Z místního webového rozhraní zařízení můžete povolit následující konfigurace. Přečtěte si článek Konfigurace zařízení, kde najdete další informace o tom, jak k němu získat přístup.

Po otevření webového rozhraní zařízení vyberte na kartě Nastavení možnost Nastavení a zvolte konfiguraci

  • Konfigurace > režimu > WebEngine : Zvolte Zapnuto pro povolení webového modulu.

  • Konfigurace > WebEngine > funkce > LocalWebAppManagement : Zvolte povoleno , pokud chcete, aby uživatel přidával, upravoval a odstraňoval webové aplikace z nabídky nastavení na zařízení. Když je nastavená na NotAllowed , seznam webových aplikací je přístupný v nabídce nastavení, ale není možné je přidávat, upravovat ani odstraňovat. Když je nastaveno na Vypnuto , webové aplikace nejsou v nabídce nastavení zařízení.


Webové aplikace nakonfigurované v Centru řízení nebo v editoru rozšíření uživatelského rozhraní jsou viditelné v seznamu webových aplikací v části Externě spravované webové aplikace, ale není možné je upravit ani odstranit ze zařízení.