Nastavení pravidel schvalování žadatelů o registraci

Pokud potřebujete schválení žádostí o registraci, nastavte pravidla pro automatické schvalování nebo odmítání žadatelů o registraci pomocí logických řetězců. Můžete například požadovat, aby název společnosti účastníka obsahoval slovo Webex.

Než začnete

Pravidla schválení nelze aktualizovat po přidružení události k programu.

1

Přihlaste se k webu Webex a vyberte Webové události (klasické).

2

Vyberte Naplánovat událost a přejděte do části Účastníci a registrace.

3

Při vyžadování schválení vyberte ano.

4

Vyberte Nastavit pravidla schválení.

5

Nastavte si parametry.

6

Po dokončení nastavení pravidla vyberte Přidat pravidlo.

7

Po přidání pravidel vyberte Uložit .

Přizpůsobení registračního formuláře

Registrační formulář můžete přizpůsobit přidáním nebo změnou otázek. Po přidání přizpůsobené možnosti do registračního formuláře ji můžete kdykoli upravit.

1

Přihlaste se k webu Webex a vyberte Webové události (klasické).

2

Vyberte Naplánovatudálost , přejděte do části Účastníci a registrace a vyberte odkaz vregistračním formuláři.

3

V části Standardní otázkyzkontrolujte otázky, které chcete zobrazit v registračním formuláři jako povinné nebo volitelné.

4

V části Moje vlastní otázky vyberte možnost pro vytvoření vlastníotázky.

5

Chcete-li vybrat otázky, které jste dříve uložili, vyberte Moje registrační otázky.

6

V případě potřeby změňte pořadí otázek a vyberte Uložit.

Zobrazení skóre zájemce a názvů společností v seznamu účastníků

Během akce můžete v seznamu účastníků vedle jména každého účastníka zobrazit tyto dva typy informací:

  • Názvy společností, které jsou založeny na odpovědích účastníků na otázku společnosti v registračním formuláři.

  • Skóre zájemce, která jsou založena na odpovědích účastníků na otázky v registračním formuláři.

    Seznam účastníků můžete seřadit podle skóre nebo vyhledat název společnosti a rozhodnout, kterým účastníkům bude během akce přednost.


Chcete-li v seznamu účastníků zobrazit skóre zájemce a názvy společností, prokažte v registračním formuláři následující kroky:

  • V části Standardní otázky určete, že je vyžadována společnost.

  • V oknech Přidat zaškrtávací políčka , Přidat přepínače nebo Přidat rozevírací seznam použijte možnost Bodování zájemce. Určete, že jsou vyžadovány všechny otázky s přiřazeným skóre.

  • Chcete-li zobrazit skóre zájemce a názvy společností, můžete také počkat dvě minuty po spuštění události požadované registrací a potom z účastníka udělat panelistu. Dále jim přiřaďte roli prezentujícího a pak je znovu přiřaďte jako účastníka. V panelu Účastníci klikněte na Zobrazit všechny účastníky... a pak v okně, které se otevře, klikněte na Aktualizovat. Odtud se můžete rozhodnout zobrazit skóre zájemce a zobrazit názvy společností.

Schválení nebo zamítnutí žádostí o registraci

Pokud při plánování nebo úpravách události požadujete schválení žádostí o registraci, zkontrolujte a ručně žádosti schvalte nebo zamítnou.

1

Přihlaste se k webu Webex a vyberte Webové události (klasické).

2

Vyberte Události webu a najděte událost.


 

Chcete-li určit, že účastníci obdrží e-mailové zprávy o stavu registrace po zpracování jejich požadavků, udělejte to na stránce Naplánovat událost nebo Upravit událost.

3

Vyberte Čekající požadavky. Můžete také získat přístup ke schváleným a zamítnutých žádostem z této stránky.

4

(Nepovinné) Chcete-li zkontrolovat podrobnosti o každé registraci, vyberte na stránce, která se zobrazí, odkaz na jméno žadatele o registraci.

5

Vyberte Schváleno nebo Odmítnuto pro každého jednotlivého žadatele o registraci nebo vyberte možnost přijmout, odmítnout nebo provést všechny nevyřízené žádosti.

6

Zvolte Aktualizovat.

E-mailová zpráva pro schválené žadatele o registraci obsahuje ID registrace, heslo události, pokud nějaké, číslo události a odkaz, který mohou vybrat pro připojení k události.

Odeslání připomenutí e-mailem žadatelům o registraci

Účastníkům, jejichž registrace byla schválena, můžete odeslat e-mailová připomenutí.

1

Přihlaste se k webu Webex a vyberte Webové události (klasické).

2

Vyberte Události webu.

3

Najděte událost, pro kterou chcete odeslat e-mail s připomenutím, a pak vyberte odkaz pod symbolem Žádosti schválené.

4

Na zobrazené stránce vyberte Odeslat e-mail a potvrďte to.

Při plánování nebo úpravách události můžete také určit, že schválení žadatelé o registraci automaticky obdrží e-mailová připomenutí k datu a času, který zadáte.