Om Webex-appens standardlandningsskärm

"Startskärm" avser Webex-appens huvudfönster och det kan visa något av följande:

  • Meddelanden

  • Kontakter

  • Ringer

  • Möten

Användare kanske inte kan se standardfliken

Webex-appen visar inte tjänster som användaren inte är licensierad för, så det är möjligt att den standardlandningsskärm som du väljer inte visas för några av dina användare.

I så fall landar de påverkade användarna på skärmen som visar den mest uppplacerade tjänsten som de har licens för (beställningen är samma som listan ovan). Om du till exempel väljer Möten som standardlandningsskärm kommer användare som inte är licensierade för möten att se meddelandeskärmen när de öppnar Webex-appen.

Ändringar tar tid att sprida

När du ändrar dessa inställningar kan du vänta upp till åtta timmar på att ändringen ska gälla för alla användare. I praktiken är det inte vanligtvis så här långt.

Appen kommer ihåg användarens val

Användaren behöver endast ställa in startskärmen när de vill ändra den. Appen kommer ihåg valet.

Om du därefter hindrar användare från att ändra sin standardlandningsskärm gör appen ditt val via Control Hub istället. Om du ändrar den igen för att tillåta användaren att välja kommer appen ihåg vad de valde tidigare.

Mobil-/webbversioner av Webex-appen har inte stöd för denna funktion

Standardfunktionen för startskärm stöds i Windows- och Mac-versionerna av Webex-appen.

Välj Webex-appens standardlandningsskärm

1

Logga in på Control Hub på https://admin.webex.com.

2

Öppna Organisationsinställningar och rulla ner för att hitta standardskärmen för landningsskärm för Webex-appens inställningar.

3

Använd den nedrullningsbara listan för att välja Meddelanden, Kontakter, Samtal eller Möten som standardlandningsskärm för användare av Webex-appen.

4

Markera rutan om du vill Tillåta användare att välja anpassad startskärm.

Om rutan inte är markerad ser användarna standardinställningarna som du har valt i allmänna inställningar, men de kan inte ändra den.

Nästa steg

Du kanske vill berätta för användarna hur de väljer startskärm.