Navigace

Vnější kroužek navigačního kruhu slouží k procházení nabídek a k pohybu mezi poli. Vnitřní tlačítko výběru v navigačním kruhu slouží k výběru položek nabídky.

Pokud má položka nabídky číselné označení, můžete zadat toto číslo pomocí klávesnice a položku tak vybrat.

Funkce obrazovky sluchátka

Na obrazovce se zobrazují různé informace o sluchátku, jako je číslo v seznamu, datum a čas a softwarová tlačítka. Obrazovka na displeji má tři části – řádek záhlaví, střední část a řádek zápatí.

Obrázek 1. Obrazovka sluchátka
Obrázek obrazovky

1

V horní části obrazovky se nachází řádek záhlaví. Řádek záhlaví zobrazuje sílu rádiového signálu, stav nabití baterie a také řadu dalších ikon. Ikony označují aktivní funkce.

Pokud vaše organizace používá funkci BroadWorks SCA, bezprostředně pod řádkem záhlaví se zobrazuje také řádek polí. Každé pole představuje uživatele na sdílené lince.

2

Uprostřed na obrazovky jsou informace související se sluchátkem: datum a čas, nastavený vlastník sluchátka a telefonní číslo sluchátka.

3

Ve spodním řádku obrazovky se nacházejí popisky softwarových tlačítek. Každý popisek uvádí akci prováděnou softwarovým tlačítkem pod obrazovkou. Nad popisky softwarových tlačítek se někdy zobrazují ikony.

Ikony v záhlaví

Ikony v záhlaví poskytují informace o stavu sluchátka. Tato část uvádí ikony zobrazované v záhlaví a jejich význam. Ikony na řádku záhlaví se mohou lišit, když je zapnutý režim Nerušit.

Ikony zvukového výstupu

Ikona

Ikona režimu Nerušit

Popis

Reproduktor je vypnutý.

Používá se náhlavní souprava.

Sluchátko je ztlumeno.

Ikony funkce Bluetooth

Ikona

Ikona režimu Nerušit

Popis

Bluetooth® je připojen.

Bluetooth® je odpojen.

Ikony sítě

Ikona

Ikona režimu Nerušit

Popis

Žádné síťové připojení.

Síťové připojení je nekvalitní.

Kvalita síťového připojení je dobrá.

Kvalita síťového připojení je lepší.

Kvalita síťového připojení je nejlepší.

Ikony baterie

Ikona

Ikona režimu Nerušit

Popis

Baterie je vybitá. Baterii dobijte, aby bylo možné sluchátko použít.

Úroveň nabití baterie je 1 % až 24 %. Baterii co nejdříve dobijte.

Úroveň nabití baterie je 25 % až 49 %.

Úroveň nabití baterie je 50 % až 74 %.

Úroveň nabití baterie je 75 % až 100 %.

Baterie se nabíjí.

Ikony vztahující se k hovoru

Ikona

Ikona režimu Nerušit

Popis

Byl přijat hovor.

Bylo vytočeno číslo.

Funkce Nerušit je povolena.

Telefon byl přesměrován.

V hlasové schránce je nová zpráva.

Zmeškaný hovor

Další ikony

Ikona

Ikona režimu Nerušit

Popis

Klávesnice sluchátka je zablokovaná.

Zpráva