התקשר לחנייה

תוכל להשתמש בטלפון שלך לחניית שיחה. לאחר מכן תוכל לאחזר את השיחה מהטלפון שלך או מטלפון אחר, למשל טלפון בשולחן של עמית לעבודה או בחדר שיחות ועידה.

הרשת שלך עוקבת אחרי שיחה חונה כך שלא תשכח עליה. אם השיחה נשארת בחניה זמן ארוך מדי, תשמע התראה. לאחר מכן תוכל לענות, לדחות מענה או להתעלם מהשיחה בטלפון המקורי. באפשרותך גם להמשיך לאחזר אותה מטלפון אחר.

אם לא תשיב לשיחה בתוך פרק זמן מסוים, היא תנותב לתא קולי או ליעד אחר, כפי שהוגדר על-ידי מנהל המערכת שלך.

שיחה חונה תופסת קו אחד.

העבר שיחה בהמתנה עם חניית שיחות

באפשרותך להחנות שיחה פעילה שענית לה בטלפון ולאחר מכן להשתמש בטלפון אחר במערכת בקרת השיחות כדי לאחזר את השיחה.

תוכל גם להחנות שיחה בטלפון שלך. אם תעשה זאת, ייתכן שלא תשמע הקלטה.

ניתן להחנות שיחה פעילה אחת בלבד במספר השיחה החונה.

לפני שאתה מתחיל

השיחה חייבת להיות פעילה.

1

לחץ על החנה.

הטלפון משמיע הודעה מוקלטת שמבקשת את מספר השיחה החונה.
2

(אופציונלי) אם הגדרת את מצב חניית שיחות במודול הרחבת מקש, לחץ על מקש הקו של חניית השיחות.

3

הזן את המספר והקש על סולמית (#).

4

(אופציונלי) מסור את המספר החונה לאדם שמאחזר את השיחה.

אחזר שיחה בהמתנה באמצעות חניית שיחות

תוכל לבחור שיחה חונה מכל מקום ברשת.

לפני שאתה מתחיל

אתה זקוק למספר ששימש להחניית השיחה.

1

לחץ על בטל חניה.

2

(אופציונלי) לחץ על מקש הקו הכולל שדה נורית דולקת עם תפיסת שיחה המוגדר לאחזור שיחה בהמתנה.

3

(אופציונלי) אם הגדרת את מצב חניית שיחות במודול הרחבת מקש, לחץ על מקש הקו של חניית השיחות.

4

הזן את המספר שבו השיחה חונה והוסף אחריו סולמית (#).

ניתן בנוסף להזין סולמית (#) לאחזור השיחה החונה. אם אתה מאחזר שיחה חונה מהטלפון שלך, ייתכן שלא תצטרך להזין מספר.