Navigasjon

Bruk den ytre ringen på navigasjonsklyngen til å bla gjennom menyene og for å flytte mellom feltene. Bruk det indre Plukke ut -knappen i navigasjonsklyngen for å velge menyelementer.

Navigasjonsklynge

Håndsettskjermfunksjoner

Skjermen viser informasjon om håndsettet ditt, for eksempel katalognummer, dato og klokkeslett og funksjonstaster. Skjermen består av tre deler: topptekstraden, midtseksjonen og bunntekstraden.

Figur 1. Håndsettskjerm
skjermbilde

1

Øverst på skjermen er overskriftsraden. Overskriftsraden viser radiosignalets styrke og batterilading, samt en rekke ikoner. Ikonene vises når funksjonene er aktive.

Hvis organisasjonen din bruker funksjonen BroadWorks Shared Call Appearance, vises en rad med bokser rett under overskriftsraden.

2

Midt på skjermen viser informasjonen knyttet til håndsettet: dato og klokkeslett, konfigurert håndsetteier og håndsetttelefonnummer.

3

Den nederste raden på skjermen inneholder skjermtastetikettene. Hver etikett indikerer handlingen for funksjonstasten under skjermen. Noen ganger vises ikoner over skjermtastetikettene.

Overskriftsikoner

Overskriftsikonene forteller deg om håndsettets tilstand. Denne delen viser overskriftsikonene og gir deres betydning. Overskriftsradikonene kan være forskjellige når ikke forstyrr (DND) er aktivert.

Lydbaneikoner

Ikon

DND-modusikon

Beskrivelse

Høyttaleren er av

Headset i bruk.

Håndsettet er dempet.

Bluetooth-ikoner

Ikon

DND-modusikon

Beskrivelse

Bluetooth er tilkoblet.

Bluetooth er frakoblet.

Nettverksikoner

Ikon

DND-modusikon

Beskrivelse

Ingen nettverkstilkobling.

Svak nettverksforbindelse.

God nettverksforbindelse.

Bedre nettverkstilkobling.

Beste nettverkstilkobling

Batteri ikoner

Ikon

DND-modusikon

Beskrivelse

Batteriet er utladet. Lad opp batteriet for å bruke håndsettet.

Batteriet er 1 % til 24 % ladet. Lad opp batteriet så snart som mulig.

Batteriet er 25 % til 49 % ladet.

Batteriet er 50 % til 74 % ladet.

Batteriet er 75 % til 100 % ladet.

Batteriet lades.

Samtalerelaterte ikoner

Ikon

DND-modusikon

Beskrivelse

Besvarte anrop

Oppringt anrop

Ikke forstyrr er aktivert.

Telefonen viderekobles.

Talepostmelding venter.

Ubesvart anrop

Andre ikoner

Ikon

DND-modusikon

Beskrivelse

Tastaturet på håndsettet er låst.

Melding