Sala dydaktyczna wyposażona jest w dwie kamery i jeden lub więcej ekranów. Maksymalna liczba ekranów zależy od typu urządzenia pokojowego, które posiadasz.

Sala dydaktyczna jest przystosowanya do pracy w trzech trybach: Lokalny prezenter, Zdalny prezenter oraz Tryb dyskusji. Tryb można łatwo zmienić w locie, tak aby pasował do rodzaju prowadzonego szkolenia.

 • Prezenter lokalny (prezenter znajduje się w pomieszczeniu).

 • Zdalny prezenter (prezenter, który dzwoni).

 • Dyskusja (do dyskusji pomiędzy różnymi stronami z lokalnym prezenterem w pokoju).

Konfiguracja sali dydaktycznej a konfiguracja sali odpraw

Konfiguracja sali dydaktycznej jest bardziej elastyczna niż konfiguracja sali odpraw w liczbie ekranów i sposobie rozmieszczenia układu na ekranach. Ponadto, w sali dydaktycznej obsługiwane jest więcej produktów.

Klasa

 • Obsługiwane produkty: Codec Plus, Codec Pro, SX80, Room 55 Dual, Room 70, Room 70 G2, MX700, MX800 i MX800 Dual

 • Można korzystać z dowolnej liczby ekranów, zazwyczaj dwóch lub trzech. Użyj ustawień monitora wideo, aby skonfigurować dystrybucję układów na ekranach, jeśli domyślne zachowanie nie spełnia wymagań.

Sala odpraw

 • Obsługiwane produkty: Codec Pro, SX80, Room 70 G2, MX700, MX800, and MX800 Dual

 • Konfiguracja wymaga trzech ekranów, a układy na ekranach są wstępnie skonfigurowane (i ustalone), aby pasowały do tego konkretnego scenariusza.

Zmiana trybu pomieszczenia podczas konferencji

Administrator może, ale nie musi, skonfigurować salę tak, aby przełączanie między trybami Prezenter lokalny i Prezenter zdalny odbywało się automatycznie. Jeżeli funkcja automatycznego przełączania nie jest włączona, do przełączania pomiędzy trybami pomieszczenia należy używać sterownika Touch 10.

Automatyczne przełączanie sugeruje:

 • Tryb prezentera lokalnego jest używany, gdy na scenie lokalnej zostanie wykryty prezenter.

 • Tryb zdalnego prezentera] jest używany, gdy na lokalnej scenie nie jest wykrywany żaden prezenter.

Jeśli chcesz skorzystać z trybu Dyskusji, zawsze musisz użyć kontrolera Touch 10, aby wybrać go ręcznie.

Przełączanie pomiędzy różnymi trybami pomieszczenia za pomocą sterownika Touch 10

 1. Stuknij polecenie Sala wykładowa na kontrolerze Touch 10.
 2. Stuknij tryb, do którego chcesz się przełączyć: Prezenter lokalny, Prezenter zdalny lub Dyskusja. Bieżący tryb jest podświetlony.
1

Stuknij polecenie Sala wykładowa na kontrolerze Touch 10.

2

Stuknij tryb, do którego chcesz się przełączyć: Prezenter lokalny, Prezenter zdalny lub Dyskusja. Bieżący tryb jest podświetlony.

Wybierz tryb pokojowy z interfejsu użytkownika Touch 10