Koble til Webex-lyd

Cisco Webex Training gir fleksibilitet til å koble til lyd på flere måter når lydkonferanser er aktivert. Hvis du vil vite mer, kan du se Tips og triks for bruk av lyd med Cisco Webex.

1

Når du har blitt med i opplæringsøkten, velger du ett av følgende:

  • Ring meg – Skriv inn et telefonnummer, og velg Ring meg. Du vil motta et anrop og kan bli bedt om å trykke på 1 for å kobles til.
  • Jeg ringer inn – For å velge dette alternativet velger du rullegardinlisten Bruk telefon. Slå telefonnummeret som vises på skjermen. Når du blir bedt om det, bruker du telefontastaturet til å angi tilgangskoden og deltaker-ID-en som vises på skjermen.
  • Samtale fra datamaskin – Velg dette alternativet for å koble til lyd ved hjelp av VoIP. Hvis du vil justere innstillingene for høyttaler og mikrofon, går du til Lyd > Høyttaler-/mikrofonlydtest på menylinjen.

2

Hvis du vil dempe eller slå av dempingen av deg selv når som helst, velger du mikrofonikonet.

1

Velg Lydkonferanse på Hurtigstart-siden.

2

Velg en annen lydtilkobling i dialogboksen Lydkonferanse.

1

Velg Lydkonferanse på Hurtigstart-siden.

2

Utvid Bruk telefon-delen i dialogboksen Lydkonferanse.

3

Velg rullegardinlisten ved siden av Bruk telefon, og velg deretter Ring meg på et nytt nummer.

1

Velg Lydkonferanse på Hurtigstart-siden.

2

Utvid Bruk telefon-delen i dialogboksen Lydkonferanse.

3

Velg rullegardinlisten ved siden av Bruk telefon, og velg deretter Administrer telefonnumre.

4

I dialogboksen Administrer telefonnumre kan du velge ett av følgende:

  • Rediger – oppdater de lagrede telefonnumrene i Min Webex-profilen din.
  • Fjern – slett lagrede telefonnumre som er lagret i informasjonskapslene på datamaskinen din.

Du kan ikke bli med i en lydkonferanse via telefon mens du redigerer eller oppdaterer telefonnumrene dine.

1

Velg Lydkonferanse på Hurtigstart-siden.

2

Bruk glidebryterne til å justere høyttalervolumet og mikrofonfølsomheten.

Hvis du vil teste høyttalervolumet og mikrofonfølsomheten på ulike nivåer, kan du velge Test høyttaler/mikrofon.

1

Hvis du vil dempe deg selv, går du til deltakerpanelet og velger Demp.

2

Hvis du vil slå av dempingen av deg selv, går du til deltakerpanelet og velger Slå av demping.


 

Verten har dempet deg, og du kan ikke slå av dempingen selv.

Hvis du er verten for opplæringsøkten, kan du dempe alle deltakerne i økten. Når du demper deltakere, er det bare du som kan slå av dempingen. De kan ikke slå av dempingen av seg selv.

1

Hvis du vil dempe eller slå av demping for bestemte personer, går du til deltakerpanelet, finner navnet og velger Demp eller Slå av demping.

2

Du kan dempe alle samtidig, eller du kan dempe folk etter hvert som de blir med.

  • Hvis du vil dempe alle samtidig, går du til Deltaker-menyen og velger Demp alle eller Slå av demping for alle.
  • Hvis du vil dempe alle etter hvert som de blir med, går du til Deltaker-menyen og velger Demp ved ankomst.