Ett klassrum är utrustat med två kameror och en eller flera skärmar. Det maximala antalet skärmar beror på vilken typ av rumsenhet som du har.

Klass rummet är inbyggt under tre rums lägen: Lokal presentatör , fjärrpresentatör och diskussions läge. Det är lätt att ändra läget allt eftersom så att det passar den typ av utbildning du levererar.

 • Lokal presentatör: Presentatören är i rummet.

 • Fjärrpresentatör: Presentatören ringer in.

 • Diskussion: För diskussioner mellan olika platser med en lokal presentatören i rummet.

Konfiguration av klassrum i förhållande till konfiguration av briefing-rum

Konfigurationen Klassrum är mer flexibel än den för Briefingrum gällande antalet skärmar och hur layouten fördelas på skärmarna. Dessutom har fler produkter stöd för Klassrum.

Klassrum

 • Produkter som stöds: Codec plus, codec Pro, SX80, room 55 Dual, rums 70, room 70 G2, MX700, MX800 och MX800 Dual

 • Du kan använda valfritt antal skärmar som har stöd av rumsenheten, vanligtvis två eller tre. Använd inställningarna för videomonitorn för att konfigurera distributionen av layouterna på skärmarna om standardläget inte uppfyller dina behov.

Briefing-rum

 • Produkter som stöds: Codec Pro, SX80, room 70 G2, MX700, MX800 och MX800 Dual

 • Konfigurationen kräver tre skärmar och layouterna på skärmarna är förkonfigurerade (och fasta) för att matcha scenariot.

Ändra rumsläge under en konferens

Administratören kan ha konfigurerat rummet till att växla mellan lägena lokal presentatör och fjärransluten presentatör automatiskt. Om automatisk växling inte har aktiverats måste du använda Touch 10 controller för att ändra mellan rumslägen.

Automatisk växling innebär följande:

 • Läget lokal presentatör används när en presentatör har upptäckts på den lokala scenen.

 • Läget fjärransluten presentatör används när ingen presentatör har upptäckts på den lokala scenen.

Om du vill använda läget diskussion måste du alltid använda Touch 10 controller för att välja den manuellt.

Växla mellan de olika rumslägena med Touch 10 controller

 1. Tryck på klassrum på Touch 10 controller.
 2. Tryck på det läge som du vill ändra till: Lokal presentatör , fjärrpresentatör eller diskussion. Det nuvarande läget är markerat.
1

Tryck på klassrum på Touch 10 controller.

2

Tryck på det läge som du vill ändra till: Lokal presentatör , fjärrpresentatör eller diskussion. Det nuvarande läget är markerat.

Välj rums läge i användar gränssnittet för touch 10