Z aplikace pro stolní počítače Cisco Webex Meetings můžete zahájit schůzku několika způsoby. Z řídicího panelu můžete vybrat možnost a zahájit schůzku ve své soukromé místnosti.

Můžete také vybrat tlačítko Start v horní části aplikace Cisco Webex Meetings.


Tlačítko Start se zobrazí až 15 minut před naplánovanými schůzkami.

Na kartě Seznam schůzek můžete vybrat položku Spustit a zahájit tak kteroukoli schůzku, které jste hostitelem.

Pokud jste již připojeni k videozařízení, kliknutím na tlačítko Start automaticky spustíte schůzku na tomto zařízení.

Pod nadpisem Připojit se ke schůzce můžete zadat ID soukromé místnosti, ke které se chcete připojit. Poté, co do textového pole zadáte ID soukromé místnosti, můžete kliknout na tlačítko Připojit se ke schůzce.


ID soukromé místnosti hostitele najdete v odkazu na soukromou místnost. Pokud je například odkaz soukromou místnosti ve tvaru jmenoorganizace.webex.com/meet/jparker, ID osobní místnosti hostitele je jparker.

Když jste pozváni na schůzku, můžete také zvolit tlačítko Připojit v horní části panelu Cisco Webex Meetings.


Tlačítko Připojit se zobrazí až 15 minut před naplánovanou schůzkou v závislosti na předvolbách oznámení o schůzce.

Chcete-li se připojit k nedávno použité soukromé místnosti, můžete zvolit jeden z profilových obrázků v seznamu Nedávné soukromé místnosti. Pokud chcete vidět více místností, ke kterým jste se v poslední době připojili, můžete zvolit ikonu Další.

Pokud jste se již připojili k videozařízení, připojíte se ke schůzce automaticky na tomto zařízení, jakmile kliknete na tlačítko Připojit.

Na kartě Seznam schůzek můžete zobrazit seznam naplánovaných schůzek. V levé horní části panelu můžete zvolit možnost Naplánovat schůzku a naplánovat tak schůzku na webu Webex nebo v aplikaci Microsoft Outlook.


Pokud chcete změnit způsob plánování schůzek v kalendáři, můžete přejít do části Předvolby > Schůzky. V části Integrace do kalendáře vyberte možnost Webex nebo Microsoft Outlook.

V pravé horní části panelu můžete zvolit možnost Zobrazit kalendář a zobrazit tak seznam schůzek v libovolném datu.


Pokud chcete používat pro integraci aplikaci Microsoft Outlook, musí to být povoleno v předvolbách. Chcete-li ji povolit, přejděte do části Předvolby > Integrace.

Na kartě Připojit k zařízení můžete vyhledat kompatibilní videozařízení pro spárování s vaší aplikací pro stolní počítače Cisco Webex Meetings. Stejným postupem se připojíte i k místním nebo cloudovým videozařízením.

Aplikace Cisco Webex Meetings pro navázání připojení naslouchá ultrazvukovým signálům ze zařízení Webex pomocí mikrofonu ve vašem počítači. Není uložen ani odeslán žádný zvuk společnosti Cisco.

Pokud vaše aplikace Cisco Webex Meetings detekuje blízké videozařízení, můžete se k němu připojit a připojit se ke schůzce z tohoto zařízení. Pokud jste spárováni se zařízením registrovaným v cloudu, zařízení se připojí ke schůzce automaticky po kliknutí na tlačítko Připojit. Pokud jste spárováni s místním zařízením, připojte se ke schůzce přijmutím hovoru z videozařízení.

Chcete-li se přes videozařízení připojit k příští schůzce, zaškrtněte políčko Připojit se ke schůzce pomocí tohoto videosystému.

Pokud jste spárováni s místním zařízením, můžete také lokálně sdílet obsah.

Chcete-li lokálně sdílet obsah na videozařízení, můžete vybrat možnost Sdílet na zařízení. Pokud chcete sdílení ukončit, můžete zvolit možnost Zastavit sdílení.

Ve svých předvolbách si můžete zkontrolovat nastavení účtu, zvolit upozornění na schůzky, povolit moduly plug-in, které chcete v aplikaci Cisco Webex Meetings používat a provádět další nastavení.

Své předvolby zobrazíte jednou z následujících možností:

 • V systému Windows vyberte ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu aplikace Cisco Webex Meetings. V rozevíracím seznamu pak vyberte možnost Předvolby.

 • Na počítači Mac vyberte v nabídce aplikace položku Cisco Webex Meetings. V rozevíracím seznamu pak vyberte možnost Předvolby.

 1. Předvolby najdete na jednotlivých kartách. Můžete provést následující změny:

  • Obecné – povolit, aby se aplikace vždy zobrazovala na ploše a spouštěla se při zapnutí počítače.

  • Účet – zobrazí vaše uživatelské jméno, adresu URL webu Webex a e-mailovou adresu, kterou v aplikaci používáte.

  • Má soukromá místnost – zobrazí jméno, odkaz, číslo, adresu videa a kód PIN hostitele vaší soukromé místnosti v aplikaci.

  • Možnost připojení ke schůzce – dopředu zvolte video zařízení, zvuk počítače, telefon a kameru a připojení předem, abyste se ke schůzce dokázali připojit rychleji. Další informace naleznete v části Nastavení předvoleb připojení ke schůzce v aplikaci pro stolní počítače a mobilní aplikaci Cisco Webex Meetings.

  • Telefonní číslo – můžete zobrazit a upravit stávající telefonní čísla a vymazat nedávná telefonní čísla. Po kliknutí na tlačítko Upravit budete přesměrováni na web Webex, kde můžete aktualizovat a uložit nová čísla. Další informace naleznete v části Správa telefonních čísel v předvolbách v aplikaci pro stolní počítače a mobilní aplikaci Cisco Webex Meetings.

  • Kalendář – vyberte nastavení kalendáře, která chcete zobrazit v seznamu schůzek.

  • Oznámení – povolte upozornění na schůzky a vyberte si, kdy je obdržíte. V systému Windows můžete zapnutím přepínače nastavit tato upozornění:

   • zvuková upozornění během schůzky, když dostanete zprávu konverzace,

   • zvuky akce účastníka, když se účastník připojí ke schůzce, opustí schůzku a zvedne ruku.


   Tyto funkce nejsou k dispozici na počítačích Mac.

  • Videosystémy – povolte automatickou detekci pro spárování s okolními zařízeními a můžete také zvolit volání na videosystém.

 2. Po změně předvoleb můžete zvolit Uložit nebo Použít.

Zjistěte, jak spustit schůzky nebo se k nim připojit, zobrazit nadcházející schůzky, připojit se k zařízení a změnit předvolby. Podívejte se na tuto infografiku, kde se dozvíte další informace o aplikaci Webex Meetings pro stolní počítače pro hostitele.

Existuje několik způsobů, jak zahájit schůzku z aplikace Cisco Webex Meetings pro stolní počítače. Na řídicím panelu můžete vybrat možnost a zahájit tak schůzku ve své soukromé místnosti.

Chcete-li zahájit schůzku, kterou jste naplánovali, vyberte tlačítko Spustit vedle názvu schůzky v části Nadcházející schůzky.


Tlačítko Spustit se zobrazí až 5 minut před naplánovaným časem schůzky.

Pokud jste již připojeni k videozařízení, kliknutím na tlačítko Zahájit zahájíte schůzku automaticky na tomto zařízení.

V poli Připojit se ke schůzce můžete zadat číslo schůzky, odkaz na schůzku, adresu videa nebo ID soukromé místnosti hostitele a připojit se stisknutím klávesy Enter.


ID soukromé místnosti hostitele najdete v odkazu na soukromou místnost. Pokud je například odkaz na soukromou místnost ve tvaru example.webex.com/meet/jparker, ID soukromé místnosti hostitele je jparker.

Můžete také kliknout na tlačítko Připojit vedle názvu schůzky v seznamu Nadcházející schůzky.


Tlačítko Připojit se zobrazí až 15 minut před naplánovanou schůzkou, v závislosti na předvolbách hostitele.

Pokud se chcete připojit k nedávno použité soukromé místnosti, klikněte na pole Připojit se ke schůzce a vyberte některý z profilových obrázků v seznamu Poslední soukromé místnosti. Chcete-li zobrazit další místnosti, ke kterým jste se nedávno připojili, můžete zvolit ikonu Další.

Pokud jste již připojeni k videozařízení, kliknutím na tlačítko Připojit se ke schůzce připojíte automaticky na tomto zařízení.

V části Nadcházející schůzky můžete zobrazit seznam naplánovaných schůzek. Schůzku z webu Webex nebo aplikace Microsoft Outlook můžete naplánovat kliknutím na možnost .


Chcete-li povolit nebo změnit způsob plánování schůzek z kalendáře, můžete přejít do části Předvolby. Další informace viz Nastavte si předvolby.

V části Nadcházející schůzky vyberte Kalendář u příslušného data a zobrazíte seznam schůzek pro libovolné datum.

Prostřednictvím možnosti Připojit se k zařízení vyhledejte kompatibilní videozařízení pro spárování s aplikací pro stolní počítače Cisco Webex Meetings. Stejným postupem se můžete připojit k místním i cloudovým videozařízením.

Aplikace Cisco Webex Meetings pro navázání připojení naslouchá ultrazvukovým signálům ze zařízení Webex pomocí mikrofonu ve vašem počítači. Není uložen ani odeslán žádný zvuk společnosti Cisco.

Pokud vaše aplikace Cisco Webex Meetings detekuje blízké videozařízení, můžete se k němu připojit a připojit se ke schůzce z tohoto zařízení. Pokud jste spárováni se zařízením, zařízení se automaticky připojí ke schůzce, když kliknete na tlačítko Připojit.

Chcete-li se připojit k příští schůzce s videozařízením, můžete zvolit položku Připojit se ke schůzce s tímto videosystémem.

Pokud jste spárováni se zařízením, můžete také lokálně sdílet obsah prostřednictvím Zařízení Webex Share nebo Videozařízení.


Tato funkce je dostupná pouze pro weby spravované centrem Cisco Webex Control Hub nebo pro stránky spravované správou webu Cisco Webex, které jsou propojeny s centrem Control Hub. Chcete-li zjistit, kde je váš web spravován, obraťte se na správce webu.

Ve svých předvolbách si můžete zkontrolovat nastavení účtu, zvolit upozornění na schůzky, povolit moduly plug-in, které chcete v aplikaci Cisco Webex Meetings používat a provádět další nastavení.

Své předvolby zobrazíte jednou z následujících možností:

 1. Otevřete aplikaci pro stolní počítače Webex Meetings a přihlaste se.

 2. V systému Windows vyberte ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu aplikace Cisco Webex Meetings. V rozevíracím seznamu pak vyberte možnost Předvolby.

  Na počítači Mac vyberte v nabídce aplikace položku Cisco Webex Meetings. V rozevíracím seznamu pak vyberte možnost Předvolby.

 3. U každé nastavené předvolby klikněte na tlačítko Uložit.

 4. Můžete provést následující změny:

  • Obecné – nastavení způsobu, jakým chcete aplikaci otevřít při zapnutí počítače.

  • Účet – zobrazení uživatelského jména, e-mailové adresy a adresy URL webu Webex. Pokud chcete použít jinou adresu URL webu Webex, zvolte položku Změnit.

  • Schůzky – vyberte si nastavení Kalendáře a funkce Sejít se nyní. Nastavte výchozí možnosti pro okamžité schůzky, které zahájíte pomocí funkce Sejít se nyní. V závislosti na nastavení webu si také můžete vybrat, zda se vaše okamžité schůzky budou konat ve vaší soukromé místnosti. Je zde také k dispozici odkaz na vaši soukromou místnost a adresa videa, které můžete zkopírovat a sdílet s ostatními.


   Windows: Pokud chcete používat integraci Webex Meetings do aplikace Microsoft Outlook, je třeba to povolit v předvolbách. Chcete-li ji povolit, přejděte do části Předvolby > Integrace.

  • Upozornění – v rozevírací nabídce vyberte, jak dlouho před schůzkou chcete dostat připomenutí.

  • Videozařízení – připojte počítač k videozařízení. Zapnutím přepínače nastavíte automatické hledání okolních zařízení.

  • Integrace – propojte aplikaci pro stolní počítače Webex Meetings s kalendářem, sadou Microsoft Office a prohlížeči.