Parkování hovorů

Telefon můžete použít k zaparkování hovoru. Poté lze hovor převzít z vašeho telefonu nebo z telefonu jiného, například z telefonu na spolupracovníkově stole nebo v konferenční místnosti.

Parkovaný hovor je sledován vaší sítí, takže na něj nezapomenete. Zůstane-li hovor zaparkován příliš dlouho, uslyšíte upozornění. Následně můžete v původním telefonu hovor přijmout, odmítnout přijmout nebo ignorovat. Můžete hovor také převzít v jiném telefonu.

Pokud hovor nepřijmete v určité lhůtě, bude přesměrován do hlasové schránky nebo jiného umístění podle nastavení správce.

Přidržení hovoru pomocí parkování hovoru

Aktivní hovor přijatý na svém telefonu můžete zaparkovat a poté jej můžete převzít na jiném telefonu v systému řízení hovorů.

Také můžete zaparkovat hovor na svém vlastním telefonu. V takovém případě nemusíte záznam slyšet.

Na čísle pro zaparkování hovoru můžete zaparkovat pouze jeden hovor.

Než začnete

Hovor musí být aktivní.

1

Stiskněte tlačítko Parkovat.

Telefon přehraje zaznamenanou zprávu s žádostí o zadání čísla zaparkovaného hovoru.
2

Zadejte číslo a stiskněte křížek (#).

3

(Volitelné) Číslo zaparkovaného hovoru sdělte osobě, která hovor přijímá.

Přidržení hovoru pomocí parkování hovoru

Zaparkovaný hovor můžete vyzvednout odkudkoliv v síti.

Než začnete

Budete potřebovat číslo, které bylo použito k zaparkování hovoru.

1

Stiskněte tlačítko Odparkovat.

2

(Volitelně) Stiskněte tlačítko linky s funkcí BLF (Busy Lamp Field) a s funkcí zvednutí hovoru nastavenou na převzetí přidrženého hovoru.

3

Zadejte číslo, na kterém je zaparkovaný hovor, a poté stiskněte křížek (#).

Křížek (#) lze použít také k převzetí zaparkovaného hovoru. Pokud převezmete hovor zaparkovaný na vašem vlastním telefonu, pravděpodobně nebudete muset zadat číslo.