Gesprek parkeren

Met uw telefoon kunt u een gesprek parkeren. U kunt het gesprek vervolgens ophalen via uw eigen of een andere telefoon, bijvoorbeeld de telefoon op het bureau van een collega of in een conferentieruimte.

Een geparkeerd gesprek wordt gecontroleerd door uw netwerk, zodat u het niet kunt vergeten. Als het gesprek te lang geparkeerd blijft, hoort u een waarschuwing. Vervolgens kunt u het gesprek beantwoorden, afwijzen of negeren op uw oorspronkelijke telefoon. U kunt ook doorgaan met het op te halen vanaf een andere telefoon.

Als u het gesprek niet binnen een bepaalde tijdsduur beantwoordt, wordt het gesprek omgeleid naar voicemail of een andere bestemming, ingesteld door uw systeembeheerder.

Een geparkeerd gesprek neemt één lijn in beslag.

Een gesprek in de wacht plaatsen via Gesprek parkeren

U kunt een actief gesprek dat u op uw telefoon hebt opgenomen, parkeren en weer voortzetten op een andere telefoon in het gesprekscontrolesysteem.

U kunt een gesprek ook parkeren op uw eigen telefoon. Als u dat doet, hoort u mogelijk geen opname.

U kunt slechts één gesprek parkeren op het nummer voor geparkeerde gesprekken.

Voordat u begint

Uw gesprek moet actief zijn.

1

Druk op Parkeer.

Op uw telefoon wordt een opgenomen bericht afgespeeld waarin wordt gevraagd naar het nummer van het geparkeerde gesprek.
2

(Optioneel) Als u Gesprek parkeren hebt geconfigureerd op een uitbreidingsmodule, drukt u op de lijntoets Gesprek parkeren.

3

Voer het nummer in en druk op de toets #.

4

(Optioneel) Geef het geparkeerde nummer door aan de persoon die het gesprek tot stand komt.

Een gesprek in de wacht ophalen via Gesprek parkeren

U kunt een geparkeerd gesprek overal binnen uw netwerk aannemen.

Voordat u begint

U hebt het nummer nodig waaronder het gesprek is geparkeerd.

1

Druk op Park.oph.

2

(Optioneel) Druk op de lijntoets waarop het bezetlampje staat en de functie voor het opnemen van een gesprek dat in de wacht staat.

3

(Optioneel) Als u Gesprek parkeren hebt geconfigureerd op een uitbreidingsmodule, drukt u op de lijntoets Gesprek parkeren.

4

Voer het nummer in waaronder het gesprek is geparkeerd, gevolgd door een hekje (#).

U kunt ook een hekje (#) invoeren om het geparkeerde gesprek op te halen. Als u een geparkeerd gesprek op uw eigen telefoon wilt ophalen, hoeft u geen nummer in te voeren.