Připojit ke službě Webex Audio

Aplikace Webex Training poskytuje flexibilitu pro připojení zvuku několika způsoby, když je zapnutá zvuková konference. Další informace najdete v části Tipy a triky pro používání zvuku se službou Webex.

1

Po připojení ke školení vyberte jednu z následujících možností:

 • Zavolejte mi – zadejte telefonní číslo a vyberte možnost Zavolejte mi. Obdržíte hovor a můžete být vyzváni ke stisknutí tlačítka 1 pro připojení.
 • Přímé volání – chcete-li vybrat tuto možnost, vyberte rozevírací seznam Použít telefon. Vytočte telefonní číslo zobrazené na obrazovce. Po výzvě zadejte pomocí klávesnice telefonu přístupový kód a ID účastníka zobrazené na obrazovce.

   

  Vaše ID účastníka spojuje vaše jméno na schůzce s vaším zvukem. Pokud nezadáte ID účastníka, zobrazí se vaše zvukové připojení jako uživatel s přímým voláním v seznamu účastníků, odděleně od vašeho jména, a nemůžete ovládat zvuk z aplikace.

  Pokud nemáte ID účastníka, stiskněte # a počkejte v předsálí, dokud vás někdo na schůzce nepustí dovnitř.

 • Volat pomocí počítače – tuto možnost vyberte, chcete-li se připojit ke zvuku pomocí služby VoIP. Chcete-li upravit nastavení reproduktoru a mikrofonu, vyberte možnost Zvuk > Test zvuku reproduktoru/mikrofonu na panelu nabídek.

2

Chcete-li kdykoli ztlumit nebo zrušit ztlumení, klikněte na ikonu mikrofonu.

1

Na stránce Rychlý začátek vyberte možnost Zvuková konference.

2

V dialogovém okně Zvuková konference zvolte jiné zvukové připojení.

1

Na stránce Rychlý začátek vyberte možnost Zvuková konference.

2

V dialogovém okně Zvuková konference rozbalte část Použít telefon.

3

Vyberte rozevírací seznam vedle položky Použít telefon a poté vyberte možnost Zavolejte mi na nové číslo.

1

Na stránce Rychlý začátek vyberte možnost Zvuková konference.

2

V dialogovém okně Zvuková konference rozbalte část Použít telefon.

3

Vyberte rozevírací seznam vedle položky Použít telefon a poté vyberte možnost Spravovat telefonní čísla.

4

V dialogovém okně Správa telefonních čísel můžete vybrat jednu z následujících možností:

 • Upravit – Aktualizujte uložená telefonní čísla v profilu My Webex.
 • Vymazat–Odstranit uložená telefonní čísla, která jsou uložena v souborech cookie vašeho počítače.

Během úpravy nebo aktualizace telefonních čísel se nemůžete zúčastnit zvukové konference pomocí telefonu.

1

Na stránce Rychlý začátek vyberte možnost Zvuková konference.

2

Pomocí posuvníků upravte hlasitost reproduktoru a citlivost mikrofonu.

Chcete-li otestovat hlasitost reproduktoru a citlivost mikrofonu na různých úrovních, můžete vybrat možnost Test reproduktoru/mikrofonu.

1

Chcete-li ztlumit sebe, přejděte na panel Účastníci a vyberte možnost Ztlumit.

2

Chcete-li ztlumení zrušit, přejděte na panel Účastníci a vyberte možnost Zrušit ztlumení.


 

Pokud vás hostitel ztlumil, nemůžete sami ztlumení zrušit.

Pokud jste hostitelem školení, můžete ztlumit kteréhokoli z účastníků relace. Když ztlumíte účastníky, můžete ztlumení zrušit pouze vy. Nemohou sami zrušit své ztlumení.

1

Chcete-li ztlumit nebo zrušit ztlumení konkrétních osob, přejděte na panel Účastníci, najděte jejich jméno a vyberte možnost Ztlumitnebo zrušit ztlumení.

2

Můžete ztlumit všechny najednou nebo můžete ztlumit lidi, když se připojí.

 • Chcete-li ztlumit všechny najednou, přejděte do nabídky Účastník a vyberte možnost Ztlumit vše nebo Zrušit ztlumení všeho.
 • Chcete-li ztlumit všechny při připojování, přejděte do nabídky Účastník a vyberte možnost Ztlumit při vstupu.