Et lokale er udstyret med to kameraer og en eller flere skærme. Det maksimale antal skærme afhænger af, hvilken type lokaleenhed du har.

Classrom er skræddersyset til tre tilstande: lokal præsentationsvært, ekstern præsentationsvært og diskussion. Det er nemt at ændre tilstanden med det samme, så den passer til den type uddannelse, du vil levere.

 • Lokal præsentationsvært: præsentationsværten er i lokalet.

 • Ekstern præsentationsvært: præsentationsværten ringer ind.

 • Diskussion: Til diskussioner mellem forskellige steder med en lokal præsentationsvært i lokalet.

Opsætning af klasselokaler versus opsætning af briefinglokaler

Opsætningen af Classroom er konfigureret på en mere fleksibel måde end opsætningen af Briefing Room i forhold til antal skærm, og hvordan layoutet er fordelt på skærmene. Desuden er der flere produkter, der understøtter Classroom.

Classroom

 • Understøttede produkter: Codec Plus, Codec Pro, SX80, Room 55 Dual, Room 70, Room 70 G2, MX700, MX800 og MX800 Dual

 • Du kan bruge ethvert antal skærme, som lokaleenheden understøtter, typisk to eller tre. Brug videoskærmindstillingerne til at konfigurere fordelingen af layout på skærmene, hvis standardvirkemåden ikke overholder dine krav.

Briefing Room

 • Understøttede produkter: Codec Pro, SX80, Room 70 G2, MX700, MX800 og MX800 Dual

 • Opsætningen kræver tre skærme, og layoutene på skærmene er forudkonfigureret (og fastgjort) til at matche det specifikke scenarie.

Skift lokaletilstand under en konference

Administratoren kan har muligvis ikke konfigureret lokalet til automatisk at skifte mellem den lokale præsentationsvært og den eksterne præsentationsvært. Hvis det automatiske skift ikke er aktiveret, skal du bruge Touch 10 Controller til at skifte mellem lokaletilstande.

Automatisk skift indebærer:

 • Tilstanden Lokal præsentationsvært bruges, når en præsentationsvært er registreret på den lokale scene.

 • Tilstanden Ekstern præsentationsvært bruges, når ingen præsentationsvært er registreret på den lokale scene.

Hvis du vil bruge tilstanden Diskussion, skal du altid bruge Touch 10 Controller til at vælge den manuelt.

Skift mellem de forskellige lokaletilstande ved hjælp af Touch 10 Controller

 1. Tryk på Classroom på Touch 10 Controller.
 2. Tryk på den tilstand, du vil skifte til: lokal præsentationsvært, ekstern præsentationsvært eller diskussion. Den aktuelle tilstand fremhæves.
1

Tryk på Classroom på Touch 10 Controller.

2

Tryk på den tilstand, du vil skifte til: lokal præsentationsvært, ekstern præsentationsvært eller diskussion. Den aktuelle tilstand fremhæves.

Vælg lokaletilstand fra brugergrænsefladen i Touch 10