Samtaleparkering

Du kan bruke telefonen til å parkere en samtale. Deretter kan du hente samtalen enten fra din egen telefon eller en annen telefon, for eksempel telefonen på pulten til en kollega eller i et konferanserom.

En parkert samtale overvåkes av nettverket ditt, slik at du ikke glemmer den. Hvis samtalen forblir parkert for lenge, vil du høre et varsel. Du kan da svare, avvise å svare eller ignorere anropet på den opprinnelige telefonen din. Du kan også fortsette å hente det fra en annen telefon.

Hvis du ikke svarer på anropet i løpet av en viss tid, viderekobles det til talepost eller et annet sted, ut fra hva administratoren har konfigurert.

Sett en samtale på vent med samtale parkering

Du kan parkere en aktiv samtale du svarte på på telefonen, og deretter bruke en annen telefon i anropskontrollsystemet for å hente samtalen.

Du kan også parkere en samtale på telefonen. Hvis du gjør det, er det mulig at du ikke hører et opptak.

Du kan kun parkere én samtale hos samtaleparkeringsnummeret.

Før du begynner

Samtalen må være aktiv.

1

Trykk på Parker.

Telefonen spiller av en innspilt melding som ber om nummeret til den parkerte samtalen.
2

Skriv inn nummeret og trykk på Firkant (#).

3

Eventuelle Kommuniser det parkerte nummeret til personen som henter samtalen.

Hent en samtale på vent med samtale parkering

Du kan svare på en parkert samtale hvor som helst i nettverket ditt.

Før du begynner

Du må taste nummeret du brukte for å parkere samtalen.

1

Trykk på Hent.

2

Eventuelle Trykk på linje tasten som har opptatt-lampe-feltet med samtale henting konfigurert for å hente en samtale på vent.

3

Angi nummeret samtalen er parkert på, fulgt av Firkant (#).

Du kan også trykke på Firkant (#) for å hente den parkerte samtalen. Hvis du henter en parkert samtale på din egen telefon, kan det være du ikke må angi tallet.