Anslut till Webex-ljud

Cisco Webex Training ger dig flexibiliteten att ansluta ljud på flera sätt när ljud konferens är aktiverat. Mer information finns i Tips och råd om hur du använder ljud med Cisco Webex.

1

När du anslutit till utbildningsmötet väljer du något av följande alternativ:

  • Ring mig – Ange ett telefonnummer och välj Ring mig. Du kommer att bli uppringd och kan behöva trycka på 1 för att ansluta.
  • Jag ringer in – Om du väljer det här alternativet väljer du rullgardinsmenyn Använd telefon. Ring upp telefonnumret som visas på din skärm. När du blir ombedd använder du tangentbordet i din telefon för att ange åtkomstkoden och det deltagar-id som visas på din skärm.
  • Ring med dator – Välj detta alternativ för att ansluta till ljud via VoIP. För att justera dina inställningar för högtalare och mikrofon, går du till ljud > Test av högtalare/mikrofonljud i meny raden.

2

För att när som helst stänga av eller slå på ditt eget ljud väljer du mikrofonikonen.

1

Välj Ljudkonferens på sidan Snabbstart.

2

Välj sedan en annan ljudanslutning i dialogrutan Ljudkonferens.

1

Välj Ljudkonferens på sidan Snabbstart.

2

I dialogrutan Ljudkonferens expanderar du sektionen Använd telefon.

3

Välj rullgardinsmenyn bredvid Använd telefon och välj sedan Ring mig på ett nytt nummer.

1

Välj Ljudkonferens på sidan Snabbstart.

2

I dialogrutan Ljudkonferens expanderar du sektionen Använd telefon.

3

Välj rullgardinsmeny bredvid Använd telefon och välj sedan Hantera telefonnummer.

4

I dialogrutan Hantera telefonnummer kan du välja något av följande:

  • Redigera– Uppdatera de sparade telefonnumren i din mitt Webex profil.
  • Rensa – ta bort sparade telefonnummer som är lagrade i cookies på din dator.

Du kan inte delta i en ljudkonferens via telefon medan du redigerar eller uppdaterar telefonnummer.

1

Välj Ljudkonferens på sidan Snabbstart.

2

Använd skjutreglagen för att justera högtalarvolymen och mikrofonkänsligheten.

Om du vill testa högtalarvolymen och mikrofonkänsligheten vid olika nivåer kan du välja Testa högtalare/mikrofon.

1

Om du vill stänga av ditt eget ljud går du till panelen Mötes deltagare och väljer Stäng av ljud.

2

Om du vill slå på ditt eget ljud går du till panelen Mötes deltagare och väljer slå på ljudet.


 

Om värden har stängt av ljudet kan du inte slå på ditt ljud.

Om du är utbildningsvärd kan du stänga av ljudet för alla Mötes deltagare. När du stänger av mötes deltagare kan endast du slå på ljudet. De kan inte slå på ljudet.

1

Om du vill stänga av eller sätta på ljudet från en specifik person går du till panelen Mötesdeltagare, letar upp personens namn och väljer Ljud av eller Ljud på.

2

Du kan stänga av ljudet för alla på en gång eller så kan du stänga av personer när de ansluter.

  • Om du vill stänga av ljudet för alla samtidigt går du till menyn Mötesdeltagare och väljer Stäng av ljudet för alla eller Ljud på för alla.
  • Gå till menyn Mötesdeltagare och välj Stäng av ljud vid inträde om du vill stänga av ljudet för alla när de ansluter.