Verbinding maken met Webex-audio

Cisco Webex Training biedt de flexibiliteit om op meerdere manieren verbinding te maken met audio wanneer audio conferenties is ingeschakeld. Raadpleeg Tips en trucs voor het gebruik van audio met Cisco Webex voor meer informatie.

1

Als u eenmaal deelneemt aan de trainingssessie, selecteert u een van de volgende opties:

  • Bel mij: voer een telefoonnummer in en selecteer Bel mij. U ontvangt een oproep en mogelijk het verzoek om op 1 te drukken om verbinding te maken.
  • Ik bel in: selecteer de vervolgkeuzelijst Telefoon gebruiken om deze optie te kiezen. Bel het nummer dat wordt weergegeven op uw scherm. Gebruik het toetsenblok van uw telefoon om de toegangscode in te voeren wanneer u hierom wordt gevraagd. De deelnemer-id wordt daarna weergegeven op het scherm.
  • Bellen via de computer: schakel deze optie in om verbinding te maken met audio via VoIP. Als u de instellingen van uw luidspreker en microfoon wilt aanpassen, gaat u naar Audio > Audio test luidspreker/microfoon in de menubalk.

2

Selecteer het pictogram van de microfoon om uw microfoon op elk gewenst moment te dempen of het dempen ervan op te heffen.

1

Selecteer Audioconferentie op de pagina Snel starten.

2

Kies een andere audioverbinding in het dialoogvenster Audioconferentie.

1

Selecteer Audioconferentie op de pagina Snel starten.

2

Vouw in het dialoogvenster Audioconferentie het gedeelte Telefoon gebruiken uit.

3

Selecteer de vervolgkeuzelijst naast Telefoon gebruiken en selecteer vervolgens Bel mij op een nieuw nummer.

1

Selecteer Audioconferentie op de pagina Snel starten.

2

Vouw in het dialoogvenster Audioconferentie het gedeelte Telefoon gebruiken uit.

3

Selecteer de vervolgkeuzelijst naast Telefoon gebruiken en selecteer vervolgens Telefoonnummers beheren.

4

In het dialoogvenster Telefoonnummers beheren kunt u een van de volgende opties kiezen:

  • Bewerken-de opgeslagen telefoonnummers in uw mijn Webex profiel bijwerken.
  • Wissen: de opgeslagen telefoonnummers verwijderen die zijn opgeslagen in de cookies op uw computer.

U kunt niet via de telefoon aan een audioconferentie deelnemen terwijl u uw telefoonnummers bewerkt of bijwerkt.

1

Selecteer Audioconferentie op de pagina Snel starten.

2

Gebruik de schuifbalken om het volume van het luidsprekervolume en de microfoongevoeligheid aan te passen.

Als u uw luidsprekervolume en microfoongevoeligheid op verschillende niveaus wilt testen, kunt Luidspreker/microfoon testen selecteren.

1

Als u uzelf wilt dempen, gaat u naar het deelvenster deelnemers en selecteert u dempen.

2

Als u het dempen wilt opheffen, gaat u naar het deelvenster deelnemers en selecteert u Dempen opheffen.


 

Als de host u heeft gedempt, kunt u het dempen van uzelf niet zelf ongedaan maken.

Als u de host van de trainingssessie bent, kunt u alle deelnemers in uw sessie dempen. Als u deelnemers dempt, kunt u deze niet meer dempen. Ze kunnen het dempen zelf niet opheffen.

1

Als u bepaalde personen wilt dempen of het dempen voor deze personen wilt opheffen, gaat u naar het deelvenster Deelnemers, zoekt u hun naam en selecteert u Dempen of Dempen opheffen.

2

U kunt het geluid van alle personen direct dempen of u kunt personen dempen zodra ze deelnemen.

  • Als u alle personen direct wilt dempen, gaat u naar het menu Deelnemer en selecteert u Iedereen dempen of Dempen voor iedereen opheffen.
  • Als u bij deelname het geluid van iedereen wilt dempen, gaat u naar het menu Deelnemer en selecteert u Dempen bij binnenkomst.