Osnovni podaci o podrazumevanom ekranu za sletanje webex aplikacije

"Ekran za sletanje" se odnosi na glavni prozor Webex aplikacije i može da prikaže bilo koji od sledećih načina:

  • Razmena poruka

  • Kontakti

  • Pozivanje

  • Sastanci

Korisnici možda neće moći da vide podrazumevanu karticu

Webex aplikacija ne prikazuje usluge za koje korisnik nije licenciran, tako da je moguće da podrazumevani ekran za sletanje koji izaberete nije vidljiv nekim od vaših korisnika.

U ovom slučaju, pogođeni korisnici sleću na ekran koji prikazuje najposećeniji servis za koji su licencirani (porudžbina je ista kao gore navedena lista). Na primer, ako izaberete "Sastanci" kao podrazumevani ekran za sletanje, korisnici koji nisu licencirani za sastanke vide ekran za razmenu poruka kada otvore Webex aplikaciju.

Promenama je potrebno vreme da se propagiraju

Kada promenite ove postavke, možda ćete čekati do osam sati da se promena primeni na sve korisnike. U praksi obično nije ovako dugo.

Aplikacija pamti izbor korisnika

Korisnik treba da podesi ekran za sletanje samo kada želi da ga promeni. Aplikacija pamti izbor.

Ako naknadno sprečite korisnike da promene podrazumevani ekran za sletanje, aplikacija će umesto toga preuzeti vaš izbor iz kontrolnog čvorišta. Ako je ponovo promenite da biste dozvolili korisniku da bira, aplikacija pamti šta je ranije odabrala.

Mobilne / Web verzije Webex aplikacije ne podržavaju ovu funkciju

Podrazumevana funkcija ekrana za sletanje je podržana u Windows i Mac verzijama Webex aplikacije.

Izbor podrazumevanog ekrana za sletanje Webex aplikacije

1

Prijavite se u kontrolno čvorište na https://admin.webex.com.

2

Otvorite postavke organizacije i pomerite se nadole da biste pronašli podrazumevani ekran za sletanje za postavke Aplikacije Webex.

3

Koristite padajuću listu da biste izabraliopciju "Poruke", "Kontakti ", "Pozivanje" ili "Sastanci" kao podrazumevani ekran za sletanje za korisnike Webex aplikacija.

4

Proverite polje ako želite da dozvolite korisnicima da odaberu prilagođeni ekran za sletanje.

Ako polje nije potvrđeno, korisnici vide podrazumevanu vrednost koju ste izabrali u opštim postavkama,ali ne mogu da je promene.

Šta dalje

Možda ćete želeti da kažete korisnicima kako da odaberu svoj ekran za sletanje.