Konfiguracja systemu

Rozwiązanie Cisco IP DECT może wykorzystywać dowolną kombinację urządzeń Cisco wymienionych poniżej:

 • Jednokomórkowa stacja bazowa Cisco IP DECT DBS 110 (może być używana tylko z innymi stacjami DBS-110)

 • Wielokomórkowa stacja bazowa Cisco IP DECT 210 (może być używana tylko z innym systemem DBS-210)

 • Słuchawka telefonu IP Cisco DECT 6823

 • Słuchawka telefonu Cisco IP DECT Phone 6825: standardowe i wzmocnione

Porównanie urządzeń na DECT stacjach bazowych i repeaterach

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie urządzeń jednokomórkowej stacji bazowej IP Cisco DECT DBS-110 i wielokomórkowej stacji bazowej Cisco IP DECT DBS-210.

Tabela 1. Porównanie urządzeń z ofertą Cisco IP DECT

Funkcja

Szczegóły

Pojemność urządzenia:

Tryb jednokomórkowy

Jednokomorowa stacja bazowa DECT 110:

Do 30 rejestracji SIP i do 10 jednoczesnych połączeń

Wieloogniwowa stacja bazowa DECT 210:

Do 30 rejestracji SIP i maksymalnie 10 współbieżnych połączeń

Tryb wielokomórkowy:

Jednokomorowa stacja bazowa DECT 110:

Obsługiwane w trybie jedno- lub dwukomórkowym z zainstalowanymi 2 stacjami bazowymi:

Do 30 rejestracji SIP i do 20 jednoczesnych połączeń

DECT sieci wykorzystujących stacje bazowe DECT 210

z 250 stacjami bazowymi:

Do 1000 rejestracji SIP i do 2000 jednoczesnych połączeń

Stacje bazowe i wzmacniacze:

Tryb jednokomórkowy:

Jednokomorowa stacja bazowa DECT 110:

1 stacja bazowa i 6 wzmacniaczy

Wieloogniwowa stacja bazowa DECT 210:

1 stacja bazowa i 3 wzmacniacze

Tryb wielokomórkowy

Jednokomorowa stacja bazowa DECT 110:

Nieobsługiwane w trybie wielokomórkowym

Wieloogniwowa stacja bazowa DECT 210:

Do 5 stacji bazowych i do 30 wzmacniaczy

Sterowanie połączeniami i funkcje audio

 • Nawiązywanie połączenia na dowolnej linii

 • Odebranie połączenia na dowolnej linii

 • Automatyczne odbieranie

 • Wtrącenie na linii wspólnej

 • Wybierz ponownie

 • Nie przeszkadzać

 • Połączenie anonimowe

 • Odrzucenie połączenia anonimowego

 • Zawieszenie/wznowienie – identyfikator rozmówcy

 • Konferencja 3-stronna

 • Nadzorowane przekierowanie

 • Przekazanie bez konsultacji

 • Wąskopasmowe / szerokopasmowe kodeki

 • Wybieranie DTMF – zamiana połączeń (do/z)

 • Przekazywanie połączeń

 • Przekazywanie połączeń

 • Połączenie oczekujące

 • Parkowanie połączeń

 • Zawieszenie/wznowienie połączenia

 • Oddzwanianie

 • Linia wspólna / wiele linii

 • Zamek na klucz – połączenie alarmowe

 • Zróżnicowane dzwonki

 • Wybór dzwonka

 • Regulacja głośności dzwonka

 • Regulacja głośności rejestrowania

 • Wyszukiwanie w książkach telefonicznych, importowanie i eksportowanie

 • Historia połączeń (50 pozycji)

 • Lokalna książka telefoniczna

 • Szybkie wybieranie

 • Poczta głosowa

Cechy i zalety modeli Cisco IP 6823 i Cisco IP 6825

W poniższej tabeli przedstawiono funkcje i korzyści jednokomórkowej stacji bazowej IP Cisco DECT DBS-110 i wielokomórkowej stacji bazowej Cisco IP DECT DBS-210.

Tabela 2. Cechy i zalety oferty Cisco IP DECT

Funkcja

Korzyści

Konstrukcja ergonomiczna

Łatwy w użyciu interfejs zapewniający tradycyjną, zbliżoną do telefonii bezprzewodowej obsługę (DECT)

Wyświetlacz graficzny

6823:128 x 160 pikseli, wyświetlacz TFT

6825:240 x 320 pikseli, wyświetlacz TFT 64k

Obie słuchawki: 3-kolorowa dioda LED MWI

Słuchawka (HAC)

Wszystkie słuchawki 6825 są kompatybilne z aparatami słuchowymi (HAC) i spełniają wymagania Federalnej Komisji Łączności (FCC) dotyczące głośności, zgodnie z ustawą Americans with Disabilities Act (ADA)

Można spełnić wymagania sekcji 508 dotyczące głośności, używając standardowych wzmacniaczy liniowych do słuchawek, takich jak wzmacniacze Walker Equipment W-10 lub CE-100

Zgodność z HAC – FCC część 68 i Australia S040

Zestaw słuchawkowy

6825: urządzenie Bluetooth LE 4.1

6823 i 6825: Przewodowy zestaw słuchawkowy 3,5 mm, zgodny z iPhone

Seria 6800 zapewnia wyjątkową izolację szumów, gdy jest używana z zestawem słuchawkowym Cisco

Regulacja głośności

Przełącznik regulacji głośności umożliwia łatwą regulację poziomu decybeli w słuchawce, głośniku monitora i dzwonku

funkcyjne

 • 28 kluczy łącznie

 • Klawisze 0-9, # i * 3 klawisze programowe

 • Pięciostronna nawigacja i wybór

 • Odbieranie i kończenie połączenia

 • 1 przycisk alarmowy w górnej części urządzenia

 • Klawisze w górę i w dół

 • Klawisz wyciszenia

 • Przycisk głośnomówiąc

 • Klawisz menu

Czas pracy baterii

 • Typ baterii: ładowalna

 • Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego w kołysce: 6 godzin

 • Czas rozmowy: 17 godzin (NB), 12 godzin (WB)

 • Czas bezczynności: 200 godzin

 • Wtyczki adaptera: UE, USA, Australia, Zjednoczone Królestwo (dostępne inne kraje; zob. informacje dotyczące zamówień w tabeli 6)

Obsługa pełnych linii

6823 i 6825: 2 linie (rejestracje SIP)

Masa

6823 i 6825: 3 uncje (86 g)

Wyświetl

6823: 1,7 cala. (4,3 cm) 128 x 160 pikseli, wyświetlacz TFT 64K

6825: 2 cale (5 cm), 240 x 320 pikseli, wyświetlacz TFT 64K

Montaż stacji bazowej lub wzmacniacza na suficie

Stację bazową można zamontować na suficie. Stacja bazowa ma specjalny wspornik umożliwiający jej montaż na suficie. Wspornik do montażu na suficie należy zamówić.

Ryc. 1. Uchwyt sufitowy

Każda stacja bazowa ma zasięg do 300 metrów.

W tym zadaniu termin urządzenie oznacza stację bazową.

Zanim rozpoczniesz

Potrzebne są:

 • Wspornik do montażu na suficie

 • Ołówek

 • Elementy montażowe (wkręty i kołki) odpowiednie do konstrukcji sufitu.

 • Połączenie LAN w pobliżu miejsca montażu.

 • Jeśli nie używasz PoE, gniazdko elektryczne znajduje się w pobliżu miejsca montażu.

Ustal najlepsze położenie, uwzględniając zasięg oraz materiały, z których jest wykonany budynek. Może być konieczna instalacja dodatkowych stacji bazowych w celu uzyskania najlepszego zasięgu.

 • Jeśli masz jednokomórkową stację bazową 110, może być konieczne dodanie kolejnej jednokomórkowej stacji bazowej 110 lub dodatkowych wzmacniaczy 110.

 • Jeśli masz wielokomórkową stację bazową 210, może być konieczne dodanie dodatkowych stacji bazowych lub wzmacniaczy.

Za pomocą narzędzia do badania obszaru na słuchawce można zaplanować położenie. Sprawdź Przeprowadzanie badania obszaru dla telefonów IP Cisco DECT z serii 6800.

1

Przytrzymaj wspornik do montażu na suficie w wybranym miejscu.

2

Oznacz położenie wkrętów.

3

Zamontuj kołki zgodnie z opisem producenta.

4

Zamontuj wkręty we wsporniku i kołkach.

5

Podłącz kabel Ethernet do urządzenia i poprowadź go przez gniazdo w urządzeniu.

6

Podłącz zasilacz do urządzenia i podłącz kabel przez otwór w urządzeniu.

7

Wyrównaj otwory we wsporniku z otworami w stacji bazowej i obracaj ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż urządzenie zostanie zamocowane.

Na tym rysunku przedstawiono wyrównanie wspornika montażowego i stacji bazowej.

Na tym schemacie przedstawiono kierunek obracania urządzenia w celu jego zamocowania we wsporniku montażowym.

8

Podłącz kabel Ethernet do portu LAN.

9

Podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego.

Jeśli dioda LED stacji bazowej świeci na zielono, może nawiązać połączenie z siecią i rozpocząć pobieranie jej konfiguracji.

Montowanie stacji bazowej na biurku

Stację bazową można umieścić na biurku lub innej poziomej powierzchni (na przykład na półce). Wybierz lokalizację, w której stacja bazowa nie będzie narażona na potrącenie.

Każda stacja bazowa ma zasięg do 300 metrów.

W tym zadaniu termin urządzenie oznacza stację bazową.

Zanim rozpoczniesz

Potrzebne są:

 • Połączenie LAN w pobliżu miejsca montażu.

 • Jeśli nie używasz PoE, gniazdko elektryczne znajduje się w pobliżu miejsca montażu.

Ustal najlepsze położenie, uwzględniając zasięg oraz materiały, z których jest wykonany budynek. Może być konieczna instalacja dodatkowych stacji bazowych w celu uzyskania najlepszego zasięgu.

 • Jeśli masz jednokomórkową stację bazową 110, może być konieczne dodanie kolejnej jednokomórkowej stacji bazowej 110 lub dodatkowych wzmacniaczy 110.

 • Jeśli masz wielokomórkową stację bazową 210, może być konieczne dodanie dodatkowych stacji bazowych lub wzmacniaczy.

Za pomocą narzędzia do badania obszaru na słuchawce można zaplanować położenie. Sprawdź Przeprowadzanie badania obszaru dla telefonów IP Cisco DECT z serii 6800.

1

Podłącz kabel Ethernet do urządzenia i poprowadź go przez gniazdo w urządzeniu.

2

Jeśli jest to konieczne, podłącz adapter mocy do urządzenia i prześlij go przez gniazdo w urządzeniu.

3

Wsuń stojak w urządzenie i wciśnij go, aż usłyszysz kliknięcie.

Ta ilustracja przedstawia podłączanie stojaka do stacji podstawowej.

4

Podłącz kabel Ethernet do portu LAN.

5

Podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego.

Jeśli dioda LED stacji bazowej świeci na zielono, może nawiązać połączenie z siecią i rozpocząć pobieranie jej konfiguracji.

Montowanie stacji bazowej na ścianie

Stację bazową można zamontować na ścianie. Umieść dwa wkręty w ścianie i wsuń stację bazową lub wzmacniacz na łby wkrętów. Możesz też użyć uchwytu do mocowania na suficie.

Zaleca się montaż stacji bazowej w najwyższym możliwym położeniu na ścianie. Jeśli to możliwe, należy zamontować ją przodem skierowanym w dół, aby zapewnić najlepszy zasięg radiowy.

Każda stacja bazowa ma zasięg do 300 metrów.

W tym zadaniu termin urządzenie oznacza stację bazową.

Zanim rozpoczniesz

Potrzebne są:

 • Ołówek

 • Poziom

 • taśma miernicza.

 • Elementy montażowe (wkręty i kołki) odpowiednie do konstrukcji ściany. Można także użyć uchwytu do montażu sufitowego.

 • Połączenie LAN w pobliżu miejsca montażu.

 • Jeśli nie używasz PoE, gniazdko elektryczne znajduje się w pobliżu miejsca montażu.

Ustal najlepsze położenie, uwzględniając zasięg oraz materiały, z których jest wykonany budynek. Może być konieczna instalacja dodatkowych stacji bazowych w celu uzyskania najlepszego zasięgu.

 • Jeśli masz jednokomórkową stację bazową 110, może być konieczne dodanie kolejnej jednokomórkowej stacji bazowej 110 lub dodatkowych wzmacniaczy 110.

 • Jeśli masz wielokomórkową stację bazową 210, może być konieczne dodanie dodatkowych stacji bazowych lub wzmacniaczy.

Za pomocą narzędzia do badania obszaru na słuchawce można zaplanować położenie. Sprawdź Przeprowadzanie badania obszaru dla telefonów IP Cisco DECT z serii 6800.

1

Przytrzymaj poziomicę w wybranym miejscu co najmniej 5,7 cm poniżej sufitu i narysuj poziomą linię.

2

Oznacz położenie wkrętów.

 • Bez uchwytu do mocowania na suficie: oznacz linię tak, aby śruby były 54 mm od siebie (od środka do środka).

 • Za pomocą uchwytu do mocowania na suficie: Zaczekaj, aż dwie części uchwytu przetną linię. Zaznacz otwory.
3

Zamontuj kołki zgodnie z opisem producenta.

4

Włóż śrubki.

 • Bez uchwytu do mocowania na suficie: Dokręć wkręty, pozostawiając odległość około 9,5 mm między łbem wkręta i ścianą.

 • Za pomocą uchwytu mocującego należy zamocować wsporniki na otworach i przykręcić je aż do oporu.
5

Podłącz kabel Ethernet do stacji bazowej i poprowadź kabel w szczelinie w stacji bazowej.

6

Podłącz zasilacz do urządzenia i podłącz kabel przez otwór w urządzeniu.

7

Umieść urządzenie na ścianie.

 • Bez uchwytu do mocowania na suficie: ten schemat przedstawia ustawienie śrub mocujących w stosunku do urządzenia.

  Na tym schemacie przedstawiono sposób mocowania urządzenia na łbach wkrętów.

 • Przy użyciu uchwytu do mocowania na suficie: zawieś urządzenie z logo firmy Cisco na dole, a następnie lekko kręć w prawo. Wyrównaj otwory znajdujące się na dole urządzenia z hakami w uchwycie, wciśnij urządzenie na uchwyt, kręć w lewo dopóki urządzenie nie zostanie zamontowane.
8

Podłącz kabel Ethernet do portu LAN.

9

Podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego.

Jeśli dioda LED stacji bazowej świeci na zielono, może nawiązać połączenie z siecią i rozpocząć pobieranie jej konfiguracji.

Znajdź adres IP stacji bazowej

Słuchawka umożliwia znalezienie adresów IP stacji bazowych w sieci. W słuchawce są wyświetlane adresy IP wszystkich stacji bazowych w zasięgu.

Jeśli masz dostęp do strony administracyjnej routera, możesz również znaleźć adres IP za jej pomocą.

Zanim rozpoczniesz

Wymagania:

 • Stacja bazowa musi być podłączona do sieci.

 • Słuchawka musi być dostępna i mieć naładowaną baterię.

1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie/Koniec , aż ekran się włączy.

2

Naciśnij Menu .

3

Wprowadź *47*.

Logowanie do strony internetowej administracji

Strona WWW stacji bazowej umożliwia konfigurowanie stacji bazowej i słuchawek.


Skontaktuj się z dostawcą usług, aby sprawdzić, czy łączysz się z stacją bazową z protokołem HTTP lub HTTPS. W tej procedurze przyjęto, że używany jest protokół HTTP.

Po 5 minutach nieaktywności następuje wylogowanie ze strony WWW.

Zanim rozpoczniesz

Należy znać adres MAC oraz IP stacji bazowej.

Stacja bazowa musi być podłączona do sieci, a dioda LED musi świecić na zielono.

1

Znajdź adres IP stacji bazowej za pomocą opcji Znajdź adres IP stacji bazowej.

2

W przeglądarce wprowadź adres stacji bazowej.

Format:

http://<address>/main.html

gdzie:

 • adres jest adresem IPv4 stacji bazowej.

Przykład.

http://xxx.xxx.xxx.xxx/main.html, gdzie xxx.xxx.xxx.xxx jest adresem IPv4.

Przypisywanie słuchawek do użytkowników

Na stacji bazowej została wstępnie skonfigurowana informacja o słuchawce (na przykład numer wewnętrzny i nazwa użytkownika).

Podczas konfiguracji wielu słuchawek należy przypisać każdą słuchawkę do określonego użytkownika. Każdy użytkownik ma unikatowy numer telefonu i skrzynkę poczty głosowej oraz może mieć dostępne różne funkcje.

Aby przypisać słuchawkę do użytkownika, należy przypisać numer IPEI (International Portable Equipment Identity) słuchawki do prawidłowo skonfigurowanego numeru wewnętrznego. Numer IPEI słuchawki znajduje się w następujących miejscach:

 • Na etykiecie opakowania słuchawki

 • Pod baterią słuchawki

Zanim rozpoczniesz

Połącz się ze stroną WWW stacji bazowej zgodnie z opisem w sekcji Logowanie do strony WWW administracji.

Stacja bazowa musi być podłączona do sieci, a dioda LED musi świecić na zielono.

1

Kliknij opcję Numery wewnętrzne.

2

Zanotuj kod w polu AC.

3

Kliknij łącze w kolumnie IPEI słuchawki dla określonego użytkownika.

Łącze numeru IPEI będzie zawierać wartość numeru IPEI FFFFFFFFFF.

4

Na stronie Terminal w polu IPEI wprowadź numer IPEI nowej słuchawki użytkownika.

5

W polu AC wprowadź wartość zgodną z kodem zanotowanym w kroku 2.

6

Dodatkowego Skonfiguruj inne pola zgodnie z opisami pól strony www terminalu .

7

Kliknij przycisk Zapisz.

8

Powtarzaj kroki od 3 do 7, aby skonfigurować więcej słuchawek.

Następne czynności

Rozpocznij rejestrację słuchawki.

Pola strony WWW Terminal

Poniżej przedstawiono pola wyświetlane na stronie WWW Terminal stacji bazowej. Aby wyświetlić ten ekran, należy kliknąć numer IPEI słuchawki na stronie Numery wewnętrzne.

Strona ta jest wyświetlana w widokach administratora i użytkownika. Nie wszystkie pola są dostępne w widoku użytkownika.

Ta sekcja dotyczy oprogramowania sprzętowego w wersjach 4.7. Dla strony dla wersji oprogramowania sprzętowego V450 i V460, patrz Pola strony terminala dla wersji oprogramowania sprzętowego V450 i V460.

Tabela 3. Pola stron internetowych terminala

Pole

Zawartość

Opis

IPEI

Ciąg 10 znaków

Określa numer IPEI (International Portable Equipment Identity) słuchawki. Każda słuchawka ma unikatowy numer IPEI, który znajduje się na etykiecie pod baterią słuchawki oraz na etykiecie opakowania słuchawki.

Zmiana wartości w tym polu powoduje wyrejestrowanie słuchawki.

Sparowany terminal

Wartości:

 • Brak sparowanego terminalu

 • Identyfikator słuchawki

Identyfikuje terminal sparowany ze słuchawką.

Kontrola dostępu

4-cyfrowy kod

Określa kod dostępu, który został użyty do zarejestrowania słuchawki. Po zarejestrowaniu słuchawki kod nie jest używany.


 

Zaleca się zmianę domyślnej wartości podczas konfiguracji systemu w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Linia alarmowa

Wartości:

 • Nie wybrano linii alarmowej

 • numer telefonu,

Określa linię, która ma być używana do połączeń alarmowych.

Numer alarmowy

Numer telefonu

Wskazuje numer, który ma zostać wybrany, gdy użytkownik naciśnie i przytrzyma przycisk Alarmowy na słuchawce przez 3 sekundy lub dłużej.

Numery wewnętrzne

VoIP Idx

To pole jest tylko do odczytu.

Wskazuje indeks słuchawki.

Numer wewnętrzny

To pole jest tylko do odczytu.

W tym polu wyświetlana jest nazwa skonfigurowanego numeru rozszerzenia.

Numer wewnętrzny musi być skonfigurowany na serwerze SIP, aby słuchawka mogła nawiązywać i odbierać połączenia.

Nazwa wyświetlana

To pole jest tylko do odczytu.

Określa numer telefonu.

Informacja wyświetlana jest na ekranie głównym słuchawki.

Serwer

To pole jest tylko do odczytu.

Określa adres serwera SIP systemu sterowania połączeniami.

Alias serwera

To pole jest tylko do odczytu.

Określa nazwę systemu sterowania połączeniami.

Stan

To pole jest tylko do odczytu.

Wskazuje stan rejestracji SIP. Jeśli to pole jest puste, oznacza to, że słuchawka nie jest zarejestrowana przy użyciu protokołu SIP.

Importowanie lokalnej książki telefonicznej

Nazwa pliku

Służy do przesyłania lokalnej książki telefonicznej z komputera do telefonu w formacie wartości rozdzielanych przecinkami (CSV).

Eksportowanie lokalnej książki telefonicznej

Służy do eksportowania lokalnej książki telefonicznej z telefonu do komputera w formacie CSV.

Pola stron www Terminala w wersji oprogramowania sprzętowego V450 i V460

Poniżej przedstawiono pola wyświetlane na stronie WWW Terminal stacji bazowej. Aby wyświetlić ten ekran, należy kliknąć numer IPEI słuchawki na stronie Numery wewnętrzne.

Strona ta jest wyświetlana w widokach administratora i użytkownika. Nie wszystkie pola są dostępne w widoku użytkownika.

Ta sekcja dotyczy oprogramowania sprzętowego w wersjach V450 i V460. Pola strony internetowej terminala dla wersji oprogramowania sprzętowego 4.7 V450 i V460.

Tabela 4. Pola stron internetowych terminala

Pole

Zawartość

Opis

IPEI

Ciąg 10 znaków

Określa numer IPEI (International Portable Equipment Identity) słuchawki. Każda słuchawka ma unikatowy numer IPEI, który znajduje się na etykiecie pod baterią słuchawki oraz na etykiecie opakowania słuchawki.

Zmiana wartości w tym polu powoduje wyrejestrowanie słuchawki.

Sparowany terminal

Wartości:

 • Brak sparowanego terminalu

 • Identyfikator słuchawki

Identyfikuje terminal sparowany ze słuchawką.

Kontrola dostępu

4-cyfrowy kod

Określa kod dostępu, który został użyty do zarejestrowania słuchawki. Po zarejestrowaniu słuchawki kod nie jest używany.


 

Zaleca się zmianę domyślnej wartości podczas konfiguracji systemu w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Linia alarmowa

Wartości:

 • Nie wybrano linii alarmowej

 • numer telefonu,

Określa linię, która ma być używana do połączeń alarmowych.

Numer alarmowy

Numer telefonu

Wskazuje numer, który ma zostać wybrany, gdy użytkownik naciśnie i przytrzyma przycisk Alarmowy na słuchawce przez 3 sekundy lub dłużej.

Dioda poziomu baterii i RSSI

Poziom baterii

Udział procentowy

Pole tylko do odczytu

Wskazuje bieżący poziom naładowania baterii słuchawki.

RSSI

Pole tylko do odczytu

Wyświetla wskaźnik mocy odebranego sygnału (RSSI) dla podłączonej stacji bazowej.

Mierzony czas [mm: SS]

Pole tylko do odczytu

Wyświetla czas (w minutach i sekundach) od momentu, gdy informacje o baterii i RSSI zostały odebrane ze słuchawki.

Zlokalizowano

Pole tylko do odczytu

Wskazuje podłączoną stację bazową, z którą słuchawka się komunikuje

Importowanie lokalnej książki telefonicznej

Nazwa pliku

Służy do przesyłania lokalnej książki telefonicznej z komputera do telefonu w formacie wartości rozdzielanych przecinkami (CSV).

Eksportowanie lokalnej książki telefonicznej

Służy do eksportowania lokalnej książki telefonicznej z telefonu do komputera w formacie CSV.

Rozpoczynanie rejestracji słuchawek

Po skonfigurowaniu jednej lub większej liczby słuchawek w stacji bazowej należy uruchomić proces rejestracji w stacji bazowej. Stacja bazowa oczekuje na odbieranie komunikatów rejestracji ze słuchawek w celu zakończenia pętli komunikacji.

Można zarejestrować wszystkie słuchawki jednocześnie lub rejestrować je pojedynczo.

Zanim rozpoczniesz

Połącz się ze stroną WWW stacji bazowej zgodnie z opisem w sekcji Logowanie do strony WWW administracji.

Stacja bazowa musi być podłączona do sieci, a dioda LED musi świecić na zielono.

1

Na stronie Numery wewnętrzne zaznacz wszystkie pola wyboru obok nowych słuchawek do zarejestrowania w kolumnie IPEI.

2

Kliknij opcję Zarejestruj terminal.

3

Zaznacz pola wyboru słuchawek w kolumnie Numer wewnętrzny.

4

Kliknij opcję Rozpocznij rejestrację SIP.

Następne czynności

Podłączanie słuchawki do stacji bazowej

Zanim rozpoczniesz nawiązywania połączeń należy skonfigurować słuchawkę tak, aby łączyła się z stacją bazową. Może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu podanego przez administratora. Po pomyślnej rejestracji w słuchawce będzie wyświetlana prawidłowa data i godzina, nazwa użytkownika i numer telefonu.

Zanim rozpoczniesz

Bateria słuchawki musi być zainstalowana.

1

Włącz słuchawkę. Patrz Włączanie słuchawki.

2

Naciśnij Menu .

3

Wybierz kolejno opcje Łączność > Zarejestruj.

4

Podświetl pusty wiersz na ekranie i naciśnij przycisk Wybierz.

5

(Opcjonalnie) Jeśli pojawi się monit, wprowadź kod dostępu w polu AC .

6

Naciśnij przycisk Ok.

Włączanie słuchawki

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie/Koniec , aż ekran się włączy.