Navigacija

Za kretanje kroz menije i između polja upotrebite spoljni prsten tastera za navigaciju. Upotrebite unutrašnje taster Izbor na tasteru za navigaciju za izbor stavki iz menija.

Ako stavka menija ima indeksni broj možete uneti indeksni broj preko tastature da biste izabrali stavku.

Karakteristike ekrana slušalice

Na ekranu se prikazuju informacije o slušalici kao što su broj imenika, datum i vreme i softverski tasteri. Ekran se sastoji iz tri dela: reda zaglavlja, srednjeg dela i reda podnožja.

Slika 1. Ekran slušalice
Slika ekrana

1

Pri vrhu ekrana se nalazi red zaglavlja. Red zaglavlja prikazuje jačinu radio signala i kapacitet baterije, kao i brojne ikone. Ikone se prikazuju kada su funkcije aktivne.

Ako vaša organizacija koristi funkciju "BroadWorks shared Call Appearance", red polja se prikazuje odmah ispod reda zaglavlja. Svako polje predstavlja korisnika u deljenoj liniji.

2

Sredina ekrana prikazuje informacije povezane sa slušalicom: datum i vreme, konfigurisanog vlasnika slušalica i broj telefona slušalica.

3

U donjem redu ekrana se nalaze oznake softverskih tastera. Svaka oznaka označava radnju za taster softverskog tastera ispod ekrana. Ponekad se iznad oznaka mekih tastera prikazuju ikone.

Ikone u zaglavlju

Ikone zaglavlja vam govore o stanju slušalica. Ovaj odeljak prikazuje ikone zaglavlja i objašnjava njihovo značenje. Ikone redova zaglavlja mogu biti drugačije kada je omogućena opcija Ne uznemiravaj (DND).

Ikone za audio putanju

Ikona

Ikona DND režima

Opis

Zvučnik je isključen

Slušalica se koristi.

Slušalica je prigušena.

Bluetooth ikone

Ikona

Ikona DND režima

Opis

® Bluetooth je.

® Bluetooth je.

Ikone za mrežu

Ikona

Ikona DND režima

Opis

Nema povezanosti na mrežu.

Slaba povezanost na mrežu.

Dobra povezanost na mrežu.

Bolja povezanost na mrežu.

Najbolja mrežna veza

Ikone za bateriju

Ikona

Ikona DND režima

Opis

Baterija je istrošena. Napunite bateriju da biste koristili slušalicu.

Baterija je napunjena od 1% do 24%. Napunite bateriju što je pre moguće.

Baterija je napunjena od 25% do 49%.

Baterija je napunjena od 50% do 74%.

Baterija je napunjena od 75% do 100%.

Baterija se puni.

Poziv-Povezane ikone

Ikona

Ikona DND režima

Opis

Odgovoreni poziv

Birani broj

Funkcija Ne uznemiravaj je omogućena..

Telefon je prosleđen.

Poruka govorne pošte je na čekanju.

Propušteni poziv

Ostale ikone

Ikona

Ikona DND režima

Opis

Tastatura slušalice je zaključana.

Poruka