Systeminställning

I lösningen Cisco IP DECT kan du använda valfri kombination av Cisco-enheterna i listan nedan:

 • Cisco IP DECT DBS 110 Single-Cell Base Station (kan bara användas med andra DBS-110-enheter)

 • Cisco IP DECT 210 Multi-Cell Base Station (kan bara användas med andra DBS-210-enheter)

 • Cisco IP DECT-telefon 6823 – handset

 • Cisco IP DECT Phone 6825 Handset: Standard- och Ruggedized-lur

Jämförelse mellan DECT-basstationer och -repeatrar

I den här tabellen jämförs enheterna Cisco IP DECT DBS-110 Single-Cell Base Station och Cisco IP DECT DBS-210 Multi-Cell Base Station.

Tabell 1. Jämförelse mellan Cisco IP DECT-enheter

Funktion

Information

Enhetskapacitet:

Enkelcellsläge

DECT 110 Single-Cell Base Station:

Upp till 20 SIP-registreringar och upp till 10 samtidiga samtal

DECT 210 Multi-Cell Base Station:

Upp till 30 SIP-registreringar och upp 10 samtidiga samtal

Flercellsläge:

DECT 110 Single-Cell Base Station:

Stöds i både enkel- och flercellsläge

DECT 210 Multicell-basstation med 5

Distribuerade basstationer:

Upp till 30 SIP-registreringar och upp till 8 samtidiga samtal

Basstationer och repeaters:

Enkelcellsläge:

DECT 110 Single-Cell Base Station:

1 basstation och upp till 6 repeatrar

DECT 210 Multi-Cell Base Station:

1 basstation och upp till 3 repeatrar

Flercellsläge

DECT 110 Single-Cell Base Station:

Stöds inte i flercellsläge

DECT 210 Multi-Cell Base Station:

Upp till 5 basstationer och upp till 30 repeatrar

Samtalskontroll och ljudfunktioner

 • Ring samtal över valfri linje

 • Ta emot samtal över valfri linje

 • Svara automatiskt

 • Bryt in i samtal (delad linje)

 • Ring igen

 • Stör ej

 • Anonymt samtal

 • Avvisa anonymt samtal

 • Nummerpresentation parkera/återuppta

 • Trevägskonferens

 • Bevakad överföring

 • Direktöverföring

 • Codecar för narrowband/wideband

 • Växling av DTMF-samtal (till/från)

 • Samtalsöverföring

 • Vidarebefordra samtal

 • Samtal väntar

 • Parkera samtal

 • Parkera/återuppta samtal

 • Samtalsreturnering

 • Delad linje/flera linjer

 • Knapplås Nödsamtal

 • Olika ringsignaler

 • Val av ringsignal

 • Reglera ringsignalsvolym

 • Reglera samtalsvolym

 • Sök i, importera och exportera telefonbok

 • Samtalshistorik (upp till 50 poster)

 • Lokal telefonbok

 • Kortnummer

 • Röstbrevlåda

Funktioner och fördelar med Cisco IP 6823 och Cisco IP 6825

I den här tabellen visas funktioner och fördelar med Cisco IP DECT DBS-110 Single-Cell Base Station och Cisco IP DECT DBS-210 Multi-Cell Base Station.

Tabell 2. Funktioner och fördelar med Cisco IP DECT-enheter

Funktion

Fördelar

Ergonomisk design

Användarvänligt gränssnitt och en användarmiljö som liknar DECT-telefoni (Digital Enhanced Cordless Telecommunication)

Grafisk display

6823: 128 x 160 pixlar, 64k TFT-display

6825: 240 x 320 pixlar, 64k TFT-display

Båda lurarna: 3-färgs MWI-lampa

Telefonlur (hjälpmedel för hörselnedsättning)

Alla lurar till 6825 är HAC-kompatibla (hjälpmedel för hörselnedsättning) och uppfyller FCC-kraven gällande ljudvolym i ADA (Americans with Disabilities Act)

Du kan uppfylla kraven på ljudnivå i sektion 508 genom att använda inbyggda standardlurförstärkare som Walker Equipment W-10 eller CE-100

Kompatibilitet med hjälpmdel för hörselnedsättning– FCC artikel 68 och Australien S040

Headset

Endast 6825: Bluetooth LE 4.1

6823 och 6825: 3,5 mm kabelanslutet headset, iPhone-kompatibelt

6800-serien har en enastående brusreducering i kombination med Cisco-headset

Volymkontroll

Volymreglage med enkel justering på decibelnivå för lur, högtalare och ringsignal

Knappar

 • Totalt 28 knappar

 • 0–9, # och * samt 3 snabbknappar

 • Navigering i fem riktningar och val

 • Knappar för att svara på och avsluta samtal

 • 1 larmknapp på enhetens ovansida.

 • Knappar för volym upp och ned

 • Knapp för ljudavstängning

 • Knapp för högtalartelefon

 • Menyknapp

Batteriets livslängd

 • Batterityp: laddningsbart

 • Laddningstid i litiumjon-docka: 6 timmar

 • Samtalstid: 17 timmar (NB), 12 timmar (WB)


 • Tid i viloläge: 200 timmar

 • Adapterkontakter: EU, USA, Australien, Storbritannien (läs om andra tillgängliga länder i beställningsinformationen i tabell 6)

Linjestöd

6823 och 6825: 2 linjer (SIP-registreringar)

Vikt

6823 och 6825: 86 g

Skärm

6823: 1,7 tum, 128 x 160 pixlar, 64k TFT-display

6825: 2,0 tum, 240 x 320 pixlar, 64k TFT-display

Montera basstationen eller repeatern i taket

Montera basstation eller repeater i taket. De har ett anpassat fäste för takmontering som du kan sätta fast i taket. Du måste beställa fästet för takmontering.

Bild 1. Fäste för takmontering

Basstation och repeater har en räckvidd på upp till 300 meter utomhus och 50 meter inomhus.

I den här uppgiften avser termen enhet basstationen eller repeatern.

Innan du börjar

Du behöver:

 • Fäste vid takmontering

 • Penna

 • Monteringstillbehör (skruvar och plugg) lämpligt för taket.

 • Basstation: LAN-anslutning nära monteringsplatsen.

 • Basstation: Om du inte använder PoE behövs ett eluttag nära monteringsplatsen.

 • Repeater: Ett eluttag nära monteringsplatsen

Bestäm bästa placeringen med hänsyn till täckningsområdet och byggnadsmaterial.

 • Om du har en 110 Single-Cell Base Station kan du behöva lägga till ytterligare en 110 Single-Cell Base Station eller fler 110-repeatrar.

 • Om du har en 210 Multi-Cell Base Station kan du behöva lägga till fler basstationer eller repeatrar.

Du kan använda verktyget för platsbestämning i telefonluren till att planera placeringen. Läs mer i Platsundersökning för Cisco IP DECT 6800-serien.

1

Håll takfästet på önskad plats.

2

Markera skruvhålens placeringar.

3

Sätt i pluggen enligt beskrivningen från tillverkaren.

4

Skruva fast skruvarna genom fästet och in i pluggen.

5

Enbart basstation: Anslut Ethernet-kabeln till enheten och dra kabeln genom spåret i enheten.

6

Strömförsörj enheten:

 • Basstation med PoE via LAN: Ytterligare strömförsörjning behövs inte.
 • Basstation utan PoE: Koppla in strömadaptern i basstationen och dra kabeln genom spåret i basstationen.
 • Repeater: Koppla in strömadaptern i repeatern och dra kabeln genom spåret i repeatern.
7

Passa in spåren i fästet med spåren i basstationen och vrid till vänster tills enheten låses på plats.

Den här bilden visar inpassningen av monteringsfästet med basstationen. Repeaterns baksida liknar basstationens.

Det här diagrammet visar hur du vrider enheten för att låsa fast den i monteringsfästet.

8

Enbart basstation: Anslut Ethernet-kabeln till LAN-porten.

9

Koppla vid behov in strömadaptern i eluttaget.

Om basstationens LED-lampa lyser grönt kan den ansluta till nätverket och börja hämta konfigurationen.

Montera basstationen eller repeatern på ett skrivbord

Du kan placera basstationen eller repeatern på ett skrivbord eller annan plan yta (exempelvis i en bokhylla). Välj en plats där basstationen eller repeatern inte är i vägen och kan vältas ner.

Basstation och repeater har en räckvidd på upp till 300 meter utomhus och 50 meter inomhus.

I den här uppgiften avser termen enhet basstationen eller repeatern.

Innan du börjar

Du behöver:

 • Basstation: LAN-anslutning nära monteringsplatsen.

 • Basstation: Om du inte använder PoE behövs ett eluttag nära monteringsplatsen.

 • Repeater: Ett eluttag nära monteringsplatsen

Bestäm bästa placeringen med hänsyn till täckningsområdet och byggnadsmaterial.

 • Om du har en 110 Single-Cell Base Station kan du behöva lägga till ytterligare en 110 Single-Cell Base Station eller fler 110-repeatrar.

 • Om du har en 210 Multi-Cell Base Station kan du behöva lägga till fler basstationer eller repeatrar.

Du kan använda verktyget för platsbestämning i telefonluren till att planera placeringen. Läs mer i Platsundersökning för Cisco IP DECT 6800-serien.

1

Enbart basstation: Anslut Ethernet-kabeln till enheten och dra kabeln genom spåret i enheten.

2

Strömförsörj enheten:

 • Basstation med PoE via LAN: Ytterligare strömförsörjning behövs inte.
 • Basstation utan PoE: Koppla in strömadaptern i basstationen och dra kabeln genom spåret i basstationen.
 • Repeater: Koppla in strömadaptern i repeatern och dra kabeln genom spåret i repeatern.
3

Skjut in stativet i enheten och tryck tills det klickar på plats.

Den här bilden visar stativets anslutning till basstationen. Repeaterns baksida liknar basstationens.

4

Enbart basstation: Anslut Ethernet-kabeln till LAN-porten.

5

Koppla vid behov in strömadaptern i eluttaget.

Om basstationens LED-lampa lyser grönt kan den ansluta till nätverket och börja hämta konfigurationen.

Montera basstationen eller repeatern på väggen

Du kan montera basstationen eller repeatern på väggen. Skruva fast två skruvar i väggen och häng basstationen eller repeatern på skruvhuvudena. Du kan även använda monteringsfästet för tak.

Vi rekommenderar att du monterar basstationeneller repeatern så högt upp som möjligt på väggen. Om det går monterar du den i nedåtriktad vinkel för att få bättre radiotäckning.

Basstation och repeater har en räckvidd på upp till 300 meter utomhus och 50 meter inomhus.

I den här uppgiften avser termen enhet basstationen eller repeatern.

Innan du börjar

Du behöver:

 • Penna

 • Nivå

 • Måttband

 • Monteringstillbehör (skruvar och plugg) lämpligt för väggen. Du kan även använda fästet för takmontering.

 • Basstation: LAN-anslutning nära monteringsplatsen.

 • Basstation: Om du inte använder PoE behövs ett eluttag nära monteringsplatsen.

 • Repeater: Ett eluttag nära monteringsplatsen

Bestäm bästa placeringen med hänsyn till täckningsområdet och byggnadsmaterial.

 • Om du har en 110 Single-Cell Base Station kan du behöva lägga till ytterligare en 110 Single-Cell Base Station eller fler 110-repeatrar.

 • Om du har en 210 Multi-Cell Base Station kan du behöva lägga till fler basstationer eller repeatrar.

Du kan använda verktyget för platsbestämning i telefonluren till att planera placeringen. Läs mer i Platsundersökning för Cisco IP DECT 6800-serien.

1

Håll den på önskad plats, minst 5,7 cm nedanför taket, och markera med ett streck.

2

Markera placeringen av skruvarna.

 • Utan monteringsfäste för tak: Markera linjen så att skruvarna är 54 mm ifrån varandra (centrum på skruvarna).

 • Med monteringsfäste för tak: Håll fästet så att två av hålen skär linjen. Märk hålen.
3

Sätt i pluggen enligt beskrivningen från tillverkaren.

4

Sätt i skruvarna.

 • Utan monteringsfäste för tak: Skruva i skruvarna tills skruvhuvudet är cirka 9,52 mm från väggen.

 • Med monteringsfäste för tak: Håll fästet över hålen och dra i skruvarna tills fästet sitter ordentligt.
5

Enbart basstation: Anslut Ethernet-kabeln till basstationen och dra kabeln genom spåret i basstationen.

6

Strömförsörj enheten:

 • Basstation med PoE via LAN: Ytterligare strömförsörjning behövs inte.
 • Basstation utan PoE: Koppla in strömadaptern i basstationen och dra kabeln genom spåret i basstationen.
 • Repeater: Koppla in strömadaptern i repeatern och dra kabeln genom spåret i repeatern.
7

Sätt enheten på väggen.

 • Utan monteringsfäste för tak: I diagrammet visas inpassning av skruvhuvuden och enheten.

  I diagrammet visas hur du placerar enheten på skruvhuvudena.

 • Med monteringsfäste för tak: Håll enheten med bokstäverna i Ciscos logotyp längst ned och vrid något åt höger. Rikta in spåren på enhetens undersida mot krokarna på fästet, tryck fast enheten på fästet och vrid åt vänster tills enheten sitter ordentligt.
8

Enbart basstation: Anslut Ethernet-kabeln till LAN-porten.

9

Koppla vid behov in strömadaptern i eluttaget.

Om basstationens LED-lampa lyser grönt kan den ansluta till nätverket och börja hämta konfigurationen.

Hitta basstationens IP-adress

Du kan använda telefonluren för att hitta IP-adresserna för basstationerna i nätverket. Telefonluren visar IP-adressen för alla basstationer inom täckningsområdet.

Om du har åtkomst till routerns administrationssidan kan du använda den för att hitta IP-adressen.

Innan du börjar

Du behöver följande:

 • Basstationen måste vara ansluten till nätverket.

 • En telefonlur måste finnas tillgänglig med laddat batteri.

1

Tryck på och håll ned Ström/Avsluta tills skärmen startar.

2

Tryck på Meny.

3

Tryck *47*.

Logga in på administrationssidan

Du ska använda basstationens webbsida för att konfigurera basstationen och telefonlurarna.


Kontakta tjänsteleverantören för att få reda på om du ansluter till basstationen med HTTP eller HTTPS. Proceduren förutsätter att du använder HTTP.

Du loggas automatiskt ut ur systemet efter fem minuters inaktivitet.

Innan du börjar

Ta reda på basstationens MAC- och IP-adress.

Basstationen måste vara ansluten till nätverket och den gröna LED-lampan ska vara tänd.

1

Ta reda på basstationens IP-adress med hjälp av artikeln Ta reda på basstationens IP-adress.

2

Ange adressen till basstationen i en webbläsare.

Format:

http://<adress>/main.html

där:

 • adress är basstationens IPv4-adress.

Exempel

http://xxx.xxx.xxx.xxx/main.html där xxx.xxx.xxx.xxx är IPv4-adressen.

Tilldela telefonlurar till användare

Basstationen har förkonfigurerats med telefonlurens information (till exempel anknytning och användarnamn).

När du ställer in flera telefonlurar måste du tilldela varje telefonlur till en viss användare. Varje användare har ett unikt telefonnummer och en egen röstbrevlåda, och kan även ha olika funktioner. Du kan tilldela en enskild åtkomstkod till varje handenhet i fälten på sidan Terminal eller i konfigurationsfilen (.xml). Du kan ställa in åtkomstkoden på det här sättet i konfigurationsfilen:
nnnn
där x är numret för telefonluren och nnnn är åtkomstkoden.

Om åtkomstkoden innehåller fler än 4 siffror räknas endast de första 4 siffrorna.

Om du vill tilldela telefonluren till användaren tilldelar du lurens IPEI-nummer (International Portable Equipment Identity) till den korrekt konfigurerade anknytningen. Telefonlurens IPEI-nummer finns angivet på följande platser:

 • På etiketten på förpackningen som telefonluren levererades i

 • Under telefonlurens batteri

Innan du börjar

Öppna webbsidan för basstationen enligt beskrivningen i Logga in på administrationssidan.

Basstationen måste vara ansluten till nätverket och den gröna LED-lampan ska vara tänd.

1

Klicka på Anknytningar.

2

Klicka på länken i kolumnen Anknytningsinfo för telefonluren för en viss användare.

IPEI-länken visar IPEI-numret som motsvarar null FFFFFFFFFF.

3

På sidan Terminal anger du IPEI-numret för användarens nya telefonlur i fältet IPEI.

4

Ange fältet AC.

5

(Valfritt) Konfigurera de andra fälten enligt beskrivningen i Fält på sidan Terminal.

6

Klicka på Spara.

7

(Valfritt) Upprepa steg 3 till 7 om du vill konfigurera fler telefonlurar.

Nästa steg

Starta registrering av telefonluren

Fält på sidan Terminal

De här fälten visas på sidan Terminal för basstationen. Du öppnar den här sidan genom att klicka på telefonlurens IPEI-nummer på sidan Anknytningar.

Sidan visas i admin- och användarvyer. Alla fält är inte tillgängliga i användarvy.

Det här avsnittet gäller för firmware-version 4.7. Om det gäller sidan i firmware-version V450 eller V460 läser du Fält på sidan Terminal i firmware-version V450 och V460.

Tabell 3. Fält för terminalsida

Fält

Innehåll

Beskrivning

IPEI

Sträng med 10 tecken

Identifierar telefonlurens IPEI (International Portable Equipment Identity). Varje telefonlur har ett unikt IPEI-nummer. Numret står på etiketten under telefonlurens batteri och på etiketten som på förpackningen.

Om du ändrar det här fältet avregistreras telefonluren.

Parkopplad terminal

Värden:

 • Ingen parkopplad terminal

 • Telefonlurens ID

Identifierar den terminal som är parkopplad med telefonluren.

AC

Fyrsiffrig kod

Identifierar den åtkomstkod som användes för att registrera telefonluren. När telefonluren är registrerad används inte koden längre.


 

Vi rekommenderar att du ändrar detta standardvärde när du börjar ställa in systemet för att öka säkerheten.

Larmlinje

Värden:

 • Ingen larmlinje har valts

 • Telefonnummer

Identifierar linjen som ska användas för nödsamtal.

Larmnummer

Telefonnummer

Identifierar det nummer som ska ringas upp när användaren håller in nödknappen på telefonluren i minst tre sekunder.

Anknytningar

VoIP Idx

Fältet är skrivskyddat!

Identifierar index på telefonluren.

Anknytning

Fältet är skrivskyddat!

Visar namn på konfigurerad anknytning.

Anknytningen måste konfigureras på SIP-servern innan telefonluren kan ringa och ta emot samtal.

Visningsnamn

Fältet är skrivskyddat!

Identifierar telefonnumret.

Informationen visas på telefonlurens startsida.

Server

Fältet är skrivskyddat!

Identifierar SIP-serveradressen i samtalskontrollsystemet.

Serveralias

Fältet är skrivskyddat!

Identifierar namnet för samtalskontrollsystemet.

Status

Fältet är skrivskyddat!

Identifierar status för SIP-registrering. Om fältet är tomt är telefonluren inte SIP-registrerad.

Importera lokal telefonbok

Filnamn

Används för att ladda upp en lokal katalog från datorn till telefonen i CSV-format (kommaavgränsade värden).

Exportera lokal telefonbok

Används för att exportera en lokal katalog från telefonen till datorn i CSV-format.

Fält på sidan Terminal för firmware-version V450 och V460

De här fälten visas på sidan Terminal för basstationen. Du öppnar den här sidan genom att klicka på telefonlurens IPEI-nummer på sidan Anknytningar.

Sidan visas i admin- och användarvyer. Alla fält är inte tillgängliga i användarvy.

Det här avsnittet gäller för version V450 och V460 av den fasta programvaran. Om det gäller firmware-version 4.7 läser du Fält på sidan Terminal.

Tabell 4. Fält för terminalsida

Fält

Innehåll

Beskrivning

IPEI

Sträng med 10 tecken

Identifierar telefonlurens IPEI (International Portable Equipment Identity). Varje telefonlur har ett unikt IPEI-nummer. Numret står på etiketten under telefonlurens batteri och på etiketten som på förpackningen.

Om du ändrar det här fältet avregistreras telefonluren.

Parkopplad terminal

Värden:

 • Ingen parkopplad terminal

 • Telefonlurens ID

Identifierar den terminal som är parkopplad med telefonluren.

AC

Fyrsiffrig kod

Identifierar den åtkomstkod som användes för att registrera telefonluren. När telefonluren är registrerad används inte koden längre.


 

Vi rekommenderar att du ändrar detta standardvärde när du börjar ställa in systemet för att öka säkerheten.

Larmlinje

Värden:

 • Ingen larmlinje har valts

 • Telefonnummer

Identifierar linjen som ska användas för nödsamtal.

Larmnummer

Telefonnummer

Identifierar det nummer som ska ringas upp när användaren håller in nödknappen på telefonluren i minst tre sekunder.

Status för batteri och RSSI

Batterinivå

Procent

Skrivskyddat fält

Visar telefonlurbatteriets aktuella laddningsnivå.

RSSI

Skrivskyddat fält

Visar styrkesymbolen för mottagen signal (RSSI) för ansluten basstation eller repeater.

Uppmätt tid [mm:ss]

Skrivskyddat fält

Visar tiden i minuter och sekunder sedan information om batteri och RSSI hämtades från telefonluren.

Funna

Skrivskyddat fält

Identifierar basstation eller repeater som telefonluren kommunicerar med.

Importera lokal telefonbok

Filnamn

Används för att ladda upp en lokal katalog från datorn till telefonen i CSV-format (kommaavgränsade värden).

Exportera lokal telefonbok

Används för att exportera en lokal katalog från telefonen till datorn i CSV-format.

Starta registrering av luren

När en eller flera telefonlurar har konfigurerats i basstationen kan den starta registreringen. Basstationen väntar på att ta emot registreringsmeddelanden från telefonlurar för att slutföra kommunikationsslingan.

Du kan registrera alla telefonlurar samtidigt eller registrera dem en i taget.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för basstationen enligt beskrivningen i Logga in på administrationssidan.

Basstationen måste vara ansluten till nätverket och den gröna LED-lampan ska vara tänd.

1

Markera kryssrutorna bredvid de nya telefonlurar som ska registreras på sidan Anknytningar.

2

Klicka på Registrera terminal.

3

Markera kryssrutorna för telefonlurarna i kolumnen Anknytning.

4

Klicka på Starta SIP-registreringar.

Nästa steg

Anslut telefonluren till basstationen

Innan du kan ringa samtal måste telefonluren konfigureras för att ansluta till en basstation. Du kan behöva ange den åtkomstkod som administratören har tilldelat. När registreringen av telefonluren är klar visas rätt datum och tid, användarnamn och telefonnummer på displayen.

Innan du börjar

Telefonlurens batteri måste vara installerat och laddat.

1

Starta telefonluren. Läs Starta telefonluren.

2

Tryck på Meny.

3

Välj Anslutning > Registrera.

4

Markera en tom rad på skärmen och tryck på Välj.

5

(Valfritt) Ange åtkomstkoden i fältet AC.

6

Tryck på OK.

Aktivera telefonluren

Tryck på och håll ned Ström/Avsluta tills skärmen startar.