Navigation

Brug den yderste ring på navigationsklyngen til at rulle gennem menuer og gå fra felt til felt. Brug den inderste knap Vælg på navigationsklyngen til at vælge menupunkter.

Hvis et menupunkt har et indeksnummer, kan du angive indeksnummeret med tastaturet for at vælge elementet.

Skærmfunktioner på håndsæt

Skærmen viser oplysninger om håndsættet som f.eks. telefonnummer, dato og klokkeskæt og programtaster. Skærmen består af tre sektioner: overskriftsrækken, midtersektionen og bundrækken.

Figur 1. Håndsætskærm
skærmbillede

1

Øverst på skærmen findes overskriftsrækken. Overskriftsrækken viser radiosignalsignalstyrke og batteriopladningen samt et antal ikoner. Ikonerne vises, når funktionerne er aktive.

Hvis din organisation anvender BroadWorks Shared Call Appearance-funktionen, vises en række felter lige under hoveddelsrækken. Hver boks repræsenterer en bruger på en delt linje.

2

Midterfeltet på skærmen viser de oplysninger, der er knyttet til håndsættet: dato og klokkeslæt, konfigureret ejer af håndsættet og håndsættets telefonnummer.

3

Den nederste række på skærmen viser etiketter for programtasterne. Hver etiket angiver handlingen for en programtast under skærmen. Nogle gange vises ikoner over etiketterne til programtasterne.

Hoveddelsikoner

Hoveddelsikonerne fortæller dig om håndsættets tilstand. Dette afsnit viser hoveddelsikonerne og deres betydning. Ikonerne i hoveddelsrækken kan være forskellige, Forstyr ikke (DND) er aktiveret.

Lydstiikoner

Ikon

Ikon for DND-tilstand

Beskrivelse

Højttaler er deaktiveret

Hovedtelefon i brug.

Håndsættets lyd er afbrudt.

Bluetooth-ikoner

Ikon

Ikon for DND-tilstand

Beskrivelse

Bluetooth® er tilsluttet.

Bluetooth® er afbrudt.

Netværksikoner

Ikon

Ikon for DND-tilstand

Beskrivelse

Ingen netværksforbindelse.

Svag netværksforbindelse.

God netværksforbindelse.

Bedre netværksforbindelse.

Bedste netværksforbindelse

Batteriikoner

Ikon

Ikon for DND-tilstand

Beskrivelse

Batteriet er opbrugt. Oplad batteriet for at bruge håndsættet.

Batteriet er 1 til 24 % opladet. Oplad batteriet så hurtigt som muligt.

Batteriet er 25-49 % opladet.

Batteriet er 50 -4 % opladet.

Batteriet er 75-100 % opladet.

Batteri er opladet.

Opkaldsrelaterede ikoner

Ikon

Ikon for DND-tilstand

Beskrivelse

Besvaret opkald

Foretaget opkald

Forstyr ikke aktiveret.

Telefonen viderestilles.

Ventende voicemail-beskeder

Ubesvaret opkald

Andre ikoner

Ikon

Ikon for DND-tilstand

Beskrivelse

Håndsættets tastatur er låst.

Meddelelse