Navigacija

Uporabite zunanji obroč navigacijske gruče za pomikanje po menijih in med polji. Notranji gumb Izberi navigacijske gruče uporabite za izbiro menijskih elementov.

Če ima menijska možnost indeksno številko, jo lahko za izbiro možnosti vnesete na tipkovnici.

Funkcije zaslona slušalke

Zaslon slušalke prikazuje informacije o slušalki, kot so številka imenika, datum in čas ter programske tipke. Zaslon je razdeljen na tri dele: vrstica z glavo, osrednji del in vrstica z nogo.

Slika 1. Zaslon slušalke
Slika zaslona

1

Na vrhu zaslona je vrstica z glavo. V naslovni vrstici je prikazana jakost radijskega signala in stanje napolnjenosti baterije ter številne ikone. Ikone se prikažejo, ko so funkcije dejavne.

Če vaše podjetje uporablja funkcijo deljenih klicev BroadWorks, je pod naslovno vrstico prikazana vrstica polj. Vsako polje predstavlja uporabnika na skupni liniji.

2

Na sredini zaslona so prikazane informacije, ki so povezane s slušalko: datum in čas, konfiguriran lastnik slušalke in telefonska številka slušalke.

3

V spodnji vrstici zaslona so prikazane oznake dinamičnih tipk. Vsaka oznaka označuje dejanje dinamične tipke pod zaslonom. Včasih so ikone prikazane nad oznakami programskih tipk.

Ikone v naslovni vrstici

Ikone v glavi kažejo stanje slušalke. V tem razdelku so prikazane ikone glave in njihov pomen. Ikone v naglavni vrstici se lahko razlikujejo, ko je omogočen način Ne moti (DND).

Ikone zvočne poti

Ikona

Ikona načina DND

Opis

Zvočnik je izklopljen

Uporabljena je naglavna slušalka

Zvok slušalke je izklopljen.

Ikone za Bluetooth

Ikona

Ikona načina DND

Opis

® Bluetooth je povezan.

® Bluetooth je prekinjen.

Ikone omrežja

Ikona

Ikona načina DND

Opis

Ni omrežne povezave.

Slaba omrežna povezava.

Dobra omrežna povezava.

Boljša omrežna povezava.

Najboljša omrežna povezava

Ikone baterije

Ikona

Ikona načina DND

Opis

Baterija je prazna. Za uporabo slušalke znova napolnite baterijo.

Baterija je napolnjena 1 do 24 %. Čim prej napolnite baterijo.

Baterija je napolnjena 25 do 49 %.

Baterija je napolnjena 50 do 74 %.

Baterija je napolnjena 75 do 100 %.

Baterija se polni.

Ikone, povezane s klicem

Ikona

Ikona načina DND

Opis

Prevzet klic

Odhodni klic

Ne moti je omogočeno

Posredovanja klica.

Čakajoča sporočila glasovne pošte

Neodgovorjen klic

Druge ikone

Ikona

Ikona načina DND

Opis

Številska tipkovnica slušalke je zaklenjena.

Sporočilo