Anslut till Webex-ljud

Webex Training ger flexibilitet att ansluta ljud på flera sätt när ljudkonferenser är påslagen. Mer information finns i Tips och råd om hur du använder ljud med Webex.

1

När du anslutit till utbildningsmötet väljer du något av följande alternativ:

 • Ring mig– Ange ett telefonnummer och välj sedan Ring mig. Du får ett samtal och kan bli ombedd att trycka på 1 för att ansluta.
 • Jag ringer in – Om du väljer det här alternativet väljer du rullgardinsmenyn Använd telefon. Ring upp telefonnumret som visas på din skärm. När du blir ombedd att använda telefonens knappsats för att ange åtkomstkoden och deltagar-ID som visas på skärmen.

   

  Ditt deltagar-ID ansluter ditt namn i mötet till ditt ljud. Om du inte anger ditt deltagar-ID kommer din ljudanslutning att visas som en inringande användare i deltagarlistan, separerat från ditt namn, och du kan inte styra ljudet från programmet.

  Om du inte har ditt deltagar-ID trycker du på # för att vänta i lobbyn tills någon i mötet släpper in dig.

 • Ring med dator – Välj detta alternativ för att ansluta till ljud via VoIP. Om du vill justera inställningarna för högtalare och mikrofon väljer du Ljud > Ljudtest för högtalare/mikrofon i menyraden.

2

Klicka på mikrofonikonen om du vill stänga av eller slå på ljudet själv när som helst.

1

Välj Ljudkonferens på sidan Snabbstart.

2

Välj sedan en annan ljudanslutning i dialogrutan Ljudkonferens.

1

Välj Ljudkonferens på sidan Snabbstart.

2

I dialogrutan Ljudkonferens expanderar du sektionen Använd telefon.

3

Välj rullgardinsmenyn bredvid Använd telefon och välj sedan Ring mig på ett nytt nummer.

1

Välj Ljudkonferens på sidan Snabbstart.

2

I dialogrutan Ljudkonferens expanderar du sektionen Använd telefon.

3

Välj rullgardinsmeny bredvid Använd telefon och välj sedan Hantera telefonnummer.

4

I dialogrutan Hantera telefonnummer kan du välja något av följande:

 • Redigera – uppdatera de sparade telefonnumren i din Mitt Webex-profil.
 • Rensa – ta bort sparade telefonnummer som är lagrade i cookies på din dator.

Du kan inte delta i en ljudkonferens via telefon medan du redigerar eller uppdaterar telefonnummer.

1

Välj Ljudkonferens på sidan Snabbstart.

2

Använd skjutreglagen för att justera högtalarvolymen och mikrofonkänsligheten.

Om du vill testa högtalarvolymen och mikrofonkänsligheten vid olika nivåer kan du välja Testa högtalare/mikrofon.

1

Om du vill stänga av ljudet själv går du till mötesdeltagarpanelen och väljer Stäng av ljudet.

2

Om du vill slå på ljudet själv går du till mötesdeltagarpanelen och väljer Slå på ljudet.


 

Om värden har stängt av ditt ljud kan du inte slå på ljudet själv.

Om du är utbildningsmötets värd kan du stänga av ljudet för alla mötesdeltagare i din session. När du stänger av ljudet för mötesdeltagare kan du bara slå på ljudet för dem. De kan inte slå på ljudet själva.

1

Om du vill stänga av eller slå på ljudet för specifika personer går du till mötesdeltagarpanelen, hitta deras namn och väljer Stäng av ljudeteller Slå på ljudet.

2

Du kan stänga av ljudet för alla på en gång eller så kan du stänga av personer när de ansluter.

 • Om du vill stänga av ljudet för alla samtidigt går du till menyn Mötesdeltagare och väljer Stäng av ljudet för alla eller Ljud på för alla.
 • Gå till menyn Mötesdeltagare och välj Stäng av ljud vid inträde om du vill stänga av ljudet för alla när de ansluter.