Vi støtter bare den nyeste versjonen av Webex, og hvis du opplever problemer, må du kontrollere at du har oppgradert til den nyeste versjonen før du kontakter kundestøtte.

Hvis du vil ha den nyeste informasjonen om nye funksjoner, kan du se Webex | Hva er nytt.

På grunn av en obligatorisk oppdatering av tjenestene våre, kan du ikke logge på med følgende versjoner av Webex for Windows fra følgende dato:

 • 31. juli 2021 for alle versjoner opp til (men ikke inkludert) 41.1.0.17740

Du må avinstallere appen manuelt i Kontrollpanel for Windows, og du kan eventuelt tømme hurtigbufferen for Webex. Last ned den nyeste Webex-appen og kjør MSI. Ta kontakt med systemansvarlig for å få hjelp.

22. september 2021

Versjoner: 41.9.0.20091

Vi har løst følgende problemer:

 • Du kunne ikke se statusen til noen personer.

 • Appen avsluttet uventet når du brukte et Poly DA80-headset i Windows 7.

7. september 2021

Versjon: 41.9.0.19961

Vi har løst følgende problemer:

 • Noen steder i appen kunne du ikke åpne hurtigmenyen ved bruk av hurtigtastene.

 • Skriften for møteinformasjonsikonet i kalenderfanen var feil størrelse.

 • Noen verktøytips ble ikke lokalisert.

 • Noen fokusområder i innstillingsvinduet var inkonsekvente.

 • Du kunne ikke lime inn noe formatert tekst som inkluderte koblinger.

 • Du fikk ikke tilgang til enkelte hurtigmenyer når du brukte tastaturet til å navigere i appen.

 • Microsoft Outlook-møter ble ikke vist i appen når du brukte Webex for Government.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Meetings i Webex:

  • Når du ble med i et møte ved å klikke en kobling utenfor Webex, beholdt du ikke innstillingene for lyd, video og deltagelse samt innstillingen for virtuell bakgrunn fra Webex-appen.

  • Hvis du var logget på Webex og ble med i et møte fra Outlook, ble du bedt om å logge på.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når du ringte inn til et møte ved bruk av en paret flerplattformtelefon, ble du koblet fra i løpet av møtet.

  • Når du ringte noen ved bruk av et telefonnummer og deretter overførte samtalen til en annen person, var tittelen på samtalevinduet feil.

  • Samtalevarigheten inkluderte ved en feil ringetiden.

  • Du kunne ikke slå sammen en samtale for å gjøre den til en telefonkonferanse.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • UcLogin-krasj registrerte loggleverandør.

  • Ansvarsfraskrivelsen for nødetatene ble feil formatert på fransk.

26. august 2021

Versjon: 41.8.0.19868

Vi har gjort følgende forbedringer og vil begynne å distribuere dem til kunder i løpet av den neste uken:

 • Alternativene for å bli med i Webex-appen brukes konsekvent, uansett om du blir med fra Webex-appen eller fra en møtekobling, selv om du endrer alternativene for lyd, video eller virtuell bakgrunn i løpet av et møte.

 • Når du er logget på Webex-appen, trenger du ikke logge på igjen når du blir med fra Microsoft Outlook.

Vi har løst følgende problemer:

 • Noen ganger ble appen avsluttet uventet når du svarte på en tråd.

 • Du så ingen feilmelding når du prøvde å endre profilbildet eller visningsnavnet mens organisasjonen hindret deg i å endre profilbilde eller visningsnavn.

 • Hver gang du logget på appen, så du popup-vinduet Hva er nytt.

9. august 2021

Versjon: 41.8.0.19732

Vi løste følgende problemer:

 • Vi har forbedret hvordan vi fokuserer på innhold for hver fane i appen.

 • Skriftstørrelsen på ringeskjermbildene var for liten.

 • Noen tyske oversettelser ble avkortet.

 • Du kunne ikke bruke tastaturet til å navigere alle elementene i vinduet for lydinnstillinger.

 • I vinduet for lydinnstillinger var i-ikonskriften for liten.

 • Du kunne ikke navigere til møteinformasjonsikonet i et møte.

 • Du kunne ikke bruke tastaturnavigasjon til å lukke områdeinformasjonsvinduet.

 • Noen polske oversettelser ble avkortet.

 • Noen ganger så du et tilkoblingsproblem når du åpnet Tilstandskontrollen

 • Hvis du hadde en bypass-proxy-liste, kunne du noen ganger ikke koble til Webex-tjenester utenfor nettverket.

 • Når du formaterte tekst for å sende en melding, kunne du ikke legge til en kobling.

 • Når du åpnet et område i et nytt vindu, så du feil ikon for appen.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når du var i en samtale i mobilappen eller den tilkoblede bordtelefonen, vistes ikke det grønne anropsvarselet på skrivebordsprogrammet.

  • Du kunne ikke svare på det andre anropet til en samtalekø.

  • Feil nummer ble vist i oppringer-ID-en når du mottok et anrop.

  • Tysk oversettelse ble avkortet når du klikket på profilbildet ditt og gikk til Innstillinger > Anrop > Samtalekø.

  • Fargen på teksten for Samtalekøer og Samtaleinnstillinger gjorde det vanskelig å lese i nettappen.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Etter å ha mottatt en oppdatering med ringetilstand, spilte ikke Webex ringetonen.

  • Telefontjenesten kobles ikke til etter at du byttet nettverk eller datamaskinen forlot hvilemodus.

7. juli 2021

Versjon: 41.7.0.19440

Vi løste følgende problemer:

 • Når du var på fanen Profil i et område for direktemeldinger og område fra søkeresultatene, så du feilaktig profilinformasjonen fra det første området.

 • Noen tyske oversettelser ble avkortet.

 • Når du limte inn en kobling som hadde en bindestrek, fikk du en feilmelding siden appens koblingsgjenkjenning mot Clickbait ikke tillot bindestreken i Unicode-format.

 • Appen så ut til å ha en tom linje øverst.

 • Når du deaktiverte innstillingen Koble Webex til Microsoft Outlook og deretter startet appen på nytt, ble innstillingen aktivert.

 • Når du brukte en VPN-tilkobling, tok det flere minutter å koble til appen.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når du ikke er aktiv i Webex på en stund, må du kanskje starte programmet på nytt for å gjenopprette tilkoblingen.

  • Når du mottar et innkommende anrop, viser ikke anropsvarselet oppringer-ID på riktig vis.

  • Når bordtelefonen er koblet til Webex og du bruker den til å sette en samtale på vent, kan du ikke gjenoppta samtalen fra skrivebordsprogrammet.

8. juni 2021

Versjon: 41.6.1.19162

Vi har satt den automatiske oppdateringen av skrivebordsprogrammet midlertidig på vent til 15. juni, men du kan laste ned oppdateringer til skrivebordsprogrammet på https://www.webex.com/downloads.html

2. juni 2021

Versjon: 41.6.0.19119

Vi løste følgende problemer:

 • Vi har oppdatert skriftstørrelsene i områdeinnstillingene, områdelisten, meldingsområdet, filtrene og i på fanene Meldinger og Team.

 • Hvis du brukte appen på tysk:

  • Noen oversettelser ble avkortet.

  • Noen hurtigmenyer ble vist feil på engelsk.

  • Flagg en melding var feil.

 • Når du brukte Webex for Government og du hadde en HDD-stasjon, brukte appen noen ganger 100 % av datamaskinens disk.

 • Det var et problem med varemerking for flere i Om-vinduet.

 • Vi løste følgende problemer når du koblet til innholdsbehandling for virksomheter:

  • Du kunne ikke koble en rotmappe i Microsoft OneDrive og SharePoint.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Hvis du brukte appen på tysk og prøvde å legge til en ny kontakt, ble dialogboksen avkuttet.

  • Hvis du brukte appen på polsk i løpet av en samtale eller et møte, ble alternativet Speil videoen min oversatt feil.

  • Når du gikk til profilbildet ditt, valgte Innstillinger og klikket på Telefontjeneste, var det tilgjengelighetsproblemer med skrifttypen.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Du ble koblet fra etter 15 minutter i en aktiv samtale.

  • Når du startet en telefonkonferanse og en fjerde person ble lagt til, kunne alle høre deg, men du kunne ikke høre andre.

  • Video forsvant når du satte en samtale på vent mens noen delte skjermen.

  • Du kunne ikke bruke DTMF pause-funksjonen (,) på det numeriske tastaturet når du foretok et anrop.

  • Du kunne ikke dele skjermen etter at en samtale ble overført.

  • Du kunne ikke slutte å dele skjermen når personen i den andre enden av samtalen brukte en enhet som ikke støttet skjermdeling (for eksempel en bordtelefon).

24. mai 2021

Versjon: 41.5.0.18911

Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

 • Noen ganger kunne du ikke motta et innkommende anrop.

Vi løste følgende problem når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

 • Noen ganger kunne du ikke ringe ut.

21. mai 2021

Vi har oppdatert appversjonen for mars som er tilgjengelig for organisasjoner som aktiverte innstillingen Egendefinert oppdateringsplan i Cisco Webex Control Hub. Appversjonen for mars er 41.3.0.18986.

18. mai 2021

Vi har oppdatert appversjonen for april som er tilgjengelig for organisasjoner som aktiverte innstillingen Egendefinert oppdateringsplan i Cisco Webex Control Hub. Appversjonen for april er 41.4.0.18737.

11. mai 2021

Versjon: 41.5.0.18815

Vi har oppdatert appversjonen for mai. Denne versjonen av appen begynner å distribueres til eksisterende kunder i dag.

4. mai 2021

Versjon: 41.5.0.18787

Vi løste følgende problemer:

 • Noen tyske oversettelser ble ikke vist riktig.

 • Når firmaets retningslinjer for oppbevaring ble angitt til 24 timer, fikk du noen ganger feil ved innlasting av meldinger i områder.

 • Når du kopierte en melding som inkluderte en kobling, fikk du feilaktig en feilmelding når du prøvde å lime inn den kopierte teksten i et område.

 • Noen ganger hadde du ikke Meldinger-fanen i appen for å sende meldinger.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når du startet en telefonkonferanse, fikk du se en melding om at opptaket stoppet. Samtaleopptaket ble ikke påvirket.

  • Når du ville hente en samtale som var parkert på en Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phone, ble det bare enveisvideo.

  • Når du parkerte en samtale og klikket på Mer ved siden av Hent-knappen, fikk du en tom liste.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Tastatursnarveien Ctrl+Alt+D viser Webex-diagnostikk selv når Webex-appen ikke er i forgrunnen.

  • Skjermlesere kunne ikke lese alle innstillingene som er tilgjengelige fra profilbildet ditt > Innstillinger > Ringing.

  • Tidtakeren for samtaler var feil hvis klokkeslettet som ble vist på PC-en ikke ble riktig angitt.

  • Når du prøvde å merke av for eller fjerne merket for Kun dempe varsler når jeg er i et møte eller i en samtale (profilbilde > Innstillinger > Varsler > Direktesamtaler), gjenspeilet ikke alternativknappen endringen.

  • Nummeret du konfigurerte for Utvid og Koble til, ble ikke husket hvis du brukte det samme nummeret for Single Number Reach.

  • Telefontjenesten din kunne ikke koble til når du koblet fra VPN-en din.

22. april 2021

Versjon: 41.4.0.18629

Vi løste følgende problem når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

 • Når du satte en samtale på vent og deretter gjenopptok samtalen, kunne ikke den andre parten høre deg.

16. april 2021

Versjon: 41.4.0.18595

Vi oppdaterte kodesigneringssertifikatet for Windows-appen.

 • Avtrykket for det nye sertifikatet er: 5e9e644114bf795b27e67b57909062eb102ff641

 • Utstederen er: DigiCert SHA2 sertifiseringsinstans for kodesignering, for sikker ID-kode

Vi løste følgende problem når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

 • Når du prøvde å svare på et anrop fra en skjult oppringer-ID (anonym) som ble vist som Anrop i Webex, fikk du feilaktig feilmeldingen om at samtalen ikke lenger var tilgjengelig.

7. april 2021

Versjon: 41.4.0.18516

Vi gjorde følgende forbedring når du kobler til bedriftens innholdsadministrasjon:

 • Når du forhåndsviser en fil i Box, kan du nå klikke for å redigere filen.

Vi løste følgende problemer:

 • Noen ganger så du ikke koblingen til det personlige rommet på kontaktkort.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når noen ringte deg og la på før du svarte, ville du fortsette å høre det ringe.

  • Du kunne ikke lukke Hent-vinduet etter at en samtale var parkert.

  • Når du brukte det numeriske tastaturet til å ringe et nummer med mer enn 20 sifre, fikk du en feilmelding som sa oppringing «Beklager, det er ikke mulig å ringe telefonnumre».

  • Tidtakeren for samtale ble tilbakestilt når du begynte å dele skjermen.

  • Samtalen ble frakoblet hvis du og personen du var i en samtale med satte samtalen på vent.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Overføring av kontakter fra Jabber til Webex mislyktes på grunn av skille mellom store og små bokstaver i e-postadresser.

  • Når du klikket på Slumre før et møte startet, mottok du ikke en påminnelse når møtet startet.

  • Du så meldingen Dårlig nettverk i appoverskriften selv om du ikke opplevde merkbare lyd- eller videoproblemer i løpet av en samtale.

  • Du vil ikke se bordtelefonen din i listen Koble til en enhet i appoverskriften.

  • Du kunne ikke dele skjermen eller programmet i løpet av en samtale.

11. mars 2021

Versjon: 41.3.0.18191

Vi løste følgende problem:

 • Selv om du var en eksisterende bruker, behandlet Webex deg som en ny bruker og viste deg innføringsskjermbilder.

Du kan sjekke ut hva som er inkludert i denne oppdateringen ved å laste den ned herfra: https://www.webex.com/downloads.html.

2. mars 2021

Versjon: 41.3.0.18143

Vi har gjort noen forbedringer i meldingssøk. Du får nå se at resultatene vises nesten umiddelbart.

Vi løste følgende problemer:

 • Noen ganger så du ikke status for personer før du sendte dem en melding.

 • Vi har oppdatert Tjenestevilkår-koblingen i appen.

 • Noen ganger når du startet appen, opprettet den en snarvei på skrivebordet.

 • Du kunne ikke bla ned på skjermbildet for enkel pålogging.

 • Noen tyske oversettelser ble ikke vist riktig.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når du satte et anrop på vent og deretter prøvde å foreta et Webex-anrop, ble det anropet på vent frakoblet.

  • Når du var i en samtale med noen som delte skjermen sin, ville du noen ganger få et annet varsel om innkommende anrop fra samme person.

  • Når du prøvde å overføre en aktiv samtale, kunne du ikke fullføre overføringen mens samtalen ringte.

  • Etter at du hadde lagt til noen andre i en aktiv samtale og deretter slått sammen de to samtalene, kunne ikke lyden lenger høres.

  • Hvis du nylig hadde parkert en samtale og prøvde å parkere en annen samtale, fikk du følgende feilmelding: «Ingen parkeringsnummer er tilgjengelig».

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Du kunne ikke bli med i et Webex-møte med alle funksjoner ved bruk av Ring meg.

 • Vi løste følgende problemer når du koblet til innholdsbehandling for virksomheter:

  • Når du brukte Box som innholdsbehandler, kunne du noen ganger ikke laste filer opp eller ned.

11. februar 2021

Versjon: 41.2.0.17979

Vi løste følgende problemer:

 • Når du oppdaterte profilen og deretter åpnet profilinnstillingene på nytt, var siden tom.

 • Noen ganger når du ble med i et møte som gjest, ble ikke videoen din vist.

 • Vi løste noen problemer med bruk av TAB-tasten i appen.

 • Noen ganger mottok du flere varsler for det samme møtet, inkludert når datamaskinen var låst

3. februar 2021

Versjon: 41.2.0.17887

Vi løste følgende problemer:

 • Noen ganger når du brukte Outlook-integrasjon, ble appen avsluttet uventet.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når du prøvde å trekke tilbake et anrop mens du var koblet til en Webex-enhet, mislyktes tilbaketrekkingen.

  • Det oppstod lyd- og tilkoblingsproblemer ved forsøk på å foreta en telefonkonferanse.

27. januar 2021

Versjon: 41.1.0.17740

Vi løste følgende problemer:

 • Når du høyreklikket på noens melding, så du feil meny.

 • Når du sendte en melding på et område, ble ikke området flyttet til toppen av Områder-listen.

13. januar 2021

Vi har oppdatert appversjonene for oktober og november. Disse oppdateringene inkluderer vedlikeholdsrettinger. Disse appene er tilgjengelige for organisasjoner som aktiverte innstillingen Egendefinert oppdateringsplan i Cisco Webex Control Hub.

 • Oktober: 40.10.1.17576

 • November: 40.11.0.17575

12. januar 2021

Versjon: 41.1.0.17621

Vi løste følgende problemer:

 • Når administratoren deaktiverte innstillingen for klassifiserte områder og du var logget på, kunne du fremdeles klassifisere områder.

 • Når du redigerte en melding, ble det noen ganger ikke vist eldre meldinger i området.

 • Noen ganger ble ikke meldinger vist riktig.

 • Hvis bedriften din brukte varemerking, og appen ikke lastet ned logoen ved pålogging, så du bare en tom logo.

 • Noen franske oversettelser ble ikke vist riktig

 • Når du la til en huskelapp på en tavle, gikk teksten på lappen tapt når du prøvde å endre den.

 • Talltastaturet spratt opp når du prøvde å kontrollere noens skrivebord på et område.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når du la til et telefonnummer i en kontakt og ringte denne kontakten, gikk samtalen gjennom som en Ring på Webex i stedet for Webex-anrop.

  • Du kunne ikke avslutte en samtale.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Du kunne ikke bruke hurtigtaster mens du var i en samtale.

  • Du fikk ikke et varsel om innkommende anrop når en annen oppringing kom inn.

6. januar 2021

Versjon: 40.12.0.17554

Vi har oppdatert appversjonen for desember. Denne versjonen av appen begynner å distribueres til eksisterende kunder i dag.

Vi løste følgende problemer:

 • Webex støttet ikke en syntaksfeil i en PAC-fil (proxy auto-configuration).

 • Appen ble avsluttet uventet når du brukte Outlook-integrasjon og deretter logget av appen.

10. desember 2020

Versjon: 40.12.0.17322

Vi har oppdatert appversjonen for desember. Denne versjonen av appen begynner å distribueres til eksisterende kunder i dag.

Vi løste følgende problem når du bruker Unified CM:

 • Når du var i en samtale, kunne du ikke bruke tastatursnarveier.

8. desember 2020

Versjon: 40.12.0.17293

Webex Teams er nå den helt nye Webex.

Denne oppdateringen distribueres ut til eksisterende kunder fra og med 10. desember 2020. Hvis du vil se hva som er inkludert i denne oppdateringen før organisasjonen oppdateres automatisk, kan du laste ned denne oppdateringen fra https://www.webex.com/downloads.html.

Vi løste følgende problemer:

 • Når du dro Webex til en annen skjerm og prøvde å søke etter noen, ble ikke resultatlisten vist i et brukbart format.

 • Webex fryste når du klikket på profilbildet ditt.

 • Webex krasjet etter at du har startet datamaskinen på nytt fra hvilemodus.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når du mottok et innkommende anrop mens du var koblet til en enhet, men valgte å svare på anropet i skrivebordsprogrammet, måtte du koble til enheten på nytt etter at samtalen var avsluttet.

  • Når noen delte skjermen i løpet av en samtale, så du ikke zoomalternativet.

  • Når du mottok et innkommende anrop fra noen i organisasjonen, vistes e-postadressen deres som innringer-ID i stedet for navnet deres.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Unified CM:

  • Når du mottok et innkommende anrop mens du var koblet til en enhet, men valgte å svare på anropet i skrivebordsprogrammet, måtte du koble til enheten på nytt etter at samtalen var avsluttet.

  • Når du skrev inn legitimasjonen på fanen Telefontjenester i Innstillinger, og deretter klikket på Lagre, forsvant Innstillinger-vinduet, noe som gjorde det vanskelig å vite om endringene ble lagret.

  • Når noen delte skjermen i løpet av en samtale, så du ikke zoomalternativet.

  • Når du mottok et innkommende anrop fra noen i organisasjonen, vistes e-postadressen deres som innringer-ID i stedet for navnet deres.

25. november 2020

Versjon: 40.11.0.17133

Vi løste følgende problemer:

 • Noen ganger kunne du ikke legge til noen i et område.

 • Vi løste følgende problemer når du koblet til innholdsbehandling for virksomheter:

  • Når administratoren valgte å aktivere koblede mapper og gjøre dem til standard lagringssted i Control Hub, ble ikke koblede mapper angitt som standardlagringsplass automatisk. I stedet ble du som standard bedt om å angi den koblede mappen manuelt.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Du erfarte videoproblemer når du ringte fra skrivebordsprogrammet til en Polycom.

  • Forsøk på fjernsamtaler fra skrivebordsprogrammet eller mobilappen feilet.

  • Noen ganger er det en liten forsinkelse i registreringen av telefontjenesten.

  • Når du prøvde å overføre en samtale og ingen tok telefonen, kunne du ikke høre den som ringte, men de kunne høre deg.

  • Du kunne ikke høre innkommende anrop ringe på skrivebordshøyttaleren.

  • Samtalekøer åpnes i en ekstern nettleser med en feilmelding hvis nettvisning for Samtaleinnstillinger ble konfigurert.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Unified CM:

  • Du så en feilmelding om at telefontjenester var frakoblet når telefontjenesten skulle fungere.

9. november 2020

Versjon: 40.10.1.16961

Vi løste følgende problemer:

 • Noen ganger kunne du ikke logge på.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Samtalen ble frakoblet hvis du brukte et Jabra 40-headset og valgte å dempe et anrop.

29. oktober 2020

Versjon: 40.10.1.16875

Vi løste følgende problemer:

 • Du kunne ikke forlate et område ved bruk av Forlat på områdemenyen

 • Noen ganger ble du logget av appen og kunne ikke logge på igjen.

 • Det oppstod et problem ved lagring av samtalene lokalt.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Du hørte bare ringingen av et innkommende anrop i 30 sekunder, og så stoppet ringingen.

  • Når du prøvde å lytte til talemeldingene dine, krasjet Webex Teams.

  • Når du ringte fra appen, frøs Webex Teams.

  • Webex Teams viste statusen din som i en samtale når du ikke var i en samtale.

  • Når du ringte fra skrivebordsappen, ble samtalen automatisk satt på vent.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Når du delte Microsoft PowerPoint fra i løpet av en samtale eller et møte i Webex Teams, hang det delte programmet.

  • Du kunne ikke overføre en samtale eller legge til en annen person i en samtale.

  • Etter at du hadde logget på Webex Teams og koblet til en VPN, hvis du trengte å starte PC-en på nytt og koble til VPN-en på nytt, satt telefontjenesten din i Webex Teams fast på Fornye.

30. september 2020

Versjon: 3.0.16605.0

Vi løste følgende problemer:

 • Vi løste følgende problemer når du koblet til innholdsbehandling for virksomheter:

  • Når filer ble delt fra SharePoint, hadde noen filer SharePoint-etiketten mens andre filer viste OneDrive-etiketten.

  • Når du valgte å dele en Box-fil, viste listen bare 3 filer om gangen, og resten av skjermen var tom.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Statusen din ble ikke vist riktig.

  • Når noen ringte deg, hørte du bare ringetonen din i 30 sekunder.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Når du prøvde å overføre et anrop eller legge til noen i en samtale, forsvant Ring-knappen etter at du skrev inn personens nummer på tastaturet. Hvis du brukte musen til å velge numrene på tastaturet, forble Ring-knappen som forventet.

  • Når du prøvde å foreta et anrop ved bruk av tastaturet og søkte etter et nummer eller navnet på noen, skjulte resultatene tastaturet.

  • Du kunne ikke inkludere mellomrom når du ringer noen ved bruk av tastaturet i appen.

  • Det oppstod lydproblemer med G.729-kodeken.

31. august 2020

Vi har oppdatert appversjonen for juli som er tilgjengelig for organisasjoner som aktiverte innstillingen Egendefinert oppdateringsplan i Cisco Webex Control Hub. Appversjonen for juli er nå 3.0.16273.0 og inneholder følgende feilrettinger:

 • Appen ble avsluttet uventet når du endret den virtuelle bakgrunnen i løpet av et møte.

 • Vi har økt e-postlengden for en tilpasset kontakt.

27. august 2020

Versjon: 3.0.16285.0

Vi løste følgende problemer:

 • Noen ganger var appen treg til å starte, dersom den bærbare datamaskinen brukte en harddisk (HDD).

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Meetings i Webex Teams:

  • Når den lokale enheten var koblet til et møte, og du koblet til enheten ved bruk av Webex Teams, kunne du ikke bli med i møtet fra Webex Teams. Du kunne imidlertid ikke ringe eller dele skjermen uten å logge av appen.

  • Når administratoren hadde aktivert den interne innstillingen for ring tilbake til telefonkonferanse, kan du ikke velge Ring meg på-alternativet for lyd i et møte.

  • Når du prøvde å bli med i et møte som var fullt, så du ikke riktig melding.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Når du skrev inn PIN-koden for talepost for å hente talemeldinger, hørte du to toner for hvert siffer du skrev inn.

  • Talepostikoner, for eksempel Spill av og Slett, dukket ikke opp, så du måtte ringe inn i telefonsvarersystemet for å lytte til og administrere talemeldingene dine.

  • Statusen din fortsatte å vise at du var i en samtale selv etter at en samtale var avsluttet.

  • Innstillingen for viderekobling ble ikke opprettholdt mellom skrivebordsprogrammet og mobilappen.

  • De innkommende anropene ble duplisert i anropsloggen på både Alle- og Tapte-fanen, uansett om du svarte på anropet eller ikke.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Webex Teams ba om tokenutløp selv om oppdateringstokenet faktisk ikke hadde utløpt.

  • Du kunne ikke fullføre en overføring etter at du skrev inn navnet på personen du ville overføre samtalen til.

  • Du kunne ikke åpne Webex Teams etter å ha forsøkt å oppdatere appen.

  • Du kunne ikke ringe noen fra kontaktkortet deres på Møter-fanen.

  • Når du søkte etter noen å ringe, kunne du ikke ringe fra søkeresultatene hvis oppføringene startet med et nummer.

26. august 2020

Vi har oppdatert appversjonen for juni som er tilgjengelig for organisasjoner som aktiverte innstillingen Egendefinert oppdateringsplan i Cisco Webex Control Hub. Appversjonen for juni er nå 3.0.16269.0

30. juli 2020

Versjon: 3.0.16040.0

Vi løste følgende problemer:

 • Noen ganger ble ikke statusen oppdatert for personer før du flyttet musen over bildet av dem.

 • Vi løste følgende problemer når du koblet til innholdsbehandling for virksomheter:

  • Når du oppga en kobling til en mappe, viste filer som var delt fra SharePoint ved en feil en OneDrive-etikett.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Meetings i Webex Teams:

  • Når du planla et områdemøte i Outlook, ble ikke Outlook-invitasjonen vist riktig på russisk.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Du så et gult telefonikon til venstre i appvinduet, som lot deg vite at telefontjenestene ikke var tilkoblet, men når du klikket på ikonet for å åpne samtaleinnstillingene og klikket på Koble til på nytt-knappen, skjedde ingenting.

  • Når du fikk en talemelding, måtte du klikke på fanen Talepost to ganger for å se meldingen i listen.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Noen ganger plukket ikke appen automatisk opp serverendringer i Unified CM-miljøet.

  • Det kan hende du ikke har kunnet dele skjermen når du ringte til en Webex Teams-brukers videoadresse.

25. juni 2020

Versjon: 3.0.15711.0

Vi løste følgende problemer:

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Meetings i Webex:

  • Når du ble med i et Webex-teammøte ved bruk av bordtelefonen, forsvant samtalekontrollvinduet i løpet av møtet.

  • Hvis du prøvde å bli med i et møte som fant sted langt i fremtiden eller tidligere, vises en unøyaktig feilmelding.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Webex Calling):

  • Du kunne ikke viderekoble anrop.

  • Du fikk ikke muligheten til å ringe noen når du ville legge dem til i en samtale.

  • Du kunne ikke foreta et Webex-anrop.

  • Statusen din fortsatte å vise deg i en samtale etter at en samtale var avsluttet.

  • Hvis en samtale ble videresendt til deg fra en samtalekø, vil du se kønavnet som oppringer-ID i stedet for oppringerens navn.

  • Du kunne ikke inkludere en fjerde person i en konferansesamtale.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Når du gikk for å bruke det numeriske tastaturet i appen, har du kanskje lagt merke til at det manglet +-tegnet.

  • Problemet oppstod når du valgte å bruke høyttaler og mikrofon i operativsystemet i løpet av en samtale, men også hadde et headset koblet til datamaskinen – men ikke valgt i Webex Teams. Når du trykket på demp-knappen på et headset, fikk du en lydmelding som fortalte deg at du var dempet når du faktisk ikke var det. Lyden fortsatte å bli sendt via OS-mikrofonen.

  • Statusen din viste ikke at du var i en samtale når du brukte bordtelefonen.

  • Når du ringte en annen person i organisasjonen mens du var koblet til bordtelefonen, og du etterlot denne personen en talemelding, ble du fjernet fra området du hadde med denne personen.

  • Tapte anrop viste ikke et telefonnummer i samtaleloggen.

17. juni 2020

Versjon: 3.0.15645.0

Vi løste følgende problemer:

 • Når du delte skjermen med noen, så de skjermen speilvendt.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Webex Calling):

  • Når du ringte til et telefonnummer, kunne du ikke slå sammen samtalen med en annen telefonsamtale.

28. mai 2020

Versjon: 3.0.15485.0

Vi løste følgende problemer:

 • Når du var den eneste moderatoren i et team, kunne du feilaktig fjerne deg selv som teammoderator.

 • Webex brukte ikke reserveproxyen din.

 • Når bedriften brukte Enkel pålogging (SSO) og du skrev inn feil e-postadresse, kunne du ikke logge på med riktig e-postadresse.

 • Noen ganger når du endret et områdebilde, ble det ikke oppdatert umiddelbart.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Meetings i Webex:

  • Vi løste problemene knyttet til å bli med i møter der det kreves et passord eller en PIN-kode.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Webex Calling):

  • Når du flettet to aktive samtaler for å opprette en telefonkonferanse mens du var på farten, viste deltakerlisten dupliserte oppføringer.

  • Du så ikke videoen til noen når de ringte deg.

  • Når du ringte fra appen til et telefonnummer, ble ikke telefonnummeret vist i anropsvinduet.

  • Statusen din ble ikke oppdatert når du var i en samtale.

  • Når du overførte en samtale, kunne du ikke koble fra samtalen.

  • Når du la til mer enn to personer i en samtale, ble lyden inkonsekvent.

  • Koblingen for selvpleieportalen åpnet ikke Brukerportalen for Webex Calling.

  • Fullfør overføring-knappen forsvant når en samtale ble overført.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Når du tok opp et innkommende anrop, ble det opprettet et nytt område uten navn.

  • Når du ringte til et uregistrert nummer eller en videoadresse ved et uhell, ville du motta et varsel om at nummeret var ugyldig, men når du lukket anropsvinduet, fortsatte summetonen.

  • Hver gang du satte en samtale på vent og deretter gjenopptok samtalen, så du en ny samtaleoppføring i anropsloggen.

  • Når du overførte et anrop, hadde ikke personen i den andre enden lyd.

13. mai 2020

Versjon: 3.0.15410.0

Vi gjorde følgende forbedringer:

 • Boter er nå oppført i søkeresultatlisten Personer.

Vi løste følgende problemer:

 • Noen tyske oversettelser ble ikke vist riktig.

 • Når administratoren la til en egendefinert hjelpekobling, åpnet koblingen to ganger når noen klikket på hjelp-ikonet.

 • Noen ganger ble appen avsluttet uventet når du ble med i store områder og klikket på profilbilder på Personer-fanen.

 • Vi løste følgende problemer når du koblet til innholdsbehandling for virksomheter:

  • Når du koblet en mappe til et område, avsluttet området uventet når du prøvde å vise filene i den koblede mappen.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Når du var i en samtale, ble ikke tilgjengeligheten endret til I en samtale.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Når du ringte, avsluttet appen noen ganger uventet.

  • Noen ganger når du tok opp et møte lokalt, ble dempet lyd tatt opp.

  • Når du ringte et ugyldig nummer, hørte du opptatt-tonen.

30. april 2020

Versjon: 3.0.15333.0

Vi løste følgende problemer:

 • Når du var teammoderator, kunne du ikke flytte områder ut av et team.

 • Før du ble med i et møte, viste forhåndsvisningsvinduet noen ganger en lydenhet som var forskjellig fra enheten du hadde valgt å bruke.

 • Når du ble med i et møte ved bruk av en kobling fra et eksternt program, ble ikke alltid møtedetaljene fylt ut.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Du kunne ikke slå sammen to aktive samtaler for å starte en telefonkonferanse.

  • Når du satte noen på vent, ble samtalen koblet fra.

  • Når du var i en videosamtale ved bruk av en lokal enhet, ble videoen koblet fra etter 15 minutter.

  • Fremdriftsindikatoren ville spinne i det uendelig når du la til et viderekoblingsnummer.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Du hørte ikke en opptatt-tone når forventet.

  • Talepost-fanen ble vist som frakoblet.

  • Du ble stadig bedt om å oppgradere headset.

9. april 2020

Versjon: 3.0.15221.0

Vi løste følgende problemer:

 • Du kunne ikke bli med på et områdemøte når noen hadde videresendt invitasjonen til deg.

 • Når du var koblet til en lokal enhet, kunne du ikke dele skjermen.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Noen ganger mistet du lyden når du slo sammen to samtaler.

  • Når du la til noen ved bruk av Legg til en person, så du ikke alternativet for å slå sammen anrop.

  • Når du var i en samtale og deretter prøvde å overføre samtalen, hadde du ikke noe alternativ for å fullføre overføringen.

1. april 2020

Versjon: 3.0.15164.0

Vi løste følgende problemer:

 • Når du prøvde å ringe noen fra Personer-fanen på et område, avsluttet appen uventet og startet på nytt.

 • Når du brukte Anrop i Webex Teams (Unified CM), avsluttet appen noen ganger uventet.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Viderekobling ble ikke aktivert i appen når du valgte viderekobling, og sendte alle anrop til telefonsvareren i settings.webex.com.

  • Endringer du gjorde i viderekobling av anrop på settings.webex.com, ble ikke riktig gjengitt i appen.

 • Når du blir med i et områdemøte og ringer inn ved bruk av telefonen, må du angi den oppgitte deltaker-ID-en.

20. mars 2020

Versjon: 3.0.15131.0

Vi løste disse problemene:

 • Når en administrator installerte appen ved bruk av en MSI, fungerte ikke Outlook-integrasjonen.

 • Når du valgte å forlate et område ved bruk av Ctrl + Skift + E, avsluttet appen uventet.

 • Når appen ble installert ved bruk av en MSI med ACCEPT_EULA=TRUE, ble du likevel bedt om å godta en lisensavtale for sluttbrukere.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Noen ganger ble feil oppringer-ID vist.

  • Telefontjenester ble noen ganger avsluttet uventet og kunne ikke starte og koble til på nytt.

  • Når du brukte tilgangskoder for funksjoner, oppstod det et problem med numre som inneholder mellomrom.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Du kunne ikke bruke tastaturet til inndata fra tastatur i løpet av en samtale.

 • Når du brukte knapper og kort med apper i Webex Teams, løste vi følgende problemer

  • Når du hadde flere bilder i kort, ble det lagt til mer plass på feil måte.

  • Når du utvidet størrelsen på et kort, ble ikke meldingsområdet utvidet på riktig måte.

  • Når du valgte å midtstille knappene på kortet, ble de venstrejustert.

  • Når du har flere knapper, vises innholdet for den første knappen som ble klikket over innholdet fra en hvilken som helst annen knapp.

12. mars 2020

Versjon: 3.0.15092.0

Vi har gjort noen oppdateringer for å skalere stabiliteten.

2. mars 2020

Versjon: 3.0.15036.0

Vi løste følgende problemer når du koblet til innholdsbehandling for virksomheter:

 • Når administratoren hadde deaktivert lokal lagring og det ikke var en koblet mappe på området, kunne du ikke opprette en skjermavbildning på dette området.

28. februar 2020

Versjon: 3.0.15015.0

Vi gir administratorer muligheten til å be om tilgang til produktoppdateringskontroller, slik at de kan velge hvor ofte Webex skal oppdateres for brukere – månedlig eller kvartalsvis. Se Produktoppdateringskontroller for Webex Teams

Vi løste disse problemene:

 • Den japanske oversettelsen var feil for gratisnumre.

 • Webex støttet ikke pålitelig to proxyer i en PAC-fil (proxy auto-configuration).

 • Når administratoren aktiverte varemerking, vistes firmalogoen som liten.

 • Når du ble med i et møte og koblet til en Webex-romenhet, kunne du fremdeles bli hørt av andre deltakere når du dempet lyden.

 • Når du ble med i et møte fra koblingen i en Microsoft Outlook-invitasjon, åpnet møtevinduet bak Webex-appen og var skjult for visning.

 • Når du ble med i et møte paret med en enhet, vistes deltakerlisten som tom.

 • Når du klikket på Slipp inn for å slippe inn noen fra lobbyen i et møte, ble du ført til hovedmøtevinduet i stedet for personlisten.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Noen ganger ble du koblet fra midt i en samtale.

  • Du kunne ikke gjenoppta en samtale mens du delte skjermen.

  • Etter å ha svart på et anrop, kunne du ikke alltid dele skjermen.

  • Webex ville av og til starte på nytt tilsynelatende uten grunn.

  • Når du ringte fra Webex-appen, hørte personen i den andre enden bakgrunnsstøy.

  • Når du overførte et anrop til noen andre, fikk du se muligheten til å fullføre overføringen før den andre personen engang besvarte samtalen.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Når du paret Webex med en Cisco Webex Room Kit-enhet, kunne du ikke ringe ved å skrive inn noens e-postadresse på talltastaturet.

  • Når du brukte talltastaturet til å ringe noen, ble samtalen automatisk en videosamtale.

 • Når du bruker knapper og kort med apper i Webex, løste vi følgende problem:

  • Standardverdien for et input.number-felt var forskjellig på tvers av apper.

12. februar 2020

Versjon: 3.0.14866.0

Vi løste dette problemet:

 • Når du valgte Ikke koble til lyd-innstillingen før du ble med i et møte, ble lyden koblet til møtet.

30. januar 2020

Versjon: 3.0.14741.0

Vi løste disse problemene:

 • Noen ganger var ikke skjermdump-knappen aktivert.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Selvvisningsvideoen din frøs når du var i en samtale.

 • Når du var i et møte og noen delte en skjerm, ble et profilbilde vist over den delte skjermen.

 • Når du planla et møte i et område og inviterte noen som ikke var i området, kunne de ikke bli med hvis de var koblet til bordtelefonen for samtaler.

 • Når du planla et møte på Webex-nettstedet og la til koblingen i en Microsoft Outlook-invitasjon, kunne ikke personer som ble med og deretter forlot møtet, bli med i møtet på nytt.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Webex Calling):

  • Du kan ikke foreta et anrop ved bruk av en numerisk SIP-adresse.

 • Noen franske oversettelser ble ikke vist riktig.

 • Noen ganger førte et tidsavbrudd for HTTPS-proxy på feil måte til at proxy-godkjenningsvinduet ble vist.

17. desember 2019

Versjon: 3.0.14375.0

Det finnes ingen automatisk oppdatering for denne versjonen av Webex. Du kan imidlertid laste ned denne versjonen av Windows-appen på https://www.webex.com/downloads.html

Vi løste disse problemene:

 • Når du brukte Anrop i Webex (Unified CM) og du koblet til bordtelefonen for samtaler, så du ikke en bli med-knapp for møter i områdelisten.

 • Høyreklikk-menyen viste feil stavemåte for Anrop for tyske brukere.

5. desember 2019

Versjon: 3.0.14234.0

Vi løste disse problemene:

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Noen ganger når du prøvde å ringe noen, koblet ikke samtalen til.

 • Noen ganger når du valgte å dele skjermen eller programmet med noen utenfor en samtale, ble ikke skjermen eller programmet delt.

 • Når du valgte et teamområde ved bruk av teamfanen og deretter begynte å skrive inn en melding, avsluttet appen uventet når du kom tilbake til teamlisten.

27. november 2019

Versjon: 3.0.14154.0

Vi løste disse problemene:

 • Når du installerte appen med kommandolinje-parameterne EULA eller EMAIL, ignorerte appen parameterne.

 • Når du anga at oppgavelinjen skulle skjules automatisk og deretter maksimerte Webex-appen, kunne du ikke gjøre oppgavelinjen synlig igjen.

 • Som moderator i et område kunne du ikke legge til noen i et område når de ikke var i organisasjonen.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Noen ganger koblet ikke telefontjenestene til.

  • Når du brukte utvidelsesmobilitet og du logget av utvidelsen fra en telefon, ble telefonen fremdeles vist i enhetslisten i Webex.

  • Noen ganger når du hadde foretatt flere anrop til noen, vistes dupliserte områder med denne personen i områder-listen.

  • Noen ganger når du prøvde å ringe noen, fikk du en feilmelding om at en annen samtale pågikk.

  • Når du var koblet til bordtelefonen for samtaler og valgte alternativet Bruk telefon for lyd, kunne du ikke koble til møtet.

  • Du kunne ikke starte en samtale på et område fra høyreklikkmenyen.

7. november 2019

Versjon: 3.0.13934

Vi gjorde denne forbedringen:

 • Når du opprettet en tavle på en Webex-tavle, ble det enklere enn noen gang å redigere tavlen. Bare klikk på bildet i Tavle-listen for å begynne å redigere

Vi løste dette problemet:

 • Når du hadde FIPS (Federal Information Processing Standard) aktivert på datamaskinen, kunne du ikke laste inn områder eller innhold.

31. oktober 2019

Versjon: 3.0.13861

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Meldingsutkastene beholdes selv etter en omstart.

 • Når du redigerer meldinger som har markdown, beholdes formateringen.

 • Du kan nå dele skjermen i 4K-oppløsning.

 • Du kan dele skjermen med noen når dere begge bruker bordtelefoner for samtalen. Se Dele skjermen i en samtale med bordtelefon

Vi løste disse problemene:

 • Når statusen din ble deaktivert, vistes den fortsatt når du klikket på profilbildet ditt.

 • Når du startet en chat fra Microsoft Outlook, feilet den.

 • Du kunne ikke åpne popup-varsler for meldinger.

 • Når du bruker knapper og kort med apper i Webex, løste vi følgende problemer:

  • Fargen på kortskriften så veldig nedtonet ut.

  • Hvis du brukte PHP-kode i en TextBlock, fikk det Webex til å avslutte uventet.

  • Noe av teksten var ikke tydelig synlig i mørk modus.

  • Når du brukte nestede kort, ble alle visningskortene lukket når du klikket på vis kort.

  • Lyse og mørke fargealternativer i adaptive kort ble vist som samme farge.

  • I mørkt tema var skriften i noen rullegardinalternativer ikke synlig før den ble uthevet.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Når du var i en samtale, kunne du ikke feste forhåndsvisningsvinduet til hovedvideovinduet.

  • Når du slo av kameraknappen, forble kameraet noen ganger valgt med forhåndsvisningsvinduet vist.

  • Verktøytipset for kameraknappen samsvarte ikke med den valgte tilstanden til knappen.

  • Bordtelefonen ble ikke funnet etter oppgradering av Webex-appen til den nyeste versjonen.

10. oktober 2019

Versjon: 3.0.13588.0

Vi løste disse problemene:

 • Vi løste følgende problemer når du valgte Bruk telefon til lyd når du blir med i et møte på et område:

  • Du kunne ikke lukke vinduet for lydtilkobling.

  • Alle påfølgende møter brukte denne innstillingen, selv når du valgte et annet alternativ for lyd.

  • Når du forlot møtet, kunne du ikke bli med på møtet igjen.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Webex Calling):

  • Appen ble plutselig avsluttet når du flyttet fra et kablet nettverk til et trådløst nettverk.

  • Når du valgte Ring meg for å bli med i et Webex-møte og besvarte samtalen ved bruk av appen, kunne du ikke koble til møtet ved bruk av talltastaturet i Webex.

3. oktober 2019

Versjon: 3.0.13538.0

Vi løste disse problemene:

 • Når du ble med i et møte, ble lyden din automatisk dempet.

 • Vi har løst noen problemer når du søker i Webex.

 • Når du ble med i et møte mens du var koblet til en personlig enhet, etter at du koblet til møtet, falt møtet noen ganger ut i Webex, men det fortsatte på den personlige enheten.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Du ble ikke bedt om å oppgi brukernavn eller passord etter at du har skrevet inn informasjon om telefontjenestene.

  • Når administratoren konfigurerte samtaler kun med bestemte domener for å bruke Unified CM, ble alle anrop feilaktig rutet gjennom Unified CM.

26. september 2019

Versjon: 3.0.13464.0

Vi gjorde denne forbedringen:

 • Du kan nå bruke styreplaten på datamaskinen til å flytte rundt på den uendelige tavlen.

Vi løste disse problemene:

 • Når administratoren hadde deaktivert filopplasting ved å deaktivere lokal lagring for innholdsstyring, kunne du fremdeles dra og slippe en fil på et område i områder-listen.

 • Når du ble med i et møte, ble lyden din dempet.

 • Når du startet et møte på et område og deretter forlot det, kunne du ikke starte møtet fra området på nytt.

 • Når firmaet brukte felles varemerking, var ikke firmaets logo sentrert i navigasjonsmenyen.

 • Når administratoren hadde deaktivert filopplasting ved å deaktivere lokal lagring for innholdsstyring, kunne du likevel velge en fil fra alternativet Last opp fra min datamaskin i appen.

 • Når administratoren hadde deaktivert filopplasting ved å deaktivere lokal lagring for innholdsstyring, kunne du fremdeles kopiere og lime inn filer på et område.

 • Du så ikke verktøytips for elementene på aktivitetsmenyen.

 • Fanen Kontoer vises på engelsk for tyske brukere.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Statusen din ble vist som I en samtale etter at samtalen var avsluttet.

  • Du ble bedt om å logge på telefontjenestene hver dag.

  • Du hadde alternativet Telefon- og viderekoblingsinnstillinger for telefon og videresending når det ikke var tilgjengelig.

  • Du hadde ikke muligheten til å ringe til telefonnumre.

  • Du hadde alternativet Talepost når talepost ikke var aktivert.

  • Noen ganger kunne du ikke registrere deg for telefontjenestene dine.

18. september 2019

Versjon: 3.0.13354.0

Vi har løst noen uregelmessige problemer med nettverksressurser når du deler skjermen.

9. september 2019

Versjon: 3.0.13246.0

Vi løste disse problemene:

 • Ved påfølgende møter i et personlig møterom, kunne du noen ganger ikke bli med.

 • Du hadde ikke muligheten til å moderere et område for enkelte områder.

 • Du hadde ikke muligheten til å legge til et område i et team for noen områder.

 • Når du brukte interaktive kort med apper i Webex Teams, løste vi følgende problemer:

  • Når du la til en liste over alternativer på kortet, var resultatet alltid den siste verdien i listen.

  • Når kortet hadde en tekstboks angitt til å vise flere linjer, viste det ikke flere linjer på riktig måte.

29. august 2019

Versjon: 3.0.13131.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Vi har forbedret hvordan du kobler til enheter trådløst i åpne arbeidsområder.

 • Vi har økt stabiliteten ved trådløs tilkobling til lokale enheter.

Vi løste disse problemene:

 • Den pekerfølsomme teksten viste feil lokalisert streng.

 • Du kunne ikke ringe noen når du opprettet et område med dem og du ikke hadde sendt meldinger.

 • Statusen din i Outlook samsvart ikke med statusen din i Webex Teams.

 • Når du delte skjermen i en samtale og slo av videoen, ble navnet ditt vist midt på den delte skjermen.

 • Når du delte skjermen og valgte å dele en skjerm på nytt, kunne du ha sett noen alternativer som ikke var tilgjengelige.

 • Når du brukte interaktive kort med apper i Webex Teams, løste vi følgende problemer:

  • Inndataområdet på kortet hadde ikke riktig farge.

  • For kort med flere visningskort, når de ble aktive, viste de feilaktig alle visningskortene i stedet for kun ett.

  • Når kortet hadde en veksleknapp, ble ikke verdiene endret.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Når du brukte et tredjeparts headset, dempet det noen ganger uventet, og du kunne ikke oppheve dempingen.

15. august 2019

Versjon: 3.0.12984.0

Vi løste disse problemene:

 • Teksten for søkefiltre, aktivitetsmeny-elementer og innstillingsvinduet, ble vist på engelsk for tyske brukere.

 • Du kunne ikke dele ved bruk av en lokal enhet når enheten hadde innstillingen Samtalekontroll deaktivert.

 • Når du sendte en melding med fire tall etterfulgt av 's, ble ikke teksten vist riktig i meldingsområdet.

 • Når du delte skjermen uten å ringe, ble navnet ditt vist midt på den delte skjermen.

31. juli 2019

Versjon: 3.0.12808.0

Vi løste disse problemene:

 • Oppdateringsikonet for Ulest-filteret ble ikke vist på riktig måte.

 • Feil skrift ble vist for enkelte japanske tegn som ble sendt av brukere.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Når du var i en samtale, ble ikke statusdetaljene dine vist på profilbildet ditt.

  • Du kunne ikke se numre når du åpnet listen over siste samtaler.

  • Når du var utenfor firmaets nettverk, kunne du ikke registrere deg når brukerdomenet var forskjellig fra firmaets eksterne serveradresse.

25. juli 2019

Versjon: 3.0.12725.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Når du blar gjennom meldingsområdet, blir teksten vist jevnere og skriften klarere.

 • Du kan på en pålitelig måte koble til en lokal enhet.

 • Vi har oppdatert noen oversettelser for eksisterende støttede språk.

 • Vi har gjort registreringsprosessen for telefontjenesten mer pålitelig for Anrop i Webex Teams (Unified CM).

Vi løste disse problemene:

 • Når du delte skjermen og valgte Microsoft Edge, ble delingen noen ganger vist som tom i Webex Teams.

 • Etter at du valgte å bli med i en samtale ved bruk av telefonen for lyd, forble kameralyset noen ganger på etter at samtalen var avsluttet.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Når du flyttet fra bedriftsnettverket, koblet ikke telefontjenestene alltid til.

  • Telefontjenester koblet ikke til når firmaet brukte en privat sertifiseringsinstans for Unified CM-sertifikatet.

  • Når du koblet til bordtelefonen, ble noen ganger bordtelefonen koblet fra, men i Webex Teams så den ut til å være koblet til.

  • Telefontjenester koblet noen ganger ikke til når du brukte VPN.

  • Når du har koblet til telefontjenestene, forble de noen ganger ikke tilkoblet.

8. juli 2019

Versjon: 3.0.12538

Vi løste disse problemene:

 • Appen stoppet uventet når du knyttet statusen til Microsoft Outlook.

 • Du kunne ikke invitere noen til Webex Teams ved å legge dem til i et eksisterende område.

 • Du kunne klikke på noens People Insights selv om administratoren din ikke hadde aktivert den.

 • Vi har oppdatert noen oversettelser for eksisterende støttede språk.

27. juni 2019

Versjon: 3.0.12427.0

Vi løste disse problemene:

 • Når du sluttet å dele i en samtale, ble appen avsluttet uventet.

 • Etter at du så på emojier og symboler, stoppet appen uventet.

 • Vi oppdaterte noen oversettelser for eksisterende støttede språk.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Hvis nettverkstilkoblingene ble endret, koblet ikke appen alltid til telefontjenestene på nytt.

  • Når firmaet bruker privat sertifiseringsinstans eller selvsignerte sertifikater, kunne du ikke koble til telefontjenestene.

  • Vi løste noen problemer med utgående samtaler som koblet til, men deretter falt ut.

  • Når du endret Active Directory-passordet, koblet ikke appen til telefontjenestene.

  • Du ble bedt om å koble fra et anrop når du ikke var i en aktiv samtale.

  • Når du var i en aktiv samtale og du også hadde Jabber-klienten koblet til Unified CM, ble det aktive anropet avbrutt.

  • Appen stoppet uventet når du oppgraderte den eller når du avbrøt et pågående andre anrop.

  • I en aktiv samtale så du noen ganger feil kontroller for overføring av samtaler eller for deling av skjermen.

30. mai 2019

Versjon: 3.0.12103.0

Vi løste disse problemene:

 • Vi løste noen problemer med tastatursnarveier når språket ble angitt til polsk eller tysk.

 • Du kunne ikke åpne eller vise delte vedlegg på et område ved bruk av en skjermleser.

 • Du kunne ikke slå videoen på eller av etter at du flyttet en samtale fra en Webex-tavle til Webex Teams-appen.

 • Når du har endret et områdebilde, ble det ikke vist riktig i områdeinnstillingene.

 • Når du holdt pekeren over et møte i møtekalenderen, kunne du ikke se all møteinformasjonen

 • Du så ikke eldre meldinger som ble lagt inn i områder.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Dersom nettverket du var koblet til, ble endret, koblet appen noen ganger ikke til telefontjenestene på nytt

  • Når du logget på utvidelsen på en telefon, ble ikke den telefonen alltid vist i enhetslisten.

  • Når du tok opp bordtelefonen for å ringe, ble samtalen noen ganger foretatt ved bruk av Webex Teams-appen i stedet.

14. mai 2019

Versjon: 3.0.11921.0

Vi har løst noen uregelmessige problemer med deling i møter.

25. april 2019

Versjon: 3.0.11733.0

Vi løste disse problemene:

 • Du kan ikke vise meldinger fra brukere som ble fjernet fra organisasjonen.

 • Når du holdt pekeren over noens profilbilde, så du et uskarpt profilbilde på kontaktkortet.

 • I områder-listen viste områder at de hadde uleste meldinger, men byttet deretter til ingen uleste meldinger.

 • Vi løste noen problemer med tyske snarveier.

 • Når du delte skjermen eller programmet i et møte, kunne ikke alle se det delte innholdet.

28. mars 2019

Versjon: 3.0.11421.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Vi har gjort en endring i MSI-installasjonsprogrammet. Fra denne versjonen, når du bruker MSI-installasjonsprogrammet for Windows, blir ikke den lokale brukerdatabasen og loggene slettet. Hvis du vil slette brukerdatabasen og loggene, må du nå inkludere kommandolinjeparameteren DELETEUSERDATA=1.

 • Vi støtter nå ultralydforbindelser til Webex-enheter med bærbare datamaskiner med 4-kanals mikrofoner. For eksempel Dell XPS 13 9370 eller HP Elitebook.

 • Vi har gjort noen forbedringer for støtte for skjermlesere når du oppretter et møte.

Vi løste disse problemene:

 • For et område uten tavler, så du ikke Tavler(0)

 • Når du optimerte videoen i en samtale eller et møte, ble ikke innholdet tatt opp når du gjorde lokalt opptak.

 • Du ble bedt om å angi et møtepassord når møtet ikke krevde et.

 • Alternativet Ta opp var tilgjengelig når du brukte telefonen til lyd i en samtale eller et møte og opptak var deaktivert.

 • Du mistet forbindelsen etter at du hadde koblet til en enhet ved bruk av ultralyd.

 • Når du la til emojier, la stavekontrollen til røde linjer.

1. mars 2019

Versjon: 3.0.11143.0

Vi løste dette problemet:

 • Du kan ikke slå et nummer når du koblet til et Cisco Webex-rom eller en bordenhet.

28. februar 2019

Versjon: 3.0.11110.0

Vi gjorde denne forbedringen:

 • Webex Teams prioriterer nå automatisk proxy-konfigurasjon fremfor registerinnstillinger.

Vi løste disse problemene:

 • Når du hadde mer enn én app registrert i Outlook for statusintegrasjon, ble Skype for Business uventet avsluttet.

 • Statusen din ble ikke vist i områder-listen dersom du brukte standard profilbilde.

 • Lyden i samtaler eller møter ga ekko hvis du ble med ved bruk av bestemte modeller av Dell-datamaskiner.

 • Noen ganger kunne du ikke starte anrop dersom du endret nettverkstilkoblingen.

 • For noen søk ved bruk av Med: søkefilteret, ble det vist dupliserte områder i søkeresultatene.

19. februar 2019

Versjon: 3.0.10975.0

Vi har gjort forbedringer i meldingspåliteligheten.

8. februar 2019

Versjon: 3.0.10887.0

Vi gjorde denne forbedringen:

 • Vi oppdaterte teksten i områdepolicyen med teksten «Innhold lagres i opptil <duration>».

6. februar 2019

Versjon: 3.0.10848.0

Vi løste disse problemene:

 • Noen ganger, etter at du har startet datamaskinen på nytt, fikk du en feilmelding om at lyd og video ikke var tilgjengelige.

 • Antall personer som ble vist i Personer-listen, var feil.

31. januar 2019

Versjon: 3.0.10802.0

Vi løste disse problemene:

 • Vi løste noen problemer når du bruker Microsoft OneDrive eller SharePoint Online-kontoen til å dele filer.

 • Når møteverten ble med i møtet fra Webex Teams, var ikke lydalternativer tilgjengelige for deltakere.

 • Noen veiledermerker var ikke fullstendig lokalisert.

 • Du så ikke domenenavnet for eksterne kontakter i Personer-listen.

 • Når du delte skjermen og deretter endret innstillingen for «Del datamaskinlyd», husket ikke appen innstillingen.

 • Du kunne ikke bruke Tab-tasten til å fullføre en @omtale.

 • Når du brukte det mørke temaet, var det et hvitt omriss rundt appvinduet.

 • Vi oppdaterte flere oversettelser.

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Når du blir med i et møte eller foretar et anrop, har vi erstattet teksten «Flere alternativer» med den valgte enheten.

 • Når du deler skjermen i et lokalt møte, er innstillingen «Del datamaskinlyd» nå deaktivert som standard.

11. januar 2019

Versjon: 3.0.10626.0

Vi løste disse problemene:

 • Appen ble avsluttet uventet dersom du delte skjermen med en lokal enhet.

 • Noen ganger ble appen avsluttet appen uventet når du prøvde å bruke innholdsbehandling for virksomheter.

 • Appen ble avsluttet uventet når du brukte Tab-tasten til å navigere til meldingsområdet ved bruk av en JAWS-skjermleser.

3. januar 2019

Versjon: 3.0.10565.0

Vi løste disse problemene:

 • Når du ble med i et møte via telefon ved bruk av Ring meg, ble du frakoblet, men likevel vist i deltakerlisten.

 • Når verten for et møte startet møtet ved bruk av Ring meg, ble de koblet fra, men andre personer ble værende i møtet.

 • Vi løste noen problemer med tekst og bakgrunner i mørke og lyse temaer.

 • Områdets vindu for møteinformasjon blokkerte andre Windows-programmer.

 • Når du brukte telefonen til lyd i en samtale eller et møte, kunne du ikke dempe samtalen fra appen.

Vi gjorde disse forbedringene

 • Vi har fjernet formateringen på tekst som er kopiert fra meldingsvisningen.

21. november 2018

Versjon: 3.0.10260.0

Kjente problemer:

 • Hvis du blir med i et møte via telefon ved bruk av Ring meg for lyd, og du blir frakoblet, vises du fortsatt i deltakerlisten.

 • Hvis du er møtevert og starter møtet ved bruk av Ring meg for lyd, og du blir frakoblet, blir andre personer værende i møtet.

Disse problemene vil bli løst i løpet av de kommende dagene, og du trenger ikke å oppdatere appen.

Vi gjorde denne forbedringen:

 • Enhetsnavn forkortes nå i midten, slik at de blir enklere å identifisere.

Vi løste disse problemene:

 • Noen ganger kunne du ikke kopiere møtekoblinger.

 • Noen ganger ble feil person vist som møtevert.

 • Flaggede meldinger som ble slettet, ble værende i Flagg-filteret.

 • For noen områder ble varsler om nye meldinger vist i Team etter at du hadde sett dem.

 • Meldingsvarsler ble vist tilfeldig i Områder-listen.

 • Navnet på en møtedeltaker ble vist som møtenavnet.

 • Vi oppdaterte flere oversettelser.

9. november 2018

Versjon: 3.0.10112.0

Vi løste disse problemene:

 • Noen ganger kunne du ikke ringe.

 • Noen ganger mottok du et anropsvarsel uten at det fantes et anrop.

25. oktober 2018

Versjon: 3.0.9908.0

Vi gjorde denne forbedringen:

 • Vi gjorde forhåndsvisningsvinduet for filer større og endret posisjonene til navigasjonspilene.

Vi løste disse problemene:

 • Vi løste problemer der appen uventet ble avsluttet for noen brukere.

 • Dokumenter i forhåndsvisning ble vist feil når du rullet nedover raskt.

 • Alternativene for meldingsformatering ble ikke vist på riktig måte.

 • Du kunne velge Koble til nærmeste enhet automatisk uten Bruk ultralyd.

 • Du kunne ikke ringe hvis organisasjonen brukte en HTTP-proxy som ba deg om legitimasjon.

 • Områder med en person som hadde forlatt organisasjonen, ble ikke vist i søkeresultatene.

 • Vi reduserte CPU-bruken ved deling av innhold i fullskjermmodus.

 • Ikoner for markdown og rik tekst ble vist feil.

5. oktober 2018

Versjon: 3.0.9693.0

Vi løste disse problemene:

 • Noen ganger hadde områder meldinger som fortsatt ble dekryptert.

1. oktober 2018

Versjon: 3.0.9615.0

Vi løste disse problemene:

 • Hvis du byttet mellom områder, ble appen avsluttet uventet.

 • Innlastingsindikator for samtalelogg i enkelte områder.

 • Initialisering av anrop fra enkelte områder mislyktes.

20. september 2018

Versjon: 3.0.9599.0

Vi løste disse problemene:

 • Stopp-knappen ble ikke vist ved deling av innhold i løpet av en samtale eller et møte i Windows 7.

 • Nettkoblinger som slutter med en lukket parentes, ble ikke vist på riktig måte.

 • Et komma ble lagt til i e-postadresser i e-postappen din når du klikket på adressen fra noens kontaktkort.

 • Alternativet Avslutt i systemstatusfeltet i Windows vises feil.

 • Apostrofer i nettkoblinger ble kodet feil.

 • Vi oppdaterte Teams-ikonet som vises når du velger Avbryt fra installasjonsprogrammet.

6. september 2018

Versjon: 3.0.9465.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Meldinger støtter nå animerte GIF-filer, levert av GIPHY. Systemansvarlig kan deaktivere dem for organisasjonen ved bruk av Webex Control Hub.

 • Innstillingen «Start Webex Teams når datamaskinen starter» aktiveres automatisk når du installerer appen.

 • Samtalekontroller vises alltid når du er i en samtale eller et møte mens du er koblet til e rom- eller bordenhet.

Vi løste disse problemene:

 • Det siste tegnet i en nettkobling ble fjernet hvis nettkoblingen endte med en lukket parentes.

 • Mikrofonen ble dempet hvis du delte skjermen i løpet av en samtale eller et møte.

 • De svenske og tyske flaggene ble vist feil.

 • Du kunne ikke flytte en samtale eller et møte fra en rom- eller bordenhet til datamaskinen.

 • Innhold som ble slettet fra Webex Teams-kontoen din, ble vist hvis kontoen ble lagt til på nytt.

 • Navnet på en møtedeltaker ble vist som møtenavnet.

 • I listen Legg til eller fjern program, inneholdt Webex Teams-versjonsnummeret en ekstra «1» på slutten.

 • Listen over personer i et område forsvant når du flyttet musen.

 • Feilmeldingen for paringsdiagnose ble ikke lokalisert.

 • Du kunne ikke slå av videoen i løpet av et Webex Teams-møte.

 • Bli med-knappen forble på rom- eller bordenheter etter at du flyttet et møte til datamaskinen.

 • Den tyske teksten på knappen Mitt personlige rom ble vist feil.

 • Du kunne ikke dempe eller oppheve dempingen av noen i et møte ved å høyreklikke og velge Demp.

 • Når du åpnet møteinformasjon i kalendervisning, var Personer-listen tom.

23. august 2018

Versjon: 3.0.9257.0

Vi løste dette problemet:

 • Du kunne ikke aktivere stavekontroll.

17. august 2018

Versjon: 3.0.9230.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Knappen Mitt personlige rom vises nå i Møter selv om du ikke bruker Cisco Webex-hybridkalendertjeneste og Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 eller Google Calendar for G Suite.

15. august 2018

Versjon: 3.0.9168.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Det er enkelt å se når personer fra utenfor organisasjonen er i et område. Inndataområdet for meldinger har en gul fargetone og kantlinje rundt seg.

 • Når du kobler til en Webex-enhet manuelt, får du en PIN-kode på enheten som du kan angi i Webex Teams-appen. Dette sikrer at du kobler til riktig enhet.

 • Du kan bruke Wi-Fi til å oppdage og koble til Webex-enheter i nærheten, i tillegg til ultralyd. Du har dette alternativet kun dersom administratoren aktiverer det for organisasjonen ved bruk av Webex Control Hub.

Vi løste disse problemene:

 • Vi endret hvordan administratorer distribuerer Webex Teams-appen for å løse et problem der feil biblioteker lastes inn. Hvis du installerte Webex Teams-appversjon 3.0.8780.0 eller nyere, må du distribuere den nyeste versjonen på nytt for å erstatte den forrige installasjonen.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen Cisco Webex Teams Installation and Automatic Upgrade.

 • Når du kom inn i DTMF, var det en forsinkelse med lydtilbakemelding.

26. juli 2018

Versjon: 3.0.9081.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Du kan nå slå av ringelyden og varselet som dukker opp når noen ringer deg direkte. Klikk på profilbildet ditt, velg Innstillinger, velg Varsler og deretter Demp varsler.

Vi løste disse problemene:

 • Ikke-engelske tegn (Unicode), for eksempel emojier, viste en feilmelding når de ble brukt i noens visningsnavn.

12. juli 2018

Versjon: 3.0.8951.0

Vi løste disse problemene:

 • Appen ble uventet avsluttet når du søkte mens språket var angitt til kinesisk, japansk eller koreansk.

 • Den automatiske oppgraderingen fra 32-biters til 64-biters for administratorens installasjonsprogram starter ikke.

 • Du kunne ikke begrense søket med mer enn én søkemodifikator.

 • Du kunne ikke bli med i et planlagt møte fra møtevarselet.

6. juli 2018

Versjon: 3.0.8916.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Vi støtter nå nettkoblinger fra forskjellige domener som .corp og .info, så lenge URL-adressen begynner med https://

Vi løste disse problemene:

 • Vi endret minimum Ikke forstyrr-alternativet fra 30 til 20 minutter på Webex Teams for Windows for å matche Webex Teams for Mac, iPhone og iPad samt Android.

 • Det kan hende at anrop ikke fungerer hvis du ofte har endret Wi-Fi-nettverk.

 • Bli med-knappen viste feil forløpt møtetid hvis du ringte eller mottok anrop fra enkelte enheter.

 • Cisco Spark er Webex Teams i Start-menyen, men du kan fortsatt se «Cisco Spark» hvis du ikke har administratorrettigheter.

 • Teamområder ble ikke vist i Områder-listen.

 • Når du søkte etter noen, ble de ikke vist i søkeresultatene.

 • Du kunne ikke dele skjermen etter at du har koblet datamaskinen fra forankringen.

22. juni 2018

Versjon: 3.0.8780.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Vi har endret måten du bruker Søk og filtre på. Søk er nå over områder-listen, og du vil se filtrene dine når du klikker på søkefeltet. Du kan enkelt sortere søkeresultatene ved bruk av de nye faneknappene Områder, Meldinger og Filer. Søkemodifikatorene I: og Fra: er tilgjengelige på Begrens søket ditt-menyen nederst i områder-listen.

 • Vi oppdaterte formatet og fargevalget for områder-listen. Det nye formatet fremhever område og teamnavn, og forhåndsviser ikke meldinger.

 • Nå finner du statusinnstillingene for Ikke forstyrr når du klikker på profilbildet ditt. Vi endret også statusikonet for Ikke forstyrr til en måne.

 • Du kan nå ringe telefonnumre og SIP-adresser fra Søk (der anrop støttes). Du kan også ringe områder direkte fra søkeresultatene.

 • Vi oppdaterte fargene som ble brukt til å representere team.

 • Vi har gjort det enklere å flagge meldinger og se hvilke meldinger som er flagget.

Vi løste disse problemene:

 • Appen starter ikke på Lenovo X270 (Windows 7 64-biters) datamaskiner med DisplayLink-adapterdrivere.

 • Du kunne kun se tavler som ble opprettet på enheten du brukte.

 • Appen ble tilfeldig avsluttet uventet.

 • Det minimerte videovinduet ble ikke vist hvis du var i en samtale og minimert appen.

7. juni 2018

Versjon: 3.0.8621.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Den nyutformede menyen for tilkobling og deling gir visuell tilbakemelding når den kobles automatisk til en Webex-enhet. Du kan velge fra en liste over nylig tilkoblede enheter eller søke etter en enhet i organisasjonen.

Vi løste disse problemene:

 • Du kunne ikke ringe noen hvis du ikke hadde sendt dem en melding tidligere.

5. juni 2018

Versjon: 3.0.8546.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Vi la til popup-vinduer for kunngjøringer av de nye funksjonene for varslinger og tekstformatering.

21. mai 2018

Versjon: 3.0.8483.0

Cisco Spark er nå Webex. Velkommen!

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Blå prikker vises kun for uleste områder som samsvarer med varslingsinnstillingene. Du kan forbedre fokuset enda mer ved å bruke det nye Varsler-filteret. Antall uleste områder som vises på app-ikonet, samsvarer med Varsler-filteret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tips for behandling av varsler i Cisco Webex Teams.

 • Du kan nå formatere meldingene på en enklere måte ved bruk av rik tekst. Få tilgang til disse nye, brukervennlige alternativene direkte fra verktøylinjen, og forhåndsvis formateringen før du sender meldingen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Formatere meldinger i Cisco Webex Teams.

18. mai 2018

Versjon: 2.0.8427.0

 • Vi har løst et problem der tyske oversettelser ikke ble vist alle steder.


Cisco Spark blir snart til Webex. Se opp for neste versjon, som vil ha et nytt navn og app-ikon.

3. mai 2018

Versjon: 2.0.8333.0

Vi løste disse problemene:

 • Appen ble avsluttet uventet når du:

  • Klikket på Del skjerm-knappen.

  • Holdt pekeren over aktivitetsmeny-knappen.

  • Lastet opp medielogger.

  • Bekreftet en paret rom- eller bordenhet.

16. april 2018

Versjon: 2.0.8206.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Når du nå er i en samtale og prøver å starte en ny samtale, vil du se en melding som advarer deg om å koble fra den aktive samtalen før du foretar en ny.

 • Vi forbedret prosessen for installasjon og automatisk oppgradering, for å løse flere problemer når du oppdaterte appen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Cisco Spark Installation and Automatic Upgrade.

 • Vi har fjernet delingen mellom Personer og Områder som en del av en bredere designinnsats. Dette er det første trinnet, og i løpet av de neste versjonene vil vi introdusere oppdateringer av appens varslingsinnstillinger og søkefiltre. Disse oppdateringene forbedrer hvordan du viser og administrerer områder i tillegg til å gi deg større kontroll over varslene dine. Cisco Spark for Windows og Mac vil nå fungere som de fleste mobilapper gjør, uten å dele dine ansatte og områder. Hvis du vil se alle direktemeldingene dine, kan du fremdeles bruke Personer-filteret.

Vi løste disse problemene:

 • Statusen din ble ikke alltid vist riktig, så noen ganger vistes du for andre som inaktiv selv om du var aktiv i appen.

 • Når du delte skjermen din til Cisco Spark-tavle fra appen, ble Cisco Spark avsluttet uventet.

 • Hvis det var flere moderatorer på et område, fløt moderatorlisten over til andre områder i appvinduet.

 • Antall dager til et møte startet ble vist feil.

 • Zoomknappene ble ikke vist når du viste innhold som var delt fra noens skjerm.

 • Områder med innhold som hadde utløpt, viste feil dato i Områder-listen.

22. mars 2018

Versjon: 2.0.8040.0

Vi løste disse problemene:

 • Meldinger ble ikke vist når du åpnet et område, og indikatoren for meldingsinnlasting (blå prikker øverst i et område) ble vist permanent.

 • Indikatoren for meldingssending (blå prikker under meldingen din) vises permanent selv om du har sendt en melding.

 • Hvis du logget på Cisco Spark etter noen andre eller med en annen e-postadresse, vises den forrige e-postadressen fortsatt på profilen din.

 • Når du brukte flere skjermer og spilte av en PowerPoint-lysbildefremvisning, ble lysbildefremvisningen avsluttet når du mottok en Spark-melding og det delte innholdet ble forvrengt.

 • Meldinger med linjeskift sendt fra personer som bruker Cisco Spark for iPhone eller iPad, ble vist feil.

 • Innholdet du delte fra skjermen, ble forvrengt når noen andre begynte å kommentere det.

 • Hvis du forlot et område på Cisco Spark for Web, kunne det hende at området fremdeles ble vist på Cisco Spark for Mac og Windows.

20. februar 2018

Versjon: 2.0.7753.0

Vi løste disse problemene:

 • Cisco Spark ble avsluttet uventet på Windows 7 eller Windows 8 når du åpnet Hjelp-menyen.

 • Det ble vist en feilmelding i områder som ikke hadde meldinger.

 • En indikator for meldingsinnlasting (blå prikker øverst i et mellomrom) dukket opp i områder som ikke hadde meldinger.

 • «Beta» dukket opp øverst i appvinduet.

 • CPU-bruken gikk opp til 40–60 % i Windows 7 i løpet av samtaler.

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Når noen la deg til i en samtale som gjest, så du navnet på personen som la deg til i meldingsinvitasjonen i Cisco Spark.

2. februar 2018

Versjon: 2.0.7603.0

 • Vi reduserte hvor ofte vi laster opp logger fra Cisco Spark til serverne våre. Dette hjelper ting til å kjøre jevnere bak kulissene og forbedrer ytelsen til Cisco Spark.

26. januar 2018

Versjon: 2.0.7534.0

 • Administratorer kan hindre deg i å dele filer på et område. Vi har løst et problem knyttet til denne funksjonen, som hindret deg i å lime inn tekst i en melding.

25. januar 2018

Versjon 2.0.7494.0

 • Vi har løst et problem som hindret deg i å forlate et område.

 • Vi oppdaterte flere oversettelser.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

13. januar 2018

Versjon: 2.0.7396.0

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

 • Vi løste et problem som førte til at du mistet lyd i løpet av en samtale.

12. januar 2018

Versjon: 2.0.7370.0

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

18. desember 2017

Versjon: 2.0.7251

 • Vi forbedret ytelsen til Cisco Spark.

15. desember 2017

Versjon: 2.0.7202

Ny funksjon:

 • Du kan nå invitere gjester til en pågående samtale ved bruk av e-postadressene deres.

Problemer løst:

 • Vi oppdaterte flere oversettelser.

 • Vi har løst et problem som førte til at Cisco Spark feilaktig viste en feilmelding når du ble med i et teamområde.

 • Vi har løst et problem som førte til at @omtaler forsvant fra meldingsutkastene.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

8. desember 2017

Versjon: 2.0.7146

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

30. november 2017

Versjon: 2.0.7056.0

 • Vi har løst et problem som hindret deg i å forlate et område.

 • Vi løste et problem som dupliserte teksten din når du brukte CTRL + F til å søke i et område.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

29. november 2017

Versjon: 2.0.7035.0, 2.0.7051.0

 • Vi har løst et problem som forhindret Cisco Spark-appen i å bruke automatiske obligatoriske oppdateringer.

 • Vi forbedret ytelsen til Cisco Spark.

23. november 2017

Versjon: 2.0.6993.0

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

15. november 2017

Versjon: 2.0.6939.0

Ny funksjon:

 • Møtelisten viser nå alle møtene i et kjent dagsvisningsformat. Den oransje linjen angir gjeldende klokkeslett. Du kan enkelt bytte til listevisning for å vise en liste over møtene for de neste dagene, og deretter gå tilbake til den daglige visningen igjen. Du kan også gå på møter i fortiden (opptil 1 uke før) eller fremtiden (opptil 4 uker i fremtiden). Hvis du klikker på et møte i dagsvisning eller listevisning, vises møtedetaljene. For et møte som er knyttet til et område, klikker du på Melding-aktiviteten for å gå til samtaleområdet.

Problemer løst:

 • Vi har løst noen problemer med skalering og forstørrelse som oppstod på skjermer med innstillinger for høy oppløsning.

 • Vi har løst et problem som førte til at kontakter ble vist som «Ukjent».

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

1. november 2017

Versjon: 2.0.6752.0, 2.0.6776.0

Ny funksjon:

 • Du kan nå planlegge en samtale med en annen person i Cisco Spark for Windows og Mac. Fra samtalen kan du opprette en kalenderinvitasjon i Microsoft Outlook eller en annen kalender, som inneholder en kobling for å bli med i samtalen. Hvis administratoren har aktivert deg for hybridkalendertjeneste, vises den planlagte samtalen i møtelisten. I tillegg mottar du et varsel og ser en Bli med-knapp i møtelisten 5 minutter før det planlagte starttidspunktet.

Problemer løst:

 • Vi løste et problem der Cisco Spark avsluttet uventet når du høyreklikket på noen i et område for å sende dem melding.

 • Vi løste et problem der hvis du paret med en rom- eller bordenhet, men ikke anga den som hovedanropsenheten din, ble enheten og innstillingene fjernet fra innstillingene dine hvis du flyttet ut av enhetens paringsområde.

26. oktober 2017

Versjon: 2.0.6704.0, 2.0.6738.0

 • Vi har løst et problem der meldinger ble merket som lest når skjermen ble låst.

 • Vi forbedret ytelsen ved sending av meldinger.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

17. oktober 2017

Versjon: 2.0.6653.0

 • Vi har løst et problem der du kunne ha meldinger som mangler fra samtaleloggen.

 • Vi løste et problem der noen personer ble vist to ganger i listen over inviterte personer til møter i møtelisten.

12. oktober 2017

Versjon: 2.0.6595.0

Ny funksjon:

 • Vi viser nå en liste over kommende møter for de neste 4 ukene. Møtelisten krever Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook 365, hybridkalendertjeneste, Calendar Connector versjon 8.8-1.0.4429 og Cisco Spark-appen for Windows versjon 2.0.6595.0 eller nyere.

 • Du kan enkelt bli med i møter 5 minutter før de starter, ved å velge Bli med-knappen i møtelisten eller ved å bli med fra skrivebordsvarselet.

 • Nye alternativer for Cisco Spark-innstillingene lar deg velge når du vil motta de planlagte møtevarslene før møtets starttidspunkt, eller du kan slå dem av.

 • Du kan bli med i et hvilket som helst møte ved å skrive inn videoadressen fra kalenderinvitasjonen i boksen Bli med i et møte i Cisco Spark-appen.

 • Listen over ofte besøkte møter lar deg raskt bli med i møtene dine fra møteområder du besøker ofte.

9. oktober 2017

Versjon: 2.0.6595.0

Problemer løst:

 • Vi har løst et problem som førte til at appen sendte for mange forespørsler til Cisco Spark-serveren.

5. oktober 2017

Versjon 2.0.6555.0

Ny funksjon:

 • Hvis du har aktivert Google Calendar og hybridkalendertjeneste, kan du nå planlegge møter fra et område og opprette møteinvitasjoner i Google Calendar.

 • Nå kan du finne diagnostisk informasjon om enhetene du parer til Cisco Spark-appen. For å åpne diagnosevinduet går du til Innstillinger > Enheter og klikker på .

Problemer løst:

 • Du kan nå koble til Cisco Spark ved bruk av en proxy-server for grunnleggende godkjenning.

 • Vi oppdaterte lokalisert tekst som «Send tilbakemelding» og «Inviter gjest».

 • Vi har løst et problem der varslinger på oppgavelinjen ikke ble vist riktig dersom du mottok flere meldinger.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

21. september 2017

Versjon: 2.0.6470.0

 • Vi har løst et problem som hindret deg i å se hovedvideoen din mens noen deler skjermen.

12. september 2017

Versjon: 2.0.6368.0

Ny funksjon tilgjengelig

 • Du kan nå se hvem som eier et område ved å kontrollere områdets bevaringspolicy. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eierskap og bevaring for område

 • Du kan nå pålitelig kopiere og lime inn koblinger fra en nettleser til Cisco Spark.

 • Vi forbedret måten vi gjengir bilder på for tavlen. Du kan nå konsekvent vise tavlebilder.

 • Nå kan du se når du er koblet til en Cisco Spark rom- eller bordenhet eller Cisco Spark-tavle.

 • Vi løste et problem der hvis du startet en samtale fra et Personer-område, og du inviterte en gjest til samtalen, ble samtalen avsluttet hvis gjesten forlot den.

 • Du hører ikke ekkolyder i løpet av samtaler.

 • Du kan nå slå av varslingslyder på en pålitelig måte i alle regionale innstillinger.

 • Vi oppdaterte lokalisert tekst som «Avslutt møte» og «Slutter» i Cisco Spark.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

24. august 2017

Versjon: 2.0.6199.0

 • Anrop fra personer utenfor Cisco Spark vises ikke lenger som «Ukjent» i anropsloggen etter at du har startet Cisco Spark-appen på nytt.

 • Personer utenfor Cisco Spark vises ikke lenger som «Ukjent» i listen over planlagte møter.

11. august 2017

Versjon: 2.0.6154.0

Ny funksjon tilgjengelig

Hvis du bruker Cisco Spark på Windows 10, kan du nå legge til memorise i meldingene dine samt område- og teamtitlene.

 • Emojier vises nå i farger hvis du bruker Windows 10

 • Vi endret oppsettet for meldingsområdet, og du vil se noen nye ikoner tilgjengelig når du skriver inn meldingene dine.

 • Når du klikker på «Nye meldinger», kommer du til riktig sted i meldingsloggen.

 • Hvis du kopierer tekst fra andre programmer, vises teksten nå riktig i appen i stedet for som et bilde.

 • Vi løste problemet som førte til at tekstmarkøren ble vist i stedet for musepekeren når du holdt den over rullefeltet.

 • Vi løste et problem som hindret deg i å logge på med et annet brukernavn umiddelbart etter at noen andre logget av appen.

 • Du kan opprette nye områder selv om du har inkludert personer som har forlatt selskapet. Du får en melding om at de ikke ble lagt til.

 • Cisco Spark tar nå opp mindre harddiskplass i hjemmemappen på datamaskinen.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

26. juli 2017

Versjon: 2.0.6054.0

 • Vi forbedret ytelsen til Cisco Spark.

20. juli 2017

Versjon: 2.0.6007.0

 • Vi løste et problem med visning av thailandske tegn.

 • Vi har løst et problem som viste personer i firmaet ditt som eksterne brukere på Personer-listen.

 • Vi fjernet brannmurmeldingen som ble vist når du ringte etter å ha oppgradert appen.

 • Vi løste et problem som oppstod når du delte skjermen i løpet av en samtale eller et møte. Delingsmeldingen ble også feilaktig vist til personene som så på innholdet.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

18. juli 2017

Versjon: 2.0.5999.0

 • Vi oppdaterte lokalisert tekst i Cisco Spark og gjorde forbedringer i oppgraderingsprosessen.

7. juli 2017

Versjon: 2.0.5899.0

 • Vi fikset en feil som krasjet Cisco Spark for Mac når du prøvde å sende tilbakemeldinger.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

28. juni 2017

Versjon: 2.0.5820.0

 • Hvis du har en Partner-merket Cisco Spark-konto, kan du nå åpne hjelpeinnhold og sende tilbakemeldinger direkte fra appen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Støtteassistent.

22. juni 2017

Versjon: 2.0.5790.0

 • Når du planlegger et Cisco Spark-møte fra et område, inneholder møteinformasjonen nå en videoadresse (SIP URI) slik at folk kan ringe inn til møtet fra et hvilket som helst standardbasert videosystem eller en rom- eller bordenhet.

 • Du kan nå ringe og motta telefonsamtaler hvis du kobler til en VPN etter å ha startet Cisco Spark.

 • Vi rettet en feil der meldinger ble vist en kort stund på et område, og så forsvant på grunn av en lagringskonfigurasjon angitt av organisasjonens administrator.

 • Vi begrenset antall ganger appen tester tilkoblingen til meldingstjenesten vår.

 • Hvis du bruker flere skjermer, kobler fra én av dem og åpner Cisco Spark, gjenkjenner appen at den er koblet fra og vises på en av de aktive skjermene dine.

 • Vi løste et problem noen hadde med enkel pålogging med Cisco Spark.

26. mai 2017

Versjon: 2.0.5630.0/ 2.0.5719.0

 • Vi løste et problem der Spark forårsaket forsinkelser på nettverket.

 • Vi håndterer nå saken når brukeren skriver inn en veldig lang melding.

 • Vi har løst et japansk lokaliseringsproblem.

 • Vi har gjort noen oppdateringer av oversettelser.

 • Vi gjorde noen rettelser for å forbedre stabiliteten.

 • Vi la lagt til en funksjon for å sende logger fra Windows-klientene dine for feilsøking.

28. april 2017

Versjon: 2.0.5384.0

 • Vi har endret hvor ofte appen ber om teaminformasjon for å forbedre den generelle ytelsen.

21. april 2017

Versjon: 2.0.5274.0

 • Vi løste et skriftproblem som oppstod når du anga TrueType til av.

 • Vi løste problemet der person- og områdelistene ikke skjulte eller utvidet seg når de ble brukt for første gang.

14. april 2017

Versjon: 2.0.5175.0

 • Vi har lagt til en visuell representasjon av statusen din som vises på profilbildet ditt.

 • Nylige-listen viser uavhengige lister over personer og områder.

 • Vi forbedret brukerflyten for å skape et område eller kontakte en person.

 • Vi la til veiledning- og veiledermerker for førstegangs opplevelse med Trådløs deling og Paret samtale.

 • Vi forbedret paringskvaliteten på Windows 10-enheter.

 • Vi løste et kerning-problem som oppstod i meldingsområdet når TrueType-skrifter ble deaktivert.

 • Vi løste et problem som førte til at et uventet tegn ble vist på Aktiviteter-menyen på bestemte språk.

 • Vi gjorde noen rettelser for å forbedre stabiliteten.

4. april 2017

Versjon: 2.0.5000.0 / 2.0.5029.0

 • Vi har løst noen problemer med skrift-kerning appen.

 • Manuelt parete brukere kan nå dempe og kontrollere volumet.

 • Nærhetsdeling og trådløs deling er nå tilgjengelig for gratisorganisasjoner.

 • Vi gjorde noen rettelser for å forbedre stabiliteten.

21. mars 2017

Versjon: 2.0.4851

 • Vi har løst et problem der en samtaletittel ble vist i stedet for navnet på en person.

 • Vi har lagt til støtte for syntaksutheving i PowerShell.

 • Vi har forbedret proxy-påvisning.

27. februar 2017

Versjon: 2.0.4515 / 2.0.4643.0

 • Vi fikset den tomme skjermen som dukket opp når du logget på med SSO.

 • Vi korrigerte et problem som viste feil antall eksterne personer.

 • Vi har gjort flere forbedringer i brukergrensesnittet.

 • Vi fjernet den 30 sekunder lange lydforsinkelsen som oppstod i begynnelsen av noen samtaler.

 • Vi gjorde noen rettelser for å forbedre stabiliteten.

15. februar 2017

Versjon: 2.0.4447

 • Vi har løst et problem med nedlasting av miniatyrbilder.

10. februar 2017

Versjon: 2.0.4348 / 2.0.4424

 • Vi foretok en intern oppdatering for å forbedre meldingssynkroniseringen.

24. januar 2017

Versjon: 2.0.4286.0

 • Vi løste et problem med minimum skjermstørrelse.

 • Vi løste et problem med høy PPT ved frakobling av en ikke-HD-skjerm, noe som fikk applikasjonen til å se for stor ut.

 • Vi har løst et problem som førte til at et nylig valgt språk for stavekontroll ikke ble lagret riktig.

 • Vi løste et problem som førte til at medieprosessen krasjet av og til.

 • Vi forbedret brukerflyten, så det er nå enklere å angi egendefinerte områdebilder.

 • Cisco Spark-aktivitet UX-oppdateringer:
  • Cisco Spark-rom kalles nå områder.

  • Det er en ny filterutforming og navigasjonsmeny.

  • Det er et nytt programoverskrift som inneholder søk og statusen din.

  • Det finnes en aktivitetsmeny for områder.

  • Det er nye ikoner og farger.

 • Deling av skrivebord foregår nå i hovedgrensesnittet for Cisco Spark, og ikke i et eget vindu.

 • Teamnavn vises nå i søkeresultatene for områder.

 • Vi løste et problem som førte til at noen personer ble feilaktig merket som eksterne deltakere.

 • Dokumenter med stor sidestørrelse vises ikke som miniatyrbilder.

 • Vi har lagt til lyd, slik at varsler for møter vil pinge og en innkommende samtale fra en person vil ringe.

 • Vi har gjort noen oppdateringer av oversettelser.

 • Vi gjorde noen rettelser for å forbedre stabiliteten.

15. desember 2016

Versjon: 2.0.3948.0 / 2.0.3970.0

 • Vi flyttet Nylige-filtrene fra venstre side av appen til rullegardinmenyen over nylige samtaler.

 • Vi har lagt til korte egendefinerte lyder for meldingsvarsler.

 • Vi endret ordlyden i alternativet Stavekontroll, for å gjøre det klart at språkvalget gjelder for ordlisten som skal brukes.

 • Minisamtalevinduet vises automatisk når du bytter samtale eller minimerer vinduet. Dersom Spark mister fokus, vises ikke minisamtalevinduet ved å flytte til et annet program.

 • Vi forbedret feilmeldingen på påloggingsskjermen, som vises når noen ikke har de nødvendige påloggingsrettighetene.

 • Vi har løst et problem som førte til at mellomrom ble fjernet fra meldingsutkast.

 • Vi har forbedret støtte for høy PPT og berøringsrulle.

 • Vi har gjort noen stabilitetsutbedringer.

1. desember 2016

Versjon: 2.0.3785.0

 • Vi har løst et problem for å forbedre nøyaktigheten til navnene som vises i listen Nylige rom. Tidligere fikk brukere som hadde et visningsnavn i formatet <LastName>, <FirstName> kun vist etternavnet sitt.

 • Klienten registrerer nå endringer i proxy-innstillinger og kobler til tjenester på nytt raskere.

17. november 2016

Versjon: 2.0.3702

Vi har rettet en feil som forårsaket en påloggingsfeil for førstegangsbrukere.

14. november 2016

Versjon: 2.0.3651

 • Informasjonsmeldingen for å legge til et rom i en team inneholder nå romnavnet.

 • Vedlegg og områder beholdes når du forlater et rom med innholdsutkast i meldingsforfatteren.

 • Vi har løst et problem som førte til at klienten ikke startet etter en systemgjenoppretting.

 • Vi har løst et problem som førte til at kameralyset ble værende på etter at du forlot en samtale.

 • Forbedret berøringsstøtte for å bla i lister.

 • Oppdaterte feilmeldingene for samtaler.

 • Utførte stabilitetsforbedringer.

14. november 2016

Ny funksjon tilgjengelig

Vi har lagt til varslingskontroller, slik at du bedre kan administrere varslene fra appen. Start med den globale innstillingen for alle innkommende varsler fra rommene og samtalene dine, og finjuster deretter hvordan du vil motta varsler for hvert enkelt rom. Du kan for eksempel angi at alle rom kun skal sende varsler når noen @omtaler deg. Deretter angir du viktige rom for å sende varsler for alle meldinger og angir at uviktige rom ikke skal sende dem.

8. november 2016

Versjon: 2.0.3569.0

Vi har løst et problem som kan føre til dårlig mediekvalitet når du bruker appen med Cisco hybridtjenester.

1. november 2016

Ny funksjon tilgjengelig

Cisco Spark Depot har endelig kommet! Forbedre Spark-opplevelsen din med integrasjoner og boter som bidrar til å få fart på forretningsresultatene dine. De er enkle å konfigurere, og det tar bare noen få klikk. Gå til Cisco Spark Depot og se selv.

31. oktober 2016

Ny funksjon tilgjengelig

Går du videre til et nytt prosjekt og vil ta med deg noen gamle rom? Fra informasjonsikonet «i» i rommet, kan du flytte rom fra Nylige-listen til et team, og flytte et rom ut av et team og inn i Nylige-listen.

26. oktober 2016

Nye funksjoner tilgjengelig

 • Få tekstmeldingene dine til å skille seg ut. Nå kan du formatere tekst- og kodeblokker ved bruk av markdown. Klikk på «M»-ikonet i meldingsforfatteren for å se alle alternativene. Det er en forhåndsvisning, så vennligst del tilbakemeldingen din med oss.

 • Sjekk tilstanden til Cisco Spark-tjenestetilkoblingene og se om de alle er OK ved bruk av Tilstandskontroll. Bare klikk på tannhjulikonet og velg Tilstandskontroll.

25. oktober 2016

Versjon: 2.0.3419

 • Rom i Nylige-listen som inneholder grupper med personer, viser profilbildene av deltakerne som standard rombilde.

 • Vi forbedret utseendet på skriftene i appen på skjermer med høye PPT-innstillinger.

 • Utførte stabilitetsforbedringer.

17. oktober 2016

Versjon 2.0.3327

 • Animerte GIF-filer støttes og spilles av i samtaleområdet.

 • Nå støtter vi autentisering med Kerberos. Du trenger ikke logge på hver gang for å bruke appen hvis administratoren har konfigurert organisasjonen til å bruke Kerberos-autentisering.

 • Botintegrasjonene dine kan nå tilordnes som rom- og teammoderatorer.

 • Video deaktiveres automatisk ved dårlige nettverksforhold.

 • Vi har løst et problem med proxy-registrering som kan hindre appen i å koble til når nettverk endres.

 • Vi har løst et problem som la til «mailto:» i folks e-postadresser.

 • Utførte stabilitetsforbedringer.

7. oktober 2016

Ny funksjon tilgjengelig

Nå kan du tilpasse utseendet på rommet ditt og endre rombildet som vises i Nylige-listen. De fleste bildeformater støttes, bortsett fra TIFF-filer. Et firkantet bilde på 128 piksler fungerer best. Bildet må være mindre enn 1 MB.

30. september 2016

Versjon: 2.0.3165

 • Fikset størrelsen på vinduet slik at det passer på skjermen.

 • Vi strammet opp avstanden mellom tekstmeldinger.

 • Vi endret lyden av opptatt-tonen for Cisco Spark-samtaler.

 • Vi løste et problem som noen ganger førte til at appen ble avsluttet uventet.

 • Nå kan du se noens fulle brukernavn, inkludert tekst som er i parentes, for eksempel: John Smith (Leder – IT)

 • Vi forbedret ytelsen ved henting av meldinger.

19. september 2016

Versjon: 2.0.3040

 • Du kan nå overføre individuelle filer på opptil 2 GB per fil.

 • Vi gjorde noen stabilitetsutbedringer.

9. september 2016

Versjon: 2.0.2992

 • Vi forbedret ytelsen når vi kobler til Cisco Spark-appen på nytt.

 • Vi har løst et problem som feilaktig identifiserte noen personer og romintegrasjoner som eksterne deltakere.

 • Miniatyrbilder av filer og bilder som deles i et rom vises riktig nå, og ser ikke ut som de alltid lastes inn.

 • Vi løste et problem som førte til at ringingen av innkommende samtaler ikke stoppet, og at anropene ble hengende etter at du hadde avsluttet dem.

 • Vi har oppdatert feilmeldingene for anrop så de er mer beskrivende.

 • Å starte en én-til-én-samtale med noen som bruker e-postadressen, fungerer nå som det skal.

 • Vi har løst et problem der feil bilde ble vist i varselet om innkommende anrop.

 • Vi har løst problemer som oppstod ved en oppgradering av appen når Cisco Spark er festet til dokken.

23. august 2016

Ny funksjon tilgjengelig

Du kan nå flagge viktige meldinger slik at du kan gå tilbake til dem senere.

22. august 2016

Versjon: 2.0.2822

 • Vi frisket opp noen ikoner og farger.

 • Stavekontroll er tilgjengelig for engelsk (amerikansk og britisk), dansk, tysk, fransk, spansk, italiensk, nederlandsk, polsk, portugisisk (Portugal og Brasil), russisk og svensk.

 • Vi har gjort forbedringer i oversettelsene våre, spesielt for japansk og polsk.

 • Appen ser nå etter oppdateringer av datamaskinens proxy-innstillinger når du bytter nettverk.

 • Vi gjorde også noen utbedringer, inkludert:
  • Når du nå minimerer Cisco Webex-appen mens du er i en samtale, vises et minisamtalevindu.

  • Vi støtter nå Windows-kontonavn med ikke-engelske tegn (Unicode).

  • Vi løste et problem der Cisco Webex-appen noen ganger ikke ville starte.

25. juli 2016

Versjon: 2.0.2572.0

 • Du kan nå forhåndsvise filer i Spark-rom.

 • Og vi gjorde noen feilrettinger.

13. juli 2016

Versjon: 2.0.2466

 • Du kan nå bla gjennom Teams-listen.

 • Vi løste noen lokaliseringsproblemer.

 • Og vi utførte noen feilrettinger.

 • Vi har lagt til støtte for boter.

12. juli 2016

Ny funksjon tilgjengelig

Fra Cisco Webex-appen kan du nå ringe fra et rom med en av Cisco-bordtelefonene dine. Klikk på menypilen ved siden av kameraikonet i rommet, og velg telefonen. Hvis telefonen din ikke er i listen over tilgjengelige enheter, har du ikke rett til denne funksjonen. Kontakt systemansvarlig hvis du vil ha informasjon om tjenesterettighetene.

30. juni 2016

Versjon: 2.0.2351

Vi rettet noen feil.

24. juni 2016

Versjon: 2.0.2311

 • Vi optimerte oppdateringer for svært store, travle rom.

 • Vi løste noen lokaliseringsproblemer.

 • Ved å klikke på teamnavnet i et rom kommer du til det teamet.

 • Rommene som er oppført i søkeresultatene dine inkluderer rommene du ikke har blitt med i ennå på teamene dine.

 • Vi rettet noen feil og gjorde stabilitetsforbedringer.

22. juni 2016

Versjon: 2.0.2260

 • Du kan nå forlate én-til-én-samtaler. Klikk på Informasjon-ikonet, og velg Forlat

 • Nå minimerer appen seg når du tar et skjermbilde fra meldingsforfatteren.

 • Du kan nå arkivere rom og fjerne dem fra arkivet når de er del av et team.

 • Filer du deler i en samtale eller et rom, støtter nå globale språktegn i filnavnet.

 • Vi rettet noen feil og gjorde stabilitetsforbedringer.

7. juni 2016

Versjon: 2.0.2033

Vi har utført noen mindre feilrettinger.

30. mai 2016

Versjon: 2.0.2001

 • Vi endret hvordan ting ser ut i appen, for å gi deg en enda bedre Spark-opplevelse. For eksempel fjernet vi det skyvbare panelet med romdetaljene. Nå får du tilgang til romdetaljene dine ved bruk av ikonene øverst i samtaleområdet. Der finner du personene, det delt innhold og andre ting du pleide å gjøre i romdetaljer.
 • Noen gamle kjente ikoner, slikt som ikonet for å starte et nytt rom, har også endret seg. Det er ikke et stort plusstegn lenger, men ser slik ut nå.
 • Appen er nå raskere og mer responsiv.
 • Du kan nå også ta skjermbilder fra appen. Bare klikk på plusstegnet ved siden av meldingsforfatteren og velg Skjermbilde.
 • Hvis du forlater rommet uten å sende en melding du har skrevet i meldingsforfatteren, vises Utkast nedenfor romfiltrene. Klikk på det for å se en liste over alle meldingsutkastene. Velg én for å gå tilbake og skrive meldingen ferdig.
 • Videoen for samtaler og møter vises nå i samtaleområdet. I tillegg la vi til en filmstripe nedenfor den, slik at du kan se videoen til opptil fire andre personer som er i møtet sammen med deg.
 • Du kan nå du angi ringekilder for lyd, video og innkommende anrop i appen når du velger Innstillinger fra Alternativer-fanen.
 • Du kan også angi varslene for alle meldinger i appen fra Innstillinger.
 • De nyttige veiledermerkene som vises når du bruker en funksjon for første gang, er borte. Men vi legger dem snart inn igjen.
 • For tiden kan du ikke legge igjen én-til-én-meldingene dine.
 • Vi jobber fortsatt med å støtte berøringsinndata, så du må foreløpig bruke musen.
 • Vi vet hvor godt dere likte stavekontrollen vår. Ikke bekymre deg. Vi jobber med å legge den til igjen for dere.

På grunn av en obligatorisk oppdatering av tjenestene våre, kan du ikke logge på med følgende eldre versjoner av Webex for Mac fra følgende dato:

 • 31. juli 2021 for alle versjoner opp til (men ikke inkludert) 41.1.0.17740

Du må avinstallere appen manuelt. I Programmer-mappen drar du appen til papirkurven, og eventuelt kan du tømme hurtigbufferen for Webex. Last ned Webex-appen og kjør DMG-filen. Ta kontakt med systemansvarlig for å få hjelp.

22. september 2021

Versjoner: 41.9.0.20091

Vi har løst følgende problem:

 • Du kunne ikke se statusen til noen personer.

7. september 2021

Versjon: 41.9.0.19961

Vi har løst følgende problemer:

 • Når du ble med i et møte som gjest ved bruk av appen, ble ikke påloggingsskjermen lokalisert.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når du ringte inn til et møte ved bruk av en paret flerplattformtelefon, ble du koblet fra i løpet av møtet.

  • Når du ringte noen ved bruk av et telefonnummer og deretter overførte samtalen til en annen person, var tittelen på samtalevinduet feil.

  • Anropsloggen viste alle innkommende og utgående anrop som avbrutt.

  • Samtalevarigheten inkluderte ved en feil ringetiden.

  • Du kunne ikke slå sammen en samtale for å gjøre den til en telefonkonferanse.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • UcLogin-krasj registrerte loggleverandør.

  • Ansvarsfraskrivelsen for nødetatene ble feil formatert på fransk.

26. august 2021

Versjon: 41.8.0.19868

Vi har gjort følgende forbedringer og vil begynne å distribuere dem til kunder i løpet av den neste uken:

 • Alternativene for å bli med i Webex-appen brukes konsekvent, uansett om du blir med fra Webex-appen eller fra en møtekobling, selv om du endrer alternativene for lyd, video eller virtuell bakgrunn i løpet av et møte.

 • Når du er logget på Webex-appen, trenger du ikke logge på igjen når du blir med fra Microsoft Outlook.

Vi har løst følgende problemer:

 • Noen ganger ble appen avsluttet uventet når du svarte på en tråd.

 • Du så ingen feilmelding når du prøvde å endre profilbildet eller visningsnavnet mens organisasjonen hindret deg i å endre profilbilde eller visningsnavn.

 • Hver gang du logget på appen, så du popup-vinduet Hva er nytt.

9. august 2021

Versjon: 41.8.0.19732

Vi løste følgende problemer:

 • Noen polske oversettelser ble avkortet.

 • Noen ganger så du et tilkoblingsproblem når du åpnet Tilstandskontrollen

 • Hvis du hadde en bypass-proxy-liste, kunne du noen ganger ikke koble til Webex-tjenester utenfor nettverket.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når du var i en samtale i mobilappen eller den tilkoblede bordtelefonen, vistes ikke det grønne anropsvarselet på skrivebordsprogrammet.

  • Du kunne ikke svare på det andre anropet til en samtalekø.

  • Feil nummer ble vist i oppringer-ID-en når du mottok et anrop.

  • Tysk oversettelse ble avkortet når du klikket på profilbildet ditt og gikk til Innstillinger > Anrop > Samtalekø.

  • Fargen på teksten for Samtalekøer og Samtaleinnstillinger gjorde det vanskelig å lese i nettappen.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Etter å ha mottatt en oppdatering med ringetilstand, spilte ikke Webex ringetonen.

  • Telefontjenesten kobles ikke til etter at du byttet nettverk eller datamaskinen forlot hvilemodus.

7. juli 2021

Versjon: 41.7.0.19440

Vi løste følgende problemer:

 • Når du limte inn en kobling som hadde en bindestrek, fikk du en feilmelding siden appens koblingsgjenkjenning mot Clickbait ikke tillot bindestreken i Unicode-format.

 • Når du brukte en VPN-tilkobling, tok det flere minutter å koble til appen.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når du ikke hadde vært aktiv i Webex på en stund, måtte du noen ganger starte programmet på nytt for å gjenopprette tilkoblingen.

  • Når du mottok et innkommende anrop, viste ikke anropsvarselet oppringer-ID-en på riktig måte.

  • Når bordtelefonen var koblet til Webex og du brukte bordtelefonen til å sette en samtale på vent, kunne du ikke gjenoppta samtalen fra skrivebordsprogrammet.

8. juni 2021

Versjon: 41.6.1.19162

Vi har satt den automatiske oppdateringen av skrivebordsprogrammet midlertidig på vent til 15. juni, men du kan laste ned oppdateringer til skrivebordsprogrammet på https://www.webex.com/downloads.html

2. juni 2020

Versjon: 41.6.0.19119

Vi løste følgende problemer:

 • Når du brukte Webex for Government og du hadde en HDD-stasjon, brukte appen noen ganger 100 % av datamaskinens disk.

 • Vi løste følgende problemer når du koblet til innholdsbehandling for virksomheter:

  • Du kunne ikke koble en rotmappe i Microsoft OneDrive og SharePoint.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Hvis du brukte appen på nederlandsk og prøvde å legge til en egendefinert kontakt, ble knappen avkuttet.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Du ble koblet fra etter 15 minutter i en aktiv samtale.

  • Når du startet en telefonkonferanse og en fjerde person ble lagt til, kunne alle høre deg, men du kunne ikke høre andre.

  • Video forsvant når du satte en samtale på vent mens noen delte skjermen.

  • Du kunne ikke bruke DTMF pause-funksjonen (,) på det numeriske tastaturet når du foretok et anrop.

  • Du kunne ikke dele skjermen etter at en samtale ble overført.

  • Du kunne ikke slutte å dele skjermen når personen i den andre enden av samtalen brukte en enhet som ikke støttet skjermdeling (for eksempel en bordtelefon).

28. mai 2021

Versjon: 41.5.0.19072

Vi løste følgende problem:

 • Når du brukte macOS Big Sur 11.4, var det noen brukere som ikke kunne logge på.

24. mai 2021

Versjon: 41.5.0.18911

Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

 • Noen ganger kunne du ikke motta et innkommende anrop.

Vi løste følgende problem når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

 • Noen ganger kunne du ikke ringe ut.

21. mai 2021

Vi har oppdatert appversjonen for mars som er tilgjengelig for organisasjoner som aktiverte innstillingen Egendefinert oppdateringsplan i Cisco Webex Control Hub. Appversjonen for mars er 41.3.0.18986.

18. mai 2021

Vi har oppdatert appversjonen for april som er tilgjengelig for organisasjoner som aktiverte innstillingen Egendefinert oppdateringsplan i Cisco Webex Control Hub. Appversjonen for april er 41.4.0.18737.

11. mai 2021

Versjon: 41.5.0.18815

Vi har oppdatert appversjonen for mai. Denne versjonen av appen begynner å distribueres til eksisterende kunder i dag.

4. mai 2021

Versjon: 41.5.0.18787

Vi løste følgende problemer:

 • Når firmaets retningslinjer for oppbevaring ble angitt til 24 timer, fikk du noen ganger feil ved innlasting av meldinger i områder.

 • Når du kopierte en melding som inkluderte en kobling, fikk du feilaktig en feilmelding når du prøvde å lime inn den kopierte teksten i et område.

 • Noen ganger hadde du ikke Meldinger-fanen i appen for å sende meldinger.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Meetings i Webex:

  • Du kunne ikke bruke Bli med-knappen i skrivebordsprogrammet til å bli med i et møte som er planlagt i Google Calendar.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når du startet en telefonkonferanse, fikk du se en melding om at opptaket stoppet. Samtaleopptaket ble ikke påvirket.

  • Når du ville hente en samtale som var parkert på en Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phone, ble det bare enveisvideo.

  • Når du parkerte en samtale og klikket på Mer ved siden av Hent-knappen, fikk du en tom liste.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Nummeret du konfigurerte for Utvid og Koble til, ble ikke husket hvis du brukte det samme nummeret for Single Number Reach.

  • Telefontjenesten din kunne ikke koble til når du koblet fra VPN-en din.

22. april 2021

Versjon: 41.4.0.18629

Vi løste følgende problem når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

 • Når du satte en samtale på vent og deretter gjenopptok samtalen, kunne ikke den andre parten høre deg.

16. april 2021

Versjon: 41.4.0.18595

Vi løste følgende problem når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

 • Når du prøvde å svare på et anrop fra en skjult oppringer-ID (anonym) som ble vist som Anrop i Webex, fikk du feilaktig feilmeldingen om at samtalen ikke lenger var tilgjengelig.

7. april 2021

Versjon: 41.4.0.18516

Vi gjorde følgende forbedring når du kobler til bedriftens innholdsadministrasjon:

 • Når du forhåndsviser en fil i Box, kan du nå klikke for å redigere filen.

Vi løste følgende problemer:

 • Noen ganger så du ikke koblingen til det personlige rommet på kontaktkort.

 • Når du leste et område og byttet til en annen fane, ble nye meldinger på området feilaktig merket som lest.

 • Når du bruker macOS 11 (Big Sur), hadde du ikke alternativet Kopier kobling når du høyreklikket på en kobling i et område.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når noen ringte deg og la på før du svarte, ville du fortsette å høre det ringe.

  • Du kunne ikke lukke Hent-vinduet etter at en samtale var parkert.

  • Når du brukte det numeriske tastaturet til å ringe et nummer med mer enn 20 sifre, fikk du en feilmelding som sa oppringing «Beklager, det er ikke mulig å ringe telefonnumre».

  • Tidtakeren for samtale ble tilbakestilt når du begynte å dele skjermen.

  • Samtalen ble frakoblet hvis du og personen du var i en samtale med satte samtalen på vent.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Overføring av kontakter fra Jabber til Webex mislyktes på grunn av skille mellom store og små bokstaver i e-postadresser.

  • Du så meldingen Dårlig nettverk i appoverskriften selv om du ikke opplevde merkbare lyd- eller videoproblemer i løpet av en samtale.

  • Du vil ikke se bordtelefonen din i listen Koble til en enhet i appoverskriften.

  • Du kunne ikke dele skjermen eller programmet i løpet av en samtale.

11. mars 2021

Versjon: 41.3.0.18191

Vi løste følgende problem:

Selv om du var en eksisterende bruker, behandlet Webex deg som en ny bruker og viste deg innføringsskjermbilder.

Du kan sjekke ut hva som er inkludert i denne oppdateringen ved å laste den ned herfra: https://www.webex.com/downloads.html.

2. mars 2021

Versjon: 41.3.0.18143

Vi har gjort noen forbedringer i meldingssøk. Du får nå se at resultatene vises nesten umiddelbart.

Vi løste følgende problemer:

 • Vi har oppdatert Tjenestevilkår-koblingen i appen.

 • Du kunne ikke bla ned på skjermbildet for enkel pålogging.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når du satte et anrop på vent og deretter prøvde å foreta et Webex-anrop, ble det anropet på vent frakoblet.

  • Når du var i en samtale med noen som delte skjermen sin, ville du noen ganger få et annet varsel om innkommende anrop fra samme person.

  • Når du prøvde å overføre en aktiv samtale, kunne du ikke fullføre overføringen mens samtalen ringte.

  • Etter at du hadde lagt til noen andre i en aktiv samtale og deretter slått sammen de to samtalene, kunne ikke lyden lenger høres.

  • Hvis du nylig hadde parkert en samtale og prøvde å parkere en annen samtale, fikk du følgende feilmelding: «Ingen parkeringsnummer er tilgjengelig».

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Du kunne ikke bli med i et Webex-møte med alle funksjoner ved bruk av Ring meg.

11. februar 2021

Versjon: 41.2.0.17979

Vi løste følgende problemer:

 • Når du oppdaterte profilen og deretter åpnet profilinnstillingene på nytt, var siden tom.

 • Når du ble med i et møte, kunne du ikke veksle mellom alternativene med tab-tasten.

 • Noen ganger når du ble med i et møte som gjest, ble ikke videoen din vist.

 • Noen ganger mottok du flere varsler for det samme møtet, inkludert når datamaskinen var låst

3. februar 2021

Versjon: 41.2.0.17887

Vi løste følgende problemer:

 • Når organisasjonen brukte proxy, kunne du noen ganger ikke logge på appen.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når du prøvde å trekke tilbake et anrop mens du var koblet til en Webex-enhet, mislyktes tilbaketrekkingen.

  • Det oppstod lyd- og tilkoblingsproblemer ved forsøk på å foreta en telefonkonferanse.

27. januar 2021

Versjon: 41.1.0.17740

Vi løste følgende problem:

 • Når du sendte en melding på et område, ble ikke området flyttet til toppen av Områder-listen.

13. januar 2021

Vi har oppdatert appversjonene for oktober og november. Disse oppdateringene inkluderer vedlikeholdsrettinger. Disse appene er tilgjengelige for organisasjoner som aktiverte innstillingen Egendefinert oppdateringsplan i Cisco Webex Control Hub.

 • Oktober: 40.10.1.17576

 • November: 40.11.0.17575

12. januar 2021

Versjon: 41.1.0.17621

Vi løste følgende problemer:

 • Når administratoren deaktiverte innstillingen for klassifiserte områder og du var logget på, kunne du fremdeles klassifisere områder.

 • Når du redigerte en melding, ble det noen ganger ikke vist eldre meldinger i området.

 • Noen ganger ble ikke meldinger vist riktig.

 • Hvis bedriften din brukte varemerking, og appen ikke lastet ned logoen ved pålogging, så du bare en tom logo.

 • Du kunne velge en lyd for meldingsvarsler, men appen spilte alltid pipetonen.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når du la til et telefonnummer i en kontakt og ringte denne kontakten, gikk samtalen gjennom som en Ring på Webex i stedet for Webex-anrop.

  • Du kunne ikke avslutte en samtale.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Du fikk ikke et varsel om innkommende anrop når en annen oppringing kom inn.

6. januar 2021

Versjon: 40.12.0.17554

Vi har oppdatert appversjonen for desember. Denne versjonen av appen begynner å distribueres til eksisterende kunder i dag.

10. desember 2020

Versjon: 40.12.0.17322

Vi oppdaterte appversjonen for desember. Hvis du vil se hva som er inkludert i denne oppdateringen før organisasjonen oppdateres automatisk, kan du laste ned denne oppdateringen fra https://www.webex.com/downloads.html.

Vi løste følgende problem når du bruker Unified CM:

 • Når du var i en samtale, kunne du ikke bruke tastatursnarveier.

8. desember 2020

Versjon: 40.12.0.17293

Webex Teams er nå den helt nye Webex.

Hvis du vil se hva som er inkludert i denne oppdateringen før organisasjonen oppdateres automatisk, kan du laste ned denne oppdateringen fra https://www.webex.com/downloads.html.

Vi gjorde følgende forbedringer:

 • Webex støtter nå filkarantenen i Mac OS X. Når du laster ned en fil, kan den bli merket som satt i karantene, avhengig av hva den inneholder. Du kan ikke åpne filen før du erkjenner at du har lastet den ned med hensikt, og at du ønsker å kjøre appen eller åpne filen.

Vi løste følgende problemer:

 • Webex fryste når du klikket på profilbildet ditt.

 • Webex krasjet etter at du har startet datamaskinen på nytt fra hvilemodus.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Når du mottok et innkommende anrop mens du var koblet til en enhet, men valgte å svare på anropet i skrivebordsprogrammet, måtte du koble til enheten på nytt etter at samtalen var avsluttet.

  • Når noen delte skjermen i løpet av en samtale, så du ikke zoomalternativet.

  • Når du mottok et innkommende anrop fra noen i organisasjonen, vistes e-postadressen deres som innringer-ID i stedet for navnet deres.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Unified CM:

  • Når du mottok et innkommende anrop mens du var koblet til en enhet, men valgte å svare på anropet i skrivebordsprogrammet, måtte du koble til enheten på nytt etter at samtalen var avsluttet.

  • Når du skrev inn legitimasjonen på fanen Telefontjenester i Innstillinger, og deretter klikket på Lagre, forsvant Innstillinger-vinduet, noe som gjorde det vanskelig å vite om endringene ble lagret.

  • Når noen delte skjermen i løpet av en samtale, så du ikke zoomalternativet.

  • Når du mottok et innkommende anrop fra noen i organisasjonen, vistes e-postadressen deres som innringer-ID i stedet for navnet deres.

25. november 2020

Versjon: 40.11.0.17133

Vi løste følgende problemer:

 • Noen ganger kunne du ikke legge til personer i et område.

 • Når du filtrerte områdene dine og deretter kikket på et område, ble filteret fjernet fra områder-listen.

 • Vi løste følgende problemer når du koblet til innholdsbehandling for virksomheter:

  • Når administratoren valgte å aktivere koblede mapper og gjøre dem til standard lagringssted i Control Hub, ble ikke koblede mapper angitt som standardlagringsplass automatisk. I stedet ble du som standard bedt om å angi den koblede mappen manuelt.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Du erfarte videoproblemer når du ringte fra skrivebordsprogrammet til en Polycom.

  • Forsøk på fjernsamtaler fra skrivebordsprogrammet eller mobilappen feilet.

  • Noen ganger er det en liten forsinkelse i registreringen av telefontjenesten.

  • Når du prøvde å overføre en samtale og ingen tok telefonen, kunne du ikke høre den som ringte, men de kunne høre deg.

  • Du kunne ikke høre innkommende anrop ringe på skrivebordshøyttaleren.

  • Samtalekøer åpnes i en ekstern nettleser med en feilmelding hvis nettvisning for Samtaleinnstillinger ble konfigurert.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Unified CM:

  • Du så en feilmelding om at telefontjenester var frakoblet når telefontjenesten skulle fungere.

4. november 2020

Versjon: 40.10.1.16903

Vi løste følgende problem når du bruker Meetings i Webex Teams:

 • I et møte, når du hadde en aktiv taler, kunne du ikke åpne deltaker- eller chattevinduene.

29. oktober 2020

Versjon: 40.10.1.16875

Vi løste følgende problemer:

 • Når du tok et skjermbilde, flyttet fokuset feilaktig til søkeområdet.

 • Noen ganger når du brukte Outlook-integrasjon, ble ikke status vist riktig, og du hadde ikke muligheten til å koble til Microsoft Outlook i Innstillinger.

 • Du kunne ikke forlate et område ved bruk av Forlat på områdemenyen

 • Noen ganger ble du logget av appen og kunne ikke logge på igjen.

 • Det oppstod et problem ved lagring av samtalene lokalt.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Meetings i Webex Teams:

  • Demp-knappen viste at du var dempet, men andre kunne høre deg i et områdemøte.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Du hørte bare ringingen av et innkommende anrop i 30 sekunder, og så stoppet ringingen.

  • Webex Teams viste statusen din som i en samtale når du ikke var i en samtale.

  • Når du ringte fra skrivebordsappen, ble samtalen automatisk satt på vent.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Du kunne ikke overføre en samtale eller legge til en annen person i en samtale.

7. oktober 2020

Versjon: 3.0.16651.0

Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

 • Vi løste et problem med minnebruk.

Denne versjonen oppdaterer september-appen som er tilgjengelig for organisasjoner som har aktivert innstillingen Egendefinert oppdateringsplan i Cisco Webex Control Hub.

30. september 2020

Versjon: 3.0.16605.0

Vi løste følgende problemer:

 • Noen franske oversettelser i appen ble avkortet.

 • Når du oppgraderte appen, så du ikke alternativet «Koble alltid til Microsoft Outlook» i Innstillinger.

 • Vi løste følgende problemer når du koblet til innholdsbehandling for virksomheter:

  • Når filer ble delt fra SharePoint, hadde noen filer SharePoint-etiketten mens andre filer viste OneDrive-etiketten.

  • Når du valgte å dele en Box-fil, viste listen bare 3 filer om gangen, og resten av skjermen var tom.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Statusen din ble ikke vist riktig.

  • Når noen ringte deg, hørte du bare ringetonen din i 30 sekunder.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Når du prøvde å overføre et anrop eller legge til noen i en samtale, forsvant Ring-knappen etter at du skrev inn personens nummer på tastaturet. Hvis du brukte musen til å velge numrene på tastaturet, forble Ring-knappen som forventet.

  • Det oppstod lydproblemer med G.729-kodeken.

31. august 2020

Vi har oppdatert appversjonen for juli som er tilgjengelig for organisasjoner som aktiverte innstillingen Egendefinert oppdateringsplan i Cisco Webex Control Hub. Appversjonen for juli er nå 3.0.16273.0 og inneholder følgende feilrettinger:

 • Appen ble avsluttet uventet når du endret den virtuelle bakgrunnen i løpet av et møte.

 • Når du brukte Anrop i Webex Teams (Webex Calling) og ringte til en egendefinert kontakt, foretok appen et Webex Teams-anrop.

27. august 2020

Versjon: 3.0.16285.0

Vi løste følgende problemer:

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Meetings i Webex Teams:

  • Når den lokale enheten var koblet til et møte, og du koblet til enheten ved bruk av Webex Teams, kunne du ikke bli med i møtet fra Webex Teams. Du kunne imidlertid ikke ringe eller dele skjermen uten å logge av appen.

  • Når administratoren hadde aktivert den interne innstillingen for ring tilbake til telefonkonferanse, kan du ikke velge Ring meg på-alternativet for lyd i et møte.

  • Når du prøvde å bli med i et møte som var fullt, så du ikke riktig melding.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Når du skrev inn PIN-koden for talepost for å hente talemeldinger, hørte du to toner for hvert siffer du skrev inn.

  • Talepostikoner, for eksempel Spill av og Slett, dukket ikke opp og gjorde at du måtte ringe inn i telefonsvarersystemet for å lytte til og administrere talemeldingene dine.

  • Statusen din fortsatte å vise at du var i en samtale selv etter at en samtale var avsluttet.

  • Innstillingen for viderekobling ble ikke opprettholdt mellom skrivebordsprogrammet og mobilappen.

  • De innkommende anropene ble duplisert i anropsloggen på både Alle- og Tapte-fanen, uansett om du svarte på anropet eller ikke.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Webex Teams ba om tokenutløp selv om oppdateringstokenet faktisk ikke hadde utløpt.

  • Du kunne ikke fullføre en overføring etter at du skrev inn navnet på personen du ville overføre samtalen til.

  • Når du søkte etter noen å ringe, kunne du ikke ringe fra søkeresultatene hvis oppføringene startet med et nummer.

26. august 2020

Vi har oppdatert appversjonen for juni som er tilgjengelig for organisasjoner som aktiverte innstillingen Egendefinert oppdateringsplan i Cisco Webex Control Hub. Appversjonen for juni er nå 3.0.16269.0

30. juli 2020

Versjon: 3.0.16040.0

Vi løste følgende problemer:

 • Noen ganger ble ikke statusen oppdatert for personer før du flyttet musen over bildet av dem.

 • Når bedriften brukte Enkel pålogging (SSO), kunne du ikke logge på hvis e-postadressen inneholdt spesialtegn, for eksempel apostrofer.

 • Vi løste følgende problemer når du koblet til innholdsbehandling for virksomheter:

  • Når du oppga en kobling til en mappe, viste filer som var delt fra SharePoint ved en feil en OneDrive-etikett.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Du så et gult telefonikon til venstre i appvinduet, som lot deg vite at telefontjenestene ikke var tilkoblet, men når du klikket på ikonet for å åpne samtaleinnstillingene og klikket på Koble til på nytt-knappen, skjedde ingenting.

  • Når du fikk en talemelding, måtte du klikke på fanen Talepost to ganger for å se meldingen i listen.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Noen ganger plukket ikke appen automatisk opp serverendringer i Unified CM-miljøet.

  • Det kan hende du ikke har kunnet dele skjermen når du ringte til en Webex Teams-brukers videoadresse.

25. juni 2020

Versjon: 3.0.15711.0

Vi løste følgende problemer:

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Meetings i Webex:

  • Når du ble med i et Webex-teammøte ved bruk av bordtelefonen, forsvant samtalekontrollvinduet i løpet av møtet.

  • Hvis du prøvde å bli med i et møte som fant sted langt i fremtiden eller tidligere, vises en unøyaktig feilmelding.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Webex Calling):

  • Du kunne ikke viderekoble anrop.

  • Du fikk ikke muligheten til å ringe noen når du ville legge dem til i en samtale.

  • Du kunne ikke foreta et Webex-anrop.

  • Statusen din fortsatte å vise deg i en samtale etter at en samtale var avsluttet.

  • Hvis en samtale ble videresendt til deg fra en samtalekø, vil du se kønavnet som oppringer-ID i stedet for oppringerens navn.

  • Du kunne ikke inkludere en fjerde person i en konferansesamtale.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Når du gikk for å bruke det numeriske tastaturet i appen, har du kanskje lagt merke til at det manglet +-tegnet.

  • Problemet oppstod når du valgte å bruke høyttaler og mikrofon i operativsystemet i løpet av en samtale, men også hadde et headset koblet til datamaskinen – men ikke valgt i Webex Teams. Når du trykket på demp-knappen på et headset, fikk du en lydmelding som fortalte deg at du var dempet når du faktisk ikke var det. Lyden fortsatte å bli sendt via OS-mikrofonen.

  • Statusen din viste ikke at du var i en samtale når du brukte bordtelefonen.

  • Når du ringte en annen person i organisasjonen mens du var koblet til bordtelefonen, og du etterlot denne personen en talemelding, ble du fjernet fra området du hadde med denne personen.

  • Tapte anrop viste ikke et telefonnummer i samtaleloggen.

17. juni 2020

Versjon: 3.0.15645.0

Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Webex Calling):

 • Noen ganger kunne du ikke ringe til et telefonnummer.

28. mai 2020

Versjon: 3.0.15485.0

Vi løste følgende problemer:

 • Når du var den eneste moderatoren i et team, kunne du feilaktig fjerne deg selv som teammoderator.

 • Webex brukte ikke reserveproxyen din.

 • Når bedriften brukte Enkel pålogging (SSO) og du skrev inn feil e-postadresse, kunne du ikke logge på med riktig e-postadresse.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Meetings i Webex:

  • Vi løste problemene knyttet til å bli med i møter der det kreves et passord eller en PIN-kode.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Webex Calling):

  • Når du flettet to aktive samtaler for å opprette en telefonkonferanse mens du var på farten, viste deltakerlisten dupliserte oppføringer.

  • Du så ikke videoen til noen når de ringte deg.

  • Når du ringte fra appen til et telefonnummer, ble ikke telefonnummeret vist i anropsvinduet.

  • Statusen din ble ikke oppdatert når du var i en samtale.

  • Når du overførte en samtale, kunne du ikke koble fra samtalen.

  • Når du la til mer enn to personer i en samtale, ble lyden inkonsekvent.

  • Koblingen for selvpleieportalen åpnet ikke Brukerportalen for Webex Calling.

  • Fullfør overføring-knappen forsvant når en samtale ble overført.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Når du tok opp et innkommende anrop, ble det opprettet et nytt område uten navn.

  • Når du ringte til et uregistrert nummer eller en videoadresse ved et uhell, ville du motta et varsel om at nummeret var ugyldig, men når du lukket anropsvinduet, fortsatte summetonen.

  • Hver gang du satte en samtale på vent og deretter gjenopptok samtalen, så du en ny samtaleoppføring i anropsloggen.

  • Når du overførte et anrop, hadde ikke personen i den andre enden lyd.

13. mai 2020

Versjon: 3.0.15410.0

Vi løste følgende problemer:

 • Når administratoren la til en egendefinert hjelpekobling, åpnet koblingen to ganger når noen klikket på hjelp-ikonet.

 • Du kunne ikke starte et møte ved bruk av personlig rom-koblingen i møtefanen.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Når du var i en samtale, ble ikke tilgjengeligheten endret til I en samtale.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Noen ganger når du tok opp et møte lokalt, ble dempet lyd tatt opp.

  • Når du ringte et ugyldig nummer, hørte du opptatt-tonen.

30. april 2020

Versjon 3.0.15333.0

Vi gjorde følgende forbedringer:

 • Boter er nå oppført i søkeresultatlisten Personer.

Vi løste følgende problemer:

 • Når du var teammoderator, kunne du ikke flytte områder ut av et team.

 • Før du ble med i et møte, viste forhåndsvisningsvinduet noen ganger en lydenhet som var forskjellig fra enheten du hadde valgt å bruke.

 • Når du ble med i et møte ved bruk av en kobling fra et eksternt program, ble ikke alltid møtedetaljene fylt ut.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Du kunne ikke slå sammen to aktive samtaler for å starte en telefonkonferanse.

  • Når du satte noen på vent, ble samtalen koblet fra.

  • Når du var i en videosamtale ved bruk av en lokal enhet, ble videoen koblet fra etter 15 minutter.

  • Fremdriftsindikatoren ville spinne i det uendelig når du la til et viderekoblingsnummer.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Du hørte ikke en opptatt-tone når forventet.

  • Talepost-fanen ble vist som frakoblet.

  • Du ble stadig bedt om å oppgradere headset.

24. april 2020

Versjon 3.0.15283.0

Vi gjorde følgende forbedringer:

 • Vi har gjort noen endringer for å forbedre søkene.

 • Vi har gjort noen forbedringer i minnebruken.

9. april 2020

Versjon 3.0.15221.0

Vi løste følgende problemer:

 • Du kunne ikke bli med på et områdemøte når noen hadde videresendt invitasjonen til deg.

 • Når du var koblet til en lokal enhet, kunne du ikke dele skjermen.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Noen ganger mistet du lyden når du slo sammen to samtaler.

1. april 2020

Versjon: 3.0.15164.0

Vi løste følgende problemer:

 • Når du brukte Anrop i Webex Teams (Unified CM), avsluttet appen noen ganger uventet.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Viderekobling ble ikke aktivert i appen når du valgte viderekobling, og sendte alle anrop til telefonsvareren i settings.webex.com.

  • Endringer du gjorde i viderekobling av anrop på settings.webex.com, ble ikke riktig gjengitt i appen.

 • Når du blir med i et områdemøte og ringer inn ved bruk av telefonen, må du angi den oppgitte deltaker-ID-en.

20. mars 2020

Versjon: 3.0.15131.0

Vi løste disse problemene:

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Noen ganger ble feil oppringer-ID vist.

  • Telefontjenester ble noen ganger avsluttet uventet og kunne ikke starte og koble til på nytt.

  • Når du brukte tilgangskoder for funksjoner, oppstod det et problem med numre som inneholder mellomrom.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Du kunne ikke bruke tastaturet til inndata fra tastatur i løpet av en samtale.

 • Når du brukte knapper og kort med apper i Webex Teams, løste vi følgende problemer

  • Noen bilder vises feil i full størrelse i kort.

  • Når du hadde flere bilder i kort, ble det lagt til mer plass på feil måte.

  • Når du utvidet størrelsen på et kort, ble ikke meldingsområdet utvidet på riktig måte.

  • Når du valgte å midtstille knappene på kortet, ble de venstrejustert.

  • Høyden på rullegardinlister for kort gjorde det vanskelig å lese teksten.

  • Når du har flere knapper, vises innholdet for den første knappen som ble klikket over innholdet fra en hvilken som helst annen knapp.

12. mars 2020

Versjon: 3.0.15092.0

Vi har gjort noen oppdateringer for å skalere stabiliteten.

28. februar 2020

Versjon: 3.0.15015.0

Vi gir administratorer muligheten til å be om tilgang til produktoppdateringskontroller, slik at de kan velge hvor ofte Webex skal oppdateres for brukere – månedlig eller kvartalsvis. Se Produktoppdateringskontroller for Webex Teams

Vi løste disse problemene:

 • Webex støttet ikke pålitelig to proxyer i en PAC-fil (proxy auto-configuration).

 • Når du ble med i et møte og koblet til en Webex-romenhet, kunne du fremdeles bli hørt av andre deltakere når du dempet lyden.

 • Når du ble med i et møte fra koblingen i en Microsoft Outlook-invitasjon, åpnet møtevinduet bak Webex-appen og var skjult for visning.

 • Når du ble med i et møte paret med en enhet, vistes deltakerlisten som tom.

 • Når du klikket på Slipp inn for å slippe inn noen fra lobbyen i et møte, ble du ført til hovedmøtevinduet i stedet for personlisten.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Noen ganger ble du koblet fra midt i en samtale.

  • Du kunne ikke gjenoppta en samtale mens du delte skjermen.

  • Etter å ha svart på et anrop, kunne du ikke alltid dele skjermen.

  • Webex ville av og til starte på nytt tilsynelatende uten grunn.

  • Når du ringte fra Webex-appen, hørte personen i den andre enden bakgrunnsstøy.

  • Når du overførte et anrop til noen andre, fikk du se muligheten til å fullføre overføringen før den andre personen engang besvarte samtalen.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Når du paret Webex med en Cisco Webex Room Kit-enhet, kunne du ikke ringe ved å skrive inn noens e-postadresse på talltastaturet.

  • Når du brukte talltastaturet til å ringe noen, ble samtalen automatisk en videosamtale.

 • Når du bruker knapper og kort med apper i Webex, løste vi følgende problem:

  • Standardverdien for et input.number-felt var forskjellig på tvers av apper.

12. februar 2020

Versjon: 3.0.14866.0

Vi løste dette problemet:

 • Når du valgte Ikke koble til lyd-innstillingen før du ble med i et møte, ble lyden koblet til møtet.

30. januar 2020

Versjon: 3.0.14741.0

Vi løste disse problemene:

 • Noen ganger var ikke skjermdump-knappen aktivert.

 • Når du planla et møte i et område og inviterte noen som ikke var i området, kunne de ikke bli med hvis de var koblet til bordtelefonen for samtaler.

 • Når du planla et møte på Webex-nettstedet og la til koblingen i en Microsoft Outlook-invitasjon, kunne ikke personer som ble med og deretter forlot møtet, bli med i møtet på nytt.

 • Når du valgte å dele skjermen i et møte, ble noen ganger feil ikon vist for et program.

 • Noen ganger avsluttet appen uventet når du prøvde å bli med i et møte.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Appen ble avsluttet uventet.

  • Du kan ikke foreta et anrop ved bruk av en numerisk SIP-adresse.

 • Når du endret lyden for meldingsvarsler, brukte appen fortsatt pipetonen.

 • Noen ganger førte et tidsavbrudd for HTTPS-proxy på feil måte til at proxy-godkjenningsvinduet ble vist.

17. desember 2019

Versjon: 3.0.14375.0

Det finnes ingen automatisk oppdatering for denne versjonen av Webex Teams. Du kan imidlertid laste ned denne versjonen av Mac-appen på https://www.webex.com/downloads.html

Vi løste disse problemene:

 • Noen ganger når en administrator installerte appen, fjernet ikke påfølgende oppdateringer en sikkerhetskopiversjon av appen.

 • Når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM) og du koblet til bordtelefonen for samtaler, så du ikke en bli med-knapp for møter i områdelisten.

5. desember 2019

Versjon: 3.0.14234.0

Vi løste dette problemet:

 • Noen ganger når du valgte å dele skjermen eller programmet med noen utenfor en samtale, ble ikke skjermen eller programmet delt.

27. november 2019

Versjon: 3.0.14154.0

Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

 • Noen ganger koblet ikke telefontjenestene til.

 • Når du logget av utvidelsen fra en telefon, ble telefonen fremdeles vist i enhetslisten i Webex.

 • Noen ganger når du hadde foretatt flere anrop til noen, vistes dupliserte områder med denne personen i områder-listen.

 • Når du var koblet til bordtelefonen for samtaler og valgte alternativet Bruk telefon for lyd, kunne du ikke koble til møtet.

7. november 2019

Versjon: 3.0.13934

Vi gjorde denne forbedringen:

 • Når du opprettet en tavle på en Webex-tavle, ble det enklere enn noen gang å redigere tavlen. Bare klikk på bildet i Tavle-listen for å begynne å redigere

31. oktober 2019

Versjon: 3.0.13861

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Meldingsutkastene beholdes selv etter en omstart.

 • Når du redigerer meldinger som har markdown, beholdes formateringen.

 • Du kan nå dele skjermen i 4K-oppløsning.

 • Du kan dele skjermen med noen når dere begge bruker bordtelefoner for samtalen. Se Dele skjermen i en samtale med bordtelefon

Vi løste disse problemene:

 • Noen ganger viste områder for direktemeldinger områdenavnet som Ukjent.

 • Når du bruker knapper og kort med apper i Webex, løste vi følgende problemer:

  • Fargen på kortskriften så veldig nedtonet ut.

  • Hvis du brukte PHP-kode i en TextBlock, fikk det Webex til å avslutte uventet.

  • Noe av teksten var ikke tydelig synlig i mørk modus.

  • Når du brukte nestede kort, ble alle visningskortene lukket når du klikket på vis kort.

  • Lyse og mørke fargealternativer i adaptive kort ble vist som samme farge.

  • I mørkt tema var skriften i noen rullegardinalternativer ikke synlig før den ble uthevet.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Når du var i en samtale, kunne du ikke feste forhåndsvisningsvinduet til hovedvideovinduet.

  • Ingen telefontjeneste var tilgjengelig etter at du logget på igjen på grunn av tidsavbrudd for økt.

10. oktober 2019

Versjon: 3.0.13588.0

Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Webex Calling):

 • Appen ble plutselig avsluttet når du flyttet fra et kablet nettverk til et trådløst nettverk.

 • Når du valgte Ring meg for å bli med i et Webex-møte og besvarte samtalen ved bruk av appen, kunne du ikke koble til møtet ved bruk av talltastaturet i Webex.

3. oktober 2019

Versjon: 3.0.13538.0

Vi løste disse problemene:

 • Når du ble med i et møte, ble lyden din automatisk dempet.

 • Vi har løst noen problemer når du søker i Webex.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Du ble ikke bedt om å oppgi brukernavn eller passord etter at du har skrevet inn informasjon om telefontjenestene.

  • Når administratoren konfigurerte samtaler kun med bestemte domener for å bruke Unified CM, ble alle anrop feilaktig rutet gjennom Unified CM.

26. september 2019

Versjon: 3.0.13464.0

I dagens september-utgivelse må Webex oppdatere hele programmet. For å fullføre denne oppdateringen, må hver bruker ha skrivetilgang til mappen der programmet kjører. Hvis Webex for eksempel kjører i Program-mappen, trenger Webex skrivetilgang til denne mappen.

For brukere med skrivetilgang til mappen, fullføres oppdateringen automatisk. For brukere som ikke har skrivetilgang, blir de bedt om legitimasjon for å fortsette med oppgraderingen. Disse brukerne kan velge blant følgende:

 • Angi legitimasjonen og velg OK, så fortsetter oppgraderingsprosessen.

 • Velg Avbryt, oppgraderingen mislykkes, og brukeren vil fortsette å bruke den eldre versjonen av Webex. Når de starter Webex på nytt, blir de igjen bedt om legitimasjon.

Vi løste disse problemene:

 • Når administratoren hadde deaktivert filopplasting ved å deaktivere lokal lagring for innholdsstyring, kunne du fremdeles dra og slippe en fil på et område i områder-listen.

 • Når du ble med i et møte, ble lyden din dempet.

 • Når du var i en samtale, hadde du ikke Tråder i aktivitetsmenyen.

 • Når administratoren hadde deaktivert filopplasting ved å deaktivere lokal lagring for innholdsstyring, kunne du likevel velge en fil fra menyalternativet Last opp fra min datamaskin i appen.

 • Når du valgte å bruke telefonen til lyd i en samtale, så forlot samtalen og prøvde å bli med på nytt ved bruk av datamaskinen for lyd, var alternativet Bruk telefon for lyd fortsatt valgt.

 • Når administratoren hadde deaktivert filopplasting ved å deaktivere lokal lagring for innholdsstyring, kunne du fremdeles legge ut et øyeblikksbilde av en tavle på området.

 • Når du brukte det mørke temaet, ble ikke alternativet Slipp inn for møter vist riktig.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Statusen din ble vist som I en samtale etter at samtalen var avsluttet.

  • Du ble bedt om å logge på telefontjenestene hver dag.

  • Du hadde Telefon- og viderekoblingsinnstillinger når de ikke var tilgjengelige.

  • Du hadde ikke muligheten til å ringe til telefonnumre.

  • Du hadde alternativet Talepost når talepost ikke var aktivert.

  • Noen ganger kunne du ikke registrere deg for telefontjenestene dine.

23. september 2019

Versjon: 3.0.13401.0

Vi har oppdatert hvordan appen oppgraderes til nye versjoner.

18. september 2019

Versjon: 3.0.13354.0

Vi har løst følgende problemer:

 • Det oppstod noen uregelmessige problemer med nettverksressurser når du delte skjermen.

 • Når du i løpet av en samtale åpnet kameraet eller mikrofonen, ble samtalen noen ganger frakoblet.

9. september 2019

Versjon: 3.0.13246.0

Vi løste disse problemene:

 • Ved påfølgende møter i et personlig møterom, kunne du noen ganger ikke bli med.

 • Du hadde ikke muligheten til å moderere et område for enkelte områder.

 • Du hadde ikke muligheten til å legge til et område i et team for noen områder.

 • Når du brukte interaktive kort med apper i Webex, løste vi følgende problemer:

  • Når du la til en liste over alternativer på kortet, var resultatet alltid den siste verdien i listen.

  • Når kortet hadde en tekstboks angitt til å vise flere linjer, viste det ikke flere linjer på riktig måte.

29. august 2019

Versjon: 3.0.13131.0

Vi forbedret hvordan du kobler til enheter trådløst i åpne arbeidsområder.

Vi løste disse problemene:

 • Den pekerfølsomme teksten viste feil lokalisert streng.

 • Du kunne ikke ringe noen når du opprettet et område med dem og du ikke hadde sendt meldinger.

 • Når du delte skjermen i en samtale og slo av videoen, ble navnet ditt vist midt på den delte skjermen.

 • Når du delte skjermen og valgte å dele en skjerm på nytt, kunne du ha sett noen alternativer som ikke var tilgjengelige.

 • Når du brukte interaktive kort med apper i Webex, løste vi følgende problemer:

  • Inndataområdet på kortet hadde ikke riktig farge.

  • For kort med flere visningskort, når de ble aktive, viste de feilaktig alle visningskortene i stedet for kun ett.

  • Når kortet hadde en veksleknapp, ble ikke verdiene endret.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Når du brukte et tredjeparts headset, dempet det noen ganger uventet, og du kunne ikke oppheve dempingen.

15. august 2019

Versjon: 3.0.12984.0

Vi løste disse problemene:

 • Du kunne ikke dele ved bruk av en lokal enhet når enheten hadde innstillingen Samtalekontroll deaktivert.

 • Når du sendte en melding med fire tall etterfulgt av 's, ble ikke teksten vist riktig i meldingsområdet.

 • Når du delte skjermen uten å ringe, ble navnet ditt vist midt på den delte skjermen.

31. juli 2019

Versjon: 3.0.12804.0

Vi løste disse problemene:

 • Appen stoppet uventet når du koblet til en enhet.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Noen ganger ser du et meldingsalternativ for innkommende anrop fra en ukjent innringer.

  • Du kunne ikke se numre når du åpnet listen over siste samtaler.

  • Når du var utenfor firmaets nettverk, kunne du ikke registrere deg når brukerdomenet var forskjellig fra firmaets eksterne serveradresse.

25. juli 2019

Versjon: 3.0.12725.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Vi har oppdatert noen oversettelser for eksisterende støttede språk.

 • Vi har gjort registreringsprosessen for telefontjenesten mer pålitelig for Anrop i Webex (Unified CM).

Vi løste disse problemene:

 • Etter at du valgte å bli med i en samtale ved bruk av telefonen for lyd, forble kameralyset noen ganger på etter at samtalen var avsluttet.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Når du flyttet fra bedriftsnettverket, koblet ikke telefontjenestene alltid til.

  • Telefontjenester koblet ikke til når firmaet brukte en privat sertifiseringsinstans for Unified CM-sertifikatet.

  • Når du koblet til bordtelefonen, ble noen ganger bordtelefonen koblet fra, men i Webex Teams så den ut til å være koblet til.

  • Telefontjenester koblet noen ganger ikke til når du brukte VPN.

  • Når du har koblet til telefontjenestene, forble de noen ganger ikke tilkoblet.

8. juli 2019

Versjon: 3.0.12538

Vi har gitt ut en oppdatering som justerer etter Windows-versjonen, og støtter funksjonene i Hva er nytt i Cisco Webex Teams.

27. juni 2019

Versjon: 3.0.12427.0

Vi løste disse problemene:

 • Når du brukte tab-tasten for å fullføre en @omtale, fungerte det ikke.

 • Når du brukte mørkt tema, ble ikke selskapets navn vist riktig i Om-vinduet.

 • Vi oppdaterte noen oversettelser for eksisterende støttede språk.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Hvis nettverkstilkoblingene ble endret, koblet ikke appen alltid til telefontjenestene på nytt.

  • Når firmaet bruker privat sertifiseringsinstans eller selvsignerte sertifikater, kunne du ikke koble til telefontjenestene.

  • Vi løste noen problemer med utgående samtaler som koblet til, men deretter falt ut.

  • Når du endret Active Directory-passordet, koblet ikke appen til telefontjenestene.

  • Du ble bedt om å koble fra et anrop når du ikke var i en aktiv samtale.

  • Når du var i en aktiv samtale og du også hadde Jabber-klienten koblet til Unified CM, ble det aktive anropet avbrutt.

  • Appen stoppet uventet når du oppgraderte den eller når du avbrøt et pågående andre anrop.

  • I en aktiv samtale så du noen ganger feil kontroller for overføring av samtaler eller for deling av skjermen.

30. mai 2019

Versjon: 3.0.12103.0

Vi løste disse problemene:

 • Du kunne ikke slå videoen på eller av etter at du flyttet en samtale fra en Webex-tavle til Webex Teams-appen.

 • Du så ikke eldre meldinger som ble lagt inn i områder.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Dersom nettverket du var koblet til, ble endret, koblet appen noen ganger ikke til telefontjenestene på nytt

  • Når du logget på utvidelsen på en telefon, ble ikke den telefonen alltid vist i enhetslisten.

  • Når du tok opp bordtelefonen for å ringe, ble samtalen noen ganger foretatt ved bruk av Webex Teams-appen i stedet.

14. mai 2019

Versjon: 3.0.11921.0

Vi har løst noen uregelmessige problemer med deling i møter.

25. april 2019

Versjon: 3.0.11733.0

Vi løste disse problemene:

 • Du kan ikke vise meldinger fra brukere som ble fjernet fra organisasjonen.

 • Når du delte skjermen eller programmet i et møte, kunne ikke alle se det delte innholdet.

28. mars 2019

Versjon: 3.0.11421.0

Vi løste disse problemene:

 • For et område uten tavler, så du ikke Tavler(0)

 • Når du optimerte videoen i en samtale eller et møte, ble ikke innholdet tatt opp når du gjorde lokalt opptak.

 • Du ble bedt om å angi et møtepassord når møtet ikke krevde et.

 • Alternativet Ta opp var tilgjengelig når du brukte telefonen til lyd i en samtale eller et møte og opptak var deaktivert.

 • Vi løste noen problemer med temafarger for varslinger.

 • Du mistet forbindelsen etter at du hadde koblet til en enhet ved bruk av ultralyd.

1. mars 2019

Versjon: 3.0.11143.0

Vi løste dette problemet:

 • Du kan ikke slå et nummer når du koblet til et Cisco Webex-rom eller en bordenhet.

28. februar 2019

Versjon: 3.0.11110.0

Vi gjorde denne forbedringen:

 • Du kan nå åpne nettkoblinger som inneholder japanske tegn.

Vi løste disse problemene:

 • Noen ganger ble det vist dupliserte områder du brukte søkemodifikatoren Med:.

19. februar 2019

Versjon: 3.0.10975.0

Vi har gjort forbedringer i meldingspåliteligheten.

8. februar 2019

Versjon: 3.0.10887.0

Vi gjorde denne forbedringen:

 • Vi oppdaterte teksten i områdepolicyen med teksten «Innhold lagres i opptil <duration>».

6. februar 2019

Versjon: 3.0.10848.0

Vi løste dette problemet:

 • Noen ganger, etter at du har startet datamaskinen på nytt, fikk du en feilmelding om at lyd og video ikke var tilgjengelige.

31. januar 2019

Versjon: 3.0.10802.0

Vi løste disse problemene:

 • Vi løste noen problemer når du bruker Microsoft OneDrive eller SharePoint Online-kontoen til å dele filer.

 • Når du brukte det mørke temaet og koblet til en romenhet, var samtalekontrollvinduet i møtet på datamaskinen hvitt.

 • Vi oppdaterte flere oversettelser.

11. januar 2019

Versjon: 3.0.10626.0

Vi løste disse problemene:

 • Appen avsluttet uventet dersom du delte skjermen med en lokal enhet.

 • Noen ganger ble appen avsluttet appen uventet når du prøvde å bruke innholdsbehandling for virksomheter.

 • Når du la til personer i et område, overlappet etiketten Legg til personer med tekstboksen der du skrev inn navn på personer, noe som gjorde det vanskelig å lese.

3. januar 2019

Versjon: 3.0.10565.0

Vi løste disse problemene:

 • Når du ble med i et møte via telefon ved bruk av Ring meg, ble du frakoblet, men likevel vist i deltakerlisten.

 • Når verten for et møte startet møtet ved bruk av Ring meg, ble de koblet fra, men andre personer ble værende i møtet.

 • Vi løste noen problemer med tekst og bakgrunner i mørke og lyse temaer.

 • Møtelisten som ble vist til deg, selv når du ikke var aktivert for den.

 • Noen ganger ble det vist et tomt møte som er i gang.

 • Når du brukte telefonen til lyd i en samtale eller et møte, kunne du ikke dempe samtalen fra appen.

 • Noen ganger ble markdown deaktivert.

 • Du kunne ikke opprette et nytt område med noen utenfor bedriften din.

Vi gjorde disse forbedringene

 • Vi har fjernet formateringen på tekst som er kopiert fra meldingsvisningen.

 • Vi har oppdatert teksten for når brukere er koblet til et romsystem i mørk modus.

21. november 2018

Versjon: 3.0.10260.0

Kjente problemer:

 • Hvis du blir med i et møte via telefon ved bruk av Ring meg for lyd, og du blir frakoblet, vises du fortsatt i deltakerlisten.

 • Hvis du er møtevert og starter møtet ved bruk av Ring meg for lyd, og du blir frakoblet, blir andre personer værende i møtet.

Disse problemene vil bli løst i løpet av de kommende dagene, og du trenger ikke å oppdatere appen.

Vi løste disse problemene:

 • Søkefeltet i Kontakt en person ble hvitt når du søkte, slik at du ikke kunne lese teksten.

 • Noen ganger ble feil person vist som møtevert.

 • Flaggede meldinger som ble slettet, ble værende i Flagg-filteret.

 • For noen områder ble varsler om nye meldinger vist i Team etter at du hadde sett dem.

 • Meldingsvarsler ble vist tilfeldig i Områder-listen.

 • Navnet på en møtedeltaker ble vist som møtenavnet.

 • Vi oppdaterte flere oversettelser.

9. november 2018

Versjon: 3.0.10112.0

Vi løste dette problemet:

 • Noen ganger kunne du ikke ringe.

25. oktober 2018

Versjon: 3.0.9908.0

Vi gjorde denne forbedringen:

 • Vi gjorde forhåndsvisningsvinduet for filer større og endret posisjonene til navigasjonspilene.

Vi løste disse problemene:

 • Vi løste problemer der appen uventet ble avsluttet for noen brukere.

 • Alternativene for meldingsformatering ble ikke vist på riktig måte.

 • Du kunne ikke kopiere e-postadressen fra et kontaktkort.

 • Du vistes som Invitert i et møte når du ble med fra en rom- eller bordenhet.

 • Du kunne ikke ringe hvis organisasjonen brukte en HTTP-proxy som ba deg om legitimasjon.

 • Områdelisten ble smalere når du @omtalte noen i et område.

 • Innholdet du delte fra skjermen, forble på skjermen etter at du sluttet å dele.

 • Noen ganger fungerte ikke Webex Teams med Outlook-integrasjon fordi en tjeneste ikke kjørte.

 • Møtefanen er nå innrettet etter Windows-appen.

5. oktober 2018

Versjon: 3.0.9693.0

Vi løste disse problemene:

 • Noen ganger hadde områder meldinger som fortsatt ble dekryptert.

1. oktober 2018

Versjon: 3.0.9615.0

Vi gjorde denne forbedringen:

 • Webex Teams støtter macOS 10.14.

Vi løste disse problemene:

 • Innlastingsindikator for samtalelogg i enkelte områder.

 • Initialisering av anrop fra enkelte områder mislyktes.

20. september 2018

Versjon: 3.0.9598.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Konfigurert varemerking for støtte er nå innrettet etter Windows-appen.

Vi løste disse problemene:

 • Appen kunne bli avsluttet uventet på påloggingsskjermen i Mac OSX 10.11.

 • Nettkoblinger som slutter med en lukket parentes, ble ikke vist på riktig måte.

 • Apostrofer i hyperkoblinger ble kodet feil.

 • Hvis du ringer til et personlig rom fra listen Hyppige møter, ble feilaktig den første personen i områder-listen ringt.

 • Møtevarsler ringte ikke fra områder med mer enn to personer.

6. september 2018

Versjon: 3.0.9467.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Meldinger støtter nå animerte GIF-filer, levert av GIPHY. Systemansvarlig kan deaktivere dem for organisasjonen ved bruk av Webex Control Hub.

 • Samtalekontroller vises alltid når du er i en samtale eller et møte mens du er koblet til e rom- eller bordenhet.

Vi løste disse problemene:

 • Det siste tegnet i en nettkobling ble fjernet hvis nettkoblingen endte med en lukket parentes.

 • Det utstående møtevinduet forsvant når du kom returnerte til et område fra et annet.

 • Mikrofonen ble dempet hvis du delte skjermen i løpet av en samtale eller et møte.

 • Du kunne ikke flytte en samtale eller et møte fra en rom- eller bordenhet til datamaskinen.

 • Innhold som ble slettet fra Webex Teams-kontoen din, ble vist hvis kontoen ble lagt til på nytt.

 • Eksterne deltakere kunne moderere teamområder.

 • Navnet på en møtedeltaker ble vist som møtenavnet.

 • Listen over personer i et område forsvant når du flyttet musen.

 • Feilmeldingen for paringsdiagnose ble ikke lokalisert.

 • Du kunne ikke slå av videoen i løpet av et Webex Teams-møte.

 • Bli med-knappen forble på rom- eller bordenheter etter at du flyttet et møte til datamaskinen.

 • Du kunne ikke dempe eller oppheve dempingen av noen i et møte ved å høyreklikke og velge Demp.

23. august 2018

Versjon: 3.0.9308.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Vi justerte rekkefølgen og titlene på elementer i aktivitetsmenyen med Windows-appen.

17. august 2018

Versjon: 3.0.9230.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Knappen Mitt personlige rom vises nå i Møter selv om du ikke bruker Cisco Webex-hybridkalendertjeneste og Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 eller Google Calendar for G Suite.

15. august 2018

Versjon: 3.0.9168.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Det er enkelt å se når personer fra utenfor organisasjonen er i et område. Inndataområdet for meldinger har en gul fargetone og kantlinje rundt seg.

 • Når du kobler til en Webex-enhet manuelt, får du en PIN-kode på enheten som du kan angi i Webex Teams-appen. Dette sikrer at du kobler til riktig enhet.

 • Du kan bruke Wi-Fi til å oppdage og koble til Webex-enheter i nærheten, i tillegg til ultralyd. Du har dette alternativet kun dersom administratoren aktiverer det for organisasjonen ved bruk av Webex Control Hub.

26. juli 2018

Versjon: 3.0.9081.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Du kan nå slå av ringelyden og varselet som dukker opp når noen ringer deg direkte. Klikk på profilbildet ditt, velg Innstillinger, velg Varsler og deretter Demp varsler.

Vi løste disse problemene:

 • Ikke-engelske tegn (Unicode), for eksempel emojier, viste en feilmelding når de ble brukt i noens visningsnavn.

12. juli 2018

Versjon: 3.0.8951.0

Vi løste disse problemene:

 • Du kunne ikke bli med i et planlagt møte fra møtevarselet.

6. juli 2018

Versjon: 3.0.8916.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Vi støtter nå nettkoblinger fra forskjellige domener som .corp og .info, så lenge URL-adressen begynner med https://

Vi løste disse problemene:

 • Det kan hende at anrop ikke fungerer hvis du ofte har endret Wi-Fi-nettverk.

 • Bli med-knappen viste feil forløpt møtetid hvis du ringte eller mottok anrop fra enkelte enheter.

22. juni 2018

Versjon: 3.0.8771.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Vi har endret måten du bruker Søk og filtre på. Søk er nå over områder-listen, og du vil se filtrene dine når du klikker på søkefeltet. Du kan enkelt sortere søkeresultatene ved bruk av de nye faneknappene Områder, Meldinger og Filer. Søkemodifikatorene I: og Fra: er tilgjengelige på Begrens søket ditt-menyen nederst i områder-listen.

 • Vi oppdaterte formatet og fargevalget for områder-listen. Det nye formatet fremhever område og teamnavn, og forhåndsviser ikke meldinger.

 • Nå finner du statusinnstillingene for Ikke forstyrr når du klikker på profilbildet ditt. Vi endret også statusikonet for Ikke forstyrr til en måne.

 • Du kan nå ringe telefonnumre og SIP-adresser fra Søk (der anrop støttes). Du kan også ringe områder direkte fra søkeresultatene.

 • Vi oppdaterte fargene som ble brukt til å representere team.

 • Vi har gjort det enklere å flagge meldinger og se hvilke meldinger som er flagget.

Vi løste disse problemene:

 • Du kunne ikke avslutte en samtale i appen hvis du var koblet til en rom- eller bordenhet.

 • Det minimerte videovinduet ble ikke vist hvis du var i en samtale og minimert appen.

 • Hvis du var i en samtale, dukket nummeret du ringte opp over tastaturet og forhindret deg i å angi nye numre.

7. juni 2018

Versjon: 3.0.8647.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Den nyutformede menyen for tilkobling og deling gir visuell tilbakemelding når den kobles automatisk til en Webex-enhet. Du kan velge fra en liste over nylig tilkoblede enheter eller søke etter en enhet i organisasjonen.

Vi løste disse problemene:

 • Du kunne ikke ringe noen hvis du ikke hadde sendt dem en melding tidligere.

 • Du kunne ikke legge til moderatorer i et team.

5. juni 2018

Versjon: 3.0.8577.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Vi la til popup-vinduer for kunngjøringer av de nye funksjonene for varslinger og tekstformatering.

Vi løste disse problemene:

 • En tom skjerm dukket opp etter at du anga e-posten din for å logge på.

24. mai 2018

Versjon: 3.0.8519.0

 • Vi løste et problem med macOS 10.11 der appen uventet ble avsluttet når du logget på.

21. mai 2018

Versjon: 3.0.8485.0

Cisco Spark er nå Webex. Velkommen!

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Blå prikker vises kun for uleste områder som samsvarer med varslingsinnstillingene. Du kan forbedre fokuset enda mer ved å bruke det nye Varsler-filteret. Antall uleste områder som vises på app-ikonet, samsvarer med Varsler-filteret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tips for behandling av varsler i Cisco Webex Teams.

 • Du kan nå formatere meldingene på en enklere måte ved bruk av rik tekst. Få tilgang til disse nye, brukervennlige alternativene direkte fra verktøylinjen, og forhåndsvis formateringen før du sender meldingen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Formatere meldinger i Cisco Webex Teams.

18. mai 2018

Versjon: 2.0.8481.0

Vi løste disse problemene:

 • Tyske oversettelser vises ikke alle steder.

 • Varslingslyden ble ikke spilt av når du mottok nye meldinger.


Cisco Spark blir snart til Webex. Se opp for neste versjon, som vil ha et nytt navn og app-ikon.

3. mai 2018

Versjon: 2.0.8333.0

Vi løste disse problemene:

 • Noen personer kunne ikke foreta et anrop på et område eller fra listen over tapte anrop.

 • Appen ble avsluttet uventet når du:

  • Lastet opp medielogger.

  • Bekreftet en paret rom- eller bordenhet.

16. april 2018

Versjon: 2.0.8218.0

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Når du nå er i en samtale og prøver å starte en ny samtale, vil du se en melding som advarer deg om å koble fra den aktive samtalen før du foretar en ny.

 • Vi har fjernet delingen mellom Personer og Områder som en del av en bredere designinnsats. Dette er det første trinnet, og i løpet av de neste versjonene vil vi introdusere oppdateringer av appens varslingsinnstillinger og søkefiltre. Disse oppdateringene forbedrer hvordan du viser og administrerer områder i tillegg til å gi deg større kontroll over varslene dine. Cisco Spark for Windows og Mac vil nå fungere som de fleste mobilapper gjør, uten å dele dine ansatte og områder. Hvis du vil se alle direktemeldingene dine, kan du fremdeles bruke Personer-filteret.

Vi løste disse problemene:

 • Når du delte skjermen din til Cisco Spark-tavle fra appen, ble Cisco Spark avsluttet uventet.

 • Hvis det var flere moderatorer på et område, fløt moderatorlisten over til andre områder i appvinduet.

 • Tekst i søkeresultatene overlappet og virket forvrengt.

 • Antall dager til et møte startet ble vist feil.

 • Områder med innhold som hadde utløpt, viste feil dato i Områder-listen.

 • Noen personer kunne ikke foreta et anrop på et område eller fra listen over tapte anrop.

22. mars 2018

Versjon: 2.0.8040.0

Vi løste disse problemene:

 • Når du @omtalte noen på et område med mer enn 600 personer, økte CPU-bruken.

 • Meldinger ble ikke vist når du åpnet et område, og indikatoren for meldingsinnlasting (blå prikker øverst i et område) ble vist permanent.

 • Indikatoren for meldingssending (blå prikker under meldingen din) vises permanent selv om du har sendt en melding.

 • Meldinger med linjeskift sendt fra personer som bruker Cisco Spark for iPhone eller iPad, ble vist feil.

 • Innholdet du delte fra skjermen, ble forvrengt når noen andre begynte å kommentere det.

 • Hvis du forlot et område på Cisco Spark for Web, kunne det hende at området fremdeles ble vist på Cisco Spark for Mac og Windows.

Vi gjorde disse forbedringene:

23. februar 2018

Versjon: 2.0.7828.0

Vi løste disse problemene:

 • Du kunne ikke ringe på noen bedriftsnettverk.

20. februar 2018

Versjon: 2.0.7753.0

Vi løste disse problemene:

 • En indikator for meldingsinnlasting (blå prikker øverst i et mellomrom) dukket opp i områder som ikke hadde meldinger.

 • Det ble vist en feilmelding i områder som ikke hadde meldinger.

 • «Beta» dukket opp øverst i appvinduet.

 • CPU-bruken gikk opp til 40–60 % i løpet av samtaler.

2. februar 2018

Versjon: 2.0.7603.0

 • Vi reduserte hvor ofte vi laster opp logger fra Cisco Spark til serverne våre. Dette hjelper ting til å kjøre jevnere bak kulissene og forbedrer ytelsen til Cisco Spark.

25. januar 2018

Versjon 2.0.7494.0, 2.0.7534.0

 • Vi har løst et problem som hindret deg i å forlate et område.

 • Vi oppdaterte flere oversettelser.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

13. januar 2018

Versjon: 2.0.7396.0

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

 • Vi løste et problem som førte til at du mistet lyd i løpet av en samtale.

12. januar 2018

Versjon: 2.0.7370.0

 • Vi har løst et problem som fikk Cisco Spark til å glemme lydinnstillingene dine etter at du startet appen på nytt.

 • Vi oppdaterte flere oversettelser.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

18. desember 2017

Versjon: 2.0.7251

 • Vi forbedret ytelsen til Cisco Spark.

15. desember 2017

Versjon: 2.0.7202.0

Ny funksjon:

 • Du kan nå invitere gjester til en pågående samtale ved bruk av e-postadressene deres.

Problemer løst:

 • Vi oppdaterte flere oversettelser.

 • Vi har løst et problem som førte til at Cisco Spark feilaktig viste en feilmelding når du ble med i et teamområde.

 • Vi løste et problem som fikk Cisco Spark til å starte ved oppstart selv om du ikke valgte dette alternativet i systeminnstillingene dine.

 • Vi løste et problem som fikk Cisco Spark til å avslutte uventet hvis du brukte macOS 10.13 og sendte tilbakemelding gjennom appen.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

8. desember 2017

Versjon: 2.0.7146

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

30. november 2017

Versjon: 2.0.7056.0

 • Vi har løst et problem som hindret deg i å forlate et område.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

29. november 2017

Versjon: 2.0.7035.0, 2.0.7051.0

 • Vi forbedret ytelsen til Cisco Spark.

24. november 2017

Versjon: 2.0.7018.0

 • Vi løste et problem der ring tilbake-tonen ikke spilte når du ringte.

 • Vi løste et problem med automatisk proxy-registrering i Mac OS 10.13 (High Sierra).

23. november 2017

Versjon: 2.0.6993.0

Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

15. november 2017

Versjon: 2.0.6939.0

Ny funksjon:

 • Møtelisten viser nå alle møtene i et kjent dagsvisningsformat. Den oransje linjen angir gjeldende klokkeslett. Du kan enkelt bytte til listevisning for å vise en liste over møtene for de neste dagene, og deretter gå tilbake til den daglige visningen igjen. Du kan også gå på møter i fortiden (opptil 1 uke før) eller fremtiden (opptil 4 uker i fremtiden). Hvis du klikker på et møte i dagsvisning eller listevisning, vises møtedetaljene. For et møte som er knyttet til et område, klikker du på Melding-aktiviteten for å gå til samtaleområdet.

Problemer løst:

 • Vi har løst et problem som forhindret at meldingsvarslingslyden ble spilt av.

 • Vi har løst et problem som førte til at kontakter ble vist som «Ukjent».

 • Vi løste et problem som forhindret noen fra å logge på Cisco Spark når enkel pålogging var aktivert med Microsoft ADFS, og Mac er internt og presentert med NTLM-godkjenningsflyten.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

1. november 2017

Versjon: 2.0.6752.0. 2.0.6776.0

Ny funksjon:

 • Du kan nå planlegge en samtale med en annen person i Cisco Spark for Windows og Mac. Fra samtalen kan du opprette en kalenderinvitasjon i Microsoft Outlook eller en annen kalender, som inneholder en kobling for å bli med i samtalen. Hvis administratoren har aktivert deg for hybridkalendertjeneste, vises den planlagte samtalen i møtelisten. I tillegg mottar du et varsel og ser en Bli med-knapp i møtelisten 5 minutter før det planlagte starttidspunktet.

Problemer løst:

 • Vi løste diverse problemer som påvirket søkefunksjonen hvis du bruker macOS 10.13.

 • Vi løste et problem der Cisco Spark feilaktig viste en ledetekst for proxy-legitimasjon i et NTLM-miljø som ble konfigurert med enkel godkjenning.

 • Vi løste et problem der hvis du paret med en rom- eller bordenhet, men ikke anga den som hovedanropsenheten din, ble enheten og innstillingene fjernet fra innstillingene dine hvis du flyttet ut av enhetens paringsområde.

26. oktober 2017

Versjon: 2.0.6704.0, 2.0.6738.0

 • Vi løste et problem som avkortet alternativet Kontakt en person når du sendte en melding.

 • Vi forbedret ytelsen ved sending av meldinger.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

17. oktober 2017

Versjon: 2.0.6653.0

 • Vi har løst et problem der du kunne ha meldinger som mangler fra samtaleloggen.

 • Vi løste et problem der Cisco Spark, hvis du brukte macOS 10.0, kan avsluttes uventet etter at en samtale er avsluttet.

 • Vi løste et problem der noen personer ble vist to ganger i listen over inviterte personer til møter i møtelisten.

12. oktober 2017

Versjon 2.0.6621.0

Ny funksjon:

 • Vi viser nå en liste over kommende møter for de neste 4 ukene. Møtelisten krever Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook 365, hybridkalendertjeneste, Calendar Connector versjon 8.8-1.0.4429 og Cisco Spark-appen for Mac versjon 2.0.6595.0 eller nyere.

 • Du kan enkelt bli med i møter 5 minutter før de starter, ved å velge Bli med-knappen i møtelisten eller ved å bli med fra skrivebordsvarselet.

 • Nye alternativer for Cisco Spark-innstillingene lar deg velge når du vil motta de planlagte møtevarslene før møtets starttidspunkt, eller du kan slå dem av.

 • Du kan bli med i et hvilket som helst møte ved å skrive inn videoadressen fra kalenderinvitasjonen i boksen Bli med i et møte i Cisco Spark-appen.

 • Listen over ofte besøkte møter lar deg raskt bli med i møtene dine fra møteområder du besøker ofte.

10. oktober 2017

Versjon 2.0.6621.0

 • Vi løste et problem som hindret deg i å koble til Cisco Spark mens du brukte en ikke-godkjent proxy-server.

9. oktober 2017

Versjon: 2.0.6595.0

Problemer løst:

 • Vi har løst et problem som førte til at appen sendte for mange forespørsler til Cisco Spark-serveren.

5. oktober 2017

Versjon 2.0.6555.0

Ny funksjon:
 • Hvis du har aktivert Google Calendar og hybridkalendertjeneste, kan du nå planlegge møter fra et område og opprette møteinvitasjoner i Google Calendar.

 • Nå kan du finne diagnostisk informasjon om enhetene du parer til med Cisco Spark-appen. For å åpne diagnosevinduet går du til Innstillinger > Enheter og klikker på .

Problemer løst:
 • Du kan nå koble til Cisco Spark ved bruk av en proxy-server for grunnleggende godkjenning.

 • Vi oppdaterte lokalisert tekst som «Send tilbakemelding» og «Inviter gjest».

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

21. september 2017

Versjon: 2.0.6470.0

 • Vi har løst et problem som hindret deg i å se hovedvideoen din mens noen deler skjermen.

12. september 2017

Versjon: 2.0.6368.0

Ny funksjon tilgjengelig

 • Du kan nå se hvem som eier et område ved å kontrollere områdets bevaringspolicy. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eierskap og bevaring for område.

 • Vi løste et problem der du, hvis du kopierte et bilde fra et område og limte det inn i et annet område, så tall i stedet for bildet.

 • Vi løste et problem der forskjellige brukere som logget på samme datamaskin, ikke kunne starte Cisco Spark.

 • Vi løste et problem som lot deg låse et teamområde.

 • Du kan nå pålitelig kopiere og lime inn koblinger fra en nettleser til Cisco Spark.

 • Nå kan du se når du er paret med en Cisco Spark rom- eller bordenhet eller et Cisco Spark Board.

 • Vi løste et problem der hvis du startet en samtale fra et Personer-område, og du inviterte en gjest til samtalen, ble samtalen avsluttet hvis gjesten forlot den.

 • Du hører ikke ekkolyder i løpet av samtaler.

 • Vi oppdaterte lokalisert tekst som «Avslutt møte» og «Slutter» i Cisco Spark.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

24. august 2017

Versjon: 2.0.6199.0

 • Anrop fra personer utenfor Cisco Spark vises ikke lenger som «Ukjent» i anropsloggen etter at du har startet Cisco Spark-appen på nytt.

 • Personer utenfor Cisco Spark vises ikke lenger som «Ukjent» i listen over planlagte møter.

11. august 2017

Versjon: 2.0.6154.0

 • Vi endret oppsettet for meldingsområdet, og du vil se nye ikoner tilgjengelig når du skriver inn meldingene dine.

 • Når du klikker på «Nye meldinger», kommer du til riktig sted i meldingsloggen.

 • Du kan opprette nye områder selv om du har inkludert personer som har forlatt selskapet. Du får en melding om at de ikke ble lagt til.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

26. juli 2017

Versjon: 2.0.6054.0

 • Vi forbedret ytelsen til Cisco Spark.

20. juli 2017

Versjon: 2.0.6007.0

 • Vi har løst et problem som viste personer i firmaet ditt som eksterne brukere på Personer-listen.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

18. juli 2017

Versjon: 2.0.5999.0

 • Vi oppdaterte lokalisert tekst i Cisco Spark og gjorde forbedringer i oppgraderingsprosessen.

7. juli 2017

Versjon: 2.0.5899.0

 • Vi fikset en feil som krasjet Cisco Spark for Mac når du prøvde å sende tilbakemeldinger.

 • Vi forbedret stabiliteten til Cisco Spark.

28. juni 2017

Versjon: 2.0.5820.0

 • Hvis du har en Partner-merket Cisco Spark-konto, kan du nå åpne hjelpeinnhold og sende tilbakemeldinger direkte fra appen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Støtteassistent.

22. juni 2017

Versjon: 2.0.5790.0

 • Når du planlegger et Cisco Spark-møte fra et område, inneholder møteinformasjonen nå en videoadresse (SIP URI) slik at folk kan ringe inn til møtet fra et hvilket som helst standardbasert videosystem eller en rom- eller bordenhet.

 • Du kan nå ringe og motta telefonsamtaler hvis du kobler til en VPN etter å ha startet Cisco Spark.

 • Vi rettet en feil der meldinger ble vist en kort stund på et område, og så forsvant på grunn av en lagringskonfigurasjon angitt av organisasjonens administrator.

 • Vi begrenset antall ganger appen tester tilkoblingen til meldingstjenesten vår.

 • Vi rettet en feilstaving i den nederlandske advarselen som vises når du deler en tavle.

26. mai 2017

Versjon: 2.0.5630.0/ 2.0.5719.0

 • Vi har løst noen problemer med skrift-kerning appen.

 • Vi rettet en nederlandsk oversettelsesfeil.

 • Vi håndterer nå saken når brukeren skriver inn en veldig lang melding.

 • Vi løste et problem der det tok lang tid å laste ned filer i IPv6-nettverk.

 • Vi har gjort noen oppdateringer av oversettelser.

 • Vi gjorde noen rettelser for å forbedre stabiliteten.

 • Vi la til en funksjon for å sende logger fra Mac-klientene dine for feilsøking.

28. april 2017

Versjon: 2.0.5384.0

 • Vi har endret hvor ofte appen ber om teaminformasjon for å forbedre den generelle ytelsen.

14. april 2017

Versjon: 2.0.5175.0

 • Vi har lagt til en visuell representasjon av statusen din som vises på profilbildet ditt.

 • Nylige-listen viser uavhengige lister over personer og områder.

 • Vi forbedret brukerflyten for å skape et område eller kontakte en person.

 • Vi har lagt til støtte for MacBook Pro Touch Bar:

  • Du ser aktivitetsikonene i et område.

  • Du ser ikonene for demp og avslutt anrop i en samtale.

  • Hvis den er paret med en enhet, ser du del skjermen-ikonet.

 • Vi la til veiledning- og veiledermerker for førstegangs opplevelse med Trådløs deling og Paret samtale.

 • Vi gjorde noen rettelser for å forbedre stabiliteten.

4. april 2017

Versjon: 2.0.5000.0 / 2.0.5029.0

 • Manuelt parete brukere kan nå dempe og kontrollere volumet.

 • Nærhetsdeling og trådløs deling er nå tilgjengelig for gratisorganisasjoner.

 • Vi gjorde noen rettelser for å forbedre stabiliteten.

21. mars 2017

Versjon: 2.0.4851

 • Vi har løst et problem der en samtaletittel ble vist i stedet for navnet på en person.

 • Vi har lagt til støtte for syntaksutheving i PowerShell.

 • Vi har forbedret proxy-påvisning.

 • Klienten kan nå bruke den integrerte GPU-en for optimal ytelse.

2. mars 2017

Versjon: 2.0.4592.0 / 2.0.4643.0

 • Vi korrigerte et problem som viste feil antall eksterne personer.

 • Vi har gjort flere forbedringer i brukergrensesnittet.

 • Vi fjernet den 30 sekunder lange lydforsinkelsen som oppstod i begynnelsen av noen samtaler.

 • Vi gjorde noen rettelser for å forbedre stabiliteten.

10. februar 2017

Versjon: 2.0.4348 / 2.0.4424

Vi foretok en intern oppdatering for å forbedre meldingssynkroniseringen.

24. januar 2017

Versjon: 2.0.4286.0

 • Vi løste et problem som førte til at innstillingene for Cisco Spark Spelling ble tilbakestilt til standard Mac OS-innstillinger.

 • Cisco Spark-aktivitet UX-oppdateringer:
  • Cisco Spark-rom kalles nå områder.

  • Det er en ny filterutforming og navigasjonsmeny.

  • Det er et nytt programoverskrift som inneholder søk og statusen din.

  • Det finnes en aktivitetsmeny for områder.

  • Det er nye ikoner og farger.

 • Deling av skrivebord foregår nå i hovedgrensesnittet for Cisco Spark, og ikke i et eget vindu.

 • Teamnavn vises nå i søkeresultatene for områder.

 • Vi løste et problem som førte til at noen personer ble feilaktig merket som eksterne deltakere.

 • Dokumenter med stor sidestørrelse vises ikke som miniatyrbilder.

 • Vi har lagt til lyd, slik at varsler for møter vil pinge og en innkommende samtale fra en person vil ringe.

 • Vi har gjort noen oppdateringer av oversettelser.

 • Vi gjorde noen rettelser for å forbedre stabiliteten.

15. desember 2016

Versjon: 2.0.3948.0 / 2.0.3970.0

 • Vi har lagt til korte egendefinerte lyder for meldingsvarsler.

 • Minisamtalevinduet vises automatisk når du bytter samtale eller minimerer vinduet. Dersom Spark mister fokus, vises ikke minisamtalevinduet ved å flytte til et annet program.

 • Vi forbedret feilmeldingen på påloggingsskjermen, som vises når noen ikke har de nødvendige påloggingsrettighetene.

 • Vi oppdaterte oversettelsene.

 • Vi har gjort noen stabilitetsutbedringer.

 • Tillat e-post med en apostrof.

1. desember 2016

Versjon: 2.0.3785.0

 • Vi har løst et problem for å forbedre nøyaktigheten til navnene som vises i listen Nylige rom. Tidligere fikk brukere som hadde et visningsnavn i formatet <LastName>, <FirstName> kun vist etternavnet sitt.

17. november 2016

Versjon: 2.0.3702

Vi har rettet en feil som forårsaket en påloggingsfeil for førstegangsbrukere.

14. november 2016

Versjon: 2.0.3651

 • Forbedret ytelsen når du har mange nylige rom.

 • Appen bruker innstillingene for stavekontroll som du har på Mac-en.

 • Vi oppdaterte oversettelsene.

 • Informasjonsmeldingen for å legge til et rom i en team inneholder nå romnavnet.

 • Fikset rullefelt i miniatyrforhåndsvisningen av innhold på macOS Sierra.

 • Vi har rettet en feil som forhindret at forhåndsvisningen av innholdet ble lukket når appen ble minimert og deretter gjenopprettet.

 • Fikset den nylige historien som ikke ble vist i én-til-én-samtaler.

 • Vi har løst et problem som førte til at kameralyset ble værende på etter at du forlot en samtale.

 • La til snarveien Cmd+Skift+S for å vise Samtalestatistikk-vinduet i løpet av en samtale.

 • Plassert varselet om innkommende anrop riktig.

 • Oppdaterte feilmeldingene for samtaler.

 • Utførte stabilitetsforbedringer.

14. november 2016

Ny funksjon tilgjengelig

Vi har lagt til varslingskontroller, slik at du bedre kan administrere varslene fra appen. Start med den globale innstillingen for alle innkommende varsler fra rommene og samtalene dine, og finjuster deretter hvordan du vil motta varsler for hvert enkelt rom. Du kan for eksempel angi at alle rom kun skal sende varsler når noen @omtaler deg. Deretter angir du viktige rom for å sende varsler for alle meldinger og angir at uviktige rom ikke skal sende dem.

11. november 2016

Versjon: 2.0.3499

Vi fikset snarveien Cmd + C. Du kan bruke den til å kopiere igjen.

1. november 2016

Ny funksjon tilgjengelig

Cisco Spark Depot har endelig kommet! Forbedre Spark-opplevelsen din med integrasjoner og boter som bidrar til å få fart på forretningsresultatene dine. De er enkle å konfigurere, og det tar bare noen få klikk. Gå til Cisco Spark Depot og se selv.

31. oktober 2016

Ny funksjon tilgjengelig

Går du videre til et nytt prosjekt og vil ta med deg noen gamle rom? Fra informasjonsikonet «i» i rommet, kan du flytte rom fra Nylige-listen til et team, og flytte et rom ut av et team og inn i Nylige-listen.

26. oktober 2016

Nye funksjoner tilgjengelig

 • Få tekstmeldingene dine til å skille seg ut. Nå kan du formatere tekst- og kodeblokker ved bruk av markdown. Klikk på «M»-ikonet i meldingsforfatteren for å se alle alternativene. Det er en forhåndsvisning, så vennligst del tilbakemeldingen din med oss.

 • Sjekk tilstanden til Cisco Spark-tjenestetilkoblingene og se om de alle er OK ved bruk av Tilstandskontroll. Bare klikk på tannhjulikonet og velg Tilstandskontroll.

25. oktober 2016

Versjon: 2.0.3419

 • Vi deaktiverte skjermbeskytteren når du bruker fullskjermvideo.

 • Alternativet Varsle om alle meldinger er tilbake. Du ser det under informasjonsikonet «i» for grupperommene dine.

 • Utførte stabilitetsforbedringer.

17. oktober 2016

Versjon 2.0.3327

 • Animerte GIF-filer støttes og spilles av i samtaleområdet.

 • Vi forbedret søkeresultatene slik at du bør se flere treff.

 • Botintegrasjonene dine kan nå tilordnes som rom- og teammoderatorer.

 • Miniatyrbildene du ser for delte bilder i samtaleområdet, bør ikke rotere lenger.

 • Video deaktiveres automatisk ved dårlige nettverksforhold.

 • Fikset en tilstand som uventet markerte uleste rom som lest.

 • Vi har løst et problem som la til «mailto:» i folks e-postadresser.

 • Utførte stabilitetsforbedringer.

7. oktober 2016

Ny funksjon tilgjengelig

Nå kan du tilpasse utseendet på rommet ditt og endre rombildet som vises i Nylige-listen. JPEG- og PNG-bilder støttes. Et firkantet bilde på 128 piksler fungerer best. Bildet må være mindre enn 1 MB.

30. september 2016

Versjon: 2.0.3165

 • Vi strammet opp avstanden mellom tekstmeldinger.

 • Vi endret lyden av opptatt-tonen for Cisco Spark-samtaler.

 • Vi løste et problem som noen ganger førte til at appen ble avsluttet uventet.

 • Nå kan du se noens fulle brukernavn, inkludert tekst som er i parentes, for eksempel: John Smith (Leder – IT)

 • Vi forbedret ytelsen ved henting av meldinger.

 • Meldinger fjernes nå fra Omtalelisten når de slettes.

19. september 2016

Versjon: 2.0.3040

 • Du kan nå overføre individuelle filer på opptil 2 GB per fil.

 • Vi støtter nå MacOS Sierra.

 • Fikset en flimring som ble vist i videoen når du startet en samtale.

 • Fikset knappen for å bytte til fullskjermvideo på OS X 10.10.

 • Varsler fra appen sendes ikke lenger til datamaskinen når den er låst eller i hvilemodus.

 • Vi gjorde noen stabilitetsutbedringer.

9. september 2016

Versjon: 2.0.2992

 • Vi forbedret ytelsen når vi kobler til Cisco Spark-appen på nytt.

 • Vi har løst et problem som feilaktig identifiserte noen personer og romintegrasjoner som eksterne deltakere.

 • Miniatyrbilder av filer og bilder som deles i et rom vises riktig nå, og ser ikke ut som de alltid lastes inn.

 • Vi løste et problem som førte til at ringingen av innkommende samtaler ikke stoppet, og at anropene ble hengende etter at du hadde avsluttet dem.

 • Vi har oppdatert feilmeldingene for anrop så de er mer beskrivende.

 • Å starte en én-til-én-samtale med noen som bruker e-postadressen, fungerer nå som det skal.

 • Vi har løst problemet med at forhåndsvisningsinnhold ble vist i popup-videovinduet

 • Vi har løst et problem der DTMF-inndata ikke var tilgjengelige mens du kontrollerte en bordtelefon ved bruk av appen.

23. august 2016

Ny funksjon tilgjengelig

Du kan nå flagge viktige meldinger slik at du kan gå tilbake til dem senere.

22. august 2016

Versjon: 2.0.2822

 • Vi frisket opp noen ikoner og farger.

 • Vi har gjort forbedringer i oversettelsene våre, spesielt for japansk og polsk.

 • Appen ser nå etter oppdateringer av datamaskinens proxy-innstillinger når du bytter nettverk.

 • I tillegg løste vi noen problemer.

25. juli 2016

Versjon: 2.0.2577.0

 • Du kan nå forhåndsvise filer i Spark-rom.

 • Og vi gjorde noen feilrettinger.

13. juli 2016

Versjon: 2.0.2466

 • Vi løste noen lokaliseringsproblemer.

 • Og vi utførte noen feilrettinger.

 • Vi har lagt til støtte for boter.

12. juli 2016

Ny funksjon tilgjengelig

Fra Cisco Webex-appen kan du nå ringe fra et rom med en av Cisco-bordtelefonene dine. Velg telefonen din fra menyen på tittellinjen. Hvis telefonen din ikke er i listen over tilgjengelige enheter, har du ikke rett til denne funksjonen. Kontakt systemansvarlig hvis du vil ha informasjon om tjenesterettighetene.

30. juni 2016

Versjon: 2.0.2351

Vi rettet noen feil.

24. juni 2016

Versjon: 2.0.2311

 • Vi optimerte oppdateringer for svært store, travle rom.

 • Vi løste noen lokaliseringsproblemer.

 • Ved å klikke på teamnavnet i et rom kommer du til det teamet.

 • Rommene som er oppført i søkeresultatene dine inkluderer rommene du ikke har blitt med i ennå på teamene dine.

 • Vi rettet noen feil og gjorde stabilitetsforbedringer.

22. juni 2016

Versjon: 2.0.2260

 • Du kan nå forlate én-til-én-samtaler. Klikk på Informasjon-ikonet, og velg Forlat

 • Nå minimerer appen seg når du tar et skjermbilde fra meldingsforfatteren.

 • Du kan nå arkivere rom og fjerne dem fra arkivet når de er del av et team.

 • Filer du deler i en samtale eller et rom, støtter nå globale språktegn i filnavnet.

 • Vi rettet noen feil og gjorde stabilitetsforbedringer.

9. juni 2016

Ny funksjon tilgjengelig

Hils på Teams. Teams i Webex er en flott måte å holde alle prosjektrelaterte rom, filer og personer samlet på ett sted. Personer du legger til i teamet ditt, kan se alle rommene og velge hvilke de vil bli med i fra startsiden for teamet. I tillegg kan teammedlemmer legge til flere rom i teamet etter behov.

7. juni 2016

Versjon: 2.0.2033

Vi har utført noen mindre feilrettinger.

31. mai 2016

Versjon: 2.0.2002

Vi gjorde en utbedring med den japanske lokaliseringen. Nå vises riktig språk.

30. mai 2016

Versjon: 2.0.2001

 • Vi endret hvordan ting ser ut i appen, for å gi deg en enda bedre Spark-opplevelse. For eksempel fjernet vi det skyvbare panelet med romdetaljene. Nå får du tilgang til romdetaljene dine ved bruk av ikonene øverst i samtaleområdet. Der finner du personene, det delt innhold og andre ting du pleide å gjøre i romdetaljer.

 • Noen gamle kjente ikoner, slikt som ikonet for å starte et nytt rom, har også endret seg. Det er ikke et stort plusstegn lenger, men ser slik ut nå.

 • Appen er nå raskere og mer responsiv.

 • Du kan nå også ta skjermbilder fra appen. Bare klikk på plusstegnet ved siden av meldingsforfatteren og velg Skjermbilde.

 • Hvis du forlater rommet uten å sende en melding du har skrevet i meldingsforfatteren, vises Utkast nedenfor romfiltrene. Klikk på det for å se en liste over alle meldingsutkastene. Velg én for å gå tilbake og skrive meldingen ferdig.

 • Videoen for samtaler og møter vises nå i samtaleområdet. I tillegg la vi til en filmstripe nedenfor den, slik at du kan se videoen til opptil fire andre personer som er i møtet sammen med deg.

 • Nå kan du angi ringekilder for lyd, video og innkommende anrop for appen fra App-menyen på Apple-menylinjen når du velger Cisco Spark > Innstillinger.

 • Du kan også angi varslene for alle meldinger for appen fra App-menyen på Apple-menylinjen når du velger Cisco Spark > Innstillinger.

 • De nyttige veiledermerkene som vises når du bruker en funksjon for første gang, er borte. Men vi legger dem snart inn igjen.

 • For tiden kan du ikke legge igjen én-til-én-meldingene dine.

 • Hvis du klikker på innhold som deles i samtaleområdet, åpnes det på Mac-en i stedet for å åpne for forhåndsvisning i samtaleområdet. Vi jobber med å legge den til igjen for dere.

 • Når du kjører OSX10.10.5 på en MacBook eller 13" Macbook Pro, har vi lagt merke til noen problemer når du velger tekst i meldingsområdet. For å fikse det, anbefaler vi at du fjerner merket for Slå opp og Datainnsamlinger i Pek og klikk-delen av styreflateinnstillingene dine.

 • Vi støtter kun OS X 10.10 eller nyere.

13. mai 2016

Versjon: 1.3883

Vi rettet noen sikkerhets- og stabilitetsproblemer.

8. mai 2016

Endring av funksjonstilgjengelighet

Vi fjernet det viktige filteret slik at vi kan redesigne det, for å gjøre organiseringen av rommene dine enda bedre. Du vil ikke lenger se det oppført med Favoritter og Uleste rom. Alle rom som ble merket som viktige, er nå merket som Varsle ved alle meldinger, slik at du fortsatt får varslene. Pass på at du merker av Varsle ved alle meldinger i Romdetaljer for å få varsler fra teamrommene dine. Alle én-til-én-rom har varsler aktivert som standard.

4. mai 2016

Versjon: 1.3878

 • Vi oppdaterte utseendet på varselet når du har et innkommende anrop.
 • Mac-appen støtter 21 språk. Du kan lese mer om språkene som støttes her.
 • Vi har rettet en feil som kuttet av navnene på personene i forslagslisten mens du opprettet et nytt rom.
 • I meldingsetiketten i Romdetaljer står det nå «Varsle ved alle meldinger» i stedet for «Merk som viktig».

8. april 2016

Versjon: 1.3872

 • La til litt hjelpetekst i Støtte-menyen for betalende Webex-appkunder.
 • Oppdaterte tjenestesiden der du kan sjekke hvilke Webex-tjenester du har. Du har nå tilgang til det fra Mac-en din på: https://my.ciscospark.com/#/
 • Vi løste et problem med Samtaler-fanen. Den skal nå vise riktig liste over samtaler.
 • Vi løste et problem som førte til at talltastaturet forsvant ved videosamtaler.

Noen ganger lanserer vi versjoner av Webex for iPhone og iPad som løser stabilitets- og ytelsesproblemer. Gå til App Store for å se de nyeste produktmerknadene for Webex for iPhone og iPad.

Trykk App Store-ikonet på iPhone eller iPad, og søk etter Webex.

På grunn av en obligatorisk oppdatering av tjenestene våre kan du ikke logge på med følgende versjoner av Webex for iPhone og iPad fra følgende dato:

 • Juli 31, 2021 for alle versjoner opp til (men ikke inkludert) 41.1.4.1182

Hvis du vil se de siste oppdateringene, går du til https://www.webex.com/downloads.html.

7. september 2021

Versjon: 41.9.0.1808

Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

 • Hvis språket på iPhone-en din ble angitt til japansk og du ringte fra Webex, krasjet appen når du trykket på Mer-knappen.

 • Samtalevarigheten inkluderte ved en feil ringetiden.

5. august 2021

Versjon: 41.8.0.1680

Vi løste følgende problem når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

 • Når du var i en telefonkonferanse og prøvde å legge til flere personer, ville samtalen falle ut.

Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

 • Etter å ha mottatt en oppdatering med ringetilstand, spilte ikke Webex ringetonen.

7. juli 2021

Versjon: 41.7.0.1566

Vi har nylig sendt inn denne versjonen til App Store for gjennomgang, og du kan laste den ned etter at den har blitt godkjent og publisert.

Vi løste følgende problem når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

 • Hvis du bytter nettverk i løpet av en samtale, endres oppringer-ID-en til *11.

8. juni 2021

Versjon: 41.6.1

Vi har nylig sendt inn denne versjonen til App Store for gjennomgang, og du kan laste den ned etter at den har blitt godkjent og publisert.

2. juni 2021

Versjon: 41.6

Vi har nylig sendt inn denne versjonen til App Store for gjennomgang, og du kan laste den ned etter at den har blitt godkjent og publisert.

Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

 • Du kunne ikke bruke DTMF pause-funksjonen (,) på det numeriske tastaturet når du foretok et anrop.

 • Oppringer-ID-en ble endret til *11 når du byttet nettverk midt i en samtale.

11. mai 2021

Versjon: 41.5

Vi har nylig sendt inn denne versjonen til App Store for gjennomgang, og du kan laste den ned etter at den har blitt godkjent og publisert.

Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

 • Telefontjenesten din kunne ikke koble til når du koblet fra VPN-en din.

7. april 2021

Versjon: 41.4

Vi har nylig sendt inn denne versjonen til App Store for gjennomgang, og du kan laste den ned etter at den har blitt godkjent og publisert.

I denne versjonen følger appen nye regler for å levere varsler til iOS-enheter, som kreves av Apple.

Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

 • Når du var i en lydsamtale og samtalen ble satt på vent og deretter gjenopptatt, ble videoen delt.

 • Når du gjorde et nødanrop, gikk samtalen gjennom Webex i stedet for telefonappen.

 • Samtalen ble frakoblet hvis du og personen du var i en samtale med satte samtalen på vent.

 • Når du var i en lydsamtale med noen og de byttet til en videosamtale, ble videoen din automatisk delt.

2. mars 2021

Versjon: 41.3

Vi har nylig sendt inn denne versjonen til App Store for gjennomgang, og du kan laste den ned etter at den har blitt godkjent og publisert.

Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

 • Du fikk problemer med deling av video etter at du oppgraderte til versjon 41.1.x.

 • Webex fjernet ikke push-tokenet når du logget av applikasjonen.

 • Samtaler ville noen ganger falle ut tilfeldig.

 • Anropsloggen viste ikke alltid riktig innringer-ID.

 • Hvis du var en del av en samtalekø og hadde konfigurert viderekobling uten svar for å videresende alle samtalene dine til samtalekøen, ville ikke interne oppringinger foranstille prefikset for samtalekø.

3. februar 2021

Versjon: 41.2

Vi har nylig sendt inn denne versjonen til App Store for gjennomgang, og du kan laste den ned etter at den har blitt godkjent og publisert.

Vi løste følgende problem:

 • Når du søkte etter noen utenfor firmaet ved bruk av e-postadressen deres, kunne du ikke sende dem en melding.

12. januar 2021

Versjon: 41.1

Vi løste følgende problemer når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

 • Oppføringer i samtalehistorikk var inkonsekvente.

 • Du kunne ikke avslutte en samtale.

 • Videoen din ble fortsatt vist selv når du valgte å deaktivere video automatisk for alle innkommende anrop.

8. desember 2020

Versjon: 40.12

Webex Teams er nå den helt nye Webex.

24. november 2020

Versjon: 40.11.0.180

 • Vi løste følgende problem når du bruker Webex Calling eller Calling hvor en tjenesteleverandør er vert:

  • Advarselsikonet som vistes i kategorien Anrop, vistes som Frakoblet.

29. oktober 2020

Versjon: 40.10.0.1054

Vi løste følgende problemer:

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Webex Teams-økten utløpte.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Når du trykket på Info-ikonet ved siden av en samtale i Nylige-listen i mobilappen, og deretter trykket lenge på Ring-knappen og valgte Webex Teams som anropsapp, fikk du følgende feilmelding: Anropet kan ikke kobles til.

  • Når noen du ringte satte samtalen på vent, hørte du bare musikk et øyeblikk, og når samtalen ble gjenopptatt, var det ingen lyd.

  • Når du slo av data, koblet fra Wi-Fi og deretter slo på dataene igjen, varslet appen deg feilaktig om at det ikke fantes noen nettverkstilkobling.

  • Du kunne ikke legge til en annen person i en aktiv samtale.

  • Når du mottok en telefonsamtale i appen, viste anropsloggen en tilgangskode for funksjonen. Hvis du prøvde å returnere anropet fra samtaleloggen, mislyktes samtalen.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Meetings i Webex Teams:

  • Demp-knappen viste at du var dempet, men andre kunne høre deg i et områdemøte.

29. september 2020

Versjon: 4.22

Vi gjorde følgende forbedringer:

 • Vi la til støtte for iOS 14

 • Vi oppdaterte faneanimasjonen.

27. august 2020

Versjon: 4.21

Vi løste følgende problemer:

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Webex Teams ba om tokenutløp selv om oppdateringstokenet faktisk ikke hadde utløpt.

  • Noen ganger avsluttet appen uventet når du prøvde å starte en videosamtale.

  • Etter at du var ferdig med en samtale, måtte du noen ganger logge på appen igjen.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Innstillingen for viderekobling ble ikke opprettholdt mellom skrivebordsprogrammet og mobilappen.

30. juli 2020

Versjon: 4.20

Vi gjorde følgende forbedringer:

 • Når du kobler til en enhet, er nå enhetsnavnet skjult øverst på skjermen.

22. juli 2020

Versjon: 4.19.1

 • Vi gjorde noen oppdateringer for å forbedre stabiliteten.

 • Vi løste et problem der appen avsluttet uventet.

25. juni 2020

Versjon: 4.19

Hvis du er konfigurert for Anrop i Webex Teams (Unified CM), ser du Ukjent som oppringer-ID for alle innkommende samtaler hvis administratoren ikke oppgraderer til en Unified CM-utgivelse som støttes innen april 2021. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den Webex Teams-relaterte informasjonen i følgende merknad: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/705/fn70555.html.

Vi har løst følgende problemer:

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex (Unified CM):

  • Statusen din viste ikke at du var i en samtale når du brukte bordtelefonen.

  • Noen ganger kunne du ikke overføre en samtale.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Meetings i Webex:

  • Når du ble med i et møte fra Webex på iPad, så du ikke det delte innholdet.

28. mai 2020

Versjon: 4.18

Vi har løst følgende problemer:

 • Vi løste noen problemer knyttet til å bli med i møter der det kreves et passord eller en PIN-kode.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Du kunne ikke bytte lyd til høyttaleren i løpet av en samtale.

  • Du kunne ikke høre lyd når du svarte på et anrop.

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Når du var i en samtale, kunne du ikke svare på et annet anrop på en annen enhet.

  • Hvis du overførte en samtale, og personen du overførte samtalen til, ikke svarte, kunne du ikke legge på samtalen.

30. april 2020

Versjon 4.17

Vi har gjort noen påloggingsforbedringer for førstegangsbrukere.

Vi har løst følgende problemer:

 • Når du mottok varsler, avsluttet appen uventet.

 • Noen ganger avsluttet appen uventet når meldingslisten ble synkronisert

 • Vi løste følgende problemer når du bruker Anrop i Webex Teams (Webex Calling):

  • Appen avsluttet uventet når du foretok et anrop.

  • Du kunne ikke svare på anrop når telefonen var låst.

 • Vi løste følgende problem når du bruker Anrop i Webex Teams (Unified CM):

  • Du kunne ikke svare på anrop når telefonen var låst.

15. april 2020

Versjon 4.16

Vi har løst følgende problem:

 • Appen ble avsluttet uventet når du logget på.

6. april 2020

Versjon 4.15

Vi har nylig sendt inn denne versjonen til App Store for gjennomgang, og du kan laste den ned etter at den har blitt godkjent og publisert.

Vi gjorde følgende forbedringer:

 • Vi gjorde noen endringer for å forbedre stabiliteten.

 • Vi gjorde oppdateringer for førstegangsbrukere.

 • Når du blir med i et områdemøte og ringer inn ved bruk av telefonen, må du angi den oppgitte deltaker-ID-en.

Vi har løst følgende problem:

 • Du kunne ikke bli med i et møte ved bruk av en kobling til et personlig rom.

20. mars 2020

Versjon 4.14

Vi har nylig sendt inn denne versjonen til App Store for gjennomgang, og du kan laste den ned etter at den har blitt godkjent og publisert.

Vi gjorde følgende forbedringer:

 • Du kan starte en tråd, et sitat, en videresending eller flagge en melding i en kalenderinvitasjon i et område.

 • Når du viser områdeinnstillinger, har vi gjort det enklere å se når et område allerede er en del av et team.

I denne versjonen, når brukere logger på, vil de se et nytt alternativ for å velge om de er en amerikansk offentlig kunde. Brukere kan ikke velge dette alternativet, fordi de ikke vil kunne logge på. Kun brukere som er kunder i amerikanske myndigheter, kan logge på med dette alternativet.

16. mars 2020

Versjon 4.13

Vi løste et problem som hindret brukere i å kunne registrere seg for Webex Teams på iPhone eller iPad.

27. februar 2020

Versjon 4.12

Vi har nylig sendt inn denne versjonen til App Store for gjennomgang, og du kan laste den ned etter at den har blitt godkjent og publisert.

Vi har gjort forbedringer i hvordan du blar gjennom meldinger.

Vi løste følgende problemer:

 • Noen ganger etter at du søkte etter tekst og deretter sendte en melding, forble teksten i søket.

 • Noen områder ble ikke merket som lest.

 • Når du ble med i et møte med dempet lyd og deretter mistet tilkoblingen, var du ikke lenger dempet når appen ble koblet til på nytt automatisk.

 • Appen avsluttet uventet når du sveipet på appen.

 • Etter å ha byttet nettverk, gjorde appen noen ganger for mange forespørsler om å koble til nettverket på nytt.

30. januar 2020

Versjon: 4.10

Vi har nylig sendt inn denne versjonen til App Store for gjennomgang, og du kan laste den ned etter at den har blitt godkjent og publisert.

Vi løste disse problemene:

 • Når du valgte bilder fra kamerarullen på iPad, avsluttet appen uventet.

 • Du mottok et ringetonevarsel før et møte startet.

19. desember 2019

Versjon: 4.9

Vi har nylig sendt inn denne versjonen til App Store for gjennomgang, og du kan laste den ned etter at den har blitt godkjent og publisert.

Vi løste disse problemene:

 • Appen ble uventet avsluttet når du prøvde å bruke Duo.

 • Noen ganger kunne du ikke laste opp et skjermbilde direkte til et område.

 • Når du delte en tavle i et møte, vistes injektorboten i deltakerlisten.

 • Som områdemoderator kunne du ikke slette andre folks meldinger.

15. november 2019

Versjon: 4.8

Vi har nylig sendt inn denne versjonen til App Store for gjennomgang, og du kan laste den ned etter at den har blitt godkjent og publisert.

Vi løste disse problemene:

 • Appen avsluttet uventet når du forsøkte å bli med i et møte.

 • Noen ganger avsluttet appen uventet når du prøvde å flagge en melding.

13. september 2019

Versjon: 4.6

Vi har nylig sendt inn denne versjonen til App Store for gjennomgang, og du kan laste den ned etter at den har blitt godkjent og publisert.

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Når du blir med i et Webex-møte som ikke har en URL-adresse for video, starter Webex Teams Webex Meetings-appen for å bli med i møtet.

 • Meldingsutkast støtter nå @omtaler.

 • Mobilapptastaturet støtter nå lyst og mørkt tema.

 • Vi har lagt til muligheten til å sende logger.

 • Vi har gjeninnført pilen som lar deg bla til den nyligste meldingen på et område.

Vi løste disse problemene:

 • Når du delte skjermen trådløst til et Webex Board, oppstod det en forsinkelse i oppdateringen av innhold.

 • Når både knappene for nytt svar og nye meldinger finnes i et område, overlapper de hverandre.

 • Noen ganger kunne du ikke se når en melding hadde blitt redigert.

 • Vi har deaktivert horisontal rulling på iPad.

 • Når du bruker Dynamisk type til å velge ønsket skriftstørrelse, justeres også skriften for @omtale.

30. august 2019

Versjon: 4.5

Vi løste disse problemene:

 • Noen ganger kunne ikke andre deltakere se skjermdelingen første gang du delte skjermen.

 • Appen avsluttes uventet hvis du trykket på et bilde i en melding når du startet en tråd.

 • Når du slettet tekst fra en melding som inneholder en @omtale, ble personens navn fjernet.

21. august 2019

Versjon: 4.4

Vi løste disse problemene:

 • Vi løste noen rulleproblemer når du så gjennom meldingene dine.

 • Vi gjorde noen forbedringer i rullingen når du åpner dokumenter.

 • Vi har aktivert støtte for PIN-låsing, for ekstra sikkerhet.

14. august 2019

Versjon: 4.3

Vi løste disse problemene:

 • Når du navigerte fra områder-listen til en samtale, flimret skjermen.

 • Vi har lagt til muligheten til å sende logger.

 • Vi har gjort noen forbedringer i standard skriftstørrelse, slik at teksten blir tydeligere. Du kan bruke Dynamisk type til å velge ønsket skriftstørrelse, og Webex Teams tilpasser seg denne innstillingen. Se Endre skriftstørrelse i Webex Teams for iPhone og iPad.

 • Du kan nå redigere eller oppdatere profilbildet ditt.

31. juli 2019

Versjon: 4.2

Vi løste disse problemene:

 • Vi løste et problem som forhindret appen i å koble til nettverket når enheten ble konfigurert til å bruke proxy-automatisk konfigurasjon (PAC).

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Vi la til banneret i områder-listen igjen, for å gi deg beskjed når du har mange uleste meldingene eller at du mistet nettverkstilkoblingen.

 • Vi brakte tilbake muligheten til å markere alle de uleste meldingene dine som lest.

19. juli 2019

Versjon: 4.1

Vi løste disse problemene:

 • Område-innholdet ble ikke oppdatert.

 • Områder ble vist to ganger i område-listen.

 • Appen avsluttet uventet når du valgte en ugyldig e-post i søkeresultatene.

 • Appen avsluttet uventet når du ble bedt om å logge inn på nytt etter at legitimasjonen din var utløpt.

15. juli 2019

Vi har midlertidig stanset automatiske oppdateringer til 4.0-versjonen av Webex Teams for iPhone og iPad mens vi løser noen rapporterte problemer. Hvis du går til App Store, kan du fortsatt laste ned 4.0-versjonen manuelt, men vi anbefaler at du venter til vi gir ut en oppdatert versjon.

27. juni 2019

Versjon: 4.0

Vi gjorde denne forbedringen:

 • Vi har redesignet mobilappene våre slik at de deler en felles kode med skrivebordsprogrammene våre. Vi har nylig sendt dem til App Store for gjennomgang, og du kan laste ned denne nyeste 4.0-versjonen så snart de er godkjent og lagt ut.

23. mai 2019

Versjon: 3.23

Vi løste dette problemet:

 • Navnet og e-postadressen din vises kanskje ikke når du administrerer kontoene dine for Microsoft OneDrive eller SharePoint Online.

25. april 2019

Versjon: 3.22

Vi løste dette problemet:

 • Du kunne ikke trykke på koblinger til møter i personlige rom for enkelte URL-adresser på Webex-nettsteder.

28. mars 2019

Versjon: 3.21

Vi gjorde denne forbedringen:

 • Vi endret Ring-ikonet for områder med kun én person, men vi har ikke endret navnet.

Vi løste dette problemet:

 • Noe av teksten var ikke fullstendig lokalisert.

28. februar 2019

Versjon: 3.20

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Vi oppdaterte teksten i områdepolicyen med teksten «Innhold lagres i opptil <duration>».

 • Vi har lagt til en opptaksindikator som viser når lokalt opptak startes for et møte fra Webex på Windows eller Mac.

7. februar 2019

Versjon: 3.19

Vi har ikke rettet noen feil i denne versjonen.

Vi har lagt til støtte i appen for en kommende funksjon, som lanseres senere denne måneden. Når den blir utgitt, kan du starte et annet anropsprogram for å ringe, slik at du kan utnytte anropsfunksjonene som er tilgjengelige i den andre appen. Ta en titt på delen «Kommer snart» i Hva er nytt for detaljer.

31. januar 2019

Versjon: 3.18

Vi gjorde denne forbedringen:

 • Vi har forbedret måten du kobler til Microsoft OneDrive eller SharePoint Online-kontoen på, og du kan følge instruksjonene i appen for å konfigurere det.

10. januar 2019

Versjon: 3.17

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Du kan nå se hvilke filer som kommer fra OneDrive eller SharePoint Online.

 • Du har nå et sett med alternativer når du forhåndsviser filer som er delt fra OneDrive eller SharePoint Online:

  • Kopier delingskobling

  • Oppdater

  • Åpne i OneDrive

3. januar 2019

Versjon: 3.16

Vi har ikke rettet noen feil i denne versjonen. Ta en titt på Hva er nytt hvis du vil ha mer informasjon om nye funksjoner.

4. desember 2018

Versjon: 3.15

Vi løste dette problemet:

 • Du fikk ikke varsler om anrop som ble ringt direkte til deg hvis appen ikke var i forgrunnen.

30. november 2018

Versjon: 3.14

Vi gjorde denne forbedringen:

 • Hvis du slår 999 for en nødanrop, ruter Webex Teams samtalen til mobiltjenesten for å fullføre anropet.

Vi løste disse problemene:

 • Når du blir med i eller starter møter i personlig rom i Cisco Webex, avslutter iPhone eller iPad uventet.

 • Når du ble med i et møte ved bruk av innringingsnumrene, ble samtalen koblet til video selv når du valgte å kun koble til med lyd.

21. november 2018

Versjon: 3.13

Vi løste dette problemet:

 • Teksten i Avanserte innstillinger vises feil.

25. oktober 2018

Versjon: 3.12

Vi løste disse problemene:

 • Når du brukte Cisco Webex-hybridsamtaletjeneste, fortsatte anropsvarslet å ringe etter at du svarte på iPhone eller iPad.

 • Filbanen ble vist på områder når du delte bilder fra ett område til et annet.

3. oktober 2018

Versjon: 3.11

Vi løste disse problemene:

 • Du kunne ikke ringe fra noen områder.

20. september 2018

Versjon: 3.10

Vi løste disse problemene:

 • Noen ganger ville appen avsluttes uventet når du klikket fra ett område til et annet.

7. september 2018

Versjon: 3.9

Vi løste disse problemene:

 • Du kunne ikke overholde organisasjonens oppbevaringspolicy hvis du hadde områder med mer enn 10 andre organisasjoner.

 • Hvis organisasjonens oppbevaringspolicy fjernet alt innhold fra et område, ble dette området vist feil i områder-listen.

 • iOS universelle koblinger åpnet ikke riktig på iPad.

24. august 2018

Versjon: 3.8

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Du kunne ikke starte eller bli med i et møte hvis du var på en PSTN-linje.

14. august 2018

Versjon 3.7

Vi løste disse problemene:

 • Anropsvarselet fortsatte å ringe på iPhone eller iPad etter at du ble med fra en annen enhet.

9. august 2018

Versjon: 3.6

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Søk har et nytt utseende og en ny følelse. Når du søker, kan du sortere gjennom resultatene ved bruk av filtrene Personer, Områder, Meldinger og Filer.

26. juli 2018

Versjon: 3.5

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Møter-fanen har en ny utforming med en interaktiv kalender.

Vi løste disse problemene:

 • Du måtte trykke på søkefeltet to ganger for å komme til tastaturet.

6. juli 2018

Versjon: 3.3, 3.4

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Vi har endret måten du bruker søk og filtre på. Filtrene vises når du klikker i søkefeltet.

26. juni 2018

Versjon: 3.2

Vi gjorde disse forbedringene:

 • Vi oppdaterte formatet og fargevalget for områder-listen. Det nye formatet fremhever område og teamnavn, og forhåndsviser ikke meldinger.

 • Nå finner du statusinnstillingene for Ikke forstyrr når du klikker på profilbildet ditt.

 • For møter med video ser du nå den aktive taleren og den delte presentasjonen samtidig.

 • Vi reduserte lydforsinkelsen etter å ha koblet til møter på nytt når du har dårlig tilkoblingskvalitet.

 • Vi endret hvordan lyd behandles når ultralydregistrering er slått av for å bedre lydkvaliteten.

6. juni 2018

Versjon: 3.1

Vi gjorde disse forbedringene:

 • For å gjøre det enklere å aktivere en ny konto, har vi lagt til en kobling som åpner standard e-postprogram når du registrerer deg for Webex.