Aceste dispozitive acceptă sala de clasă: Room Kit EQ (Codec EQ), Room Kit Plus (Codec Plus), Room Kit Pro (Codec Pro), Room Kit EQX, Room Bar Pro, Room 55 Dual, Room 70, Room 70 G2, SX80, MX700, MX800 și MX800 Dual.

O sală de clasă este echipată cu două camere și unul sau mai multe ecrane. Numărul maxim de ecrane depinde de tipul de dispozitiv.

Sala de clasă este adaptată în funcție de trei moduri de cameră: prezentator local, prezentator la distanță și mod de discuție . Este ușor să schimbați modul în timpul utilizării, în funcție de tipul dvs. de formare.

  • Prezentator local: prezentatorul este în cameră.

  • Prezentator la distanță: prezentatorul apelează.

  • Discuție: Pentru discuții între diferite locații și cu un prezentator local în sală.

Modificarea modului sălii în timpul unei întâlniri

Este posibil ca administratorul să fi configurat sala pentru a comuta automat între modurile prezentator local și prezentator la distanță. Dacă comutarea automată nu este activată, utilizați controlerul tactil pentru a comuta manual între modurile camerei.

Comutarea automată implică:

  • Modul prezentator local este utilizat atunci când un prezentator este detectat pe scena locală.

  • Modul prezentator la distanță este utilizat atunci când nu este detectat niciun prezentator pe scena locală.

Utilizați întotdeauna controlerul tactil pentru a alege modul Discuție .

Comutarea manuală între modurile de cameră

  1. Atingeți Sală de clasă pe controlerul tactil.

  2. Atingeți modul la care doriți să comutați: Local Presenter (Prezentator local), Remote Presenter (Prezentator la distanță) sau Discussion (Discuție). Este evidențiat modul curent.


    Dacă administratorul nu a dezactivat comutarea automată, modul de cameră va continua să se schimbe, în conformitate cu regulile de comutare automată enumerate mai sus.