Nawigacja

Do przewijania menu i przechodzenia między polami służy zewnętrzny pierścień kółka nawigacyjnego. Wewnętrzny przycisk Wybierz grupy Nawigacja służy do wybierania elementów.

Kółko nawigacyjne

Funkcje ekranowe słuchawki

Na wyświetlaczu pojawiają się różne informacje o urządzeniu, np. numer telefonu, data i czas oraz klawisze programowe. Ekran jest podzielony na trzy części: wiersz nagłówka, obszar środkowy i wiersz stopki.

Rys. 1. Ekran słuchawki
obraz na ekranie

1

Na górze ekranu znajduje się wiersz nagłówka. Na górze ekranu są wyświetlane znaczniki siły sygnału radiowego i naładowania baterii oraz różne ikony. Ikony wskazują aktywność poszczególnych funkcji.

Jeśli w organizacji jest używana funkcja BroadWorks Shared Call Appearance, tuż pod górnymi ikonami jest wyświetlany rząd pól.

2

W środkowej części ekranu wyświetlane są informacje związane ze słuchawką: data i czas, skonfigurowany właściciel słuchawki oraz numer telefonu słuchawki.

3

Dolny wiersz ekranu zawiera etykiety przycisków programowych. Każda etykieta odpowiada czynności wykonywanej za pomocą danego przycisku programowego umieszczonego pod ekranem. Czasami nad etykietami klawiszy programowych są wyświetlane ikony.

Ikony nagłówka

Ikony nagłówków zawierają informację o stanie słuchawki. W tej części przedstawiono ikony wyświetlane na górze ekranu oraz ich znaczenie. Ikony z góry ekranu mogą być inne, gdy włączony jest tryb Nie przeszkadzać.

Ikony ścieżki dźwięku

Ikona

Ikona trybu Nie przeszkadzać

Opis

Głośnik jest wyłączony

Zestaw słuchawkowy w użyciu.

Słuchawka jest wyciszona.

Ikony Bluetooth

Ikona

Ikona trybu Nie przeszkadzać

Opis

Połączono z urządzeniem Bluetooth.

Brak połączenia Bluetooth.

Ikony sieci

Ikona

Ikona trybu Nie przeszkadzać

Opis

Brak połączenia sieciowego.

Słabe połączenie z siecią.

Dobre połączenie z siecią.

Lepsze połączenie z siecią.

Najlepsze połączenie z siecią

Ikony baterii

Ikona

Ikona trybu Nie przeszkadzać

Opis

Bateria jest wyczerpana. Naładuj baterię, aby używać słuchawki.

Poziom naładowania baterii od 1 do 24%. Naładuj baterię jak najszybciej.

Poziom naładowania baterii od 25 do 49%.

Poziom naładowania baterii od 50 do 74%.

Poziom naładowania baterii od 75 do 100%.

Trwa ładowanie baterii.

Ikony związane z połączeniami

Ikona

Ikona trybu Nie przeszkadzać

Opis

Odebrane połączenie

Nawiązane połączenie

Tryb Nie przeszkadzać jest włączony.

Włączone jest przekazywanie połączeń.

Oczekująca wiadomość poczty głosowej.

Połączenie nieodebrane

Inne ikony

Ikona

Ikona trybu Nie przeszkadzać

Opis

Klawiatura słuchawki jest zablokowana.

Komunikat