Regler för godkännande av registrerade användare

Om du kräver godkännande av förfrågningar om registrering kan du ställa in regler för automatiskt godkännande eller avvisande av användare med hjälp av logiska strängar. Till exempel kan du kräva att en deltagares företagsnamn måste innehålla ordet Webex.

Innan du börjar

Du kan inte uppdatera reglerna för godkännande efter att en händelse har kopplats till ett program.

1

Logga in på din Webex-webbplats och välj Webex Events (klassisk).

2

Välj Schemalägg en händelse och gå sedan till avsnittet Deltagare och registrering.

3

Klicka på Yes (Ja) vid Approval required (Godkännande krävs).

4

Välj Ange regler för godkännande.

5

Justera parametrarna.

6

När du är klar med en regel väljer du Lägg till regel.

7

När du har lagt till alla önskade regler klickar du på Spara.

Anpassa registreringsformuläret

Du kan anpassa registreringsformuläret genom att lägga till eller ändra frågorna. När du har lagt till ett anpassat alternativ i registreringsformuläret kan du när som helst redigera det.

1

Logga in på din Webex-webbplats och välj Webex Events (klassisk).

2

Välj Schemaläggen händelse, gå till avsnittet Deltagare och registrering och välj länken vidRegistreringsformulär.

3

Under Standardfrågor markerar du de frågor som du vill ska visas i registreringsformuläret som obligatoriska eller valfria.

4

Under Mina anpassade frågor väljer du ett alternativ för att skapa en anpassad fråga.

5

Du kan välja tidigare sparade frågor genom att välja Mina registreringsfrågor.

6

Ändra ordning på frågorna om så krävs och välj Spara.

Visa utvärderingsbetyg och företagsnamn på deltagarlistan

Under en händelse kan du låta deltagarlistan visa de båda informationstyperna bredvid namnet på varje deltagare:

  • Företagsnamn som baseras på deltagares svar på frågan Företag i registreringsformuläret.

  • Betyg som baseras på deltagares svar på frågorna i registreringsformuläret.

    Du kan sortera deltagarlistan enligt betygen eller söka på ett företagsnamn för att avgöra vilka deltagare som ska prioriteras under händelsen.


Om du vill visa utvärderingsbetyg och företagsnamn i deltagarlistan ska du göra följande i registreringsformuläret:

  • Under Standardfrågor anger du att Företag är obligatoriskt.

  • Använd alternativet poängsättning i fönstren Lägg till kryssrutor, Lägg till alternativknappar eller Lägg till nedrullnings lista. Specificera att alla frågor med tilldelade poäng är obligatoriska.

  • För att visa högsta poäng och företagsnamn kan du också vänta två minuter efter att den obligatoriska händelsen har startat och sedan göra en deltagare till panelist. Sedan tilldelar du dem presentatörsrollen och omtilldelar dem som deltagare. I panelen Mötesdeltagare klickar du på Visa alla deltagare... och klicka sedan på Uppdatera i fönstret som öppnas. Därifrån kan du välja att Visa högsta poäng och Visa företagsnamn.

Godkänna eller avvisa registreringsansökningar

Om du kräver att registreringsansökningarna måste godkännas när du schemalägger eller ändrar en händelse måste du granska och manuellt godkänna eller avvisa varje ansökan.

1

Logga in på din Webex-webbplats och välj Webex Events (klassisk).

2

Välj Webbplatshändelser och hitta din händelse.


 

På sidorna Schemalägg händelse eller Redigera händelse kan du ange att deltagarna ska få e-postmeddelanden med registreringsstatus när du har hanterat deras ansökningar.

3

Välj Pågående ansökningar. På den här sidan får du även åtkomst till godkända och avvisade ansökningar.

4

(Valfritt) För att granska detaljerna om varje registrering väljer du den registrerade användarens namn på sidan som visas.

5

Välj Godkänd eller Avvisad för varje enskild registrerad deltagare eller välj alternativet att godkänna, avvisa eller ställa alla ansökningar under väntande status.

6

Välj Uppdatera.

E-postmeddelandet till personer som blivit godkända innehåller registrerings-ID, eventuellt lösenord till händelsen, mötesnumret och en länk att klicka på för att delta i händelsen.

Skicka e-postpåminnelser till deltagare

Du kan skicka e-postpåminnelser till deltagare vars registreringar har godkänts.

1

Logga in på din Webex-webbplats och välj Webex Events (klassisk).

2

Välj Webbplatshändelser.

3

Leta upp händelsen som du vill skicka en påminnelse om och välj länken under symbolen Godkända ansökningar.

4

På sidan som visas väljer du Skicka e-post och bekräftar sedan åtgärden.

När du schemalägger eller redigerar en händelse kan du också markera att godkända registrerade användare automatiskt ska erhålla en e-postpåminnelse vid det datum och den tid som du anger.