Połącz z Webex Audio

Cisco Webex Training zapewnia elastyczność podłączania dźwięku na wiele sposobów, gdy konferencje audio są włączone. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Porady i wskazówki dotyczące korzystania z dźwięku w Cisco Webex.

1

Po dołączeniu do sesji treningowej wybierz jedną z następujących opcji:

  • Zadzwoń do mnie— wprowadź numer telefonu, wybierz pozycję Zadzwoń do mnie. Otrzymasz połączenie i może zostać wyświetlony monit o naciśnięcie 1, aby się połączyć.
  • Zadzwonię– aby wybrać tę opcję, wybierz listę rozwijaną Użyj telefonu. Wybierz numer telefonu wyświetlany na ekranie. Po wyświetleniu monitu użyj klawiatury telefonu, aby wprowadzić kod dostępu i identyfikator uczestnika wyświetlany na ekranie.
  • Dzwoń przez komputer— wybierz tę opcję, aby połączyć się z dźwiękiem za pomocą VoIP. Aby dostosować ustawienia głośników i mikrofonu, przejdź do pozycji Test dźwięku > głośników/mikrofonu na pasku menu.

2

Aby wyciszyć lub wytępić wyciszenie w dowolnym momencie, wybierz ikonę mikrofonu.

1

Na stronie Szybki start wybierz pozycję Konferencja audio.

2

W oknie dialogowym Konferencja audio wybierz inne połączenie audio.

1

Na stronie Szybki start wybierz pozycję Konferencja audio.

2

W oknie dialogowym Konferencja audio rozwiń sekcję Użyj telefonu.

3

Wybierz listę rozwijaną obok pozycji Użyj telefonu, a następnie wybierz pozycję Zadzwoń do mnie pod nowy numer.

1

Na stronie Szybki start wybierz pozycję Konferencja audio.

2

W oknie dialogowym Konferencja audio rozwiń sekcję Użyj telefonu.

3

Wybierz listę rozwijaną obok pozycji Użyj telefonu, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj numerami telefonów.

4

W oknie dialogowym Zarządzanie numerami telefonów można wybrać jedną z następujących opcji:

  • Edytuj— zaktualizuj zapisane numery telefonów w profilu My Webex.
  • Wyczyść– Usuń zapisane numery telefonów, które są przechowywane w plikach cookie komputera.

Nie można uczestniczyć w konferencji audio przez telefon podczas edytowania lub aktualizowania numerów telefonów.

1

Na stronie Szybki start wybierz pozycję Konferencja audio.

2

Użyj suwaków, aby dostosować głośność głośnika i czułość mikrofonu.

Aby przetestować głośność głośnika i czułość mikrofonu na różnych poziomach, możesz wybrać opcję Testuj głośnik/mikrofon.

1

Aby się wyciszyć, przejdź do panelu Uczestnicy i wybierz opcję Wycisz .

2

Aby wyłącz wyciszyć siebie, przejdź do panelu Uczestnicy i wybierz pozycję Wyłącz wyciszenie.


 

Jeśli gospodarz Cię wyciszył, nie możesz wyłączyć wyciszenia.

Jeśli jesteś gospodarzem sesji treningowej, możesz wyciszyć dowolnego z uczestników sesji. Gdy wyciszysz uczestników, tylko Ty możesz ich wyciszyć. Nie mogą się wyłączyć wyciszenie.

1

Aby wyciszyć lub wykończyć wyciszenie określonych osób, przejdź do panelu Uczestnicy, znajdź ich imię i nazwisko oraz wybierz pozycję Wycisz lub Wyłączwyciszenie.

2

Możesz wyciszyć wszystkich naraz lub wyciszyć osoby, gdy dołączają.

  • Aby wyciszyć wszystkich naraz, przejdź do menu Uczestnik i wybierz opcję Wycisz wszystko lub Wyłączwyciszenie wszystkich.
  • Aby wyciszyć wszystkich uczestników podczas dołączania, przejdź do menu Uczestnik i wybierz opcję Wycisz przywpisie.