Navigatie

Gebruik de buitenste ring van het Navigatiecluster om door de menu's te bladeren en tussen velden te bewegen. Gebruik de knop Kiezen midden in het navigatiecluster om menu-items te selecteren.

Als een menu-item een indexnummer heeft, kunt u het indexnummer invoeren met het toetsenblok om het item te selecteren.

Handsetschermfuncties

Op het scherm is informatie te zien over uw handset, zoals het telefoonlijstnummer, de datum en het tijdstip en de schermtoetsen. Het scherm bestaat uit drie gedeelten: de kopregel, het middendeel en de voetregel.

Figuur 1. Handsetscherm
schermafbeelding

1

Boven aan het scherm bevindt zich de kopregel. De koptekstrij toont de sterkte van het radiosignaal, de batterijstatus en een aantal pictogrammen. De pictogrammen geven aan welke functies actief zijn.

Als uw organisatie de functie BroadWorks Shared Call Appearance gebruikt, wordt er onmiddellijk onder de koptekstrij een reeks vakjes weergegeven.

2

Het midden van het scherm toont de informatie met betrekking tot de handset: datum en tijdstip, geconfigureerde eigenaar van de handset en telefoonnummer van de handset.

3

De schermtoetslabels staan onderaan het scherm. Elk label geeft de actie aan voor de schermtoets onder het scherm. Soms worden er pictogrammen op de schermtoetslabels weergegeven.

Koptekstpictogrammen

De pictogrammen in de koptekst geven informatie over de handsetstatus. Deze sectie beschrijft de pictogrammen in de koptekst en hun betekenis. De pictogrammen in de koptekstrij kunnen verschillen als Niet Storen (NST) is ingeschakeld.

Pictogrammen audiopad

Pictogram

Pictogram NST-modus

Beschrijving

Luidspreker is uitgeschakeld

Headset in gebruik.

Handset is gedempt.

Bluetooth-pictogrammen

Pictogram

Pictogram NST-modus

Beschrijving

Bluetooth verbonden.

Bluetooth verbinding verbroken.

Netwerkpictogrammen

Pictogram

Pictogram NST-modus

Beschrijving

Geen netwerkverbinding.

Zwakke netwerkverbinding.

Goede netwerkverbinding.

Betere netwerkverbinding.

Beste netwerkverbinding

Batterijpictogrammen

Pictogram

Pictogram NST-modus

Beschrijving

Batterij is leeg. Laad de batterij op om de handset te gebruiken.

De batterijlading bedraagt tussen 1 en 24 %. Laad de batterij zo snel mogelijk op.

De batterijlading bedraagt tussen 25 en 49 %.

De batterijlading bedraagt tussen 50 en 74 %.

De batterijlading bedraagt tussen 75 en 100 %.

Batterij wordt opgeladen.

Oproepgerelateerde pictogrammen

Pictogram

Pictogram NST-modus

Beschrijving

Beantwoorde oproep

Gekozen oproep

Niet Storen is ingeschakeld.

De telefoon wordt doorverbonden.

Ontvangen voicemailbericht.

Gemiste oproep

Andere pictogrammen

Pictogram

Pictogram NST-modus

Beschrijving

Het toetsenblok van de handset is vergrendeld.

Bericht