Učionica je opremljena sa dve kamere i jednim ili više ekrana. Maksimalan broj ekrana zavisi od tipa sobnog uređaja koji imate.

Učionica je prilagođena oko tri sobna režima: Lokalni prezentator, daljinski prezentator i režim diskusije. Lako je promeniti režim u letu, tako da odgovara vrsti treninga koji isporučujete.

 • Lokalni prezentator: Prezenter je u sobi.

 • Daljinski prezentator: Prezenter se raspisiva.

 • Diskusija: Za diskusije između različitih lokacija sa lokalnim prezenterom u sobi.

Učionica protiv brifing sobe SetUp

Podešavanje učionice je fleksibilnije od podešavanja sobe za brifing u broju ekrana i načinu raspoređivanja rasporeda na ekranima. Takođe, više proizvoda podržava Učionicu.

Uиionici

 • Podržani proizvodi: Codec Plus, Codec Pro, SX80, Soba 55 Dual, Soba 70, Soba 70 G2, MX700, MX800 i MX800 Dual

 • Možete da koristite bilo koji broj ekrana koje uređaj u sobi podržava, obično dva ili tri. Koristite postavke video monitora da biste konfigurisali distribuciju rasporeda na ekranima, ako podrazumevano ponašanje ne ispunjava vaše zahteve.

Soba za brifing

 • Podržani proizvodi: Codec Pro, SX80, Soba 70 G2, MX700, MX800 i MX800 Dual

 • Podešavanje zahteva tri ekrana, a rasporedi na ekranima su unapred konfigurisani (i fiksni) tako da se podudaraju sa tim određenim scenarijem.

Promena režima sobe tokom konferencije

Administrator je možda podesio prostoriju tako da se automatski prebacuje između režima lokalnog prezentatora i daljinskog prezentatora. Ako automatsko prebacivanje nije omogućeno, morate da koristite kontroler Touch 10 da biste se promenili između režima sobe.

Automatska promena podrazumeva:

 • Režim lokalnog prezentatora se koristi kada se otkrije prezentator na lokalnoj sceni.

 • Režim daljinskog prezentatora se koristi kada na lokalnoj sceni nije otkriven prezentator.

Ako želite da koristite režim diskusije, uvek morate da koristite kontroler touch 10 da biste ga ručno odabrali.

Prebacivanje između različitih režima sobe pomoću kontrolera Touch 10

 1. Dodirnite učionicu na Touch 10 kontroleru.
 2. Dodirnite režim u koji želite da promenite: Lokalni prezentator, daljinski prezentator ili diskusija. Trenutni režim je istaknut.
1

Dodirnite učionicu na Touch 10 kontroleru.

2

Dodirnite režim u koji želite da promenite: Lokalni prezentator, daljinski prezentator ili diskusija. Trenutni režim je istaknut.

Izbor režima sobe iz korisničkog interfejsa Touch 10