

 • Během schůzky Webex Teams nešlo vypnout video.

 • Poté, co jste přesunuli schůzku na svůj počítač, zůstalo tlačítko Připojit se na stolním nebo konferenčním zařízení.

 • Pokud jste klikli pravým tlačítkem na možnost Ztlumit a tuto možnost vybrali, nebylo možné vybranou osobu na schůzce ztlumit nebo ztlumení zase zrušit.

23. srpna 2018

Verze: 3.0.9308.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Sladili jsme pořadí a názvy položek v nabídce aktivit s aplikací Windows.

17. srpna 2018

Verze: 3.0.9230.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Tlačítko Má soukromá místnost se nyní objevuje ve Schůzkách, i když nepoužíváte Službu hybridního kalendáře a Microsoft Exchange, Microsoft Office 365, nebo službu Kalendář Google v rámci sady G Suite.

15. srpna 2018

Verze: 3.0.9168.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Snadno uvidíte, když se v prostoru objeví lidé mimo vaši organizaci. Místo ve zprávě pro psaní textu má žlutý odstín a je ohraničené.

 • Když se ručně připojíte k zařízení Webex, zobrazí se vám na zařízení kód PIN, který zadáte v aplikaci Webex Teams. Tím se zajistí, že se připojujete ke správnému zařízení.

 • Vedle ultrazvuku můžete použít síť Wi-Fi ke zjišťování zařízení Webex a k připojení k nim. Tuto možnost získáte, když vám ji správce pro vaši organizaci povolí pomocí Webex Control Hub.

26. července 2018

Verze: 3.0.9081.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Nyní můžete vypnout zvuk vyzvánění a upozornění, které se objeví, když vám někdo volá. Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte nabídku Předvolby, zvolte možnost Oznámení a zvolte možnost Ztlumit oznámení.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Neanglické znaky (Unicode), jako jsou například emoji, zobrazovaly chybovou zprávu, pokud se u někoho použily v zobrazovaném jméně.

12. července 2018

Verze: 3.0.8951.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Nebylo možné se připojit k naplánované schůzce z oznámení o schůzce.

6. července 2018

Verze: 3.0.8916.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Nyní podporujeme webové odkazy z různých domén, jako například .corp a .info, pokud adresy URL začínají https:///

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Hovory nemusí správně fungovat, pokud jste často měnili sítě Wi-Fi.

 • Tlačítko Připojit se ukazovalo nesprávný uplynulý čas schůzky, pokud jste na některých zařízeních volali nebo přijímali hovory.

22. června 2018

Verze: 3.0.8771.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Změnili jsme způsob, jakým používáte filtry a funkci Hledat. Funkce Hledat se teď nachází nad seznamem prostorů. Po kliknutí na panel hledání uvidíte svoje filtry. Můžete seřazovat výsledky hledání pomocí nových tlačítek karet Prostory, ZprávySoubory. Vyhledávací modifikátory V:Z: Jsou k dispozici v sekci Upřesněte nabídku hledání ve spodní části seznamu prostorů.

 • Aktualizovali jsme formát a barevné schéma seznamu prostorů. Nový formát klade důraz na názvy prostoru a týmu. Neumožňuje náhled zpráv.

 • Nyní nastavení stavu Nerušit najdete, když kliknete na profilový obrázek. Rovněž jsme změnili ikonu stavu Nerušit, která má nyní formu měsíce.

 • Nyní můžete provádět hovor na telefonní čísla a SIP adresy z funkce Hledání (kde je podporováno volání). Stejně tak můžete volat prostory přímo z výsledků hledání.

 • Aktualizovali jsme barvy, které představují jednotlivé týmy.

 • Bude jednodušší označit zprávy a mít přehled o tom, které zprávy jsou označeny.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • V aplikaci nešlo ukončit hovor, pokud jste byli připojeni ke stolnímu nebo konferenčnímu zařízení.

 • Minimalizované okno videa se během hovoru nezobrazovalo a minimalizovalo aplikaci.

 • Pokud jste zrovna volali, vytočené číslo překrývalo číselník a nebylo možné zadat nová čísla.

7. června 2018

Verze: 3.0.8647.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Nově navržená nabídka připojení a sdílení poskytuje optickou zpětnou vazbu, když dojde k automatickému připojení k zařízení Webex. Bude možné si vybrat ze seznamu nedávno připojených zařízení nebo hledat zařízení v rámci své organizace.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Nebylo možné někomu zavolat, pokud jste dané osobě dříve neposlali zprávu.

 • K týmu nebylo možné přidat moderátory.

5. června 2018

Verze: 3.0.8577.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Přidali jsme vyskakovací okna s oznámením pro naše nové funkce Oznámení a Formátování textu.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Po zadání e-mailu pro přihlášení se objevila prázdná obrazovka.

24. května 2018

Verze: 3.0.8519.0

 • Opravili jsme problém v operačním systému MacOS 10.11, kdy se aplikace při přihlašování neočekávaně ukončila.

21. května 2018

Verze: 3.0.8485.0

Cisco Spark je nyní Webex. Vítáme vás!

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Modré tečky se zobrazují pouze u nepřečtených prostorů, které odpovídají vašemu nastavení oznámení. Díky novému filtru Oznámení budou vaše volby ještě přesnější. Počet nepřečtených prostorů, které se objevují na ikoně aplikace, bude odpovídat filtru Oznámení. Více informací najdete v článku Tipy pro správu oznámení v aplikaci Cisco Webex Teams.

 • Nyní můžete pomocí formátování RTF formátovat zprávy ještě jednodušeji. Tyto nové, snadno použitelné možnosti prozkoumejte přímo z panelu nástrojů. Před odesláním zprávy se podívejte na náhled formátování. Více informací najdete v článku Formátování zpráv v aplikaci Cisco Webex Teams.

18. května 2018

Verze: 2.0.8481.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Německé překlady se neobjevovaly všude.

 • Zvuk oznámení po přijetí nových zpráv nezazněl.


Cisco Spark se stává Webexem . Podívejte se na novou verzi, která bude mít nové jméno a ikonu aplikace.

3. května 2018

Verze: 2.0.8333.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Někteří lidé nemohli v prostoru nebo ze seznamu zmeškaných hovorů uskutečnit hovor.

 • Aplikace se neočekávaně ukončila v těchto případech:

  • Nahráli jste multimediální protokoly.

  • Ověřili jste spárované stolní nebo konferenční zařízení.

16. dubna 2018

Verze: 2.0.8218.0

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Když nyní právě telefonujete a pokusíte se zahájit druhý hovor, zobrazí se vám zpráva upozorňující na přerušení aktivního hovoru před tím, než provedete další hovor.

 • Odebrali jsme rozdělení mezi položkou LidéProstory jako část širší práce s designem. Zde se jedná o první krok. U několika dalších verzí aplikace představíme aktualizace týkající se nastavení oznámení a filtrů hledání. Tyto aktualizace zlepší způsob, jakým můžete zobrazovat a spravovat své prostory. Budete mít lepší kontrolu svých oznámení. Aplikace Cisco Spark pro systémy Windows a Mac bude nyní fungovat jako většina mobilních aplikací, aniž by se rozdělovali lidé a prostory. Pokud chcete vidět své přímé zprávy, i nadále můžete použít filtr Lidé.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Když jste z aplikace sdíleli obrazovku na zařízení Cisco Spark Board, aplikace Cisco Spark se neočekávaně ukončila.

 • Pokud se v prostoru vyskytovalo několik moderátorů, jejich seznam se přeléval do dalších částí okna aplikace.

 • Text se ve výsledcích hledání překrýval a vypadal zpřeházeně.

 • Počet dní před začátkem schůzky se nezobrazoval správně.

 • Prostory s obsahem, jehož platnost vypršela, zobrazovaly v seznamu prostorů nesprávné datum.

 • Někteří lidé nemohli v prostoru nebo ze seznamu zmeškaných hovorů uskutečnit hovor.

22. března 2018

Verze: 2.0.8040.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Když jste pomocí zmínky @mentions zmínili někoho v prostoru s více než 600 osobami, zvýšilo se využití procesoru.

 • Zprávy se vám po otevření prostoru nezobrazovaly a ukazatel načítání zpráv (modré tečky v horní části prostoru) se zobrazoval neomezeně.

 • Ukazatel odesílání zprávy (modré tečky pod zprávou) se zobrazoval neomezeně, i když jste zprávu úspěšně odeslali.

 • Zprávy se zalomením řádku odeslané osobami pomocí aplikace Cisco Spark pro zařízení iPhone nebo iPad se nezobrazovaly správně.

 • Obsah, který jste sdíleli na obrazovce, se zobrazoval zkresleně, když ho někdo další začal komentovat.

 • Pokud jste opustili prostor aplikace Cisco Spark pro web, mohl se prostor stále zobrazovat v aplikaci Cisco Spark pro Mac a Windows.

Provedli jsme tato vylepšení:

23. února 2018

Verze: 2.0.7828.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Na některých firemních sítích nebylo možné uskutečnit hovory.

20. února 2018

Verze: 2.0.7753.0

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Ukazatel načítání zpráv (modré tečky v horní části prostoru) se zobrazoval v prostorech, které neobsahovaly žádné zprávy.

 • V prostorech bez zpráv se zobrazovala chybová zpráva.

 • V horní části okna aplikace se objevilo slovo „beta“.

 • Využití procesoru během hovorů se zvyšovalo o 40 až 60 %.

2. února 2018

Verze: 2.0.7603.0

 • Snížili jsme četnost nahrávání protokolů z aplikace Cisco Spark na naše servery. Díky tomu vše na pozadí plyne hladce a výkon aplikace Cisco Spark je lepší.

25. ledna 2018

Verze 2.0.7494.0, 2.0.7534.0

 • Opravili jsme chybu, která vám bránila opustit prostor.

 • Aktualizovali jsme několik překladů.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

13. ledna 2018

Verze: 2.0.7396.0

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

 • Vyřešili jsme problém, který způsoboval, že jste během hovoru ztratili zvuk.

12. ledna 2018

Verze: 2.0.7370.0

 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že aplikace Cisco Spark po restartování zapomněla vaše předvolby zvuku.

 • Aktualizovali jsme několik překladů.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

18. prosince 2017

Verze: 2.0.7251

 • Vylepšili jsme výkon aplikace Cisco Spark.

15. prosince 2017

Verze: 2.0.7202.0

Nová funkce:

 • Nyní můžete na probíhající hovor pozvat hosty pomocí jejich e-mailové adresy.

Vyřešené problémy:

 • Aktualizovali jsme několik překladů.

 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že aplikace Cisco Spark nesprávně zobrazovala chybovou zprávu, když jste se připojili k týmovému prostoru.

 • Vyřešili jsme problém, který způsoboval, že se aplikace Cisco Spark při nastartování spouštěla, i když jste tuto možnost v systémových předvolbách nevybrali.

 • Opravili jsme problém, který u operačního systému MacOS 10.13 způsoboval neočekávané ukončení aplikace Cisco Spark a následné odeslání zpětné vazby prostřednictvím aplikace.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

8. prosince 2017

Verze: 2.0.7146

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

30. listopadu 2017

Verze: 2.0.7056.0

 • Opravili jsme chybu, která vám bránila opustit prostor.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

29. listopadu 2017

Verze: 2.0.7035.0, 2.0.7051.0

 • Vylepšili jsme výkon aplikace Cisco Spark.

24. listopadu 2017

Verze: 2.0.7018.0

 • Opravili jsme problém, kdy se při volání neozýval vyzváněcí tón.

 • Opravili jsme problém automatického rozpoznávání proxy serveru na operačním systému Mac OS 10.13 (High Sierra).

23. listopadu 2017

Verze: 2.0.6993.0

Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

15. listopadu 2017

Verze: 2.0.6939.0

Nová funkce:

 • Váš seznam schůzek nyní ukazuje všechny schůzky v dobře známém formátu zobrazení podle dnů. Oranžová čára značí aktuální čas. Můžete snadno přepínat do zobrazení v seznamu a zobrazit si seznam schůzek na několik dalších dní a poté se znovu vrátit do zobrazení podle dnů. Stejně tak se můžete podívat na schůzky v minulosti (až 1 týden nazpět) nebo v budoucnosti (až 4 týdny napřed). V zobrazení podle dnů nebo zobrazení v seznamu se kliknutím na schůzku zobrazí podrobnosti o schůzce. U schůzky přidružené s prostorem klikněte na aktivitu Zprávy a přejděte do konverzačního prostoru.

Vyřešené problémy:

 • Opravili jsme problém, kvůli kterému se u oznámení zpráv nepřehrával zvuk.

 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že se kontakty zobrazovaly jako „Neznámé“.

 • Vyřešili jsme problém, kvůli kterému se někteří lidé nemohli přihlašovat do aplikace Cisco Spark v případě, že bylo povoleno jednotné přihlašování pomocí Microsoft ADFS a Mac byl interní a prezentován pomocí autentizačního protokolu NTLM.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

1. listopadu 2017

Verze: 2.0.6752.0. 2.0.6776.0

Nová funkce:

 • Nyní si můžete naplánovat hovor s jinou osobou v aplikaci Cisco Spark pro operační systém Windows a Mac. Ze své konverzace můžete vytvořit pozvánku v kalendáři v aplikaci Microsoft Outlook nebo v jiném kalendáři, který obsahuje odkaz pro připojení k hovoru. Pokud vám správce povolil Službu hybridního kalendáře, naplánovaný hovor se zobrazí v seznamu schůzek. Stejně tak obdržíte upozornění a v seznamu schůzek se zobrazí tlačítko Připojit 5 minut před plánovaným časem zahájení.

Vyřešené problémy:

 • Vyřešili jsme různé problémy, které ovlivňovaly funkci vyhledávání v operačním systému macOS 10.13.

 • Opravili jsme problém, kdy aplikace Cisco Spark nesprávně zobrazovala výzvu k zadání proxy přihlašovacích údajů v prostředí NTLM, které bylo nastaveno s jednoduchou autentizací.

 • Vyřešili jsme problém, kdy jste se spárovali se stolním nebo konferenčním zařízením, ale dané zařízení jste nenastavili jako hlavní zařízení pro uskutečnění hovoru. V takovém případě bylo zařízení a jeho nastavení odstraněno z vašich předvoleb, pokud jste se přesunuli mimo párovací dosah zařízení.

26. října 2017

Verze: 2.0.6704.0, 2.0.6738.0

 • Vyřešili jsme problém, který při odesílání zprávy zkracoval možnost Kontaktovat osobu.

 • Zlepšili jsme výkon posílání zpráv.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

17. října 2017

Verze: 2.0.6653.0

 • Opravili jsme problém, kdy se vám v historii konverzace nemusely zobrazovat všechny zprávy.

 • Vyřešili jsme problém, kdy se vám aplikace Cisco Spark při použití v operačním systému macOS 10.0 mohla po skončení hovoru neočekávaně ukončit.

 • Vyřešili jsme problém, kdy se někteří lidé v seznamu schůzek objevovali v seznamu pozvaných lidí dvakrát.

12. října 2017

Verze 2.0.6621.0

Nová funkce:

 • Nyní je k dispozici seznam nadcházejících schůzek na další 4 týdny. Váš seznam schůzek vyžaduje Microsoft Exchange nebo Microsoft Outlook 365, službu hybridního kalendáře, službu Calendar Connector verze 8.8-1.0.4429, a aplikaci Cisco Spark pro Mac verze 2.0.6595.0 nebo novější.

 • K schůzkám se můžete snadno připojit 5 minut před jejich zahájením pomocí tlačítka Připojit se v seznamu schůzek nebo připojením z oznámení na ploše.

 • Nové možnosti v nastavení aplikace Cisco Spark vám umožňují zvolit, kdy se mají před časem začátku schůzky oznámení o naplánované schůzce přijímat nebo kdy se mají vypnout.

 • Můžete se připojit ke kterékoli schůzce zadáním adresy videa z pozvánky v kalendáři do pole Připojit se ke schůzce v aplikaci Cisco Spark.

 • Se seznamem častých schůzek se můžete rychle připojit ke schůzkám z často navštěvovaných prostorů pro schůzky.

10. října 2017

Verze 2.0.6621.0

 • Vyřešili jsme problém, kvůli kterému jste se nemohli připojit k aplikaci Cisco Spark při použití neověřeného proxy serveru.

9. října 2017

Verze: 2.0.6595.0

Vyřešené problémy:

 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že aplikace odesílala na server Cisco Spark příliš mnoho požadavků.

5. října 2017

Verze 2.0.6555.0

Nová funkce:
 • Pokud máte povolenou službu Kalendář Google a Službu hybridního kalendáře, můžete si nyní plánovat schůzky z prostoru a vytvářet pozvánky na schůzky v Kalendáři Google.

 • Nyní můžete najít diagnostické informace o zařízeních, se kterými se spárujete s aplikací Cisco Spark. Okno diagnostiky otevřete tak, že přejdete na Předvolby > Zařízení aklikněte na .

Vyřešené problémy:
 • K aplikaci Cisco Spark se nyní můžete připojit pomocí jednoduchého autentizačního proxy serveru.

 • Aktualizovali jsme lokalizovaný text, jako například „Odeslat zpětnou vazbu“ a „Pozvat hosta“.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

21. září 2017

Verze: 2.0.6470.0

 • Opravili jsme problém, který vám bránil vidět hlavní video ve chvíli, kdy někdo sdílí obrazovku.

12. září 2017

Verze: 2.0.6368.0

Je k dispozici nová funkce

 • Nyní můžete pomocí zásad uchovávání dat daného prostoru zjistit, kdo je vlastníkem prostoru. Více informací najdete v článku Vlastnictví prostoru a uchovávání dat.

 • Vyřešili jsme problém, kdy jste zkopírovali obrázek z prostoru a vložili jej do jiného prostoru a místo obrázku se zobrazila čísla.

 • Opravili jsme problém, kdy různí uživatelé, kteří se přihlásili ke stejnému počítači, nemohli spustit aplikaci Cisco Spark.

 • Vyřešili jsme problém, který vám dovoloval uzamknout týmový prostor.

 • Nyní můžete spolehlivě kopírovat a vkládat odkazy z webového prohlížeče do aplikace Cisco Spark.

 • Nyní uvidíte, kdy jste spárováni se stolním nebo konferenčním zařízením Cisco Spark anebo se zařízením Cisco Spark Board.

 • Vyřešili jsme problém, kdy jste zahájili hovor z prostoru Lidé a k hovoru přizvali hosta, tak hovor po odchodu hosta skončil.

 • Během hovorů neuslyšíte zvuky ozvěn.

 • V aplikaci Cisco Spark jsme aktualizovali lokalizovaný text, jako například „Ukončit schůzky“ a „Ukončit dne“.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

24. srpna 2017

Verze: 2.0.6199.0

 • Hovory od osob mimo Cisco Spark se po restartování aplikace Cisco Spark již v historii volání nebudou zobrazovat jako „Neznámý“.

 • Osoby mimo Cisco Spark se již nebudou v seznamu naplánovaných schůzek zobrazovat jako „Neznámý“.

11. srpna 2017

Verze: 2.0.6154.0

 • Změnili jsme rozložení oblasti zpráv. Při psaní zpráv uvidíte nové ikony, které budete mít k dispozici.

 • Kliknete-li na možnost „Nové zprávy“, budete přesměrováni na správné místo v historii zpráv.

 • Budete mít možnost vytvářet nové prostory, i když jste zahrnuli osoby, které již opustily společnost. Obdržíte zprávu, že dané osoby se nepodařilo přidat.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

26. července 2017

Verze: 2.0.6054.0

 • Vylepšili jsme výkon aplikace Cisco Spark.

20. července 2017

Verze: 2.0.6007.0

 • Opravili jsme problém, kdy se v seznamu lidí zobrazovaly osoby ve vaší společnosti jako externí uživatelé.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

18. července 2017

Verze: 2.0.5999.0

 • V aplikaci Cisco Spark jsme aktualizovali lokalizovaný text a vylepšili jsme proces upgradování.

7. července 2017

Verze: 2.0.5899.0

 • Opravili jsme chybu, při které by při pokusu o odeslání zpětné vazby aplikace Cisco Spark na počítači Mac spadla.

 • Zlepšili jsme stabilitu aplikace Cisco Spark.

28. června 2017

Verze: 2.0.5820.0

 • Pokud máte partnerský účet Cisco Spark, můžete nyní otevřít obsah nápovědy a odeslat zpětnou vazbu přímo z aplikace. Více informací najdete v článku Asistent podpory.

22. června 2017

Verze: 2.0.5790.0

 • Když v prostoru naplánujete schůzku aplikace Cisco Spark, informace o schůzce budou nyní zahrnovat adresu videa (URI SIP), aby se lidé mohli telefonicky připojit ke schůzce pomocí jakéhokoli videosystému nebo stolního či konferenčního zařízení založeného na standardech.

 • Pokud se po spuštění aplikace Cisco Spark připojíte k VPN, můžete nyní uskutečňovat a přijímat telefonické hovory.

 • Opravili jsme chybu, díky které se zprávy v prostoru krátce zobrazily, a poté kvůli konfiguraci úložiště nastavené správcem organizace zmizely.

 • Omezili jsme počet pokusů aplikace o připojení ke službě zasílání zpráv.

 • Opravili jsme pravopisnou chybu v holandské varovné zprávě, která se zobrazuje při sdílení tabule.

26. května 2017

Verze: 2.0.5630.0/ 2.0.5719.0

 • Opravili jsme některé chyby vyrovnání fontu v aplikaci.

 • Opravili jsme chybu v holandském překladu.

 • Nyní se zabýváme případem, kdy uživatel zadá velmi dlouhou zprávu.

 • Opravili jsme problém, kdy v sítích IPv6 byly soubory příliš pomalé, aby se začaly stahovat.

 • Aktualizovali jsme některé překlady.

 • Připravili jsme některé opravy, které vylepší stabilitu.

 • Přidali jsme funkci odesílání protokolů z vašich klientů Mac, které pomohou při řešení potíží.

28. dubna 2017

Verze: 2.0.5384.0

 • Změnili jsme četnost, jak často aplikace vyžaduje informace týmu, aby se zlepšil celkový výkon.

14. dubna 2017

Verze: 2.0.5175.0

 • Přidali jsme obrazovou reprezentaci vašeho stavu, která se objeví ve vašem profilovém obrázku.

 • Seznam posledních položek zobrazuje nezávislé seznamy lidí a prostorů.

 • Zlepšili jsme uživatelský scénář pro tvorbu prostoru nebo kontakt osoby.

 • Přidali jsme podporu pro MacBook Pro Touch Bar:

  • V prostoru uvidíte ikony aktivit.

  • Při hovoru uvidíte ikonu ztlumení a ikonu ukončení hovoru.

  • V případě spárování s některým zařízením se zobrazí ikona sdílení obrazovky.

 • Přidali jsme výukový program a pomocné popisky, aby se vám při prvním použití pohodlně pracovalo s bezdrátovým sdílením a spárovanými hovory.

 • Připravili jsme některé opravy, které vylepší stabilitu.

4. dubna 2017

Verze: 2.0.5000.0 / 2.0.5029.0

 • Ručně spárovaní uživatelé nyní mohou ztlumovat a ovládat hlasitost.

 • Blízkost a bezdrátové sdílení jsou nyní k dispozici svobodným organizacím.

 • Připravili jsme některé opravy, které vylepší stabilitu.

21. března 2017

Verze: 2.0.4851

 • Opravili jsme problém, kdy se místo jména osoby zobrazoval název konverzace.

 • Přidali jsme podporu zvýraznění syntaxe v prostředí PowerShell.

 • Zlepšili jsme rozpoznávání proxy serveru.

 • Klient může nyní pro optimální výkon používat integrovaný grafický procesor GPU.

2. března 2017

Verze: 2.0.4592.0 / 2.0.4643.0

 • Opravili jsme problém, který ukazoval nesprávný počet externích osob.

 • Připravili jsme několik vylepšení uživatelského rozhraní.

 • Odstranili jsme 30sekundové zpoždění zvuku, ke kterému docházelo na začátku některých hovorů.

 • Připravili jsme některé opravy, které vylepší stabilitu.

10. února 2017

Verze: 2.0.4348 / 2.0.4424

Připravili jsme interní aktualizaci, která zlepší synchronizaci zpráv.

24. ledna 2017

Verze: 2.0.4286.0

 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že se nastavení předvoleb hláskování aplikace Cisco Spark změnilo do výchozího nastavení v operačním systému Mac OS.

 • Aktualizace Cisco Spark Activity UX:
  • Místnosti Cisco Spark se teď nazývají prostory.

  • Připravili jsme nový filtr a navigační nabídku.

  • K dispozici je nové záhlaví aplikace, do kterého je začleněn váš status a funkce hledání.

  • Pro prostory existuje Nabídka aktivit.

  • Připravili jsme nové ikony a barvy.

 • Sdílení plochy už nyní neprobíhá v samostatném okně, ale v hlavním uživatelském rozhraní aplikace Cisco Spark.

 • Názvy týmů se nyní zobrazují ve výsledcích hledání pro prostory.

 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že někteří lidé byli nesprávně označeni jako externí účastníci.

 • Dokumenty o velké velikosti stránky se nebudou zobrazovat jako miniatura.

 • Přidali jsme zvuky, aby se při oznámení o schůzkách ozval tón a při příchozím hovoru zvonil vyzváněcí tón.

 • Aktualizovali jsme některé překlady.

 • Připravili jsme některé opravy, které vylepší stabilitu.

15. prosince 2016

Verze: 2.0.3948.0 / 2.0.3970.0

 • Přidali jsme vlastní krátké zvuky pro upozornění na zprávy.

 • Miniaturní okno hovoru se automaticky zobrazí při přepnutí konverzací nebo minimalizaci okna. Pokud ztratí aplikace Spark fokus, přesunutím k jiné aplikaci se miniaturní okno hovoru nezobrazí.

 • Vylepšili jsme chybovou zprávu, která se zobrazí na přihlašovací obrazovce, když uživatel nemá potřebná přihlašovací oprávnění.

 • Aktualizovali jsme překlady.

 • Provedli jsme některé opravy spojené se stabilitou.

 • Byly povoleny e-maily s apostrofem.

1. prosince 2016

Verze: 2.0.3785.0

 • Opravili jsme problém, díky čemuž se zlepší přesnost zobrazování názvů v seznamu nedávných místností. U uživatelů, kteří předtím měli zobrazované jméno ve formátu „<LastName>, <FirstName>“, se zobrazovalo pouze jejich příjmení.

17. listopadu 2016

Verze: 2.0.3702

Opravili jsme chybu způsobující chybu přihlášení u uživatelů, kteří se přihlašovali poprvé.

14. listopadu 2016

Verze: 2.0.3651

 • Byl vylepšen výkon v situacích, kdy má uživatel mnoho posledních místností.

 • Aplikace používá předvolby kontroly pravopisu nastavené v počítači Mac.

 • Aktualizovali jsme překlady.

 • Informační zpráva ohledně přidání místnosti do týmu nyní obsahuje název místnosti.

 • Byly opraveny posuvníky v náhledu miniatur obsahu v systému macOS Sierra.

 • Byl opraven problém znemožňující zavření náhledu obsahu, když byla aplikace minimalizována a potom obnovena.

 • Byla opravena historie posledních položek, která se nezobrazovala v konverzacích 1:1.

 • Byl opraven problém, kdy světlo fotoaparátu zůstalo po opuštění hovoru zapnuté.

 • Byla přidána klávesová zkratka Cmd+Shift+S pro zobrazení okna statistiky hovoru během hovoru.

 • Bylo opraveno umístění oznámení příchozího hovoru.

 • Byly aktualizovány chybové zprávy o hovorech.

 • Provedli jsme vylepšení stability.

14. listopadu 2016

Je k dispozici nová funkce

Přidali jsme některé ovládací prvky pro účinnější správu oznámení z aplikace. Můžete provést globální nastavení pro všechna příchozí oznámení z místností a konverzací a potom doladit způsob, jakým chcete přijímat oznámení týkající se jednotlivých místností. Můžete například nastavit, aby se ze všech místností odesílala oznámení jen v případě, že vás někdo zmíní pomocí zmínek @mentions. Potom můžete nastavit, aby se z důležitých místností odesílala oznámení o všech zprávách a aby se z nedůležitých místností neodesílala žádná oznámení.

11. listopadu 2016

Verze: 2.0.3499

Byla opravena klávesová zkratka Cmd+C. Opět ji lze používat ke kopírování.

1. listopadu 2016

Je k dispozici nová funkce

Aplikace Cisco Spark Depot je konečně tady! Prostředí služby Spark si nyní můžete vylepšit pomocí integrací a robotů, které vám zajistí lepší obchodní výsledky. Vše jednoduše nastavíte a zabere vám to jen pár kliknutí. Přejděte na stránku Cisco Spark Depot a přesvědčte se o tom sami.

31. října 2016

Je k dispozici nová funkce

Přecházíte na nový projekt a chcete v jeho rámci používat některé staré místnosti? Pomocí informační ikony „i“ v místnosti můžete přesunout místnost ze seznamu posledních položek do týmu a také můžete z týmu přesunout místnost na seznam posledních položek.

26. října 2016

Jsou k dispozici nové funkce:

 • Dejte vyniknout textovým zprávám. Nyní můžete formátovat bloky textu a kódu pomocí značkovacího jazyka. Chcete-li vidět všechny možnosti, klikněte v editoru zpráv na ikonu „M“. Jde o předběžnou verzi, takže bychom uvítali zpětnou vazbu.

 • Zkontrolujte pomocí nástroje Kontrola stavu stav připojení služby Cisco Spark. Stačí kliknout na ikonu s ozubeným kolečkem a vybrat možnost Kontrola stavu.

25. října 2016

Verze: 2.0.3419

 • Zakázali jsme spořič obrazovky při použití videa na celou obrazovku.

 • Byla vrácena možnost Upozornit na všechny zprávy. Je zobrazená pod ikonou „i“ pro místnosti skupiny.

 • Provedli jsme vylepšení stability.

17. října 2016

Verze 2.0.3327

 • Přidali jsme podporu pro animace gif, které se přehrávají v místě pro konverzaci.

 • Vylepšili jsme výsledky hledání, takže by se vám mělo zobrazovat více odpovídajících položek.

 • Vaše integrace botů mohou nyní figurovat v roli moderátorů místnosti a týmu.

 • Miniatury zobrazené pro sdílené obrázky v oblasti konverzace by se již neměly otáčet.

 • Pokud je síťové připojení nekvalitní, dojde k automatickému zakázání videa.

 • Byla opravena chyba způsobující neočekávané označení nepřečtených místností jako přečtených.

 • Byl opraven problém způsobující přidání řetězce „mailto:“ do e-mailových adres uživatelů.

 • Provedli jsme vylepšení stability.

7. října 2016

Je k dispozici nová funkce

Můžete si nyní přizpůsobit vzhled své místnosti a změnit obrázek místnosti, který se zobrazuje v seznamu posledních položek. Nyní jsou podporovány obrázky formátu JPEG a PNG. Nejvhodnější jsou obrázky 128 x 128 pixelů. Obrázek by měl být menší než 1 MB.

30. září 2016

Verze: 2.0.3165

 • Zúžili jsme prostor mezi textovými zprávami.

 • U hovorů aplikace Cisco Spark jsme změnili zvuk obsazovacího tónu.

 • Byl opraven problém způsobující občasné neočekávané ukončení aplikace.

 • Nyní se vám budou zobrazovat celá uživatelská jména včetně textu v závorkách, například: John Smith (Manažer – IT)

 • Vylepšili jsme výkon při načítání zpráv.

 • Odstraněné zprávy jsou nyní odebrány ze seznamu zmínek.

19. září 2016

Verze: 2.0.3040

 • Můžete nyní přenášet jednotlivé soubory do velikosti 2 GB.

 • Nyní je podporován systém verze MacOS Sierra.

 • Bylo opraveno blikání videa při zahájení hovoru.

 • Bylo opraveno tlačítko pro přepnutí videa na celou obrazovku v systému OS X 10.10.

 • Oznámení z aplikace již nejsou odesílána do počítače, když je uzamčený nebo v režimu spánku.

 • Provedli jsme některé opravy spojené se stabilitou.

9. září 2016

Verze: 2.0.2992

 • Zlepšili jsme výkon během procesu opětovného připojování k aplikaci Cisco Spark.

 • Byl opraven problém s nesprávnou identifikací některých lidí a integrací místnosti jako externích účastníků.

 • Nyní se správně zobrazují miniatury souborů a obrázků sdílených v zobrazení místnosti, takže se nejeví, jako kdyby se trvale načítaly.

 • Byl opraven problém způsobující neustálé vyzvánění příchozích hovorů a přetrvávání hovorů poté, co jste je již ukončili.

 • Byly aktualizovány chybové zprávy o hovorech, takže jsou nyní popisnější.

 • Zahájení konverzace 1:1 s někým za použití jejich e-mailové adresy nyní funguje správně.

 • Byl opraven problém způsobující zobrazení obsahu náhledu ve vyskakovacím okně videa.

 • Byl opraven problém s nedostupností vstupu DTMF při ovládání stolního telefonu pomocí aplikace.

23. srpna 2016

Je k dispozici nová funkce

Nyní si můžete označit důležité zprávy, abyste se k nim mohli později vrátit.

22. srpna 2016

Verze: 2.0.2822

 • Aktualizovali jsme některé ikony a barvy.

 • Vylepšili jsme překlady, zejména u japonštiny a polštiny.

 • Aplikace nyní kontroluje aktualizace nastavení serveru proxy v počítači při změně sítí.

 • Také bylo opraveno několik problémů.

25. července 2016

Verze: 2.0.2577.0

 • V místnostech Spark si nyní můžete zobrazit náhledy souborů.

 • A opravili jsme některé chyby.

13. července 2016

Verze: 2.0.2466

 • Opravili jsme některé problémy s lokalizací.

 • A opravili jsme některé chyby.

 • Přidali jsme podporu pro boty.

12. července 2016

Je k dispozici nová funkce

Z aplikace Cisco Webexmůžete nyní volat z místnosti s jedním ze stolních telefonů Cisco. Zvolte telefon v nabídce v záhlaví. Pokud požadovaný telefon na seznamu dostupných zařízení není, nemáte oprávnění k použití této funkce. Pokud chcete zkontrolovat svá oprávnění pro použití služeb, kontaktujte svého správce.

30. června 2016

Verze: 2.0.2351

Opravili jsme některé chyby.

24. června 2016

Verze: 2.0.2311

 • Optimalizovali jsme aktualizace pro velmi velké a rušné místnosti.

 • Opravili jsme některé problémy s lokalizací.

 • Kliknutím na název týmu v místnosti budete přesměrováni do daného týmu.

 • Ve výsledcích hledání uvidíte i místnosti, ke kterým jste se ve svých týmech dosud nepřipojili.

 • Opravili jsme některé chyby a zlepšili stabilitu.

22. června 2016

Verze: 2.0.2260

 • Nyní máte možnost opustit konverzace 1:1. Klikněte na ikonu Informace a vyberte možnost Opustit.

 • Nyní se aplikace minimalizuje, když pořizujete snímek obrazovky v nástroji pro tvorbu zpráv.

 • Místnosti, které jsou součástí týmu, můžete nyní archivovat nebo z archivů odstraňovat.

 • Názvy souborů, které sdílíte v konverzaci nebo místnosti, nyní podporují znaky jazyků z celého světa.

 • Opravili jsme některé chyby a zlepšili stabilitu.

9. června 2016

Je k dispozici nová funkce

Představujeme Teams. Týmy ve Webexu jsou skvělý způsob, jak udržet všechny místnosti, soubory a lidi související s projektem pohromadě na jednom místě. Osoby, které přidáte do svého týmu, uvidí všechny místnosti a mohou se na domovské obrazovce připojit k libovolné dostupné místnosti. A členové týmu mohou podle potřeby přidávat do týmu další místnosti.

7. června 2016

Verze: 2.0.2033

Opravili jsme některé menší chyby.

31. května 2016

Verze: 2.0.2002

Byla provedena oprava japonské lokalizace. Nyní se zobrazuje správný jazyk.

30. května 2016

Verze: 2.0.2001

 • Upravili jsme design aplikace, takže prostředí aplikace Spark je nyní ještě lepší. Například jsme odstranili posuvný panel s podrobnostmi o místnosti. Nyní můžete podrobnosti místnosti zobrazit pomocí ikon u horního okraje oblasti konverzace. Zde najdete lidi, sdílený obsah a další věci týkající se vašich aktivit.

 • Také byly změněny některé staré známé ikony, například ikona pro založení nové místnosti. Již se nejedná o velké znaménko plus – nyní vypadá takto.

 • Aplikace je nyní rychlejší a responzivnější.

 • V aplikaci můžete také pořizovat snímky obrazovky. Jednoduše klikněte na znaménko plus vedle editoru zpráv a vyberte možnost Snímek obrazovky.

 • Pokud opustíte místnost bez odeslání zprávy, kterou jste napsali v editoru zpráv, objeví se ve filtrech místností položka Koncept. Klikněte na ni a zobrazí se vám seznam rozepsaných zpráv. Chcete-li se k nějaké zprávě vrátit, klikněte na ni a dopište ji.

 • Video pro hovory a schůzky se nyní zobrazuje v oblasti konverzace. Navíc jsme pod něj přidali filmový pás, abyste mohli sledovat video s dalšími až čtyřmi osobami, které jsou na schůzce s vámi.

 • Nyní můžete nastavit zdroje vyzvánění zvuku, videa a příchozího hovoru pro aplikaci z nabídky Aplikace na panelu nabídek Apple, když vyberete Předvolby Cisco Spark > .

 • Oznámení pro všechny zprávy pro aplikaci můžete také nastavit z nabídky Aplikace na řádku nabídek Apple, když vyberete Předvolby cisco Spark > .

 • Užitečné pomocné popisky, které se zobrazovaly při prvním použití nějaké funkce, byly odebrány. Brzy je ale přidáme zpět.

 • Prozatím není možné opustit konverzaci pomocí zpráv 1:1.

 • V počítači Mac se obsah po kliknutí zobrazí v oblasti konverzace, tj. v oblasti konverzace se neotevře náhled. Pracujeme na vrácení této funkce zpět.

 • Při použití systému OSX10.10.5 v počítačích MacBook nebo 13” MacBook Pro jsme zjistili některé problémy při volbě textu v oblasti zprávy. Aby je bylo možné eliminovat, doporučujeme zrušit zaškrtnutí možnosti Vyhledávání a kolektory dat v předvolbách trackpadu, v části Ukázat a kliknout.

 • Jsou podporovány jen systémy OS X 10.10 nebo novější.

13. května 2016

Verze: 1.3883

Bylo opraveno několik problémů spojených se zabezpečením a stabilitou.

8. května 2016

Změna dostupnosti funkce

Odstranili jsme důležitý filtr, abychom mohli prostředí přepracovat a zefektivnit uspořádání místností. Již nebude uvedený v místnostech Oblíbené položkyNepřečtené. Všechny místnosti, které byly označeny jako důležité, mají nyní označení Upozornit na všechny zprávy, takže budete i nadále přijímat oznámení. Chcete-li přijímat oznámení z místností týmu, zaškrtněte políčko Upozornit na všechny zprávy v části Podrobnosti místnosti. Oznámení jsou ve výchozím nastavení povolena pro všechny místnosti 1:1.

4. května 2016

Verze: 1.3878

 • Aktualizovali jsme vzhled oznámení příchozího hovoru.
 • Aplikace pro počítače Mac podporuje 21 jazyků. Více informací o podporovaných jazycích najdete zde.
 • Opravili jsme problém, kvůli kterému se při vytváření nové místnosti ořezala jména osob v seznamu návrhů.
 • Text popisku oznámení v podrobnostech místnosti nyní místo „Označit jako důležité“ zní „Upozornit na všechny zprávy“.

8. dubna 2016

Verze: 1.3872

 • Do nabídky Podpora pro placené zákazníky aplikace Webex byl přidán text nápovědy.
 • Byla aktualizována stránka služeb, kde můžete zkontrolovat, které služby Webex máte. V počítači Mac ji můžete otevřít na adrese: https://my.ciscospark.com/#/
 • Opravili jsme problém s kartou Hovory. Nyní by se měl zobrazovat správný seznam hovorů.
 • Byl opraven problém způsobující zmizení číselníku během videohovoru.

Někdy vydáváme verze Webexu pro iPhone a iPad, které řeší problémy se stabilitou a výkonem. Přejděte do Obchodu s Aplikacemi a podívejte se na nejnovější poznámky k verzi Webexu pro iPhone a iPad.

Klepněte na ikonu App Storu na iPhonu nebo iPadu a vyhledejte Webex.

Vzhledem k povinné aktualizaci našich služeb se nebudete moci přihlásit pomocí následujících verzí Webexu pro iPhone a iPad od následujícího data:

 • 31. července 2021 pro všechny verze do (ale bez) 41.1.4.1182

Nejnovější aktualizace najdete v aplikaci https://www.webex.com/downloads.html.

7. září 2021

Verze: 41.9.0.1808

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

 • Pokud byl jazyk vašeho iPhone nastaven na japonštinu a vy jste zavolali z Webexu, aplikace by se zhroutila, když jste poklepali na tlačítko Další.

 • Doba trvání hovoru nesprávně zahrnovala čas vyzvánění.

5. srpna 2021

Verze: 41.8.0.1680

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Když jste byli v konferenčním hovoru a snažili se přidat další lidi, hovor by upastil.

Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

 • Po obdržení aktualizace se stavem vyzvánění webex nepřehrál vyzváněcí tón.

7. července 2021

Verze: 41.7.0.1566

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Pokud během hovoru přepnete sítě, ID volajícího se změní na *11.

8. června 2021

Verze: 41.6.1

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

2. června 2021

Verze: 41.6

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

 • Při volání jste nemohli použít funkci pozastavení DTMF (",") vytáčecího panelu.

 • Id volajícího se změnilo na *11, když jste přepínali sítě uprostřed hovoru.

11. května 2021

Verze: 41.5

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

 • Vaše telefonní služba se nepřipojí, když se odpojíte od SÍTĚ VPN.

7. dubna 2021

Verze: 41.4

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

V této verzi se aplikace řídí novými pravidly pro doručování oznámení do zařízení se systémem iOS, jak to vyžaduje Apple.

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

 • Když jste byli ve zvukovém hovoru a hovor byl pozastaven a poté obnoven, vaše video bylo sdíleno.

 • Když jste zadali tísňové volání, hovor proběhl přes Webex místo aplikace telefonu.

 • Hovor by upastil, kdybyste vy a osoba, se kterou jste volali, hovor odložili.

 • Když jste s někým telefonovali a přepnuli na videohovor, vaše video bylo automaticky sdíleno.

2. března 2021

Verze: 41.3

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

 • Po upgradu na verzi 41.1.x byste narazili na problémy se sdílením videa.

 • Webex neodebral nabízený token, když jste se odhlásili z aplikace.

 • Hovory někdy náhodně klesaly.

 • Historie hovorů by ne vždy zobrazovala správné ID volajícího.

 • Pokud jste byli součástí fronty volání a měli jste nakonfigurovanou možnost Přesměrování volání bez odpovědi tak, aby přeposílala všechna vaše volání do fronty volání, interní hovory by předpověděly předponu Fronta volání.

3. února 2021

Verze: 41.2

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Vyřešili jsme tento problém:

 • Když jste pomocí jeho e-mailové adresy hledali někoho mimo vaši společnost, nemohli jste mu poslat zprávu.

12. ledna 2021

Verze: 41.1

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

 • Položky historie hovorů byly nekonzistentní.

 • Nebyli jste schopni ukončit hovor.

 • Vaše video se zobrazí i v případě, že se rozhodnete automaticky zakázat video pro všechny příchozí hovory.

8. prosince 2020

Verze: 40.12

Aplikace Webex Teams je nyní Webex

24. listopadu 2020

Verze: 40.11.0.180

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

  • Ikona upozornění zobrazená na kartě Volání se zobrazila jako Odpojeno.

29. října 2020

Verze: 40.10.0.1054

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Vyřešili jsme následující problém funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Platnost relace Webex Teams vypršela.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Když jste v seznamu Poslední v aplikaci pro mobilní telefony poklepali na ikonu Informace vedle hovoru a pak dlouho stiskli tlačítko Volat a jako volací aplikaci zvolili Webex Teams, zobrazí se následující chybová zpráva: Hovor nelze připojit.

  • Když někdo, komu zavoláte, hovor odložil, slyšeli jste hudbu pouze na vteřinu a když hovor pokračoval, nebyl tam žádný zvuk.

  • Když jste vypnuli data, odpojili se od Wi-Fi a pak znovu zapnuli data, aplikace vás nesprávně upozornila, že neexistuje žádné síťové připojení.

  • K aktivnímu hovoru se vám nepodařilo přidat další osobu.

  • Když jste v aplikaci obdrželi telefonní hovor, historie hovorů zobrazovala přístupový kód funkce. Pokud jste se pokusili vrátit hovor z historie hovorů, hovor se nezdařil.

 • Při používání schůzek ve Webex Teams jsme vyřešili následující problém:

  • Tlačítko ztlumení vás ukázalo jako ztlumené, ale ostatní vás slyšeli během vesmírné schůzky.

29. září 2020

Verze: 4.22

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Přidali jsme podporu pro iOS 14

 • Aktualizovali jsme animaci karty.

27. srpna 2020

Verze: 4.21

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Vyřešili jsme následující problém funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Webex Teams by vyzval k vypršení platnosti tokenu, i když platnost obnovovacího tokenu ve skutečnosti nevypršela.

  • Někdy se aplikace neočekávaně ukončí, když jste se pokusili zahájit videohovor.

  • Po ukončení hovoru jste se někdy museli do aplikace znovu přihlásit.

 • Vyřešili jsme následující problém při použití funkce volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Nastavení přesměrování hovorů se mezi desktopovými a mobilními aplikacemi neudržovalo.

30. července 2020

Verze: 4.20

Provedli jsme toto vylepšení:

 • Když se připojíte k zařízení, název zařízení se nyní sbalí v horní části obrazovky.

22. července 2020

Verze: 4.19.1

 • Provedli jsme několik aktualizací, abychom zlepšili spolehlivost.

 • Opravili jsme problém, kdy se aplikace neočekávaně ukončila.

25. června 2020

Verze: 4.19

Pokud jste nastaveni s voláním ve Webex Teams (Unified CM), uvidíte neznámé jako ID volajícího u všech příchozích hovorů, pokud správce neupgraduje na podporovanou verzi Unified CM před dubnem 2021. Další informace naleznete v informacích týkajících se Webex Teams v následujícím oznámení: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/705/fn70555.html.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Váš stav by neprokázal, že jste telefonoval, když jste používali stolní telefon.

  • Občas jste nebyli schopni přenést hovor.

 • Při používání schůzek ve Webexu jsme vyřešili následující problém :

  • Když jste se na iPadu připojili ke schůzce z Webexu, sdílený obsah se vám nezobrazoval.

28. května 2020

Verze: 4.18

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Vyřešili jsme některé problémy související s připojením ke schůzkám, kde je vyžadováno heslo nebo PIN kód.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Během hovoru nebylo pomocí zvuku přepnuli reproduktor.

  • Když jste hovor zvedli, neslyšeli jste žádný zvuk.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Když jste volali, nemohli jste přijmout jiný hovor jiného zařízení.

  • Pokud jste přenášeli hovor a osoba, které jste převáděli hovor, neodpověděla, pak byste nemohli hovor zavěsit.

30. dubna 2020

Verze 4.17

Vylepšili jsme přihlašování nových uživatelů.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Aplikace se při příjmu oznámení neočekávaně ukončila.

 • Aplikace se někdy neočekávaně ukončila, když seznam zpráv nebyl synchronizován.

 • Vyřešili jsme následující problémy funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Webex Calling):

  • Aplikace se při uskutečnění volání neočekávaně ukončila.

  • Když byl telefon uzamčen, nebylo možné přijímat hovory.

 • Vyřešili jsme následující problém funkce Volání v aplikaci Webex Teams (Unified CM):

  • Když byl telefon uzamčen, nebylo možné přijímat hovory.

15. dubna 2020

Verze 4.16

Vyřešili jsme tento problém:

 • Aplikace se při přihlašování neočekávaně ukončila.

6. dubna 2020

Verze 4.15

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Provedli jsme změny, které zvyšují stabilitu.

 • Provedli jsme aktualizace pro nové uživatele.

 • Když se připojujete ke schůzce v prostoru nebo uskutečňujete přímé volání pomocí svého telefonu, je nutno zadat poskytnuté ID účastníka.

Vyřešili jsme tento problém:

 • Nebylo možné se připojit ke schůzce za použití odkazu na soukromou místnost.

20. března 2020

Verze 4.14

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Můžete zahájit vlákno, citovat, předat nebo označit zprávu příznakem v pozvánce v kalendáři v rámci prostoru.

 • Když máte zobrazená nastavení prostoru, snadněji zjistíte, když je prostor již součástí nějakého týmu.

Když se uživatelé této verze přihlašují, zobrazí se jim nová možnost pro zákazníky z řad státních zaměstnanců Spojených států. Uživatelé nesmí tuto možnost vybrat, protože se nebudou moci úspěšně přihlásit. Pomocí této možnosti se mohou přihlásit jen zákazníci z řad státních zaměstnanců Spojených států.

16. března 2020

Verze 4.13

Vyřešili jsme problém, který uživatelům znemožňoval registraci účtu Webex Teams pomocí jejich zařízení iPhone nebo iPad.

27. února 2020

Verze 4.12

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Vylepšili jsme posunování ve zprávách.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Při hledání textu a následném odeslání zprávy se občas stalo, že text zůstal v rámci hledání.

 • Některé prostory nebyly označené jako přečtené.

 • Když jste se připojili ke schůzce se ztlumeným zvukem a potom došlo k přerušení spojení a aplikace se automaticky znovu připojila, již jste nebyli ztlumení.

 • Aplikace se neočekávaně ukončila, když jste v aplikaci potáhli prstem.

 • Aplikace občas po změně sítě odeslala nadměrný počet požadavků na opětovné připojení k síti.

30. ledna 2020

Verze: 4.10

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Když jste zvolili snímky ve složce fotoaparátu zařízení iPad, aplikace se neočekávaně ukončila.

 • Před zahájením schůzky se aktivovalo oznámení pomocí vyzváněcího tónu.

19. prosince 2019

Verze: 4.9

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Aplikace se neočekávaně ukončila, když jste se pokusili použít aplikaci Duo.

 • Někdy nešlo nahrát screenshot přímo do prostoru.

 • Při sdílení tabule během schůzky se zobrazil injekční bot v seznamu účastníků schůzky.

 • V roli moderátora prostoru jste nemohli odstranit zprávy ostatních osob.

15. listopadu 2019

Verze: 4.8

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Aplikace se neočekávaně ukončila, když jste se pokusili připojit ke schůzce.

 • Někdy se aplikace neočekávaně ukončila, když jste se pokusili označit zprávu.

13. září 2019

Verze: 4.6

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Když se připojíte ke schůzce Webex, která nemá žádnou adresu URL videa, spustí aplikace Webex Teams aplikaci Webex Meetings, se kterou se ke schůzce připojíte.

 • Koncepty zpráv nyní podporují zmínky @mentions.

 • Klávesnice mobilní aplikace nyní podporuje světlý i tmavý motiv.

 • Přidali jsme schopnost odesílat protokoly.

 • Znovu jsme obnovili šipku, díky které se můžete posouvat na nejnovější zprávu v prostoru.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Při bezdrátovém sdílení obrazovky na zařízení Webex Board docházelo ke zpoždění aktualizace obsahu.

 • Pokud se v prostoru zároveň vyskytovala tlačítka nové odpovědi a nové zprávy, navzájem se překrývala.

 • Někdy nešlo vidět informaci, kdy byla zpráva upravena.

 • Zakázali jsme vodorovné posouvání na zařízení iPad.

 • Pokud zvolíte pomocí funkce Dynamic Type preferovanou velikost fontu, upraví se také font ve zmínkách @mentions.

30. srpna 2019

Verze: 4.5

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Při prvním sdílení obrazovky se někdy stávalo, že ostatní účastníci vaši sdílenou obrazovku neviděli.

 • Aplikace se neočekávaně ukončila, pokud jste při otevření nového vlákna poklepali na obrázek ve zprávě.

 • Když jste odstranili text ze zprávy, která obsahovala některou ze zmínek @mentions, jméno dané osoby bylo odstraněno.

21. srpna 2019

Verze: 4.4

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Vyřešili jsme několik problémů s posouváním, které se objevovaly při prohlížení zpráv.

 • Připravili jsme několik vylepšení posouvání, se kterými se setkáte při otevírání dokumentů.

 • Z důvodu zvýšeného zabezpečení jsme povolili podporu zámku PIN.

14. srpna 2019

Verze: 4.3

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Když jste se přesouvali ze seznamu prostorů do konverzace, obrazovka poblikávala.

 • Přidali jsme schopnost odesílat protokoly.

 • Připravili jsme některé vylepšení ohledně výchozí velikosti fontu, aby byl text jasnější. Můžete použít funkci Dynamic Type pro volbu preferované velikosti fontu. Aplikace Webex Teams se tomuto nastavení přizpůsobí. Přečtěte si článek Změnit velikost fontu v aplikaci Webex Teams pro iPhone a iPad.

 • Nyní si můžete upravit nebo aktualizovat svůj profilový obrázek.

31. července 2019

Verze: 4.2

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Vyřešili jsme problém, kvůli kterému se aplikace nepřipojovala k síti, když jste měli zařízení nastaveno pro použití automatické konfigurace proxy (PAC).

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Vrátili jsme banner zpátky do seznamu prostorů. Díky tomu budete vědět, když se zprávy zpracovávají nebo že jste ztratili připojení k síti.

 • Již znovu máte možnost označit všechny nepřečtené zprávy jako přečtené.

19. července 2019

Verze: 4.1

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Obsah prostoru se neaktualizoval.

 • Prostory se v seznamu prostorů zobrazovaly dvakrát.

 • Aplikace se neočekávaně ukončila, když jste ve výsledcích hledání vybrali neplatnou e-mailovou adresu.

 • Aplikace se neočekávaně ukončila, když jste byli vyzváni, abyste se přihlásili poté, co vám vypršela platnost přihlašovacích údajů.

15. července 2019

Dočasně jsme pozastavili automatické aktualizace verze 4.0 aplikace Webex Teams pro iPhone a iPad. Mezitím vyřešíme několik nahlášených problémů. Pokud půjdete do obchodu App Store, můžete si i nadále verzi 4.0 stáhnout ručně. Doporučujeme vám ale počkat, než uvedeme aktualizovanou verzi.

27. června 2019

Verze: 4.0

Provedli jsme toto vylepšení:

 • Přepracovali jsme mobilní aplikace tak, aby navzájem měly společný kód s počítačovými aplikacemi. Nedávno jsme je odeslali ke kontrole do obchodu App Store. Po jejich schválení a zveřejnění si tuto nejnovější verzi 4.0 budete moci stáhnout.

23. května 2019

Verze: 3.23

Vyřešili jsme tento problém:

 • Při správě účtů aplikace Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online se nemuselo zobrazovat vaše jméno nebo e-mailová adresa.

25. dubna 2019

Verze: 3.22

Vyřešili jsme tento problém:

 • U některých adres URL na stránce Webex nešlo klepnout na odkazy na místnost pro osobní schůzky.

28. března 2019

Verze: 3.21

Provedli jsme toto vylepšení:

 • Změnili jsme ikonu Volat u prostorů s pouze jednou osobou, ale nezměnili jsme její název.

Vyřešili jsme tento problém:

 • Některý text nebyl zcela lokalizován.

<