Nastavení systému

Řešení Cisco IP DECT může používat libovolnou kombinaci níže uvedených zařízení Cisco.

 • Základna s jednou buňkou Cisco IP DECT DBS 110 (lze používat jen s dalšími zařízeními DBS-110)

 • Základna s více buňkami Cisco IP DECT DBS 110 (lze používat jen s dalšími zařízeními DBS-110)

 • Lehké sluchátko Cisco IP DECT Phone 6823

 • Sluchátko Cisco IP telefonu DECT 6825: Standardní a zodolněná sluchátka

Porovnání zařízení: Základna DECT 110, opakovač 110 a základna 210

Následující tabulka uvádí porovnání těchto zařízení: Základna s jednou buňkou Cisco IP DECT DBS-110 a základna s více buňkami Cisco IP DECT DBS-210.

Tabulka 1. Porovnání zařízení nabídky Cisco IP DECT

Funkce

Detaily

Kapacita jednotky:

Režim jedné buňky

Základna s jednou buňkou DECT 110:

Až 20 registrací SIP a až 10 souběžných hovorů

Základna s více buňkami DECT 210:

Až 30 registrací SIP a až 10 souběžných hovorů

Režim s více buňkami:

Základna s jednou buňkou DECT 110:

Podporováno v režimu s jednou nebo dvěma buňkami

Základna s více buňkami DECT 210 s 250

nasazenými základnami:

Až 1000 registrací SIP a až 20 32 souběžných hovorů

Základny a opakovače:

Režim jedné buňky:

Základna s jednou buňkou DECT 110:

1 základna a až 6 opakovačů

Základna s více buňkami DECT 210:

1 základna a až 3 opakovače

Režim s více buňkami

Základna s jednou buňkou DECT 110:

Není podporováno v režimu více buněk

Základna s více buňkami DECT 210:

Až 250 základen až 750 opakovačů

Funkce ovládání hovorů a zvuku

 • Uskutečnění hovoru přes libovolnou linku

 • Přijetí hovoru přes libovolnou linku

 • Automatická odpověď

 • Přistoupení k hovoru (sdílená linka)

 • opakování volání,

 • Nerušit

 • Anonymní hovor

 • Odmítnutí anonymních hovorů

 • ID volajícího – přidržení/pokračování

 • Konference se třemi stranami

 • Asistované přepojení

 • Přepojení naslepo

 • Úzkopásmové/širokopásmové kodeky

 • Přepínání mezi hovory s volbou DTMF

 • Přepojení hovoru

 • Přesměrování hovorů

 • Čekající hovor

 • Parkování hovorů

 • Přidržení a pokračování v hovoru

 • Zpětné volání

 • Sdílená linka / více linek

 • Tísňové volání s uzamčenými klávesami

 • Charakteristické vyzvánění

 • Volba vyzváněcího tónu

 • Ovládání hlasitosti vyzvánění

 • Ovládání hlasitosti přijímače

 • Telefonní seznam – hledání, import, export

 • Historie hovorů (až 50 položek)

 • Místní telefonní seznam

 • Rychlá volba

 • Hlasová schránka

Funkce a výhody produktů Cisco IP 6823 a Cisco IP 6825

Následující tabulka uvádí funkce a výhody základny s jednou buňkou Cisco IP DECT DBS-110 a základny s více buňkami Cisco IP DECT DBS-210.

Tabulka 2. Funkce a výhody nabídky Cisco IP DECT

Funkce

Výhody

Ergonomický design

Snadno použitelné rozhraní poskytuje tradiční uživatelské prostředí telefonie DECT (digitální rozšířená bezdrátová komunikace).

Grafický displej

6823: 128 x 160 pixelů, displej TFT 64K

6825: 240 x 320 pixelů, displej TFT 64k

Obě sluchátka: 3barevná kontrolka MWI

Sluchátko (HAC)

Všechna sluchátka 3825 jsou kompatibilní s naslouchadly (HAC) a splňují požadavky na hlasitost federální komise pro komunikace (FCC) pro zákon ADA týkající se amerických občanů s postižením.

Požadavky na hlasitost v oddílu 508 lze splnit pomocí standardních vestavěných zesilovačů sluchátek, jako jsou například zesilovače W-10 nebo CE-100 od společnosti Walker Equipment

Kompatibilní s technologií HAC – FCC, část 68 a Austrálie S040

Náhlavní souprava

Pouze 6825: Bluetooth LE 4.1

6823 a 6825: 3,5 mm kabelová náhlavní souprava, kompatibilní s telefony iPhone

Řada 6800 poskytuje při použití s náhlavní soupravou Cisco výjimečnou izolaci hluku

Ovládání hlasitosti

Přepínač ovládání hlasitosti umožňuje na úrovni decibelu snadné seřízení hlasitosti sluchátka, reproduktor monitoru a vyzvánění

Klávesy

 • Celkem 28 kláves

 • Klávesy 0–9, # a *, 3 tlačítka

 • Pětisměrná navigace a Vybrat

 • Klávesy pro příjem a ukončení hovoru

 • 1 výstražná klávesa na horní straně zařízení

 • Klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti

 • Klávesa Ztlumit

 • Klávesa Hlasitý odposlech

 • Klávesa Nabídka

Výdrž baterie

 • Typ baterie: dobíjecí

 • Doba nabíjení lithium-iontové baterie ve stojanu: 6 hodin

 • Doba hovoru: 17 hodin (NB), 12 hodin (WB)


 • Doba při nečinnosti: 200 hodin

 • Zástrčky adaptéru: EU, USA, Austrálie, Spojené království (k dispozici i pro další země; viz informace o objednávání v tabulce 6)

Úplná podpora linek

6823 a 6825: 2 linky (registrace SIP)

Hmotnost

6823 a 6825: 86 g (3 unce)

Zobrazit

6823: Displej 4,3 cm (1,7 palce), 128 x 160 pixelů, TFT 64K

6825: Displej 5,0 cm (2,0 palce), 240 x 320 pixelů, TFT 64k

Připevnění základny nebo opakovače na strop

Základnu nebo opakovač lze namontovat na strop. Používají speciální stropní montážní držák, který lze upevnit na strop. Stropní montážní držák je nutné objednat.

Obrázek 1. Stropní montážní držák

Základna a opakovač mají dosah až 300 metrů (984 stop) mimo budovu a 50 metrů (164 stop) uvnitř budovy.

V této úloze označuje pojem zařízení základnu nebo opakovač.

Než začnete

Potřebujete:

 • Stropní montážní držák

 • Tužku

 • Montážní prvky (šrouby a hmoždiny) odpovídající konstrukci stropu.

 • Základna: Přípojka sítě LAN poblíž montážního místa.

 • Základna: Elektrická zásuvka poblíž místa montáže, pokud nebudete používat napájení PoE.

 • Opakovač: Elektrická zásuvka blízko místa montáže.

Na základě oblasti pokrytí a stavebních materiálů budovy určete nejlepší umístění.

 • Pokud máte základnu 210 s více buňkami, může být nutné přidat další základny nebo opakovače.

 • Pokud používáte základnu 110 s jednou buňkou, může být nutné přidat další základnu 110 s jednou buňkou nebo další opakovače 110.

K plánování umístění můžete použít nástroj pro průzkum místa instalace na sluchátku. Viz část Průzkum místa instalace produktu Cisco IP DECT řady 6800.

1

Stropní montážní držák podržte na požadovaném místě.

2

Označte si umístění šroubů.

3

Podle pokynů výrobce namontujte hmoždiny.

4

Šrouby namontujte skrz držák do hmoždin.

5

Jen základna: K zařízení připojte ethernetový kabel a kabel veďte drážkou v zařízení.

6

Zajistěte pro zařízení napájení:

 • Základna s technologií PoE v síti LAN: Další napájení není vyžadováno.
 • Základna bez technologie PoE: K základně připojte napájecí adaptér a kabel veďte otvorem v základně.
 • Opakovač: Připojte k opakovači napájecí adaptér a kabel veďte otvorem v opakovači.
7

Otvory v držáku zarovnejte s otvory v zařízení a otáčejte zařízením vlevo, dokud nezapadne na místo.

Na tomto obrázku je znázorněno zarovnání montážního držáku se základnou. Zadní strana opakovače je podobná základně.

V tomto diagramu je znázorněn směr otáčení zařízením k zajištění v montážním držáku.

8

Jen základna: K portu sítě LAN připojte ethernetový kabel.

9

Je-li třeba, připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

Pokud svítí kontrolka na základně zeleně, může se připojit k síti a začít stahovat konfiguraci.

Upevnění základny nebo opakovače ke stolu

Základnu nebo opakovač lze umístit na stůl nebo jiný vodorovný povrch (například na polici). Vyberte místo , kde základnu nebo opakovač nemůže nikdo snadno omylem shodit.

Základna a opakovač mají dosah až 300 metrů (984 stop) mimo budovu a 50 metrů (164 stop) uvnitř budovy.

V této úloze označuje pojem zařízení základnu nebo opakovač.

Než začnete

Potřebujete:

 • Základna: Přípojka sítě LAN poblíž montážního místa.

 • Základna: Elektrická zásuvka poblíž místa montáže, pokud nebudete používat napájení PoE.

 • Opakovač: Elektrická zásuvka blízko místa montáže.

Na základě oblasti pokrytí a stavebních materiálů budovy určete nejlepší umístění.

 • Pokud máte základnu 210 s více buňkami, může být nutné přidat další základny nebo opakovače.

 • Pokud používáte základnu 110 s jednou buňkou, může být nutné přidat další základnu 110 s jednou buňkou nebo další opakovače 110.

K plánování umístění můžete použít nástroj pro průzkum místa instalace na sluchátku. Viz část Průzkum místa instalace produktu Cisco IP DECT řady 6800.

1

Jen základna: K zařízení připojte ethernetový kabel a kabel veďte drážkou v zařízení.

2

Zajistěte pro zařízení napájení:

 • Základna s technologií PoE v síti LAN: Další napájení není vyžadováno.
 • Základna bez technologie PoE: K základně připojte napájecí adaptér a kabel veďte otvorem v základně.
 • Opakovač: Připojte k opakovači napájecí adaptér a kabel veďte otvorem v opakovači.
3

Zasuňte podstavec do zařízení a zatlačením jej zajistěte na místě (musí zacvaknout).

Tento obrázek ukazuje připojení podstavce k základně. Zadní strana opakovače je podobná základně.

4

Jen základna: K portu sítě LAN připojte ethernetový kabel.

5

Je-li třeba, připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

Pokud svítí kontrolka na základně zeleně, může se připojit k síti a začít stahovat konfiguraci.

Připevnění základny nebo opakovače na zeď

Základnu nebo opakovač lze upevnit na stěnu. Do zdi namontujte dva šrouby a základnu nebo opakovač nasuňte na hlavy těchto šroubů, případně můžete použít stropní montážní držák.

Doporučujeme základnu nebo opakovač upevnit na stěně co nejvýš. Pokud je to možné, z důvodu lepšího pokrytí ji připevněte natočenou směrm dolů.

Základna a opakovač mají dosah až 300 metrů (984 stop) mimo budovu a 50 metrů (164 stop) uvnitř budovy.

V této úloze označuje pojem zařízení základnu nebo opakovač.

Než začnete

Potřebujete:

 • Tužku

 • Vodováhu

 • Maskovací pásku

 • Montážní prvky (šrouby a hmoždiny) odpovídající konstrukci stěny. Můžete použít také stropní montážní držák.

 • Základna: Přípojka sítě LAN poblíž montážního místa.

 • Základna: Elektrická zásuvka poblíž místa montáže, pokud nebudete používat napájení PoE.

 • Opakovač: Elektrická zásuvka blízko místa montáže.

Na základě oblasti pokrytí a stavebních materiálů budovy určete nejlepší umístění.

 • Pokud máte základnu 210 s více buňkami, může být nutné přidat další základny nebo opakovače.

 • Pokud používáte základnu 110 s jednou buňkou, může být nutné přidat další základnu 110 s jednou buňkou nebo další opakovače 110.

K plánování umístění můžete použít nástroj pro průzkum místa instalace na sluchátku. Viz část Průzkum místa instalace produktu Cisco IP DECT řady 6800.

1

Na požadovaném místě podržte vodováhu a nakreslete vodorovnou čáru alespoň 5,7 cm (2,25 palce) pod úrovní stropu.

2

Označte si umístění šroubů.

 • Bez stropního montážního držáku: Vyznačte čáru tak, aby šrouby byly 54 mm (2,126 palce) od sebe (od středu ke středu).

 • Se stropním montážním držákem: Umístěte a podrže držák tak, aby čára procházela oběma otvory. Otvory označte.
3

Podle pokynů výrobce namontujte hmoždiny.

4

Zasuňte šrouby.

 • Bez stropního montážního držáku: Zašroubujte šrouby tak, aby byla mezi hlavou šroubu a stěnou vzdálenost 9,52 mm (0,375 palce).

 • Se stropním montážním držákem: Podržte držák na otvorech a šrouby šroubujte do okamžiku, kdy se držák přestane pohybovat.
5

Jen základna: K základně připojte ethernetový kabel a veďte kabel otvorem v základně.

6

Zajistěte pro zařízení napájení:

 • Základna s technologií PoE v síti LAN: Další napájení není vyžadováno.
 • Základna bez technologie PoE: K základně připojte napájecí adaptér a kabel veďte otvorem v základně.
 • Opakovač: Připojte k opakovači napájecí adaptér a kabel veďte otvorem v opakovači.
7

Umístěte zařízení na zeď.

 • Bez stropního montážního držáku: Tento diagram ukazuje zarovnání hlav šroubů se zařízením.

  Na tomto diagramu je znázorněno usazení zařízení na hlavách šroubů.

 • Se stropním montážním držákem: Přidržte zařízení s písmeny na logu Cisco dole a potom zařízením otočte mírně vpravo. Zarovnejte otvory na spodní straně zařízení s háčky na držáku, zatlačte zařízení do držáku a otáčejte jím vlevo, dokud nedojde k jeho zajištění na místě.
8

Jen základna: K portu sítě LAN připojte ethernetový kabel.

9

Je-li třeba, připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

Pokud svítí kontrolka na základně zeleně, může se připojit k síti a začít stahovat konfiguraci.

Najděte adresu IP základny

Ke zjištění adresy IP základny v síti použijte sluchátko. Sluchátko zobrazí adresu IP každé základny v dosahu.

Pokud máte přístup ke stránce správy směrovače, můžete ke zjištění adresy IP použít i ji.

Než začnete

Potřebujete:

 • Základna musí být připojena k síti.

 • Sluchátko musí být k dispozici s nabitou baterií.

1

Stiskněte tlačítko Napájení/Ukončit a držte jej, dokud se nezapne obrazovka.

2

Stiskněte tlačítko Nabídka.

3

Zadejte *47*.

Přihlášení k webové stránce správy

Ke konfiguraci základny a sluchátek můžete použít webovou stránku základny.


Obraťte se na poskytovatele služeb a zjistěte, zda se připojujete k základně pomocí protokolu HTTP nebo HTTPS. U tohoto postupu se předpokládá použití protokolu HTTP.

Po 5 minutách nečinnosti budete z webové stránky automaticky odhlášeni.

Než začnete

Potřebujete adresu MAC a adresu IP základny.

Základna musí být připojena k síti a musí svítit zelená kontrolka.

1

Položka Najděte IP adresu základny umožňuje najít adresu IP základny.

2

V prohlížeči zadejte adresu základny.

Formát:

http://<address>/main.html

kde

 • Adresa je adresa IPv4 základny.

Příklad

http://xxx.xxx.xxx.xxx/main.html kde xxx.xxx.xxx.xxx je adresa IPv4.

3

Přihlaste se k základně pomocí těchto pověření:

 • Uživatelské jméno: uživatel

 • Heslo: Adresa MAC základny se všemi abecedními znaky malými písmeny.

Přiřazení sluchátek uživatelům

Základna byla předem nakonfigurována za použití informací o sluchátku (například linka a uživatelské jméno).

Pokud nastavujete více sluchátek, je nutné každé sluchátko přiřadit konkrétnímu uživateli. Každý uživatel má jedinečné telefonní číslo a hlasovou schránku a může mít také různé další funkce. Každému sluchátku můžete přiřadit vlastní přístupový kód. K tomu slouží pole na webové stránce Terminal (Terminál) nebo konfigurační soubor (cfg.cml). Přístupový kód můžete tímto způsobem nastavit v konfiguračním souboru:
nnnn
kde je x číslo sluchátka a nnnn přístupový kód.

Pokud má přístupový kód více než 4 číslice, berou se v potaz pouze první čtyři číslice.

Přiřazení sluchátka uživateli spočívá v přiřazení čísla International Portable Equipment Identity (IPEI) sluchátka ke správně nakonfigurované lince. Číslo IPEI sluchátka se nachází na těchto místech:

 • Na štítku nalepeném na balení se sluchátkem

 • Pod baterií sluchátka

Než začnete

Připojte se k webové stránce základny, jak je popsáno v části Přihlášení k webové stránce správy.

Základna musí být připojena k síti a musí svítit zelená kontrolka.

1

Klikněte na tlačítko Extensions (Linky).

2

Klikněte na odkaz ve sloupci Extension Info (Informace o lince) odpovídající sluchátku daného uživatele.

Odkaz IPEI zobrazí prázdné číslo IPEI. FFFFFFFFFF.

3

Na stránce Terminal (Terminál) vyplňte do pole IPEI číslo IPEI nového sluchátka uživatele.

4

Nastavte pole AC (Přístupový kód).

5

(Volitelně) Ostatní pole nakonfigurujte podle popisu v části Pole webové stránky Terminal (Terminál).

6

Klepněte na položku Uložit.

7

(Volitelně) Zopakováním kroků 3 až 7 můžete nastavit další sluchátka.

Další postup

Zahajte registraci sluchátek.

Pole webové stránky Terminal (Terminál)

Na webové stránce základny Terminal (Terminál) se nacházejí tato pole. Tuto obrazovku zobrazíte kliknutím na číslo IPEI sluchátka na stránce Extensions (Linky).

Stránka se zobrazí při použití zobrazení pro správce nebo uživatele. V zobrazení uživatele nejsou dostupná všechna pole.

Tato část platí pro verzi firmwaru 4.7. Informace o stránce pro verzi firmwaru V450 a V460 najdete v části Pole webové stránky Terminal (Terminál) pro verzi firmwaru V450 a V460.

Tabulka 3. Pole webové stránky Terminal (Terminál)

Pole

Obsah

Popis

IPEI

Řetězec 10 znaků.

Udává číslo International Portable Equipment Identity (IPEI) sluchátka. Každé sluchátko má jedinečné číslo IPEI; toto číslo se nachází na štítku pod baterií sluchátka a na štítku balení se sluchátkem.

Pokud změníte hodnotu v tomto poli, zruší se registrace sluchátka.

Paired Terminal (Spárovaný terminál)

Hodnoty:

 • No Paired Terminal (Žádný spárovaný terminál)

 • ID sluchátka

Udává terminál spárovaný se sluchátkem.

AC

4místné číslo

Udává přístupový kód, který byl použit k registraci sluchátka. Po registraci sluchátka se tento kód nepoužije.


 

Z důvodu vyšší bezpečnosti doporučujeme změnit výchozí hodnotu na začátku nastavování systému.

Alarm Line (Linka výstrah)

Hodnoty:

 • Není vybrána žádná linka výstrah.

 • telefonní číslo,

Udává linku pro hovory s výstrahami.

Alarm Number (Číslo výstrahy)

Telefonní číslo

Udává číslo, které má být vytočeno, když uživatel po dorbu 3 sekund podrží tísňové tlačítko na sluchátku.

Linky

VoIP Idx (Index VoIP)

Toto pole je pouze ke čtení.

Udává index sluchátka.

Linka

Toto pole je pouze ke čtení.

Udává název nakonfigurované linky.

Aby bylo možné prostřednictvím sluchátka uskutečňovat a přijímat hovory, musí být linka nakonfigurována na serveru SIP.

Zobrazovaný název

Toto pole je pouze ke čtení.

Udává telefonní číslo.

Tato informace se zobrazuje na hlavní obrazovce sluchátka.

Server

Toto pole je pouze ke čtení.

Udává adresu serveru SIP v systému řízení hovorů.

Server Alias (Alias serveru)

Toto pole je pouze ke čtení.

Udává název systému řízení hovorů.

Stav

Toto pole je pouze ke čtení.

Udává stav registrace SIP. Pokud je toto pole prázdné, sluchátko nemá registraci SIP.

Import Local Phonebook (Importovat místní telefonní seznam)

Filename (Název souboru)

Slouží k nahrání místního adresáře v souboru s hodnotami oddělenými čárkou (CSV) z počítače do telefonu.

Export Local Phonebook (Exportovat místní telefonní seznam)

Slouží k exportování místního adresáře v souboru CSV z telefonu do počítače.

Pole webové stránky Terminal (Terminál) pro verzi firmwaru V450 a V460

Na webové stránce základny Terminal (Terminál) se nacházejí tato pole. Tuto obrazovku zobrazíte kliknutím na číslo IPEI sluchátka na stránce Extensions (Linky).

Stránka se zobrazí při použití zobrazení pro správce nebo uživatele. V zobrazení uživatele nejsou dostupná všechna pole.

Tato část platí pro verzi firmwaru V450 a V460. Informace o verzi firmwaru 4.7 najdete v části Pole webové stránky Terminal (Terminál).

Tabulka 4. Pole webové stránky Terminal (Terminál)

Pole

Obsah

Popis

IPEI

Řetězec 10 znaků.

Udává číslo International Portable Equipment Identity (IPEI) sluchátka. Každé sluchátko má jedinečné číslo IPEI; toto číslo se nachází na štítku pod baterií sluchátka a na štítku balení se sluchátkem.

Pokud změníte hodnotu v tomto poli, zruší se registrace sluchátka.

Paired Terminal (Spárovaný terminál)

Hodnoty:

 • No Paired Terminal (Žádný spárovaný terminál)

 • ID sluchátka

Udává terminál spárovaný se sluchátkem.

AC

4místné číslo

Udává přístupový kód, který byl použit k registraci sluchátka. Po registraci sluchátka se tento kód nepoužije.


 

Z důvodu vyšší bezpečnosti doporučujeme změnit výchozí hodnotu na začátku nastavování systému.

Alarm Line (Linka výstrah)

Hodnoty:

 • Není vybrána žádná linka výstrah.

 • telefonní číslo,

Udává linku pro hovory s výstrahami.

Alarm Number (Číslo výstrahy)

Telefonní číslo

Udává číslo, které má být vytočeno, když uživatel po dorbu 3 sekund podrží tísňové tlačítko na sluchátku.

Stav baterie a indikátoru RSSI

Battery level (Úroveň nabití baterie)

Procento

Pole jen pro čtení

Zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie sluchátka.

RSSI

Pole jen pro čtení

Zobrazuje indikátor síly přijímaného signálu (RSSI) připojené základny nebo opakovače.

Measured time [mm:ss] (Naměřený čas mm:ss)

Pole jen pro čtení

Zobrazuje čas v minutách a sekundách, kdy byly ze sluchátka naposledy získány a zaznamenány informace o baterii a indikátoru RSSI.

Located (Umístění)

Pole jen pro čtení

Označuje připojenou základní stanici nebo opakovač, se kterými sluchátko komunikuje.

Import Local Phonebook (Importovat místní telefonní seznam)

Filename (Název souboru)

Slouží k nahrání místního adresáře v souboru s hodnotami oddělenými čárkou (CSV) z počítače do telefonu.

Export Local Phonebook (Exportovat místní telefonní seznam)

Slouží k exportování místního adresáře v souboru CSV z telefonu do počítače.

Zahajte registraci sluchátek

Po nakonfigurování jednoho nebo více sluchátek na základně je nutné spustit v základně proces registrace. Základna čeká na registrační zprávy sluchátek a na dokončení komunikační smyčky.

Sluchátka lze registrovat všechna současně i postupně po jednom.

Než začnete

Připojte se k webové stránce základny, jak je popsáno v části Přihlášení k webové stránce správy.

Základna musí být připojena k síti a musí svítit zelená kontrolka.

1

Na stránce Extensions (Linky) vyberte zaškrtávací políčka u nových sluchátek, která chcete registrovat.

2

Klikněte na tlačítko Register Terminal (Zaregistrovat terminál).

3

Ve sloupci Extension (Linky) zatrhněte zaškrtávací pole u sluchátek.

4

Klikněte na možnost Start SIP Registration(s) (Spustit registraci SIP).

Další postup

Připojení sluchátka k základně

Před uskutečněním hovorů musí být ve sluchátku nakonfigurováno připojení k základně. Může být nutné zadat přístupový kód , který vám poskytl správce. Po úspěšné registraci sluchátko zobrazí správné datum a  čas, uživatelské jméno a telefonní číslo.

Než začnete

Ve sluchátku musí být vložena baterie, kterou je potřeba následně nabít.

1

Zapněte sluchátko. Viz část Zapnutí sluchátka.

2

Stiskněte tlačítko Nabídka.

3

Vyberte možnosti Connectivity (Připojení) > Register (Registrovat).

4

Zvýrazněte prázdný řádek na obrazovce a stiskněte tlačítko Vybrat.

5

(Volitelně) Do pole AC (Přístupový kód) zadejte přístupový kód.

6

Stiskněte tlačítko OK.

Zapnutí sluchátka

Stiskněte tlačítko Napájení/Ukončit a držte jej, dokud se nezapne obrazovka.