Navigácia

Pomocou vonkajšieho kruhu navigačného panela môžete rolovať v ponukách a prechádzať medzi poľami. Pomocou tlačidla Vybrať na navigačnom paneli môžete vyberať položky v ponuke.

V prípade, že položka ponuky obsahuje indexové číslo, môžete ho zadať pomocou klávesnice, čím položku označíte.

Funkcie obrazovky slúchadla

Na obrazovke slúchadla sa zobrazujú informácie o slúchadle, ako sú číslo adresára, dátum a čas a funkčné tlačidlá. Obrazovka pozostáva z troch častí: riadok hlavičky, stredná časť a riadok päty.

Obrázok 1. Obrazovka slúchadla
Obrázok obrazovky

1

V hornej časti obrazovky sa nachádza riadok hlavičky. V riadku v hornej časti obrazovky je zobrazená intenzita rádiového signálu a úroveň nabitia batérie, ako aj niekoľko ďalších ikon. Ikony zobrazujú, keď sú funkcie aktívne.

Ak vaša organizácia používa funkciu BroadWorks Shared Call Appearance, pod týmto riadkom sa zobrazí riadok políčok. Každý rámček predstavuje používateľa na zdieľanej linke.

2

V strede obrazovky sa zobrazujú informácie súvisiace s telefónom: dátum a čas, nakonfigurovaný vlastník telefónu a telefónne číslo telefónu.

3

Spodný riadok obrazovky obsahuje menovky softvérových tlačidiel. Každá menovka označuje úkon pre funkčné tlačidlo pod obrazovkou. V niektorých prípadoch sa nad označeniami funkčných tlačidiel zobrazujú ikony.

Ikony v hornej časti obrazovky

Ikony hlavičky informujú o stave slúchadla. Táto sekcia zobrazuje ikony hlavičky a vysvetľuje ich význam. Ikony v hornom riadku môžu byť odlišné, keď je povolený režim Nevyrušovať.

Ikony smerovania zvuku

Ikona

Ikona režimu Nerušiť

Popis

Reproduktor je vypnutý.

Používa sa náhlavná súprava.

Slúchadlo je stíšené.

Ikony funkcie Bluetooth

Ikona

Ikona režimu Nerušiť

Popis

Bluetooth® je pripojený.

Bluetooth® je odpojený.

Ikony sieťového pripojenia

Ikona

Ikona režimu Nerušiť

Popis

Žiadne sieťové pripojenie.

Slabé sieťové pripojenie.

Dobré sieťové pripojenie.

Lepšie sieťové pripojenie.

Najlepšie sieťové pripojenie.

Ikony batérie

Ikona

Ikona režimu Nerušiť

Popis

Batéria je vybitá. Nabite batériu, ak chcete používať slúchadlo.

Úroveň nabitia batérie je 1 až 24 %. Čo najskôr nabite batériu.

Úroveň nabitia batérie je 25 až 49 %.

Úroveň nabitia batérie je 50 až 74 %.

Úroveň nabitia batérie je 75 až 100 %.

Batéria sa nabíja.

Ikony súvisiace s hovorom

Ikona

Ikona režimu Nerušiť

Popis

Prijatý hovor

Vytočený hovor

Režim Nevyrušovať je povolený.

Hovory sa presmerovávajú.

Čakajúca správa v hlasovej schránke.

Zmeškaný hovor

Ďalšie ikony

Ikona

Ikona režimu Nerušiť

Popis

Klávesnica slúchadla je zamknutá.

Správa