Parkera samtal

Du kan använda telefonen för att parkera ett samtal. Du kan sedan hämta samtalet från din telefon eller en annan telefon på t.ex. en kollegas skrivbord eller i ett konferensrum.

Ett parkerat samtal övervakas av ditt nätverk så att du inte glömmer bort det. Om samtalet är parkerat för länge hör du en varningston. Du kan då besvara samtalet, neka att besvara det eller ignorera samtalet på din ursprungstelefon. Du kan även fortsätta och ta emot det på en annan telefon.

Om du inte svarar på samtalet inom en viss tid vidarekopplas det till röstbrevlådan eller till en annan destination, enligt administratörsinställningarna.

Parkera ett samtal med samtals parkering

Du kan parkera ett aktivt samtal som du har svarat på med din telefon för att sedan hämta samtalet med en annan telefon i samtalskontrollsystemet.

Det går även att parkera ett samtal på din egen telefon. Gör du det hör du kanske inte inspelningen.

Det går endast att parkera ett samtal på samtalsparkeringsnumret.

Innan du börjar

Samtalet måste vara aktivt.

1

Tryck på Parkera.

Telefonen spelar upp ett inspelat meddelande som frågar efter numret till det parkerade samtalet.
2

Slå numret och tryck på knappen med ett grindtecken (#).

3

Mjuk Vidarebefordra det parkerade numret till personen som hämtar samtalet.

Hämta ett parkerat samtal med samtals parkering

Du kan hämta ett parkerat samtal från vilken telefon som helst i nätverket.

Innan du börjar

Du behöver det nummer som samtalet parkerades med.

1

Tryck på Sluta parkera.

2

Mjuk Tryck på linje knappen med upptaget lampa med samtals hämtningen konfigurerad för att hämta ett parkerat samtal.

3

Ange numret där samtalet är parkerat följt av grindtecken (#).

Du kan även ange ett grindtecken (#) när du vill hämta det parkerade samtalet. Om du hämtar ett samtal som är parkerat på din egen telefon kanske du inte behöver ange någon siffra.