Hitta rätt

Använd den yttre ringen i navigeringsklustret för att bläddra genom menyer och flytta mellan rader. Välj menyalternativ med navigeringshjulets inre Välj-knapp.

Om ett menyalternativ har ett indexnummer kan du ange indexnumret med knappsatsen för att välja alternativet.

Funktioner på telefonskärmen

Skärmen visar information om telefonen, t.ex. katalognummer, datum, tid och programstyrda knappar. Skärmen är indelad i tre sektioner: en övre rad, en mittsektion samt en nedre rad.

Figur 1. Handenhetens skärm
Skärmbild

1

Högst upp på skärmen finns den övre raden. Den övre raden visar signalstyrkan, batteriets laddning samt ett antal ikoner. Ikonerna visas när vissa funktioner är aktiva.

Om din organisation använder funktionen BroadWorks Shared Call Appearance, visas en rad med rutor precis under den övre raden. Varje ruta representerar en användare på en delad linje.

2

Mitt på skärmen visas information som är kopplad till telefonen: datum och tid samt telefonens konfigurerade ägare och telefonnummer.

3

Den nedersta raden på skärmen innehåller etiketter för programstyrda knappar. Varje etikett anger den åtgärd som motsvarande programstyrda knapp under skärmen utför. Ibland visas ikoner ovanför etiketterna för de programstyrda knapparna.

Den övre radens ikoner

Ikonerna i rubriken anger telefonens status. I följande avsnitt beskrivs ikonerna i rubriken och talar om hur de används. Ikonerna på den övre raden kan vara annorlunda när Stör ej har aktiverats.

Ljudikoner

Symbol

Ikon för Stör ej-läge

Beskrivning

Högtalaren är avstängd

Headset används.

Telefonen är avstängd.

Bluetooth-ikoner

Symbol

Ikon för Stör ej-läge

Beskrivning

Bluetooth® är ansluten.

Bluetooth® kopplas bort.

Nätverksikoner

Symbol

Ikon för Stör ej-läge

Beskrivning

Ingen nätverksanslutning.

Svag nätverksanslutning.

Bra nätverksanslutning.

Bättre nätverksanslutning.

Bäst nätverksanslutning.

Batteri-ikoner

Symbol

Ikon för Stör ej-läge

Beskrivning

Batteriet är slut. Ladda batteriet om du vill använda telefonen.

Batteriet har 1 % till 24 % laddning. Ladda batteriet så snart som möjligt.

Batteriet har 25 % till 49 % laddning.

Batteriet har 50 % till 74 % laddning.

Batteriet har 75 % till 100 % laddning.

Batteriet laddas.

Samtalsikoner

Symbol

Ikon för Stör ej-läge

Beskrivning

Besvarat samtal

Ringt samtal

Stör ej har aktiverats.

Telefonen vidarekopplas.

Röstmeddelande som väntar.

Missat samtal

Andra ikoner

Symbol

Ikon för Stör ej-läge

Beskrivning

Handsetets knappsats är låst.

Meddelande