Et klasserom er utstyrt med to kameraer og en eller flere skjermer. Maksimalt antall skjermer avhenger av hvilken type romenhet du har.

Klasserommet er skreddersydd rundt tre rommoduser: Lokal presentatør, Ekstern presentatør, og Diskusjon modus. Det er enkelt å endre modus underveis, slik at den passer til den type trening du leverer.

 • Lokal presentatør: Programlederen er i rommet.

 • Ekstern presentatør: Programlederen ringer inn.

 • Diskusjon: For diskusjoner mellom ulike sider med en lokal programleder i rommet.

Klasserom kontra orienteringsrom

De Klasserom oppsettet er mer fleksibelt enn Briefing rom oppsett i antall skjermer og hvordan oppsettet er fordelt på skjermene. Dessuten støtter flere produkter Klasserom.

Klasserom

 • Støttede produkter: Codec Plus, Codec Pro, SX80, Room 55 Dual, Room 70, Room 70 G2, MX700, MX800 og MX800 Dual

 • Du kan bruke et hvilket som helst antall skjermer som romenheten støtter, vanligvis to eller tre. Bruk videomonitorinnstillingene til å konfigurere distribusjonen av oppsett på skjermene, hvis standardoppførselen ikke oppfyller kravene dine.

Briefing rom

 • Støttede produkter: Codec Pro, SX80, Room 70 G2, MX700, MX800 og MX800 Dual

 • Oppsettet krever tre skjermer, og oppsettene på skjermene er forhåndskonfigurert (og faste) for å matche det aktuelle scenariet.

Endre rommodus under en konferanse

Administratoren din kan ha konfigurert rommet for å bytte mellom Lokal presentatør og Ekstern presentatør moduser automatisk. Hvis den automatiske vekslingen ikke er aktivert, må du bruke Touch 10-kontrolleren for å skifte mellom rommoduser.

Automatisk veksling innebærer:

 • Lokal presentatør modus brukes når en programleder oppdages på den lokale scenen.

 • Ekstern presentatør modus brukes når ingen programleder oppdages på den lokale scenen.

Hvis du ønsker å bruke Diskusjon modus, må du alltid bruke Touch 10-kontrolleren for å velge den manuelt.

Bytt mellom de forskjellige rommodusene ved hjelp av Touch 10-kontrolleren

 1. Trykk på Klasserom på Touch 10-kontrolleren.
 2. Trykk på modusen du vil endre til: Lokal presentatør, Ekstern presentatør, eller Diskusjon. Gjeldende modus er uthevet.
1

Trykk på Klasserom på Touch 10-kontrolleren.

2

Trykk på modusen du vil endre til: Lokal presentatør, Ekstern presentatør, eller Diskusjon. Gjeldende modus er uthevet.

Velg rommodus fra Touch 10-brukergrensesnittet