Výchozí vstupní obrazovka aplikace Webex

"Vstupní obrazovka" odkazuje na hlavní okno aplikace Webex a může zobrazovat některý z následujících:

  • Zasílání zpráv

  • Kontakty

  • Volání

  • Schůzky

Uživatelé nemusí vidět výchozí kartu

Aplikace Webex nezpřístupní služby, pro které uživatel nemá licenci, takže je možné, že vysušená výchozí vstupní obrazovka nebude pro některé uživatele viditelná.

V tomto případě se ovlivnění uživatelé umístí na obrazovku, která zobrazuje službu s nejvyšším umístěním, pro kterou mají licenci (objednávka je stejná jako výše uvedený seznam). Pokud například jako výchozí vstupní obrazovku vyberete schůzky, uživatelé, kteří nemají licenci na schůzky, uvidí při otevření aplikace Webex obrazovku zasílání zpráv.

Šíření změn za chvíli zachytá

Při změně těchto nastavení můžete počkat až osm hodin, než se změna použije pro všechny uživatele. V praxi to obvykle není tak dlouho.

Aplikace si pamatuje volbu uživatele

Uživatel potřebuje nastavit vstupní obrazovku pouze v případě, že ji chce změnit. Aplikace si pamatuje volbu.

Pokud následně zabráníte uživatelům ve změně výchozí vstupní obrazovky, aplikace si místo toho zvolí z Control Hubu. Pokud ji znovu změníte, aby si uživatel mohl vybrat, aplikace si zapamatuje, co si vybral dříve.

Mobilní / webové verze aplikace Webex tuto funkci nepodporují

Výchozí funkce vstupní obrazovky je podporována ve verzích aplikace Webex pro Windows a Mac.

Vyberte výchozí vstupní obrazovku aplikace Webex

1

Přihlaste se k ovládacímu centru na https://admin.webex.com.

2

Otevřete Nastavení organizace a posuňte se dolů a najděte výchozí vstupní obrazovku pro nastavení aplikace Webex.

3

Rozevírací seznam umožňuje vybrat zprávy , kontakty , volání nebo schůzkyjako výchozí vstupní obrazovku pro uživatele aplikace Webex.

4

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete uživatelům povolit výběr vlastní vstupní obrazovky.

Pokud toto políčko není zaškrtnuto, zobrazí se uživatelům výchozí nastavení vybrané v obecnémnastavení , ale nemohou ho změnit.

Co dělat dál

Možná budete chtít uživatelům sdílně svědít, jak si vybrat vstupní obrazovku.